Se kursutbud

Komvux Malmö
Sommarkurser
Kursutbud
Sommaren 2015
Malmö Stad
2
Telefon: 040-343335, E-post: [email protected], Hemsida: www.malmo.se/komvuxsodervarn
Innehåll 3
Innehåll
Sommarkurser Komvux Malmö.................................................................................. 5
Sommaren 2015 ..................................................................................................... 5
Studie- och yrkesvägledning ................................................................................... 5
Kurator ................................................................................................................... 6
Studieekonomi ........................................................................................................... 6
Studiemedel............................................................................................................ 6
Studieomfattning .................................................................................................... 7
Elever födda 1995 ................................................................................................... 7
Studiehjälp .............................................................................................................. 7
Utbetalning - Studiemedel – Studieförsäkran ......................................................... 8
Frånvaro vid kursstart ............................................................................................. 8
Engelska ..................................................................................................................... 9
ENGELSKA, GRUNDLÄGGANDE, 100 POÄNG,
8/6 - 17/7 ................................................................................................................ 9
ENGELSKA 5, 100 GYMNASIEPOÄNG....................................................................... 9
ENGELSKA 6, 100 GYMNASIEPOÄNG..................................................................... 10
Matematik ............................................................................................................... 11
MATEMATIK, GRUNDLÄGGANDE, 150 POÄNG/DELKURS,
8/6 - 24/7 .............................................................................................................. 11
MATEMATIK 1a, 100 GYMNASIEPOÄNG ............................................................... 11
MATEMATIK 1b, 100 GYMNASIEPOÄNG ............................................................... 12
MATEMATIK 1c, 100 GYMNASIEPOÄNG................................................................ 12
MATEMATIK 2a, 100 GYMNASIEPOÄNG ............................................................... 12
MATEMATIK 2b, 100 GYMNASIEPOÄNG ............................................................... 13
MATEMATIK 2c, 100 GYMNASIEPOÄNG................................................................ 13
Svenska .................................................................................................................... 14
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, GRUNDLÄGGANDE, 200 POÄNG /DELKURS,
8/6 - 14/8 .............................................................................................................. 14
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1, 100 GYMNASIEPOÄNG ....................................... 14
Telefon: 040-343335, E-post: [email protected], Hemsida: www.malmo.se/komvuxsodervarn
4 Sommarkurser Komvux Malmö
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 2, 100 GYMNASIEPOÄNG ....................................... 15
Schema .................................................................................................................... 17
Egna anteckningar ................................................................................................... 19
Telefon: 040-343335, E-post: [email protected], Hemsida: www.malmo.se/komvuxsodervarn
Sommarkurser Komvux Malmö 5
Sommarkurser Komvux Malmö
Sommaren 2015
Kurstid 150608-150814 (kursslut varierar; se grundläggande kurser)
Sommarkurserna kommer att vara på Heleneholmskolan, Munkhättegatan 1.
Här erbjuder vi dig kompetent och engagerad personal, som hjälper dig att nå de mål
du strävar efter.
Komvux erbjuder kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
Utbildningen är kursutformad, vilket innebär att du väljer kurser efter dina egna
behov och förutsättningar.
Läs mer om hur du söker och när du kan söka olika typer av kurser på:
www.malmo.se/vuxenutbildning
Studie- och yrkesvägledning
Vänd dig till Vägledningscentrum, Föreningsgatan 7A, tel 040-34 49 95, för att få hjälp
med kursval av en studie- och yrkesvägledare. Studievägledare finns även på Komvux
Malmö Pauli och Komvux Malmö Södervärn:
Birgitta Granberg
E-post: [email protected]
Telefon: 040-34 71 62
Carina Mauritzson
E-post: [email protected]
Telefon: 0709-23 38 71
Telefon: 040-343335, E-post: [email protected], Hemsida: www.malmo.se/komvuxsodervarn
6 Studieekonomi
Kurator
Till kurator kan du vända dig om du vill ha råd och stöd kring personliga frågor som
påverkar din studiesituation. Kurator har sekretess. Om du har en
funktionsnedsättning eller har läs- och skrivsvårigheter, är det viktigt att du så snart
som möjligt kontaktar kurator för att få hjälp att planera dina studier.
Kurator ger även viss information om studieekonomi.
