Introduktion till filmredigering

Cool Minds Program
Introduktion till filmredigering
Version 1.0
Augusti 24, 2015
1
Akt. ansvariga Tobias Ohlsson, Paolo Sanden, Torsten Gunnehil
Kontakt hos Cool Minds Tobias Ohlsson
Plats
Stadiongatan 40B 2. Våg, Malmö
E-post
[email protected]
Åldersgrupp
Alla
Workshop nr.
200.02
Beskrivning av workshoppen:
I denna workshop-serie fokuserar vi på filmredigeringstekniker.
Målsättning:
-
Att ge barnen grundläggande kunskaper om filmredigeringsteknik
Förkunskaper:
Inga
Materialkostnad per barn för alla moduler i workshoppen:
0 SEK
Moduler:
Modul
Beskrivning
1
Introduktion till filmredigering och teknikerna som används.
2
Fokus på kontinuitet. Kontinuitet handlar om "flytet" i filmen och det är viktigt för att filmen ska uppfattas som
sammanhängande. Det är ett omfattande arbete att hålla reda på att alla föremål, kulisser m.m. är på samma plats trots
klippningar eller att karaktärernas kläder och andra föremål stämmer överens med den tidsepok som filmen utspelar sig i.
3
Fokus på musikmontage och klippning av musiken.
4
Filma material att redigera.
5
#1 Klippning med fokus på teknik. I denna workshop får deltagarna gärna filma eventuella scener som de glömt, det är inte
tillåtet i de andra workshopparna.
6
#2 Klippning med fokus på teknik. I denna workshop får deltagarna gärna filma eventuella scener som de glömt, det är inte
tillåtet i de andra workshopparna.
7
#2 Klippning med fokus på teknik. I denna workshop får deltagarna gärna filma eventuella scener som de glömt, det är inte
tillåtet i de andra workshopparna.
8
Färdigställande och presentation på scenen.
2