Yrkeshögskoleutbildning Processutvecklare LEAN, 220 Yh

Yrkeshögskoleutbildning Processutvecklare LEAN,
220 Yh-poäng, ca 1,5 år deltid (75 %)
(en veckas heltidsutbildning motsvarar 5 Yh-poäng)
Utbildningen är CSN-berättigad
Den här utbildningen är för dig som vill hjälpa företag att ta ett steg vidare i
sin utveckling. Med metoder från LEAN-konceptet kan du utveckla företagets
processer för att göra rätt sak, i rätt tid och med rätt kvalité.
Processutvecklare LEAN är ett relativt nytt yrke trots att LEAN-konceptet har
funnits i många år. LEAN är en filosofi för ständiga förbättringar som har
slagit igenom hos många olika typer av företag och organisationer t.ex.
landsting, industrin och tjänsteföretag.
Efter genomförd utbildning har du fått kunskap och färdighet för att
exempelvis arbeta i följande yrkesroller: Processutvecklare, Projektledare
i förbättringsprojekt, Kvalitetskoordinator, Verksamhetsutvecklare,
Arbetsledare/Teamledare.
Utbildningen omfattar totalt 10 veckors LIA = lärande i arbete. Syftet med
LIA är att ge dig praktisk yrkeserfarenhet under studietiden.
Utbildningens innehåll:








Processutveckling LEAN, 30 p
Affärsekonomi, 20 p
Projektledning 25 p
LEAN steg ett 30 p
LEAN steg två 30 p
Ledarskap i förändringsarbete 25 p
Examensarbete 10 p
LIA=lärande i arbete 50 p
Antagningsfakta:
Behörighet
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du har en
gymnasieexamen från gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning eller
motsvarande kunskaper. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk
erfarenhet eller tack vare någon annan omständighet har förutsättningar att
tillgodogöra dig utbildningen.
Särskilda antagningskrav: minst G godkänt i matte B (minst betyg E i matematik 2 a/b/c) eller
motsvarande kunskaper. Minst 1 års sammanlagd arbetslivserfarenhet på heltid (motsvarar minst
1700 timmar) företrädesvis inom, administration, vården, kundservice, produktion, lager/logistik
eller inköp.
Studietakt: Utbildnings studietakt är 75 % vilket innebär att du kan arbeta och studera samtidigt.
Studieort: Kalmar.
Antal platser: 25
Utbildningsstart: 31 augusti 2015
Sista ansökningsdagen: 29 maj 2015
Särskilt prov: Alla behöriga sökande kommer att kallas till ett
informationsmöte och särskilt prov inför antagning. Vid urval i
antagningsprocessen (fler behöriga sökanden än antal platser) används
bl.a. provet som verktyg för att rättvist kunna utföra urval i
antagningsprocessen.
För mer information kontakta: [email protected]
IUC Kalmar län AB, Gröndalsvägen 19B, 392 36 Kalmar
www.iuc-kalmar.se
Övrig information
Antagningsprocessen



Ansök genom att gå in på www.iuc-kalmar.se och fyll i ”ansökan yrkeshögskoleutbildning”
Alla som ansöker får en personlig kontakt
Vid godkänd ansökan blir du kallad till informationsmöte och särskilt prov (urvalsprov)
Yrkeshögskoleutbildningar





Yrkeshögskoleutbildningar är på eftergymnasial nivå
Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
Teori varvas med praktik
I alla utbildningar ingår LIA = lärande i arbete som genomförs på en arbetsplats
Avgiftsfria utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN
IUC Kalmar Län

IUC Kalmar Län har många års erfarenhet av att bedriva yrkeshögskoleutbildningar. Utbildningen
kvalitetssäkras genom sin ledningsgrupp, vars medlemmar är representanter från såväl
arbetslivet som IUC Kalmar Län. Utbildningen granskas av myndigheten för yrkeshögskolan
www.myh.se
Examen och examenskrav
För att en studerande ska kunna begära ut ett examensbevis måste hon/han ha lägst betyget godkänd
på alla kurser som ingår i utbildningen. Denna utbildning ger en yrkeshögskoleexamen. Det är en
nationellt godkänd och kvalitetssäkrad examen som är välkänd på de flesta företag.
Ledningsgrupp
Ledningsgruppen på denna utbildning består av representanter från olika typer av företag och
organisationer. De följer utbildningen från start till examen och medverkar aktivt.
Utbildningens upplägg
Utbildningen är upplagd på så sätt att de studerande har utbildning på plats i utbildningssal en till två
dagar i veckan, resterande tid är för grupp/projektarbete samt självstudier. LIA-perioderna innebär
närvaro på en arbetsplats 75 % av en heltid (40 timmar/vecka).
IUC Kalmar län AB, Gröndalsvägen 19B, 392 36 Kalmar
www.iuc-kalmar.se