Läs mer om Högskoleförberedande examen

© Vuxenutbildningen, Umeå kommun 2015-04. Rev 2
Kontakt
För studieplanering och information kontakta en
studie- och yrkesvägledare på Viva vägledning.
Telefontid måndag–torsdag 10:00–12:00.
Vuxenutbildningen
Besöksadress
Sveagatan 8
Postadress
901 84 Umeå
Telefon
090-16 17 20
[email protected]
www.umea.se/vux
Högskoleförberedande
examen
Vuxenutbildningen
Vid studier till en högskoleförberedande examen är valet av kurser
viktigt för att en examen ska kunna utfärdas. Planera därför alltid dina
kurser tillsammans med en studie- och yrkesvägledare
Högskoleförberedande examen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå ska omfatta 2 400 poäng varav minst 2 250 poäng måste vara godkända
betyg. En högskoleförberedande examen består av tre delar:
• Gymnasiegemensamma ämnen, där samtliga program har ett antal obliga-
toriska kurser som ska ingå. Den övervägande delen poäng består av dessa kurser, samt godkänt gymnasiearbete.
• Programspecifika ämnen. Det finns ett antal kurser inom programmet där du väljer kurser inom inriktningen.
• Valfria kurser, där du kan välja att läsa vad du vill bland det kursutbud som vuxenutbildningen erbjuder. Du kan även ta med tidigare lästa kurser från gymnasieskolan. Rådgör gärna med en studie- och yrkesvägledare.
Hos vuxenutbildningen finns möjlighet att slutföra dina tidigare studier mot
en högskoleförberedande examen. Du som inte har några poäng alls från
gymnasiet kan också läsa in en högskoleförberedande examen. Möjligheten att
ändra inriktning från tidigare påbörjade studier finns också.
Det finns möjlighet att läsa in en högskoleförberedande examen inom följande
program:
Samhällsvetenskapsprogrammet 2 400 poäng
Gymnasiegemensamma ämnen
* Programspecifika ämnen
** Valfria kurser
1 150 poäng
Minst 650 poäng
Max 600 poäng
Humanistiska programmet 2 400 poäng
Gymnasiegemensamma ämnen
* Programspecifika ämnen
** Valfria kurser
1 150 poäng
Minst 650 poäng
Max 600 poäng
Naturvetenskapsprogrammet 2 400 poäng
Gymnasiegemensamma ämnen
* Programspecifika ämnen
** Valfria kurser
1 500 poäng
Minst 500 poäng
Max 400 poäng
Ekonomiprogrammet 2 400 poäng
Gymnasiegemensamma ämnen
* Programspecifika ämnen
** Valfria kurser
1 250 poäng
Minst 600 poäng
Max 550 poäng
* Kursutbudet för de programspecifika ämnena finns på Skolverkets hemsida
www.skolverket.se.
Sök på programmets namn och sedan ”Programstruktur och examensmål” på
Skolverkets sökfunktion.
** Välj bland våra kurser som finns på vår hemsida www.umea.se/vux och gå
vidare till Ansökan.