Ulla Stenquist
Ilse Adler
E-post: [email protected]
Telefon: 040-34 33 57
E-post: [email protected]
Telefon: 040-34 32 82
Ann-Kristin Hansson
Pia Andersson
E-post: [email protected]
Telefon: 040-34 30 79
E-post: [email protected]
Telefon: 040-34 30 84
Mirjana Babic
Margaretha Orvelius
E-post: [email protected]
Telefon: 040-34 33 12
E-post: [email protected]
Telefon: 040-34 32 58
Studieekonomi
Ansökan om studiemedel gör du på CSN:s hemsida www.csn.se
Du kan få information av CSN på tel. 0771-276 000 samt via hemsidan www.csn.se
Studiemedel
Studiemedel kan du få från och med höstterminen det år du fyller 20 år och till och
med det år du fyller 54 år. Från 45 års ålder finns begränsningar för att få fullt
studielån. Kontakta CSN för information om vad som gäller för dig. Studiemedel
består av bidrag och lån, och du kan även söka tilläggsbidrag för barn. Studiemedel
beviljas retroaktivt för högst fyra veckor från dagen då ansökan kommit in till CSN.
OBS! Om du studerar på sommarkurser och även tänker studera på Komvux
under hösten så rekommenderar vi att du söker studiemedel även för
höstperioden samtidigt!
Telefon: 040-343335, E-post: [email protected], Hemsida: www.malmo.se/komvuxsodervarn
Studieekonomi 7
Om du kombinerar heltidsstudier under sommarperioden med deltidsstudier under
hösten (eller tvärtom) så bör du skriftligen begära att det ska räknas som två
avgränsningsbara (olika) perioder fast du söker för båda samtidigt. Detta skriver du i
så fall under rubriken ”Övriga upplysningar” i din ansökan.
Studieomfattning
Varje kurs har ett visst antal poäng, antalet poäng avgör ersättningen från CSN.
Gymnasiala kurser
200 poäng = heltid 100% (minst 20 poäng per vecka)
150 poäng = deltid 75% (minst 15 poäng per vecka)
100 poäng = deltid 50% (minst 10 poäng per vecka
Grundläggande kurser
Alla grundläggande kurser i sommarskolan är på heltid 100%.
(20 poäng per vecka.)
Elever födda 1995
Under sommarstudierna får du som är född 1995 studiehjälp under perioden 8/630/6 under förutsättning att studierna bedrivs på heltid.
För perioden 30/6-14/8 måste du söka studiemedel. Studiemedel betalas ut även för
deltidsstudier.
Studiehjälp
Du som studerar heltid och är född 1996 eller senare kan få studiehjälp,
1 050 kr per månad. För att vara heltidsstuderande sommaren 2015 måste du
studera 20 poäng varje vecka under studieperioden. Vid deltidsstudier kan du inte
få studiehjälp. Skolan meddelar CSN att du studerar. I vissa fall kan du även söka
extra tillägg. Kontakta kurator på skolan för ytterligare information!
Telefon: 040-343335, E-post: [email protected], Hemsida: www.malmo.se/komvuxsodervarn
8 Studieekonomi
Utbetalning - Studiemedel – Studieförsäkran
Läs noga all information du får tillsammans med ditt beslut om studiemedel!
Studiemedel betalas ut i förskott. För att du ska få den första utbetalningen för
terminen måste du lämna en studieförsäkran till CSN. Därefter får du utbetalningar
den 25:e varje månad. Läs betalningsplanen från CSN!
Skolan meddelar CSN att du har börjat studera.
Frånvaro vid kursstart
Om du inte varit närvarande vid något av de tre första tillfällena eller uppvisat
någon studieaktivitet under motsvarande tid blir du struken från kursen.
Telefon: 040-343335, E-post: [email protected], Hemsida: www.malmo.se/komvuxsodervarn
Engelska 9
Engelska
ENGELSKA, GRUNDLÄGGANDE, 100 POÄNG, 8/6 - 17/7
Inplacering i kursgrupp efter test (görs på VLC).
I kursen lär du dig att aktivt använda engelska, både muntligt och skriftligt.
Du tränar på att tala, lyssna, läsa och skriva. Kursen ska också ge dig kunskap om
samhällsförhållanden, kultur och levnadssätt i länder där engelska talas. Beroende på
ditt testresultat eller tidigare studier kan du placeras i delkurs x, y eller z.
