1965 Grovpistol Malmö

~YDSVENSKT MÄSTERSKAP - INI'. GROVPISTOL I ?-~!MÖ DEN 1 AUGUSTI
1965.
Herrar
1.
Uno Svansson
KA 2 pk
2.
Ingvar W:tdnersson
KA 2 pk
573 poäng
573 poäng
3. Olle Friberg
Lunds pk
571 poäng
4.
Poroy Pa
Värnamo pk
569 poäng
5.
6.
Karl Olof Karlsson
Malmtlpoli sen
567 poäng
Arne Ahl
Häls1ngborgspolisen
~ist
7. Bertil Bengtsson
8. Nils-Åke Nilsson
9. Erik SJöberg
Klippans pk
565 poäng
565 poäng
Hälsingbor gspolisen
562 poäng
Malmö pk
10. Torst n Petersson
Värnamo pk
560 poäng
560 poäng
559 poäng
559 poäng
558 poäng
558 poäng
Köpenhamn
Fer Boesen
11. Olof Nyström
Ronneby pk
12. Åke Jepp son
Klippans pk
13. Leif And rsson
Landskron polisen
14 . Jan Wallden
Lunds pk
15.
KA 2 pk
16. Gunnar Mr.lrnberg
9J pk Malmö
556 poäng
554 poäng
554 poäng
17. Östen Tarland
Lunds pk
Landskrond.polisen
553 poäng
553 poäng
Laholms pk
552 poäng
20 . Allan Johansson
Bälsingborgs Skytteunion
551 poäng
21 . ike Hellgron
·~lmhu lts
551 poäng
22. Axel Fretj
'I'relleborgs pf
23. Sven Rymnn
2~. Leopold Levenius
.Land skrona.po 11 sen
25. Evert Br
'1almöpolisen
550
549
546
546
26. Uno -Jöns on
Biörnstorps spk
546 poäng
27. Kjell Sv•n son
'1almö
pk
23. Stig E.
I<lippans pk
545 poäng
545 poäng
544 poäng
544 poäng
Wal~rid
Karlström
18. Bertil Jncobsson
19. Run Johan son
ied
Jönsson
pk
3J pk Mal.mö
poäng
poäng
poäng
poäng
29. Tor•·ten Böök
Lunds pk
3•). Ter sten Austre 11
31. Erik Borglin
Malmö pk
'l'relleborgs pf
32. Kaj Schade
;\ngelholms spk
543 poäng
543 poäng
33. Stig Brigg
'ialmö pk
542 poäng
34. Terje Maurd
Värnamo pk
542 poäng
35.
360
37.
38.
39.
Ingvar Wi lhe lmsson
Värnamo pk
541 poäng
Gösta Jönsson
Malmö pk
Ingvald Svensson
Älmhults pk
541 poäng
540 poäng
Valter Eriksson
Ängelholms spk
540 poäng
Lars Rosvall
r.~almöpolisen
540 poäng
Bertil Andersson
Hemse pk
539 poäng
538 poäng
536 poäng
40. Ingvar Jaoobsson
41. Sten Winckler
42. Nils-Erik Bengtsson
43. Erik Lundberg
44. Jan Ekberg
45. Carl-Erik Odd
46. Jan Linde tam
47. Johan Nilsson
Kristianstads pk
Malmöpolisen
Malmö pk
534 poäng
533 poäng
Malmö pk
532 poäng
Hälsj_ngborgspolisen
Landskronapolisen
Laholms pk
532 poäng
530 poäng
530 poäng
Hälsingborgspoiisen
48. Yngve Lindskog
49. Tore Möllerstedt
50. Gösta Mat iasson
Älmhults pk
529 poäng
Hälsingborgs Skytteunion
527 poäng
Ljungbyheds pk
527 poäng
51. Lars Persson
Landskronapolisen
527 poäng
52. Ragnar Skanåker
Ängelholms spk
526 poäng
53. Arvid Gabrielsson
L.lungbyheds pk
5?5
54.
Mal.mö pk
poäng
60. Leif-Erik Persson
LJungbyheds pk
61. Artur Månsson
62. Stig Ljunggren
SJ p~ Malmö
Kris .ianstads pk
63. Rolf Linds og
64. Georg Nilsson
Älmhults pk
Ängelholms spk
65. Sven Nilsson
Kris ,ianetads pk
66. Kris er Thulin
Malmö pk
525 poäng
521 poäng
520 poäng
519 poäng
516 poäng
516 poäng
514 poäng
514 poäng
513 poäng
505 poäng
501 poäng
497 poäng
494 poäng
488 poäng
67. Rolf Pettersson
68. Tage Kristoffersson
Malmö pk
Trelleborgs pf
466 poäng
440 poäng
Lars Olof Hansson
55. Rolf Land gren
Trelleborgs pf
56. Bengt Andersson
Ljungbyheds pk
Wiggo Groth
57. Kaj Ekberg
58. Yngve Eri<sson
Köpenhamn
LJungbyheds pk
Ange olms spk
59. Börj
Ängelholms spk
Hedberg
~
1. KA 2 pk
2. Lunds pk
1.700 poäng
)o Klippans pk
1.668 poäng
4.
5.
6.
7.
8.
9.
lfåls1ngborgspol1sen
1.661 poäng
Landskronapol1sen
1.660 poäng
Malmöpolisen
1.649 poäng
Malmö pk I
Malmö pk I l
Ängelholms spk
1.649 poäng
1.671 poäng
1.606 poäng
1.583 poäng
Damer
1. Ulla J aoobsson
2o Marly Wendt
Landskronapolisen
Malmö pk
3. Ingegerd Andersson
4. Anna-SUna Sällberg
Mal.mö pk
Maltlö pk
Malmö pk
5 . Ingrid Öberg
Malmö den 5.8.1965
MAIMÖ PISTOI.KWBB
/
17/1,,-A-y~
~;{,ramhed
)
#
522 poäng
499 poäng
491 poäng
474 poäng
370 poäng