"inkluderande kommunikation" med Anna Galin

Kommunikation som
inkluderar
-Anna Galin
Normkritisk kommunikation
Agenda
Idag:
• Ord
• Toleranspedagogik
• Normkritik
• Information
• Språkval och målgrupp
• Format
• Förändringen
• Kom ihåg!
Normkritisk kommunikation
Ord
Rasifierad
Queer/hbtq
Cis-person
Flersam
Funktionsvariationer
Intersektionell
Tokenism
Normkritisk kommunikation
Toleranspedagogik
Tolerans
Jag tolererar dig.
Normkritisk kommunikation
Toleranspedagogik
Problemen med toleranspedagogik
Talesperson
Lagom avvikande
Vi och dom
Maktbalansen kvarstår
Normkritisk kommunikation
Normkritik
Normkritisk kommunikation
Normfyrkant
Hockey
Släkt här
”Som folk”
Skellefte(å)bo
Nätverk
Industri
Entreprenöriell
Barn
Normkritisk kommunikation
Fråga!
Om ja -Vem får höras och synas? Varför tror ni?
Om nej -Vad får det för konsekvenser för kommunikationen?
Normkritisk kommunikation
Formatet
•
•
•
•
Språket
Paus
Webbsidor
Mikrofon
Normkritisk kommunikation
Informationen
Finns det hörslinga?
Normkritisk kommunikation
Informationen
Ordval
Webben
Förberedelse
För alla!
Normkritisk kommunikation
Språket -Som exkluderar och inkluderar
”Ta gärna med din fru”
”Ta gärna med din make/maka”
”Ta gärna med din partner”
”Ta gärna med en intresserad vän”
Normkritisk kommunikation
Språket -Som exkluderar och inkluderar
”Vi bjuder på vickning”
”Vi bjuder på korv med bröd”
”Vi bjuder på (fläsk-, kyckling- och) sojakorv med bröd.”
Normkritisk kommunikation
Målgrupp och stereotypa fördomar
Normkritisk kommunikation
Ord med triggervarning
Hon, hen och han.
Och…
Ja, men jag menar ju inget
elakt med att säga negerboll
Normkritisk kommunikation
Förändringen
Diskutera med grannen två av dessa frågor.
Skriv gärna ner era svar!
!
Exempel på tillfällen då jag blir lyssnad till, vad har jag för
privilegier då och vilka normer lever jag upp till?
!
Hur kan vi bidra till att fler får komma till tals i organisationen?
!
Vem riktar min organisation sig till idag och vilka normer tänker
vi att de ska leva upp till?
!
Hur bra är jag och min organisation på att lyssna på människor
med färre privilegier?
!
Har jag eller min organisation bestämda idéer om ”hur saker ska
vara”? -Vad får det för konsekvenser för att släppa in människor
med andra erfarenheter och förutsättningar?
Normkritisk kommunikation
Kom ihåg!
Kom ihåg: Schhh!
Normkritisk kommunikation
Kontaktuppgifter
Anna Galin
[email protected]
070-3203868