Jämför oss gärna - LB-Hus

Jämför oss gärna
Vi rekommenderar dig att jämföra dina alternativ noggrant när du skall bygga hus. Tyvärr är det ofta lättare
sagt än gjort. Det som är standard hos en leverantör är tillval hos en annan, det som ingår hos någon, saknas
hos den andre. Vår checklista gör det enklare att jämföra – att se vad du faktiskt får för pengarna. Vi har fyllt i
våra uppgifter och lämnat rum för dig att fylla i uppgifter om andra leverantörer. Så jämför oss. Det lönar sig.
HUSTILLVERKARE
LB-HUS
Entreprenadform
Totalentreprenad
Ett kontrakt för både hus och grund = en ansvarig part
Ingår
Fast garanterat pris på färdigt hus och grund
Ja
Kundanpassning av hus
Ja, mot offert
Byggstädning, container och tömning
Ingår
Elskåp för provisorisk el under byggtiden
Ingår
Fläktar och avfuktare under byggtiden
Ingår
Byggställningar
Ingår
Kran för montage
Ingår
Villaförsäkring
1 år från husleverans ingår
Nybyggnadsförsäkring och färdigställandeskydd
Ingår
Uppfyller boverkets energikrav
Energiregler gäller BBR 19 (1 jan 2013)
Beräknat och anpassat
Grundläggning
Platta på mark med 300 mm
cellplastisolering och
vattenburen golvvärme
Rekommenderad grundlösning enligt bl a Anticimex
Ja, för minskad
fukt/mögelrisk
Utplanering av befintliga markmassor ca 3 m runt hus,
ingår i avtal
Ja
Schakt+återfyllnad+läggning av vatten och avlopp ingår upp
till 6 m från fasadliv
Ja
Fyllnadsmaterial under gjuten platta
Ingår med 1 200 kg/m2
betongplatta
Ventilerad och oorganisk putsbärare (vid putsad fasad)
Ja
Riktig grundmålning av fasad, färgtjocklek 80-120 my
Ingår, Alcro Bestå
Energilösning
Frånluftsvärmepump
Uppvärmning
Vattenburen
Isolering ytterväggar
Energiregelsystem med
245 mm isolering
Musskydd och insektsnät
Ingår
Flytspackling av våtutrymmen (för utjämning & fall mot avlopp)
Ingår
Energibesparande blandare i kör, bad & WC
Ingår
Våtsäker installation med ”rör-i-rör” system
Ingår
Vägg- & golvbeklädnad badrum- & dusch/WC
Kakel/klinker 300 kr/m2 ingår
Golvbeklädnad torra utrymmen
Fanérgolv från Kährs
Golvbeklädnad entré och klädvård
Klinker 300 kr/m2 ingår
Fönster
Elit Xceed med U-värde på
1,0 och aluminiumbeklädd
utsida.
Nätverk för data/tele
Kombiuttag för TV, tele
& data, antalet varierar
beroende på hustyp
Kök
Komplett kök från Ballingslöv
Vitvaror
Vitvarupaket från Siemens
Svensk Husproduktion AB | Box 67 | 295 21 Bromölla | 0456 455 00 | [email protected] | www.lbhus.se
Rev. 20150701
ALTERNATIV