FÖRELÄSNING MED SUSANNE JESSEN HUR KAN OÖNSKAD

FÖRELÄSNING MED SUSANNE JESSEN
i MORA den 26 mars 2015 kl 9.30 – 13.00
i BORLÄNGE den 26 mars 2015 kl 15.30 – 19.00
HUR KAN OÖNSKAD SKOLFRÅNVARO FÖREBYGGAS?
Om arbetssätt i förhållande till barn och unga som inte förmår att
vara i skolan (så kallade hemmasittare)
Föreläsare: Susanne Jessen, från Kalmar, är handledare och utbildare på autismområdet,
bland annat vid Utbildningscenter Autism. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med frågor
som rör elever vilka, av olika anledningar, inte har en fungerande skolgång; så kallade
hemmasittare. Jessen tar upp vilka tidiga tecken som kan finnas på en framtida skolfrånvaro.
Huvudvikten läggs vid vad som krävs för att upptäcka och förstå, men framför allt agera för
att förhindra att sådan skolfrånvaro uppkommer. Hon kommer också att ta upp kartläggning,
samverkan och handledning; sättet att kartlägga och ge stöd passar de flesta barn och unga
oavsett orsak till den oönskade frånvaron.
Målgrupp: Föreläsningen vänder sig till skolpersonal på alla nivåer och områden,
skolbarnsföräldrar samt till andra intresserade.
Anmälan: Senast den 12 mars, begränsat antal platser. Anmälan är bindande, ersättare får
sättas in vid förhinder. Anmäl helst genom denna länk
I andra hand via e-post, [email protected] eller per brev till Pia Johansson,
Dalgården 4, 783 35 Säter, mobil 076 – 119 90 57 ( SMS och telefonsvarare). Bekräftelse och
faktura skickas i första hand med e-post. Privatpersoner betalar kontant eller med kort, på
plats.
Mora 26 mars, kl 9.30 – 12.30, Centrumkyrkan, Vasagatan 24, bakom Vasaloppsmålet.
Avgift: I yrkesroll 500:-, medlemmar i föreningen; kom 4 betala för 3.
Privatperson 200:-, medlem i föreningen får 100:- i rabatt.
Dryck och smörgås ingår.
Borlänge 26 mars kl 16.00 – 19.00, Hörsalen, Teknikdalen, Forskargatan 3.
Avgift: I yrkesroll 500:-, medlemmar i föreningen; kom 4 betala för 3.
Privatperson 200:-, medlem i föreningen får 100:- i rabatt.
Dryck och smörgås ingår.
FÖRELÄSNING MED SUSANNE JESSEN
ORT (ringa in):
Mora
Borlänge
ÄR MEDLEM (ringa in)
Ja Nej
FÖR VERKSAMHETER
Verksamheten ………………………………….. anmäler ……..personer
Kontaktperson: ………………………………………
E-post och telefonnummer:…………………………………..
Fakturaadress:………………………………………………..
Referens:……………………………..
Postnummer och postort:……………………………………
Anmälan är bindande, men annan person kan sättas in. Begränsat antal
platser.
FÖR PRIVATPERSONER
Följande personer anmäls:
………………………………………….……………………………
………………………………………….……………………………
Avgift för föreläsning (fika ingår) person från verksamhet 500:- ,
privatperson 200:Medlemskap i arrangerande förening ger rabatt.
Medlem privatperson: Vill ha medlemsrabatt för …. personer
Medlem verksamhet: Gå 4 betala för 3.
Med reservation för förändringar.
Autism- och Aspergerföreningen Dalarna, hemsida:
www.autism.se/dalarna, e-post: [email protected]