sverige och finland - Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation

sverige och finland
8 oktober 2015
Engelsbergs bruk
ett seminarium arrangerat av axel och margaret ax:son johnsons stiftelse
Sverige och Finland
Sverige och Finland har starka band bestående utav inte bara det svenska språket
som talas i Finland sedan århundraden tillbaka och den stora finska befolkningen i
Sverige och en lång gemensam historia, utan även en geopolitiskt betingad försvarsoch säkerhetssituation. Sveriges och Finlands ekonomier är intimt sammanflätade;
finska företag äger i svenska bolag och vice versa; Nordea Outokumpu, Stora Enso,
Ramirent, Salcomp mfl. För att nämna några. Finländare och finlandssvenskar har
verkat och verkar inom det svenska kulturlivet och det är en allmänt spridd uppfattning i Sverige att den finlandssvenska kultur- och bildningsnivån står betydligt
högre än den svenska. Även den finska skolan anses vara betydligt bättre än den
svenska och bildning, som inte står högt i kurs i Sverige, är fortfarande uppskattat i
Finland. Till skillnad från Finland saknar Sverige ett fungerande försvar och under
senare tid har närmande gjorts mellan Sverige och Finland på det försvarspolitiska
området.
I detta seminarium behandlas den gemensamma finsk-svenska historien, ekonomi,
kultur, politik och utbildning, försvars och säkerhetspolitik.
Diagnoser
program
13:00
Kurt Almqvist hälsar välkommen
13:05
Lotta Gröning, moderator
Historia
13:10
Henrik Meinander
Ömsesidig tacksamhetsskuld. Sverige och Finland sedan 1100-talet
13:25
Torkel Jansson
Rikssprängningen som kom av sig. Finsk-Svenska gemenskapen efter 1809
13:40
Nils Erik Forsgård
Finlandssvenska frihetsmartyrer - Anders Chydenius, tryckfrihets
förordningen och öppenheten som princip
13:55Diskussion
Säkerhet/geoekonomi
14:15
Mikael Wigell
Rysslands geostrategi och dess konsekvenser i Norden - geopolitik kontra geoekonomi
14:30
Charly Salonius-Pasternak
Den finska synen på försvarssamarbetet med Sverige – alla har en egen armé eller någon annans – har vi Finlands armé eller vad har Sverige att erbjuda?
14:45Diskussion
15:05
Kaffepaus
Politik
15:35
Pär Stenbäck
Sverige och Finland efter 2009
15:50
Yrsa Grüne
Från vallöften till verkligheten – en sann finländsk historia
16:05
Marie-Louise von
Sverige och Finland - storm och stiltje under 700 år - och sedan?
Bergmann-Winberg 16:20Diskussion
16:40
Paus
Den finsk-svenska kulturen
16:55
Jan Mosander
”Inte skära, bara rispa...”
17:10
Jörn Donner
Migration
17:25
Avslutande diskussion
17:45
Drink
18:45
Middag
talare
Marie-Louise von Bergmann-Winberg
Professor emerita i statsvetenskap,
Mittuniversitetet
Jörn Donner
Författare
Nils Erik Forsgård
Chef, Tankesmedjan Magma,
Helsingfors
Yrsa Grüne Ledarskribent, Hufvudstadsbladet
Torkel Jansson Professor emeritus i historia, Uppsala universitet
Henrik Meinander
Charly Salonius-
Pasternak
Forskare, Utrikespolitiska
instituteti, Helsingfors
Pär Stenbäck
Minister
Professor, Helsingfors universitet
Mikael Wigell
Jan Mosander
Fil. Dr, Utrikespolitiska institutet,
Helsingfors
Journalist och författare, Mosander
Media
organisation
vd
Kurt Almqvist moderator
projektkoordinatorer
Magdalena Bujak
Anna Rahman
Lotta Gröning
personal Amelie Danielsson
Jacob Olofsson
Oscar Niklasson Erik Ramsgård
Erik Ringdahl
axel och margaret ax:son johnsons stiftelse
Stureplan 3, 103 75 Stockholm,
Tel: 08 788 50 50 | Fax: 08 788 50 60 | www.axsonjohnsonfoundation.org