Gärna bjuder in er till:

Gärna bjuder in er till:
**(non-pointed for AMHA point systems)
33. Classic pleasure driving over 32” up to and
including 34”
Saturday
1. Open Halter Obstacle
2. Amateur halter obstacle
3. Youth halter obstacle 13 to 18 years of age
4. Youth halter obstacle 12 years of age and
under
5. Open obstacle driving
6. Amateur Obstacle Driving
7. Youth obstacle driving
34. Liberty
35. Open hunter
36. Amateur hunter
37. Youth hunter
8. AOTE junior mares
9. AOTE senior mares
41. Single pleasure driving - mares
10. Amateur junior mares 30” & under Lvl 1
11. Amateur junior mares over 30” up to and
including 33” Lvl 1
12. Amateur senior mares 30” & under Lvl 1
13. Amateur senior mares over 30” up to and
including 34” Lvl 1
14. Amateur junior mares 30” & under Lvl 2
15. Amateur junior mares over 30” up to and
including 33” Lvl 2
16. Amateur senior mares 30” & under Lvl 2
17. Amateur senior mares over 30” up to and
including 34” Lvl 2
18. Amateur Grand and Reserve Champion
mare (all 1th & 2nd places from classes: 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17)
19. Country pleasure driving – stallions
20. Three by one owner**
21. AOTE junior geldings
22. AOTE senior geldings
23. Country pleasure driving - mares
24. Amateur junior geldings Lvl 1
25. Amateur senior geldings Lvl 1
26. Country pleasure driving - geldings
27. Broodmares**
28. Mare & Foal**
29. Classic pleasure driving 32” and under
30. Amateur junior geldings Lvl 2
31. Amateur senior geldings Lvl 2
32. Amateur Grand and Reserve Champion
gelding
(all 1th &
2nd
places from classes: 21, 22, 24, 25, 30, 31)
38. Single pleasure driving – stallions
39. Youth 13 to 18 years of age exhibiting a gelding
40. Youth 12 years of age and under exhibiting a
gelding
42. AOTE junior stallions
43. AOTE senior stallions
44. Single pleasure driving - geldings
45. Amateur junior stallions 30” & under Lvl 1
46. Amateur junior stallions over 30” up to and
including 33” Lvl 1
47. Amateur country pleasure driving
48. AOTE Country Pleasure Driving
49. Amateur senior stallions 30” & under Lvl 1
50. Amateur senior stallions over 30” up to and
including 34” Lvl 1
51. Amateur junior stallions 30” and under Lvl 2
52. Amateur junior stallions over 30” up to and
including 33” Lvl 2
53. Youth 13 to 18 years of age exhibiting a mare
54. Youth 12 years of age and under exhibiting a
mare
55. Amateur Single Pleasure Driving
56. AOTE Single Pleasure Driving
57. Youth special needs with mare or gelding
58. Adult special needs with mare
59. Adult special needs with gelding or stallion
60. Amateur classic pleasure driving
61. AOTE Classic Pleasure Driving
62. Amateur senior stallions 30” & under Lvl 2
63. Amateur senior stallions over 30” up to and
including 34” Lvl 2
64. Amateur Grand and Reserve Champion
stallion (all 1th & 2nd places from classes: 42, 43,
45, 46, 49, 50, 51, 52, 62, 63)
65. President’s touch of class**
66. Amateur Supreme Champion**
(all 1th & 2nd places from classes: 18, 32, 64)
Sunday
67. Open jumper
68. Amateur jumper
69. Youth jumper
70. Versatility
71. Open Multiple Hitch Light Harness Pairs or
Tandem
72. Weanling mares (Foals old enough to be shown without
103. Yearling stallions over 28” up to & including
30”
104. Yearling stallions over 30” up to & including
32”
105. Grand and Reserve Champion country
pleasure driving (all 1th & 2nd places from classes:
19, 23, 26, 47, 48, 88, 93)
106. Two­year­old stallions 29” and under
107. Two­year­old stallions over 29” up to and
73. Yearling mares 28” and under
including 31”
74. Yearling mares over 28” up to & including 30” 108. Two­year­old stallions over 31” up to and
including 33”
75. Classic pleasure driving – stallions
109. Grand and Reserve Champion junior
76. Yearling mares over 30” up to & including 32”
stallion (all 1th & 2nd places from classes: 101, 102,
