Placera gärna klubbens logotype här

Hälsingekatten
inbjuder till internationell 2-certifikatsutställning
i Camp Igge Arena, Ankarmon, Iggesund
14-15 november 2015.
INBJUDNA DOMARE
Alexey Schukin
Ireneusz Pruchniak
Thea Frišcovec
Malin Sundqvist
Hannah Jensen
Gerardo Fraga y Guzmán
Michael Edström
Kristiina Rautio
Laura Scholten
NL
PL
SI
SE
SE
ES
SE
FI
NL
Allround
Allround
Allround
I, II
I, II
I, II, III
I, II, IV
I, II, IV
III, IV
Med reservation för ändringar. Slutlig domarfördelning och
eventuella ändringar publiceras på www.halsingekatten.se.
ANMÄLNINGSTID
21 augusti – 2 oktober 2015.
Anmälan är giltig när betalning inkommit. Betalning
inkommen innan 21 aug., räknas som inkommen 5 sep.
ANMÄLAN
Anmälan är bindande och ska skickas via utställarens egen
klubbsekreterare, som fortlöpande vidarebefordrar den till:
Kategori I, III och IV
Kategori II och V
Ronja Alftin
Hanna Almstedt
Fjellstedtsvägen 8
Ankargatan 19 B
691 37 Karlskoga
824 42 Hudiksvall
[email protected]
[email protected]
OBS! Använd den senaste versionen av SVERAKs blankett för
utställningsanmälan! En blankett per katt och helg räcker.
Hälsingekattens medlemmar skickar direkt till Ronja eller
Hanna via post eller e-post.
AVGIFTER per dag
Betalning 21/8-4/9 per katt
300 SEK
Betalning 5/9- 2/10 per katt
350 SEK
Huskatt (måste ha huskattbevis)
250 SEK
Kullklass (4-7 mån, minst 3 katter)avgift enl datum ovan per kull
Individuell bed. av katt i kullklass
150 SEK
Senior/veteran utställd i annan klass
50 SEK
Avelskatt utställd i annan klass
0 SEK
Uppfödning
0 SEK
Enbart färgbedömning
250 SEK
Sällskapskatt (i mån av plats)
100 SEK
Inga byten av katt accepteras efter anmälningstidens slut.
För varje byte under anmälningstiden debiteras en adm.
avgift på 50 SEK. Återbetalning av anmälningsavgiften efter
anmälningstidens slut sker ENDAST mot veterinärintyg
utfärdat på SVERAKs blankett Veterinärintyg för katt anmäld
till utställning och förutsatt att
§ 1.15 i FIFes och SVERAKs regler för utställning uppfylls.
Vid återbetalning debiteras en adm. avgift på 100 SEK.
ASSISTENTER
En assistent per domare ersätts med 350 kr/dag (ej
klubbmedlemmar) samt lunch och fika. Kontakta Åsa
Eriksson via 070-6326277 el. [email protected]
INGÅR I ”BÄST I NORR”
INBETALNING
Inbetalning görs till Plusgiro 649 37 16-2. Utländska
utställare betalar till IBAN: SE8595000099604264937162
BIC: NDEASESS. Vänligen ange reg.nummer, klass, dag och
EMS-kod för varje utställd katt samt ägarens klubb och
telefonnummer vid betalning. Tänk på att ange samma
ägare på både anmälan och inbetalning!
KLASSÄNDRINGAR OCH TITELCHANSER
Klassändringar och titelchanser meddelas senast 10 nov till
Hanna via [email protected]
ANNONSER (format: svart/vitt A4, manusstopp 21 okt)
Annonspriser: namn: 100 SEK, logga: 250 SEK, halvsida: 500
SEK, helsida: 800 SEK. Kontakta Anna-Karin Rahm via 073533 05 51 eller [email protected]
PRISER
Istället för att skänka priser ber vi Er att annonsera i
utställningskatalogen! Se information ovan.
MONTERPLATSER
Kontakta Anna-Karin Rahm via [email protected]
ALLMÄN INFORMATION
- Vi tillåter inga egna utställningsburar.
- Utställningen är en bära själv-utställning. Den är begränsad
till 360 katter/dag och vi förbehåller oss rätten att fördela
platserna över kategorier och raser.
- Sista vaccinationsdag innan utst är 30 oktober.
- Veterinärbesiktning lördag kl. 07.00-08:30 och söndag kl.
07:00-08:00. Stamtavla/huskattsbevis/under reg.-intyg,
giltigt vaccinationsintyg samt utställarbekräftelse ska
uppvisas. För vita katter måste intyg om normal hörsel
uppvisas och alla huskatter äldre än 10 månader ska vara
kastrerade och medföra intyg om detta.
- FIFes och SVERAKs regler gäller liksom Jordbruksverkets
hälso- och gränsbestämmelser. För mer information, se
www.sverak.se respektive www.jordbruksverket.se.
- Cert-kokarder: 20 kr/st, Ex 1- och titelkokarder: 0 kr/st.
- Lunch- och kaffeservering kommer att finnas i och i
anslutning till lokalen.
- Utställningen öppnar för besökare kl. 09:00 och stänger
efter avslutade paneler.
- ”Tidig hemgång” efter grundbedömningar.
För fortlöpande information, se www.halsingekatten.se
LOGI (Glöm inte att meddela att Du har katt med Dig!)
Camp-Igge - boka via telefon 0650-205 05
Statt Hudiksvall - boka via telefon 0650-150 60
Hotell Hudik - boka via telefon 0650-54 10 00
Hotell Glada Hudik - boka via telefon 070-211 28 67
UPPLYSNINGAR (Var vänlig ring ej efter kl. 21:00!)
Utställningskommissarie Anna-Karin Rahm: 073-533 05 51,
[email protected], eller
Kassör Karin Eriksson: 070-647 83 85, [email protected]