SO159GRNENGX
Engelska grundläggande nivå delkurs X
må - fre 8.30 - 12.30
SO159GRNENGY
Engelska grundläggande nivå delkurs Y
må - fre 8.30 – 12.30
SO159GRNENGZ
Engelska grundläggande nivå delkurs Z
må - fre 8.30 - 12.30
ENGELSKA 5, 100 GYMNASIEPOÄNG
Förkunskaper: Engelska, grundläggande eller motsvarande.
Kursens mål är att du ska kunna förstå och aktivt använda engelska i tal och skrift i
vardagslivet, arbetslivet och för fortsatta studier. Du lär dig mer om språk och
språkinlärning, får kunskaper om engelskspråkiga länder och större förståelse för
andra kulturer.
SO159ENG05
må – fre
10.45 - 12.30
Telefon: 040-343335, E-post: [email protected], Hemsida: www.malmo.se/komvuxsodervarn
10 Engelska
ENGELSKA 6, 100 GYMNASIEPOÄNG
Förkunskaper: Engelska 5/ Engelska A eller motsvarande.
Kursens mål är att du ska kunna ta till dig texter av varierande slag och förbättra din
förmåga att uttrycka dig nyanserat i tal och skrift. Genom dina muntliga och skriftliga
arbeten får du större kännedom om engelskspråkiga länder och deras kultur.
SO159ENG06
må - fre
08.30 – 10.15
Telefon: 040-343335, E-post: [email protected], Hemsida: www.malmo.se/komvuxsodervarn
Matematik 11
Matematik
MATEMATIK, GRUNDLÄGGANDE, 150 POÄNG/DELKURS, 8/6 - 24/7
Inplacering i kursgrupp efter test (görs på Vägledningscentrum).
Kursen innehåller numerisk räkning, procenträkning, geometri, statistik, algebra,
ekvationer och sannolikhetslära. Det mesta är kopplat till vardagliga situationer.
Beroende på ditt testresultat eller tidigare studier kan du placeras i delkurs x, y
eller z.
SO159GRNMATX
Matematik grundläggande nivå delkurs X
må - fre 8.30 - 12.30
SO159GRNMATY
Matematik grundläggande nivå delkurs Y
må - fre 8.30 - 12.30
SO159GRNMATZ
Matematik grundläggande nivå delkurs Z
må - fre 8.30 - 12.30
MATEMATIK 1a, 100 GYMNASIEPOÄNG
Förkunskaper: Grundläggande matematik eller motsvarande.
Kursen skall ge grundläggande kunskaper inom taluppfattning, aritmetik, algebra,
geometri, samband, sannolikhet, statistik och problemlösning.
Matematik 1a är för dig som bara behöver matematik 1.
SO159MA01a
må – fr
08.30-10.15
Telefon: 040-343335, E-post: [email protected], Hemsida: www.malmo.se/komvuxsodervarn
12 Matematik
MATEMATIK 1b, 100 GYMNASIEPOÄNG
Förkunskaper: Grundläggande matematik eller motsvarande.
Kursen skall ge grundläggande kunskaper inom taluppfattning, aritmetik, algebra,
geometri, samband, sannolikhet, statistik och problemlösning.
Matematik 1b är för dig som tänker fortsätta med matematik 2b.
Matematik 1b läses på de högskoleförberedande programmen utom på natur- och
teknikprogrammen som läser matematik 1c.
SO159MA01b
må – fr
08.30-10.15
MATEMATIK 1c, 100 GYMNASIEPOÄNG
Förkunskaper: Grundläggande matematik eller motsvarande.
Kursen skall ge grundläggande kunskaper inom taluppfattning, aritmetik, algebra,
geometri, samband, sannolikhet, statistik och problemlösning.
Matematik 1c är för dig som tänker fortsätta med matematik 2c.
Matematik 1c läses på natur- och teknikprogrammen.
SO159MA01c
må – fr
08.30-10.15
MATEMATIK 2a, 100 GYMNASIEPOÄNG
Förkunskaper: Matematik 1/Matematik A eller motsvarande.