77. Two­year­old mares 29” and under
103, 104, 106, 107, 108)
78. Two­year­old mares over 29” up to and
110. Grand and Reserve Champion classic
including 31”
pleasure driving (all 1th & 2nd places from
79. Two­year­old mares over 31” up to and
classes: 29, 33, 60, 61, 75, 80, 83)
including 33”
111. Multi-color mares
80. Classic pleasure driving - mares
112. Solid color mares
81. Grand and Reserve Champion junior mare
113. Reinsmanship**
(all 1th & 2nd classes: 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79)
114. Special needs driving (Driver may be
82. Produce of dam**
accompanied by an adult or youth (13-18yr))
83. Classic pleasure driving - geldings
115. Senior mares 28” and under
84. Best Matched Pair**
116. Senior mares over 28” up to & including 30”
85. Yearling and weanling geldings
117. Single pleasure driving 32” and under
86. Two-year-old geldings
118. Senior mares over 30” up to & including 32”
87. Grand and Reserve Champion junior
119. Senior mares over 32” up to & including 34”
gelding (all 1th & 2nd places from classes: 85, 86)
120. Grand and Reserve Champion senior mare
88. Country pleasure driving 32” and under
(all 1th & 2nd places from: 115, 116, 118, 119)
89. Senior geldings 30” and under
121. Single pleasure driving over 32” up to and
90. Senior geldings over 30” up to & including 32”
including 34”
91. Senior geldings over 32” up to & including 34”
122. Multi-color stallions and geldings
92. Grand and Reserve Champion senior
123. Solid color stallions and geldings
gelding (all 1th & 2nd places from classes: 89, 90, 91)
124. Grand and Reserve Champion single
93. Country pleasure driving over 32” up to and
pleasure driving (all 1th & 2nd places from classes:
including 34”
38, 41, 44, 55, 56, 117, 121)
94. Adult showmanship
125. Senior stallions 28” and under
95. Youth showmanship 13 to 18 years of age
126. Senior stallions over 28” up to & including 30”
96. Youth showmanship 8 to 12 years of age
127. Senior stallions over 30” up to & including 32”
97. Youth showmanship 7 years of age and under
128. Senior stallions over 32” up to & including 34”
98. Amateur showmanship
129. Grand and Reserve Champion senior
99. Open Roadster
stallion (all 1th & 2nd places from classes: 125, 126,
100. Open Costume
127, 128)
101.
Weanling stallions(Foals old enough to
be shown without having to take the mare in the showring
130. Supreme Champion**
having to take the mare in the showring with the foal)
with the foal)
102. Yearling stallions 28” and under
(all 1th & 2nd places from classes: 81, 87, 92, 109, 120, 129)
**(non-pointed for AMHA point systems)
Datum:
Show:
22 – 23 Augusti 2015
start kl. 9.00 båda dagar
Adress:
Vittvångs Gård, 705 94, Örebro SWEDEN (bakom Marieberg/travbanan)
Kontakt:
Showmanager:
Domare:
René Hagen, Caren Schoorl, Rebecka Nowosad
René Hagen
Sandy Croote, AMHA domare från USA
Band/rosetter:
1 - 6 placering
Priser/pokaler:
Grand Champions och Supremes
Measuring:
Fredag 18-19
(hästar behöver bara mätas en gång under helgen)
Lördag 8-8.30
Söndag 8-8.30
Avgifter:
- AMHA fee:
- Open Class:
- Amateur class:
- Youthclasses:
- Showpaket:
SMHF medlemmar
40 kr per häst
200 kr
150 kr
100 kr
950 kr
ej-medlemmar
40 kr per häst
400 kr
300 kr
200 kr
1950 kr
*Showpaket: bara för medlemmar, max 7 klasser ingår I paketet, varje klass utöver det är 100 kr,
exkl. barnklasser. Efter 1:a augusti gäller inte erbjudandet för showpaketet längre.
Sista anmälnings dag: 1 Augusti 2015
Sen anmälan:
- Anmälan som inkommer efter 1:a augusti tas ut en extra kostnad på 50 kr
per klass per häst utöver vanliga anmälningskostnaden, och kommer inte stå
med i katalogen. Efter 1:a augusti gäller inte erbjudandet för showpaketet
längre.
Anmälning:
Fyll I formuläret som finns I inbjudan,
på hemsida ( http://miniatyrhast.se/aktiviteter.html)
eller på Facebook ( https://www.facebook.com/groups/345667362120713/).
