Kalendarium för Kulturskolans danselever V.T

Kalendarium för Kulturskolans danselever V.T 2015
Partille Kulturskola 2014-12-12
Vi kommer inte längre att gå ut med kalendariet i pappersform, detta för att spara miljön. All
information finns att hämta på nätet; www.partille.se/kulturskolan
Gå gärna med vår Facebook sida där vi alltid har aktuell information om Kulturskolans
dansverksamhet; Partille Kulturskola dans.
Vi hälsar nya och gamla elever välkomna till en ny termin på Partille Kulturskola.
V 3; 12/1
Samtliga dansklasser startar
V 7; 9/2-13/2
Sportlov
V 14 2/4-3/4
Lovdagar; skärtorsdag och långfredag
V 15; 6/4-10/4
Påsklov
V 17; 25/4
Kulturskolans familjedag. Välkomna på massor av roliga aktiviteter!
V 18; 27/4
Ingen undervisning, kulturskolans lärare komplediga
V 18; 30/4-1/5
Lovdagar; valborg och första maj
V 21; 18/5-22/5
Ingen ordinarie undervisning pga. Dansföreställningar och repetitioner
av ”BLAME IT ON THE BOOGIE”, Stora Scen Partille Kulturum samt
repetitioner. Mer info om vecka 21 kommer senare.
Eleverna blir kallade till specifik dag och tid av sin danslärare.
V 22; 25/5-29/5
Ingen ordinarie undervisning pga. Dansföreställningar och repetitioner
av ”BLAME IT ON THE BOOGIE”, Stora Scen Partille Kulturum samt
repetitioner. Mer info om vecka 22 kommer senare.
Eleverna blir kallade till specifik dag och tid av sin danslärare.
TERMINEN SLUT
Byte av grupp eller andra frågor som rör elevhantering, faktura mm, kontakta Kulturskolans
expedition:
[email protected]
031-792 14 05.
Inför H.T 2015-Kursstart vecka 36
Under våren 2015 får ni ett mail där ni aktivt måste återanmäla er om ni vill fortsätta att dansa
till HT 2015. Ni blir kallade till kursstart inför HT 2015. Danslärarna gör eventuella
uppflyttningar av elever utefter kunskap och ålder.
Om man vill sluta måste detta göras skriftligt. Maila; [email protected], eller gå in på
”mina sidor” på ditt logg-in konto på Kulturskolans hemsida. Avanmälan görs av
vårdnadshavare senast den 30/4-2015.
Danslärare
Annika Mohlin Aggerstam; [email protected]
Tehrese Nylund; [email protected]
Angelica Andersson [email protected]
Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille
Besöksadress: Gamla Kronvägen 56
Bankgiro: 550-5292
Telefon, växeln: 031 792 10 00
Fax: 031 792 10 71
Plusgiro: 3 30 93-6
Webbplats: www.partille.se
E-post: [email protected]
Organisationsnummer: 212000-1272