Ladda ned - World Values Initiative

TEORIER OCH SLIDES
FRÅN WVD LUND 2015
Bakgrund
Den 13:e november 2015 genomförde vi i World Values Initiative Lund vår tredje World
Values Day. Under dagen fick vi många frågor kring de olika modeller och teorier som vi
presenterade eller hänvisade till. Deltagarna ville veta mer!
Det gjorde oss mycket glada. Öppenhet är en av våra viktigaste värderingar, och därför
delar vi gärna med oss av vad vi vet till er alla! Kunskap mår bäst av att sättas fri, särskilt
kunskap som denna.
Därför har vi i Lundateamet skapat detta dokument, bestående av 2 delar. Först
presenterar vi en mängd länkar till hemsidor och resurser kring de olika modeller och
teorier som vi brukar använda oss av och som vi tror kan bidra till att förändra världen. Den
andra delen är de slides vi använde under WVD 2015, ifall läsaren vill gå tillbaka och
återuppleva dagen eller visa upp teorierna för vänner och bekanta.
Slutligen vill jag bara säga, dela gärna allt detta material, men vänligen citera den
ursprungliga källan, och om ni vill får ni gärna referera till oss med.
– Björn A. Söderström, Ordförande, Lund
Teorier
Engagemang på arbetsplatsen
- Gallup. State Of The Global Workplace. 2013.
- Kan laddas ned här: http://bit.ly/1MMmElq
Nivåer och djup av motivation
- Ryan & Deci (2000), ”Self-determination theory
and the facilitation of intrinsic motivation, social
development and wellbeing.” American
Psychologist, 55(1): pp 68-78.
Motivation: 3 grundkomponenter, Daniel Pink
- Pink, Daniel H. Drive. New York, NY: Riverhead
Books, 2009. Print.
- TEDTalk av Daniel Pink kring vad som är
grunden till motivation: http://bit.ly/1lVlABK
Korrelation: Engagemang och värdringar
- Posner & Schmidt. Values Congruence and the
Differences Between the Interplay of Personal
and Organizational Value Systems. The
Leadership Challenge. 2008.
Den kulturella världskartan
- Inglehart-Welzel (2015). World Cultural Map.
World Values Survey.
- Läs mer på World Values Surveys hemsida:
http://bit.ly/Rmevyj
Kegans nivåer av medvetandeutveckling
- Kegan, Robert. The Evolving Self. Cambridge,
Mass.: Harvard University Press, 1982. Print.
- Kegan, Robert, and Lisa Laskow Lahey.
Immunity To Change. Boston, Mass.: Harvard
Business Press, 2009. Print.
- YouTube-klipp med Kegan:
https://youtu.be/BoasM4cCHBc
TEAL, organisationsutveckling
- Laloux, Frederic. Reinventing Organizations.
Brussels, Belgium: Nelson Parker, 2014. Print.
- Hela boken kan laddas ned här:
http://bit.ly/1fkguZf
Världen behöver fler medvetet
värderingsdrivna individer
Agenda
9.00 Välkommen och introduktion
Inspirationsföreläsning Victoria Palm
Paus
Personliga Värderingar
12.15 Lunch
Inspirationsföreläsning Ellinor Demalva Madsen
Reflektion och mindfullness
Open Space (inklusive fika)
Avslutning och check-ut
17.00 Slut
Victoria Palm
Engagemang på arbetsplatsen
Engagerad
~16 %
Oengagerad ~73 %
Aktivt oengagerad ~11 %
Källa: Gallup. State Of The Global Workplace. 2013.
Nivåer och djup av motivation
External regulation
Introjected
regulation
Identified
regulation
Integrated
regulation
Incitament, konsekvenser ”om-så”
”Jag pantar för att få 1 kr per burk”
Undvika skuld, stärka självkänsla · ”Jag borde”
”Jag pantar för att alla andra gör det, annars passar jag
inte in.”
Känsla av betydelse · ”Jag vill”
”Jag pantar för att jag tycker det är bra med återvinning.”
Värderingskongruens — ”Jag är”
”Jag pantar för jag är en person som tar hand om min
planet.”
Källa: Ryan & Deci (2000), ”Self-determination theory and the
facilitation of intrinsic motivation, social development and wellbeing.”
American Psychologist, 55(1): pp 68-78.
Värderingar och engagemang
Källa: Posner & Schmidt "Values Congruence and the Differences Between the Interplay of
Personal and Organizational Value Systems”, The Leadership Challenge (2008)
Hur uppstår en värdering?
Verkligheten
”den yttre verkligheten”
Yttre händelser
& upplevelser
Prioriteringar
& handlingar
Inre tolkningar
& berättelser
Öppenhet är en av
våra kärnvärderingar.
Creative Commons
BY-SA
Personliga
värderingar
Verklighetsbilden
”den inre verkligheten”
i samarbete med
Vad är en värdering
Normativa värderingar
(föreskrivande)
Deskriptiva värderingar
(beskrivande)
Öppenhet är en av
våra kärnvärderingar.
Creative Commons
BY-SA
i samarbete med
Rangordningsprocessen
i samarbete med
Två typer av lyssnande
Att lyssna analyserande
Fokusperson/Berättare
Facilitator/Lyssnare
Kognitivt lyssnande
Öppenhet är en av
våra kärnvärderingar.
Creative Commons
BY-SA
i samarbete med
Två typer av lyssnande
Att lyssna aktivt och
med hela medvetandet
Fokusperson/Berättare
Facilitator/Lyssnare
Närvarande lyssnande
Öppenhet är en av
våra kärnvärderingar.
Creative Commons
BY-SA
i samarbete med
Prioritetskartan
i samarbete med
Story-telling
•
•
•
•
Tre roller
20 minuter i varje roll
Kort återkoppling omhur det kändes att lyssna/berätta
Byt roll och plats
Öppenhet är en av
våra kärnvärderingar.
Creative Commons
BY-SA
i samarbete med
Contact us!
http://worldvaluesinitiative.se/
[email protected]