Kursen är något mer teoretisk än Matematik 1. Du löser med matematiska
modeller problem inom områdena geometri, algebra, funktionslära,
sannolikhetslära och statistik. Matematik 2a är för dig som bara behöver
matematik 2
SO159MA02a
må – fr
10.45 -12.30
Telefon: 040-343335, E-post: [email protected], Hemsida: www.malmo.se/komvuxsodervarn
Matematik 13
MATEMATIK 2b, 100 GYMNASIEPOÄNG
Förkunskaper: Matematik 1/Matematik A eller motsvarande.
Kursen är något mer teoretisk än Matematik 1. Du löser med matematiska
modeller problem inom områdena geometri, algebra, funktionslära,
sannolikhetslära och statistik.
Matematik 2b är tänkt för dig som ska fortsätta med matematik 3b.
Matematik 2b läses på de högskoleförberedande programmen utom på natur- och
teknikprogrammen som läser matematik 2c.
SO159MA02b
må – fr
10.45 -12.30
MATEMATIK 2c, 100 GYMNASIEPOÄNG
Förkunskaper: Matematik 1/Matematik A eller motsvarande.
Kursen är mer teoretisk än Matematik 1. Du löser med matematiska
modeller problem inom områdena geometri, algebra, funktionslära,
sannolikhetslära och statistik.
Matematik 2c är för dig som tänker fortsätta med matematik 3c.
Matematik 2c läses på natur- och teknikprogrammen.
SO159MA02c
må – fr
10.45 -12.30
Telefon: 040-343335, E-post: [email protected], Hemsida: www.malmo.se/komvuxsodervarn
14 Svenska
Svenska
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, GRUNDLÄGGANDE, 200 POÄNG /DELKURS,
8/6 - 14/8
Inplacering i kursgrupp efter test (görs på Vägledningscentrum).
Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin
förmåga att kommunicera på svenska. Det mesta är kopplat till vardagliga
situationer. Beroende på ditt testresultat eller tidigare studier kan du placeras i
delkurs x, y eller z.
SO159GRNSVAX
Svenska som andraspråk grundläggande nivå delkurs X
må - fre 8.30 - 12.30
SO159GRNSVAY
Svenska som andraspråk grundläggande nivå delkurs Y
må - fre 8.30 - 12.30
SO159GRNSVAZ
Svenska som andraspråk grundläggande nivå delkurs Z
må - fre 8.30 - 12.30
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1, 100 GYMNASIEPOÄNG
Förkunskaper: Grundläggande svenska som andraspråk eller motsvarande.
Kursen ger dig möjlighet att förbättra din förmåga att förstå svenska i tal och
skrift. Olika texttyper är en utgångspunkt för samtal och skrivande. Språklig
variation diskuteras. Kursen utvecklar ditt språk och stärker tilltron till din förmåga
att uttrycka dig på svenska.
SO159SVA01
må – fre
8.30 - 10.15
Telefon: 040-343335, E-post: [email protected], Hemsida: www.malmo.se/komvuxsodervarn
Svenska 15
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 2, 100 GYMNASIEPOÄNG
Förkunskaper: Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande.
Kursen fördjupar din förmåga att använda det svenska språket. Du läser många
olika slags texttyper, medverkar i samtal och diskussioner, utökar dina kunskaper
om det svenska språkets användning och språklig variation samt lär dig att i tal och
skrift uttrycka dig på ett klart och tydligt sätt.
SO159SVA02
må – fre
10.45 - 12.30
Telefon: 040-343335, E-post: [email protected], Hemsida: www.malmo.se/komvuxsodervarn
16 Svenska
Telefon: 040-343335, E-post: [email protected], Hemsida: www.malmo.se/komvuxsodervarn
Schema 17
Schema
Skriv in dina lektionspass i schemat.
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
LUNCH
LUNCH
LUNCH
LUNCH
LUNCH
Prov/Stöd
Prov/Stöd
Prov/Stöd
08.30
10.15
10:45
12:30
12:30
13:30
13:30
15:00
Telefon: 040-343335, E-post: [email protected], Hemsida: www.malmo.se/komvuxsodervarn
18
Telefon: 040-343335, E-post: [email protected], Hemsida: www.malmo.se/komvuxsodervarn
Egna anteckningar 19
Egna anteckningar
Telefon: 040-343335, E-post: [email protected], Hemsida: www.malmo.se/komvuxsodervarn
20
Telefon: 040-343335, E-post: [email protected], Hemsida: www.malmo.se/komvuxsodervarn