Formulär i Word: Anmälningsformulär Word dokument
Formulär PDF: Anmälningsformulär PDF
Box:
Gallerboxar vid showringen:
500 kr/helg
Storhäst boxar på anläggningen: 750 kr/helg
(spån ingår ej)
Hotel/
Camping:
Betalning:
2,5 X 2,5 m
3x3 m
- Hotell nära anläggningen: Ibis hotel: www.ibis-orebro.com
- Möjlighet för husvagn, husbil, tält etc. hos anläggningen, EJ dush eller el.
Toa finns.
Konto: Svenska Miniatyr Häst Förening:
PG: 632257-2 eller BG: 838-4554
IBAN: SE32 9500 0099 6018 0632 2572
SWIFT: NDEASESS
Kom ihåg att skriva vem du är och vad du betalar för. Senast 1:a augusti.
Hälso krav:
Vaccinationskrav
Kolla: http://www.miniatyrhast.se/aktiviteter-regler.html
Dessutom ska hästen vara frisk.
Hästens ägare ansvarar för att alla krav uppfylls och att hästens hälsa sätts i första
transport:
hand när det gäller transport till och från utställningen, även under tiden hästen
befinner sig på utställningsplatsen.
Allmänna Regler:
Vi kollar alla hästar på AMHA Studbook online. Om inte all information och
registrering är okey, så hör vi av oss. Du ska dessutom skicka in en kopia/scan
Anmälning:
av fram- och baksida av dina AMHA stambokspapper för varje häst.
Alla hästar som deltar i AMHA klasser ska vara registrerade hos AMHA.
Amateur & Youth ska lämna in en kopia på deras amateurkort /youth kort.
Amateur & youth
Formulär för att ansöka kort finns hos sekretariatet om du inte skulle har, och
amateur-kort och youth-kort kan alltså köpes på plats.
Återbetalning ges ej utan ett veterinärintyg som visar att hästen är okapabel att
återbetalning:
deltaga i utställningen. Återbetalning av stall kostnader ges ej. Ersättningshäst i
klassen accepteras utan extra kostnad.
Mätningen sker på fredag kväll (kl18-19) , lördag (för lördagens klasser) från
Mätning:
08:00-8:30. Och Söndag ( för söndagens klasser, endast hästar som inte
mättes på fredag eller lördagen.) från 08:00-8:30.
Det är deltagaren själv som är ansvarig för att vara i tid till sin klass. AMHA’s ’2-
Tid system:
minute rule’ gäller. Meddela till stall/utställningsplatsen av ren artighet ifall du
blir försenad.
Elakheter, övergrepp eller annan omänsklig hantering av en häst i showring,
Uppmärksamma:
stallet eller på utställningsområdet är strängt förbjudet! Även användning utav
preparat eller doping av hästen är förbjudet. Diskvalificering och uteslutning
från showen följer omedelbart. Alla priser ska lämnas in och inte räknas.
Sponsorer, SMHF, anläggningsägare, frivilliga eller utställningsansvariga kan
Ansvar:
aldrig ta ansvar för olyckor, skador eller förlorande utav personliga saker eller
djur. Ansvaret är ditt eget. Deltagandet/besökandet sker på eget risk!
Ägare av AMHA senior hingstar (3 år och äldre) ska visa en ‘certificate of
veterinary Inspection of Cryptorchidism’ till show-management innan man
Senior Hingstar
deltar. Formuläret kan man hittar på AMHA hemsidan:
http://www.amha.org/docs/default-source/pdf-files-from-originalwebsite/vetstallion02CF8244B52048.pdf
Om du vill sponsra utställningen och marknadsföra dig själv och dina hästar, då finns
dessa alternativ:
Vi välkomnar din annons/banner/sponsorprodukter!).
Annonsera I katalogen:
1.helsida (color)
600 kr
2.Halvsida (color)
400 kr,
3.Sponsor klass:
100 kr,
4.Sponsor Championshipclass: 250 kr,
5. Banner i showringen: 500 kr
- Fria donationer för valacken stimuleringsprogram är alltid välkomna! Du kan donera pengar förstås. Men
till exempel också fina produkter vi kan ge som priserna på showerna.
Frågor? Bara hör av dig!
Rebecka Nowosad & Rene Hagen & Caren Schoorl
(Eng + Sv)
(Eng)
Rebecka: [email protected]
Rene: [email protected]
(Eng) Caren: [email protected]
Anmälnings formulär: Mijke: [email protected]
(+4670-0924964)
Vi ser fram emot showen och att träffa alla (igen) i Örebro!