Förtur till bostad för dig med särskilda behov

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG
MED SÄRSKILDA BEHOV
ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD
SIGTUNA
UPPLANDS-BRO
Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller
en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till en bostad.
VALLENTUNA
UPPLANDS
Förtur riktar sig
enbart till dig som är bosatt och skriven
VÄSBY
i Stockholms stad, och bostäder förmedlas enbart inom
kommungränsen.
TÄBY
ÖSTERÅKER
SOLLENTUNA
JÄRFÄLLA
Husby
VAXHOLM
DANDERYD
Tensta
SUNDBYBERG
Hässelby
Vällingby
LIDINGÖ
Annedal
SOLNA
Blackeberg
Östermalm/Gärdet
Kungsholmen
VÄRM
STOCKHOLM
Södermalm
EKERÖ
Midsommarkransen
Hammarby
sjöstad
NACKA
Skärholmen
Bagarmossen
Skarpnäck
Älvsjö
Hagsätra Bandhagen
Rågsved
Farsta
TYRESÖ
HUDDINGE
SALEM
SÖDERTÄLJE
Förtur är en viktig del av BostadsförBOTKYRKAsom vi genommedlingens verksamhet
för på uppdrag av Stockholms stad.
Det är till Bostadsförmedlingen du
skickar din ansökan, och vi bedömer och
fattar beslut om förtur. Om du uppfyller
kraven och får ett ja, hjälper vi dig att
hitta en lämplig bostad.
Varje år får vi in cirka 2 000 ansökningar. Många befinner sig i en svår
situation, men det är bara runt en sjättedel5-7
som0-4
uppfyller kraven för förtur.
HANINGE
NYNÄSHAMN
TYPER AV BOSTÄDER
De typer av bostäder som förmedlas
via förtur är vanliga hyresrätter, samt
senior- och trygghetsboenden.
Även handikappbostäder förmedlas
till personer med fysiska funktionshinder.
VEM FÅR ANSÖKA?
För att kunna ansöka om förtur till bostad behöver du
vara anmäld till Bostadsförmedlingens kö och dessutom ha starka medicinska, psykiska eller sociala skäl.
Dina skäl måste styrkas med intyg från
din läkare, psykolog eller socialsekreterare. Detta kan också göras av någon
annan behandlare som känner till din
situation väl och kan redogöra för hur
en viss typ av bostad kan förbättra din
situation. Om du varit utsatt för hot och
misshandel måste polismyndigheten
eller socialtjänsten styrka dina behov av
annan bostad.
FÖR ATT FÅ DIN FÖRTUR
PRÖVAD BEHÖVER DU
DESSUTOM:
Varit folkbokförd i Stockholms stad de senaste två åren.
Ha ett svenskt personnummer.
Ha goda boendereferenser.
Vara fri från bostadsrelaterade skulder samt andra betalningsanmärkningar som påverkar din förmåga att betala hyra.
Sakna möjlighet att lösa bostads-
frågan genom kötid i ordinarie bostadskön eller andra möjligheter som till exempel via eget byte.
Sakna ekonomiska möjligheter
att köpa en lämpligare bostad.
Sakna möjligheter att anpassa
ditt nuvarande boende.
Sakna möjlighet att bo i andra hand eller vara inneboende.
NÅGRA SKÄL SOM INTE
RÄCKER:
Om du bor för trångt, har störande
omgivning, eller tycker att din
boendekostnad är för hög.
FRÅN ANSÖKAN TILL ATT
DU FÅR ETT BESKED
1
DU SKICKAR DIN
FÖRTURSANSÖKAN
Förtursansökan och eventuella intyg
skickas in till Bostadsförmedlingen.
Ansökningsformuläret hittar du
enklast på vår hemsida
bostad.stockholm.se/fortur eller via vår
kundservice på telefon 08-785 88 30.
