Minnesanteckningar från föräldraråd 15/4

 Sollentuna Norrastrandskolan Protokoll från föräldrarådsmöte nr 4 skolåret 2014 ­ 2015 Datum: Plats: 2015­04­15 Norrastrandskolan , Expeditionen ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Kallade [email protected]​
; ​
[email protected]​
; ​
[email protected]​
; [email protected]​
; ​
[email protected]​
; ​
[email protected]​
; ann­[email protected]​
; ​
[email protected] [email protected]​
; Närvarande Rektor Ingela Landen Arbetsledare Ammi Gustavsson Förskoleklass ­ Årskurs 1 Mari Palmgren, Helena Brantback Årskurs 2 Marie Rantonen Årskurs 3 Samira Jakobsson, Helena Brantback Årskurs 4 PH Willenfeldt Årskurs 5 – Delges Närvarande och kallade, samt läggs upp på Schoolsoft och sätts upp på anslagstavlan i korridoren på Norrastrandskolan 1 Nästa möte 2005­06­01 kl.18.00 Ingen separat kallelse går ut då protokollet finns Schoolsoft 2 3 2.3.1 2.3.2 3 4 2.3.4 3 Föregående protokoll ­
Organisation Stående punkt: Kurator på plats onsdagar Skolsköterska på plats tisdagar och torsdagar Ulrika som gjort praktik under hösten har anmält intresse om anställning på fritids när hon tagit Examen efter årsskiftet. Rekrytering pågår för ytterligare en förskolelärare till HT­2015 Punkten kvarstår ­
Rekrytering till F­klass i augusti, 2 klasser á 25 barn. F1:1 Johanna Larsson behörighet 1­7 F1:2 Anneli behörighet F­3 (t.o.m. december 2015) ­
Rekrytering av ytterligare 4­6 lärare pågår Sandra som idag har hjälpt Sara i åk 1, byter tjänst och är fr.o.m. november resurs i åk2 och åk3. Tiden fördelas ca 50/50 mellan de två årskurserna. Punkten kvarstår 2015­06­01 2 4 4 4.4.1 5 4.5.1 6 4.6.1 7 2.7.1 4 2.7.2 3 4 8 4.8.1 9 5.9.1 10 1.10.1 2 3 4 1.10.8 2 3 4 4.10.1 4.10.2 Punkten klar och utgår Förskoleklass Ingen representant närvarande Årskurs 1 3­4 elever vill ej gå på fritids. Skolan uppfattar det som rörigt på ”lill­fritids” och ser över verksamheten. Årskurs 2 Önskemål från föräldrarna om fler friluftsdagar Just nu har skolan fokus på simundervisning för 4:orna men ser över verksamheten till kommande läsår. Årskurs 3 Stökigt i upptakten vilket har lett till att en del elever har klagat på svårigheter med koncentration under en del lektioner. Extra föräldramöte hölls i oktober efter det har det blivit lugnare i klassen och arbetsklimatet har förbättrats för eleverna​
. Arbetsklimatetförbättrat. Punkten klar och utgår Eleverna i åk 3 önskar 10 min längre lunchrast samt större portioner. Skolan ser över möjlighet i justering av schema. När det gäller portionsstorlek är eleverna välkomna att ta en extra portion efter att den första är avslutat. Detta för att minimera risken för att mat kastas. Punkten kvarstår Punkten kvarstår Årskurs 4 Inga frågor från föräldrarna Punkten klar och utgår Årskurs 5 Ingen representant närvarande Punkten klar och utgår Övriga frågor / Information från skolan Plan upprättad för bibliotek i elevutrymmet. Biblioteksgrupp tillsatt Punkten kvarstår Punkten kvarstår Föräldrarna har lämnat önskemål om att skolavslutningen skall hållas kvällstid. Skolan ser över detta och återkommer. Diskussion på går med lärarna Punkten kvarstår Skolavslutning 09.00 2015­06­10, punkten klar och utgår Val av modernt språk för blivande 6:or, klart med spanska. Vilket språk nr två blir beror på antalet elever som valt aktuellt språk. Åk 4 o 5 diskussioner om socialamedel pågår om vad eleverna lägger upp/ kommenterar – kränker mot/med varandra. Skolan kan hålla koll på vad som händer under skoltid, föräldrarna måste vara medvetna/ hålla koll på det som händer på fritiden. Skolan kontaktar föräldrar om sådant som händer under skoltid. Det kommer att vara ett infomöte om sociala medier i samband med kommande föräldramöte. 3 4.10.3 Åk 4 o 5 det har förekommit snatterier på Pulsen i direktanslutning till att skoldagen har avslutats. Info har gått ut till berörda föräldrar. Vid protokollet
PH Willenfeldt