här - Hedemora Kommun

Utbildningscentrum GRUVORTEN
Hedemora kommun
Bergarbetarutbildning
i mellansverige
Ansökan görs på särskild blankett och
sänds till Gymnasieantagningen Falun
före den 20 april 2015
Se anm.blankett på:
http://www.hedemora.se/barn--utbildning/utbildningscentrum-gruvorten__1209
Ny utbildning startar hösten 2015
Bergarbetare
Lärande i Arbete, Simulatorträning
teoriuppgifter på distans via Google Drive
Kontaktpersoner:
Utbildningsledare: Jon Danielsson 0225-346 60
E-post: [email protected]
Projektledare: Erik O. Sjödin 0225-345 60
E-post: [email protected]
Kursinnehåll
Urval
BETYG Vid användningen av betygen räknas medelpoängen ut på
kursbetygen, på samma sätt som vid antagning till högskola: (U=0,
Introduktionskurs Hälsa, miljö och säkerhet
Geologi, allmän grund
Brytningsteknik, bergmekanik
Skrotning, bergförstärkn., borrning
LIA 1 – Lärande i arbete
LIA 2 – Lärande i arbete
LIA 3 – Lärande i arbete
LIA 4 – Lärande i arbete
LIA 5 – Lärande i arbete
Transport och lastmaskiner
Geologi, fördjupn., bergsprängning
Utvärdering, avslutning
10 Yh-poäng
15 - ” 10 - ” 20 - ” 20 - ” 10 - ” 10 - ” 10 - ” 20 - ” 35 - ” 25 - ” 10 - ” 5 -”-
Behörighet
Behörig till utbildningen är du som har fullständig gymnasieutbildning, samt innehar B-körkort.
Om du saknar fullständig gymnasieutbildning kan du söka
”fri prövning” där det bedöms om du klarar utbildningen
utifrån annan kompetens och/eller yrkeserfarenheter som
du förvärvat på annat sätt.
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för
utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande utifrån betyg, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.
G=10, VG=15, MVG=20), och enl. gy11: F=0, E=10, D=12, C=15, B= 17,5
och A=20)
Betygsmeritvärde bestäms enligt reglerna i UHS
(Universitets- och högskolerådet)
”Bedömningshandboken för antagning till högskoleutbildning” samt
”Utländska bedömningshandboken”.
TIDIGARE UTBILDNING Följande utbildningsformer med relevanta
inriktningar ger poäng: Gymnasieutbildning, Gymnasial vuxenutbildning,
Påbyggnadsutbildning, KY-utbildning, Yh-utbildning, Fhsk-utbildning och
Högskoleutbildningar. Relevanta inriktningar på utbildningen ger följande
poäng:
Inriktning TEKNIK 3 poäng
Inriktning TRANSPORT 5 poäng
Inriktning ANLÄGGNING 8 poäng
Inriktning BERGARBETE 10 poäng
YRKESERFARENHET Enl. förordningen om Yrkeshögskolan (2009:130)
kap. 3 § 3, kan sökande med yrkeserfarenhet, samt övriga kunskaper beredas
plats på utbildningen.
Följande arbetslivserfarenhet oavsett bransch ger poäng:
2 års arbetslivserfarenhet 5 poäng
3 års arbetslivserfarenhet 8 poäng
5 års arbetslivserfarenhet 10 poäng
Arbetslivserfarenhet kopplad till teknik, transport,
anläggning eller bergarbete ger poäng:
2 års arbetslivserfarenhet 10 poäng
3 års arbetslivserfarenhet 12 poäng
5 års arbetslivserfarenhet 15 poäng
Enl. förordningen (2009:130) kap 3, § 4, får max 20% av de sökande erbjudas plats även om de inte uppfyller ovanstående krav, men ändå bedöms
kunna klara utbildningen om utrymme finns. Dessa bedöms utifrån
prov, betyg och intyg.