Yrkesexamen 2400 poäng

Yrkesexamen 2400 poäng
motsvarande Barn-
och fritidsprogrammet
Examensbeviset skall bestå av
1. Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng
2. Kurser som ingår i Barn- och Fritidsprogrammet, minst 950 poäng
3. Valfria gymnasiala kurser, högst 850 poäng
Om du vill ha grundläggande behörighet till högskolan behöver du:
* Svenska eller Svenska som andraspråk 2 100 poäng
* Svenska eller Svenska som andraspråk 3 100 poäng
* Engelska 6
100 poäng
1. Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p
Engelska
Engelska 5
Historia
Historia 1a1
Obs! Delkurser och ämnet Specialidrott
kan inte ingå i en examen.
3. Valfria gymnasiala kurser, högst 850 p
100
50
Du väljer upp till 850 poäng valfria gymnasiala
kurser som ska ingå i din examen.
…………………………………………………...
eller Historia 1b 100p*
Matematik
Matematik 1a
Naturkunskap
Naturkunskap 1a1
…………………………………………………...
100
…………………………………………………...
50
…………………………………………………...
eller Naturkunskap 1b 100p *
Religionskunskap
Religionskunskap 1
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1
50
…………………………………………………...
50
…………………………………………………...
eller Samhällskunskap.1b 100p*
Svenska eller Svenska som andraspråk
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk
Gymnasiearbete
…………………………………………………...
100
100
……………………………………………….......
…………………………………………………...
*resterande 50 poäng kan ingå i
valfria kurser
2. Kurser du kan välja inom Barn- och fritidsprogrammet, minst 950 p
OBS! Göteborg kommer inte att kunna erbjuda karaktärskurserna som ingår i Barn- och
Fritidsprogrammet som fristående kurser.
* preliminärt kursutbud
Brand, bevakning och säkerhet
Akut omhändertagande
Bevakning och säkerhet
Brand och räddning
Vardagsolyckor
Dansorientering
Dansorientering
Digitalt skapande
Digitalt skapande 1
Entreprenörskap
Entreprenörskap*
Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation 1
Eventteknik
Eventteknik
100
300
200
100
100
100
100
100
100
Fritids- och friskvårdsverksamheter
Bad- och friskvårdsanläggningar
Drift och underhåll av
Fritidsanläggningar
Fritids- och friskvårdsverksamheter
Fritidsmiljöer och arenor
Fritids- och idrottskunskap
Fritids- och idrottskunskap
Grundläggande vård och omsorg
Grundläggande vård och omsorg
Historia
Historia 1a2*
Hälsa
Kost och hälsa
Mental träning
Hälsopedagogik
100
100
200
100
100
100
50
100
100
100
2015-10-15
Juridik
Rätten och samhället*
Konferens och evenemang
Konferens och evenemang
Larm och säkerhetsteknik
Larm-, övervaknings- och
säkerhetssystem
Massage
Massage 1
Massage 2
Matematik
Matematik 2a*
Mediekommunikation
Textkommunikation
Musik
Bruksspel och ackompanjemang
Rytmik
Naturguidning
Naturguidning 1
Naturguidning 2
Naturkunskap
Naturkunskap 1a2*
Naturkunskap 2*
Pedagogik
Aktivitetsledarskap
Barns lärande och växande
Kommunikation*
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiska teorier och praktiker
Pedagogiskt ledarskap
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
50
100
100
100
100
100
100
100
100
Pedagogiskt arbete
Dramapedagogik
Pedagogiskt arbete
Skapande verksamhet
Psykologi
Psykologi 1*
Psykologi 2b*
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a2*
Socialt arbete
Socialt arbete
Sociologi
Sociologi*
Specialpedagogik
Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 2
Svenska
Svenska 2*
Svenska 3*
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 2*
Svenska som andraspråk 3*
Träningslära
Träningslära 1
Träningslära 2
Turism
Aktiviteter och upplevelser
Besöksnäringen
Guide och reseledare
Marknadsföring och försäljning
Yttre miljö
Yttre miljö – anläggningar
100
200
100
50
50
50
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ANTECKNINGAR:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....