Här presenteras de så kallade paket du kan söka till i Utefonden

Här presenteras de så kallade paket du kan söka till i Utefonden
Odling
I väl avgränsade odlingsytor, förslagsvis s k pallkragar, kan barnen följa matens väg från jord till bord.
Ansök om odlingsytor, frön, växter och redskap för odlingsarbetet.
Gör det enkelt genom att arbeta tematiskt med en enkel gröda som till exempel potatis. Förgro, gör
potatistryck, sätt potatis, undersök vad potatisen har betytt i Sverige och framför allt gräv upp
”potatisskatten” till hösten och njut.
Vattenlek
Ansök om en så kallad Vattenlek, designad av Virbela Ateljé.
Vattenleken som efterliknar en bäckfåra med virvlande vatten,
ger möjlighet att genom lek och nyfikenhet upptäcka och
undersöka vatten och dess unika egenheter.
Vattenränna
En vattenränna ger möjlighet till många experimentella upptäckter. Vattenrännan ger möjlighet att
genom lek och nyfikenhet upptäcka och undersöka vatten och dess unika egenheter.
Balansbana
Balansbanan är en multifunktionell anläggning som kan användas både som sittplats, till
balansövningar, till fantasilekar och samlingsplats. Den är enkel och består främst av stockar och
nedgrävda stubbar samt eventuellt några större stenar.
Miniskogsträdgård
Vill du anlägga en mindre, pedagogisk trädgård? Ett fruktträd, ett par
bärbuskar och fleråriga ätliga örter som växer tillsammans i ett litet
ekosystem, med alla dess kopplingar. Den ger möjlighet att skörda och
studera livets förutsättningar på ett litet område precis framför
fötterna. Den kräver väldigt lite skötsel och barnen kan vara delaktiga.
Miniskogsträdgården kombinerar de fördelar vi får av odling på
skolgården med de vi får av utflykter i naturen.
Vattentunna
En vattentunna, kopplad till stuprör, samlar upp regnvatten och
lagrar det. När tunnan är full rinner vattnet vidare i stupröret.
Med hjälp av tappkranen på tunnan kan vattnet användas både
till lek och bevattning.
Naturkulle
Tanken med att skapa en naturkulle är att den ska vara en
spännande lekyta, men också att den ska ge en mängd
naturupplevelser både under rast och utelektioner. Kullen är ett
försök att ha ”ett litet naturområde” på gården. Det är alltså
naturen som påverkar området och det är vilt växande växter
och vanligt förekommande smådjur som ska finnas där.
Naturmur
En mur byggd av naturmaterial med håligheter för insekter/småkryp. I håligheterna kan
insekter/småkryp söka skydd och övervintra. Håligheterna i muren fylls med material, exempelvis
vasstrån, som attraherar solitär bin till att bygga bon (ett slags insektshotell integrerat i en mur).
Muren är också en trevlig sittplats.
Fruktlund
En fruktlund med förslagsvis några äppelträd ger fantastiska möjligheter att studera insekternas
arbete med att pollinera blommorna för att frukter ska kunna bildas. Tema Äpple kan till exempel
genomföras under året med inslag som att studera äppelblommor och dess pollinatörer,
fruktsättning, musttillverkning, äppeltryck och statistik över hur många blommor eller äpplen som
bildas.
Lekbuskage
Plantering av ett robust lekbuskage skapar efter några år en naturmiljö för både lek och pedagogik.
Med inslag av salix (pile, sälg etc) kan även enklare slöjdmaterial eventuellt skördas.
Pilkoja/-tunnel
Salixbuskar i form av en koja, tunnel eller portal bildar efter bara några år
ett livskraftigt och tåligt buskage som går att klippa till former, binda ihop
eller fläta. Även enklare slöjdmaterial kan eventuellt skördas.
Samlingsplats
En samlingsplats för olika pedagogiska aktiviteter är en bra bas att samla gruppen vid.
Samlingsplatsen passar för många olika aktiviteter till exempel högläsningsstunder,
utomhuspedagogik, lek och balans.
Solrosskog
En skog av solrosor ger både en vacker upplevelse och många pedagogiska möjligheter. Räkna hur
många frön som gror, hur snabbt solrosorna växer och vilken som blir högst. Vilka djur besöker
solrosorna under året? Låt de torra blommorna stå kvar över vintern och ge mat åt fåglar.
Insektshotell
Bjud in de vilda djuren till er gård med ett så kallat insektshotell eller andra typer av bon för djur. Här
kan djurlivet följas på nära håll. Solitärbin lockas att bygga sina bon i håligheter som till exempel
stockar med borrhål i eller vasstrån och bland fåglarna råder bostadsbrist för hålbyggande arter och
fågelholkar behövs.
Sinnesträdgård eller Fjärilsträdgård
Sätt samman växter som lockar fjärilar och andra nektarälskande
insekter till er gård. Ni får möjligheter att studera dem på nära håll
och skapa förståelse för samband i naturen.
En sinnesträdgård med till exempel kryddväxter lyfter era sinnen!
Smaka till exempel på olika sorters
mynta, dofta på dem och njut av
växternas varierande blomning.
Lyssna till bladverkets prassel i
vinden eller insekternas surr.