Globala veckans tipspromenad 2015

TIPSPROMENAD
Globala veckans tipspromenad 2015
Jord att leva på
- mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår
Denna tipspromenad är gjord på temat för Kyrkornas globala vecka 2015:
Jord att leva på - mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår.
Frågorna har varierande svårighetsgrad och kan användas till exempel vid kyrkkaffet,
i pensionärsgrupper eller för konfirmander. En tipspromenad är också ett utmärkt
underlag för fortsatta samtal.
På www.globalaveckan.se kan du ladda ner frågorna i färdig tipspromenadform.
Tips! Ha gärna Fairtrademärkt choklad, rosor eller fotbollar som priser.
Läs om schysta produkter på www.faitrade.se
Tipspromenaden är gjord av Annika Damirjian.
Lycka till!
TIPSPROMENAD
FRÅGA 1
Vilka är de tre främsta klimatbovarna i våra personliga liv?
1 Bilen, bostaden och banken
X Biffen, bostaden och banken
Klimatshow med koldioxidbantaren Staffan Lindberg.
2 Biffen, bilen och bostaden
TIPSPROMENAD
FRÅGA 2
Den globala uppvärmningen måste stoppas, temperaturen på jorden
ökar med stora negativa klimatförändringar som konsekvens.
Till hur många grader måste temperaturhöjningen begränsas?
1 Under 2 grader
X Under 3 grader
2 Under 4 grader
TIPSPROMENAD
FRÅGA 3
När och var skapades FN:s Klimatkonvention, som berör miljö och
hållbar utveckling?
1 Rio de Janeiro 1992
X Kyoto 1997
2 New York 1948
TIPSPROMENAD
FRÅGA 4
Vid Svenska kyrkans biskopsmöte 2014 antogs ett biskopsbrev där
det talas mycket om klimaträttvisa. Vilka drabbas svårast av de
negativa klimatförändringarna?
1 De religiösa
X De fattiga
2 De rika
TIPSPROMENAD
FRÅGA 5
Vilket helgon utseddes till ekologins beskyddare 1979 av påven
Johannes Paulus II?
1 Sankt Göran
X Thomas av Aquino
2 Franciskus av Assisi
TIPSPROMENAD
FRÅGA 6
I samband med klimatförändringarna talas det mycket om
växthuseffekten. Vad betyder det?
1 Växthuseffekten gör att all växlighet på
jorden ökar. Hela planeten riskerar att bli en
ogenomtränglig djungel om den inte stoppas.
X Växthuseffekten gör att mer värme fångas
på jorden. Världen blir allt varmare och det sker
med en oroväckande hastighet. Den ökade
värmen rubbar balansen i naturen.
2 Växthuseffekten gör att klimatet blir kallare,
en ny istid beräknas inträffa om ca 700 år.
TIPSPROMENAD
FRÅGA 7
Det är i första hand vi människor som har orsakat klimatförändringarna.
Vilken enskild händelse kan man säga ha utlöst de negativa
miljöförändringarna vi lever med idag?
1 Balansen rubbades när vi för 200 år sedan
började gräva upp fossila bränslen ur jorden för att
användas på olika sätt, framför allt olja och kol.
X Balansen rubbades när kvinnor fick rösträtt i
början av 1900-talet.
2 Balansen rubbades när vetenskapsmannen
Nicolaus Copernicus publicerade sin banbrytande
bok Om himlakropparnas kretslopp 1543. Den
bevisar att jorden snurrar kring sin egen axel och
att alla planeter kretsar kring solen.
TIPSPROMENAD
FRÅGA 8
Vilka länder är de största miljöbovarna på planeten:
1 Kina, Brasilien och Indien
X USA, Brasilien och Australien
2 USA, Kina och Australien
TIPSPROMENAD
FRÅGA 9
Vem skrev boken Tyst vår som utkom 1962, och som fick en stor
påverkan på den nyvaknade miljörörelsen i världen på 1970-talet?
Den handlar om hur miljögifterna och kemikalierna (framför allt
DDT) dödar insekterna, och utan dem dör fåglarna och då blir det
en tyst vår.
1 Journalisten Isabella Lövin
X Biologen Rachel Carson
2 Biologen Stefan Edman
TIPSPROMENAD
FRÅGA 10
Vilken sång har blivit en slags signaturmelodi för den svenska
miljörörelsen?
1 Jag trivs bäst i öppna landskap, av Ulf Lundell
X Fjäril vingad syns på Haga, av Carl Mikael Bellman
2 Änglamark, av Evert Taube
TIPSPROMENAD
Svaren till Globala veckans
tipspromenad 2015
Jord att leva på - mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2) Biffen, bilen och bostaden
1) Under 2 grader
1) Rio de Janeiro 1992
X) De fattiga
2) Franciskus av Assisi
X) Växthuseffekten gör att mer värme fångas på
jorden. Världen blir allt varmare och det sker med
en oroväckande hastighet. Den ökade värmen
rubbar balansen i naturen.
1) Balansen rubbades när vi för 200 år sedan
började gräva upp fossila bränslen ur jorden för
att använda på olika sätt, framför allt olja och kol.
2) USA, Kina och Australien
X) Biologen Rachel Carson
2) Änglamark, av Evert Taube
1.
2
2.
1
3.
1
4.
X
5.
2
6.
X
7.
1
8.
2
9.
X
10.
2