Emelie Hagberg 151 poäng Charlotta Nyvaller 122 poäng

Emelie Hagberg
Charlotta Nyvaller
151 poäng
122 poäng
Edwin Karlssom
Isak Ahlbom
Anton Wikström
158 poäng
145 poäng
133 poäng
Vincent Persson
Bertil Hult
Gustav Ecerlid
Mats Olsson
Steve Karlsson
Bengt Wallström
Inge Andersson
Kent Karlsson
Anders Andersson
Stefan Ahlbom
Arne Berg
Börje Jonsson
Torbjörn Olsson
Stig Karlsson
Rolf Haglund
196 poäng
195 poäng
194 poäng
190 poäng
189 poäng
174 poäng
169 poäng
166 poäng
165 poäng
165 poäng
156 poäng
147 poäng
142 poäng
140 poäng
120 poäng
Åke Johansson
Ingemar Fransson
Uno Fröjd
Bengt Ohlsson
Kennet Knutsson
Bertil Berntsson
Erik Johansson
Bengt Åkesson
Gunnar Almqvist
Per Andersson
Karl-Heinz Jantzén
198 poäng
193 poäng
182 poäng
178 poäng
177 poäng
174 poäng
170 poäng
169 poäng
164 poäng
130 poäng
102 poäng
Rolf Wikström
Daniel Bertilsson
Lars Ahlbom
Kent Larsson
Thorbjörn Johansson
Christer Gustavsson
Fredrik Karlsson
Mikael Hedin
Erik Jacobsson
Lars Viktorsson
Stefan Eklund
Krister Wernerliv
Mattias Olsson
Robert Tander
Nicko Jantzén
Tommy Akervall
Simon Nylander
Daniel Andersson
Daniel Gustafsson
Erik Dagman
Wiktor Gustavsson
Niklas Johansson
Richard Andersson
Mattias Karlsson
Håkan Gustafsson
Eric Andersson
Hans Andersson
Peter Gustafsson
Niklas Larsson
Fredrik Hellman
Martin Gustafsson
Jimmy Andersson
Marcus Hellman
Roger Karlsson
199 poäng
195 poäng
195 poäng
194 poäng
193 poäng
192 poäng
191 poäng
191 poäng
184 poäng
183 poäng
183 päng
178 poäng
178 poäng
178 poäng
174 poäng
174 poäng
171 poäng
170 poäng
168 poäng
168 poäng
168 poäng
167 poäng
164 poäng
164 poäng
160 poäng
159 poäng
158 poäng
153 poäng
149 poäng
146 poäng
146 poäng
145 poäng
137 poäng
129 poäng