Resultatlista Gumbalde Gk Öppen Veterandag 2015

Resultatlista
09:10 9
09:10 1
09:00 7
09:00 1
09:00 10
09:10 2
09:10 7
09:00 17
09:00 9
Gumbalde Gk Öppen Veterandag 2015
Plats 1 Resultat 94 poäng
Reviderad lista
1 Roland
Schönning
34 Gumbalde Golfklubb
22,3
Gul
24
2 Rune
Engvall
63 När Golfklubb
27,5
Gul
31
3 Gösta
Nilsson
109Gotska Golfklubb
28,1
Gul
31
Plats 2 Resultat 88 poäng
1 Ola
Lindvall
112Gotska Golfklubb
35,4
Gul
40
2 Bengt
Sävbark
6 Visby Golfklubb
16,6
Gul
18
3 Ove
Redner
58 Ljugarns Golfklubb
29,3
Röd
27
4 Gunilla
Wigren Dahlin
77 Slite Golfklubb
30,7
Röd
33
Plats 3 Resultat 87 poäng
1 Magnus
Helmer
82 Slite Golfklubb
22,0
Gul
24
2 Sture
Boberg
93 Gumbalde Golfklubb
16,7
Gul
18
3 Agge
Ahlin
75 Gotska Golfklubb
21,0
Gul
23
4 Agneta
Silfverstolpe
1 Delsjö Golfklubb
19,7
Röd
21
Plats 4 Resultat 87 poäng SHC
1 Gunnar
Björnwall
17 Gumbalde Golfklubb
29,4
Röd
27
2 Lars-Erik
Andersson
78 När Golfklubb
18,7
Gul
20
3 Erna
Gustafsson
55 Slite Golfklubb
30,1
Röd
32
4 Berit
Lilja
113När Golfklubb
28,8
Röd
31
Plats 5 Resultat 84 poäng
1 Sören
Jacobsson
25 Gumbalde Golfklubb
19,1
Gul
21
2 Bo
Björkman
66 Gotska Golfklubb
18,3
Gul
20
3 Hans
Björkman
111Visby Golfklubb
19,4
Gul
21
4 Yvonne
Gustafsson
86 Slite Golfklubb
16,5
Röd
17
Plats 6 Resultat 84 poäng SHC
1 Kent
Fredriksson
13 Gumbalde Golfklubb
19,8
Gul
22
2 Bertil
Stengård
37 Slite Golfklubb
22,3
Gul
24
3 Ulf
Stenström
96 Visby Golfklubb
18,4
Gul
20
4 Gun
Stengård
38 Gotska Golfklubb
32,8
Röd
35
Plats 7 Resultat 83 poäng
1 Sune
Jacobsson
64 När Golfklubb
13,1
Gul
14
2 Göran
Wiberg
102Slite Golfklubb
19,2
Gul
21
3 Anna
Sagebrand
15 Visby Golfklubb
15,8
Röd
17
4 Tage
Ansén
60 Gotska Golfklubb
21,6
Gul
24
Plats 8 Resultat 83 poäng SHC
1 Anders
Kraft
50 När Golfklubb
19,6
Gul
21
2 Stig
Johansson
57 Gumbalde Golfklubb
16,8
Gul
18
3 Peter
Wigren
89 Slite Golfklubb
25,9
Gul
29
4 Elisabeth
Andersson
74 Gotska Golfklubb
23,5
Röd
25
Plats 9 Resultat 83 poäng SHC
1 Leif
Olofsson
94 Gumbalde Golfklubb
26,4
Gul
29
2 Bo-Lennart
Gustafsson
87 Slite Golfklubb
9,1
Gul
9
3 Hjalmar
Molin
70 Visby Golfklubb
22,6
Gul
25
4 Agneta
Kuylenstierna
54 Slite Golfklubb
31,2
Röd
33
09:10 8
09:00 16
09:10 6
09:10 4
09:00 8
09:00 6
09:00 3
09:00 18
09:00 5
09:00 14
Plats 10 Resultat 82 poäng
1 Lars-Inge
Andersson
71 Visby Golfklubb
23,1
Gul
25
2 Christer
Winberg
27 Slite Golfklubb
28,5
Gul
32
3 Jan
Löwenborg
11 Gumbalde Golfklubb
29,9
Röd
28
4 Birgitta
Gustafsson
103Visby Golfklubb
27,5
Röd
29
Plats 11 Resultat 82 poäng SHC
1 Bo
Jacobson
83 Gotska Golfklubb
16,0
Gul
17
2 Karl-Erik
Norrby
42 Gumbalde Golfklubb
28,3
Gul
31
3 Kristina
Sandström
19 Visby Golfklubb
36,0
Röd
38
4 Kjell
Svensson
21 Slite Golfklubb
28,0
Röd
26
Plats 12 Resultat 81 poäng
1 Folke
Boberg
43 Ljugarns Golfklubb
23,7
Gul
26
2 Peter
Engvall
80 Slite Golfklubb
25,1
Gul
28
3 Lennart
Rutberg
99 Visby Golfklubb
9,9
Gul
10
4 Birgitta
Hanell
69 Gotska Golfklubb
26,4
Röd
28
Plats 13 Resultat 80 poäng
