Presentation av Anette Lüning

MAG -TARMKONFERENS
För dig som hjälper människor med mag- tarmproblem
TEMA: Nya lösningar vid mag- tarmproblem
Ämne: Hur jobbar man praktiskt
med nya produkter hos patienter
som har mag-tarmproblem?
ANETTE LÜNING Näringsterapeut och näringsfysiolog
ANETTE LÜNING är diplomerad näringste-
rapeut med inriktning på klinisk nutrition.
Hon arbetar framgångsrikt som näringsterapeut på Lüning Näringsklinik. Hennes
specialistområden är mage-tarm, autism
och ADHD.
Anette har byggt upp sin egen klinik
och arbetar sedan 6 år på heltid med att
funktionsmedicinskt hjälpa både privatoch företagskunder.
Från början har Anette examen från
Lunds Universitet som Internationell
Civilekonom. Hon har dessutom bedrivit
studier både i USA och Tyskland. Efter 15
år med en internationell karriär inom Tetra
Pak började tanken på att läsa till näringsterapeut att ta form. Det var sjukdom i
familjen som ledde fram till hennes nya
karriärsval.
Hon arbetar gärna med ungdomar
som behöver hjälp. Att få vara med på
resan till deras fulla potential är fantastiskt.
Att få ordning på mage och tarm kan
också betyda att ungdomar med autism
kan få ett bra liv.
Förutom att driva sin näringsklinik är
Anette en frekvent anlitad och omtyckt
föreläsare.
Nya forskningsrön inom hennes
specialistområden slukar hon gärna och
på nattduksbordet ligger gärna internationell litteratur inom funktionsmedicin. Idag
tillbringar hon gärna tid i skidbacken och
har dessutom ett förflutet som triatlet.
PIPERSKA MUREN • STOCKHOLM
lördagen den 23 januari 2016
Anmäl dig till Mag-tarmkonferensen här:
www.revivabio.se/mag-tarmkonferens