2
VI BEKRÄFTAR ATT VI
FÅTT DIN ANSÖKAN
Inom ungefär 10 dagar kontaktas du av
handläggaren, antingen per brev, mejl
eller telefon.
3
UTREDNING
OCH BEDÖMNING
Under utredningen har du möjlighet att
diskutera din situation och dina behov
med en handläggare. Han eller hon
kontaktar även personer som skrivit
intyg samt nuvarande och tidigare
hyresvärdar. Vi tar en kreditupplysning
och referenser.
4
BESLUT AV
HANDLÄGGARE
Beslutet fattas utifrån de regler och riktlinjer som finns. Efter beslutet får du
ett besked skickat till dig per brev eller
mejl. Beslutet kan inte överklagas,
däremot har du möjlighet att begära
omprövning.
OM DU ÖNSKAR
OMPRÖVNING AV BESLUTET
För dig som fått avslag finns det
möjlighet att begära omprövning.
Skriv en förklaring till varför du begär
omprövning. Skicka med de nya
intygen som styrker de nya
medicinska, psykiska eller sociala
skälen.
Om handläggare även då bedömer att
dina nya skäl inte räcker enligt riktlinjer för att få förtur går ditt ärende
vidare till det politiska förtursutskottet
för beslut. Beslut tagna i förtursutskottet är slutliga.
DU SOM FÅTT DIN ANSÖKAN
BEVILJAD
Till dig som fått din förtursansökan beviljad
kommer vi att erbjuda en bostad som motsvarar
dina behov. Tänk på att din köavgift hos Bostadsförmedlingen måste vara betald.
1
3
DITT SVAR
4
TECKNA HYRESAVTAL
5
FLYTTA IN
LÄGENHETSERBJUDANDE
Om du fått din ansökan beviljad matchar
vi dina behov med de lediga lägenheter
som finns hos Bostadsförmedlingen.
Du får som mest två lägenhetserbjudanden. Om du inte tackar ja till någon
av dessa, eller inte lämnar svar, kommer
din ansökan att avregistreras.
När du tackar ja till en lägenhet lämnas
uppgifter till hyresvärden som underlag
för att godkänna dig som hyresgäst. Om
du tackar nej till lägenhetserbjudandet
ska du ange orsak.
2
VISNING
Innan du svarar ja eller nej får du se
lägenheten. Visningsinbjudan får du per
post eller mejl. Hyresvärd eller nuvarande
hyresgäst visar lägenheten.
När du blivit godkänd är det dags att
teckna kontrakt hos hyresvärden.
När du har fått en lägenhet och flyttat in
är det vår rekommendation att du står
kvar som kund hos oss i bostadskön i fall
du behöver ändra ditt boende i framtiden.
DET ÄR VI SOM BEDÖMER DIN
ANSÖKAN TILL FÖRTUR
Vi som arbetar med utredningar av förtursärenden
har bred erfarenhet av området, och har bakgrund
som exempelvis socionomer och beteendevetare.
Alla ärenden behandlas med stor respekt för
individen och vi lyder givetvis under sekretess.
OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN
Bostadsförmedlingen är ett bolag inom Stockholms
stad som förmedlar hyresrätter i Stockholmsregionen.
Vi varken äger eller bygger egna fastigheter, men
samarbetar däremot med över 200 fastighetsägare.
HÄR NÅR DU OSS
POSTADRESS
Ring oss på 08-785 88 30 eller mejla
[email protected]
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Box 8317, 104 20 Stockholm.
Vår besöksadress är Fleminggatan 6.
För öppettider se bostad.stockholm.se.
LÄS MER OM FÖRTUR
Välkommen att läsa mer på
bostad.stockholm.se/fortur.
BOSTADSFÖRMEDLINGEN · EN DEL AV STOCKHOLMS STAD
BOSTAD.STOCKHOLM.SE
FOTO: PETER HOELSTAD / AGENT MOLLY | 15.03 / 01
STOCKHOLM – THE CAPITAL OF SCANDINAVIA