1 Rolf
Zachrisson
4 Gumbalde Golfklubb
25,3
Gul
28
2 Rolf
Enström
90 Visby Golfklubb
16,2
Gul
17
3 Richard
Sundström
98 När Golfklubb
19,4
Gul
21
4 Lars-Ove
Hoas
3 Gotska Golfklubb
16,2
Gul
17
Plats 14 Resultat 80 poäng SHC
1 Jan
Edström
56 Slite Golfklubb
19,9
Gul
22
2 Jan-Åke
Dahlgren
28 Ljugarns Golfklubb
16,8
Gul
18
3 Bosse
Widén
101Gumbalde Golfklubb
18,1
Gul
20
4 Solgerd
Gotvik
84 Gotska Golfklubb
25,2
Röd
27
Plats 15 Resultat 79 poäng
1 Torsten
Brink
40 Visby Golfklubb
18,7
Gul
20
2 Harry
Hanell
68 Slite Golfklubb
11,1
Gul
11
3 Anders
Larsson
61 Gotska Golfklubb
18,5
Gul
20
4 Hugo
Lindqvist
36 Gumbalde Golfklubb
26,4
Gul
29
Plats 16 Resultat 79 poäng SHC
1 Mats
Sundin
12 Gumbalde Golfklubb
18,4
Gul
20
2 Lennart
Landin
51 Visby Golfklubb
13,2
Gul
14
3 Kurt
Kristofersson
22 Slite Golfklubb
23,2
Gul
26
4 Margareta
Pettersson
31 Gotska Golfklubb
29,4
Röd
31
Plats 17 Resultat 78 poäng
1 Roland
Söderström
9 När Golfklubb
25,5
Gul
28
2 Leif
Axelsson
67 Gotska Golfklubb
22,7
Gul
25
3 Lena
Carling
52 Gumbalde Golfklubb
27,8
Röd
30
4 Bert
Lilja
97 Wäsby Golfklubb
30,5
Röd
28
Plats 18 Resultat 78 poäng SHC
1 Arne
Forsell
46 A6 Golfklubb
24,9
Gul
27
2 Gunnar
Silfverstolpe
2 Delsjö Golfklubb
20,7
Gul
23
3 Gerd
Schönning
35 Gumbalde Golfklubb
36,0
Röd
38
4 Mats
Hedström
59 Slite Golfklubb
28,0
Gul
31
Plats 19 Resultat 77 poäng
1 Runar
Edholm
85 Visby Golfklubb
20,2
Gul
22
2 Per
Löfgren
76 Slite Golfklubb
15,8
Gul
17
3 Sören
Pettersson
32 Gotska Golfklubb
17,4
Gul
19
4 Elsa
Johansson
45 Gumbalde Golfklubb
36,0
Röd
38
09:00 15
09:00 11
09:00 2
09:00 13
09:00 4
09:00 12
Plats 20 Resultat 77 poäng SHC
1 Björn
Orleifsson
88 Gotska Golfklubb
23,0
Gul
25
2 Kent
Liikamaa
110Slite Golfklubb
17,1
Gul
18
3 Nils
Nilsson
105Gotska Golfklubb
28,3
Röd
26
4 Sonja
Söderström
8 När Golfklubb
35,8
Röd
38
Plats 21 Resultat 75 poäng
1 Ingemar
Boström
95 Visby Golfklubb
25,7
Gul
28
2 Tommy
Carling
53 Gumbalde Golfklubb
18,2
Gul
20
3 Börje
Lundberg
100Gotska Golfklubb
23,0
Gul
25
4 Siv
Mattsson
81 Slite Golfklubb
36,0
Röd
38
Plats 22 Resultat 74 poäng
1 Per-Åke
Ekelöf
44 När Golfklubb
23,2
Röd
20
2 Jan-Erik
Sandström
18 Visby Golfklubb
18,2
Gul
20
3 Monica
Bekken
65 Gotska Golfklubb
19,7
Röd
21
4 Lars
Nilsson
26 Slite Golfklubb
16,7
Röd
13
Plats 23 Resultat 73 poäng
1 Lars
Holm
91 Visby Golfklubb
22,0
Gul
24
2 Jan
Hillerström
14 Slite Golfklubb
36,0
Gul
40
3 Monica
Jahrestedt
48 Slite Golfklubb
22,8
Röd
24
4 Olle
Fredriksson
23 Gumbalde Golfklubb
21,3
Röd
18
Plats 24 Resultat 71 poäng
1 Bengt
Andersson
49 När Golfklubb
20,7
Gul
23
2 Bengt
Kolmodin
16 Slite Golfklubb
23,0
Röd
20
3 Kajsa
Nilsson
104Gotska Golfklubb
28,1
Röd
30
4 Lars
Alex
72 Gumbalde Golfklubb
21,4
Röd
18
Plats 25 Resultat 71 poäng SHC
1 Ingemar
Nilsson
106När Golfklubb
15,8
Gul
17
2 Ann-Marie
Enderberg
62 Slite Golfklubb
35,7
Röd
38
3 Hans
Jahrestedt
47 Slite Golfklubb
23,7
Gul
26
4 Ove
Svensson
79 Gumbalde Golfklubb
24,6
Röd
22