Samiskt hantverk / Duodje 300 poäng 100 poäng läses per årskurs

Elev_____________________________
Nuvarande skola /årskurs _______________________________________
Adress________________________________
Ort__________________________________
Personnr:______________________________
Mobilnummer ___________________________Hem nummer____________
E postadress____________________________
Har sökt programmet
Samiska samhällsprogrammet
Samiska Näringar
Samiskt hantverk / Duodje
Val av kurs
300 poäng 100 poäng läses per årskurs
Trä /horn muorra/tjoarvve
Skinn/textil sassne /tekstijllasuorgen
Giella /Moderna språk samiska 300 poäng 100 poäng läses per årskurs
Har du läst / har betyg som modersmål i grundskolan väljer du på steg 2.
Har du läst / har betyg som språkval moderna språk i grundskolan väljer du steg 3.
Val av språkvariant och steg
SMI- Samiska språk
Ingår 300 p /3 år
1: val
Steg
01-07
2:a val
Steg
01-07
Utökat val *
Steg
01-07
Nordsamiska MODSME
Lulesamiska
MODSMJ
Sydsamiska
MODSME
∑ Utökat val om elev vill läsa mer språk än 300 poäng som ingår i programmet.
∑ Utökat val godkänns alltid av rektor
Blanketten sändes till
Wivi-Anne Mulk
Bokenskolan
Storgatan 57
962 31 Jokkmokk
Fax 0971 55215
mailadress [email protected]