Till dig som är antagen till Ämneslärarprogrammet, 300 hp!

2015-12-11
Till dig som är antagen till Ämneslärarprogrammet, 300 hp!
Varmt välkommen till Ämneslärarprogrammet vid Högskolan Dalarna! Det gläder oss att du sökt dig
till vår utbildning – du har gjort ett bra val och vi hoppas att du ska trivas. Nu har du flera spännande,
innehållsrika och intensiva år framför dig, som du säkert kommer att minnas under resten av ditt liv.
Din utbildning inleds med obligatoriska dagar i Falun den 18 och 19 januari. Om du startar
utbildningen med svenska eller matematik så ska du vara i Falun ytterligare en dag, den 20 januari.
De obligatoriska dagarna innehåller både programstart och kursstart för den första kursen i
programmet.
1. Upprop, programintroduktion och kursstart
Måndag den 18 januari
Obligatoriskt upprop till Ämneslärarprogrammet sker den 18 januari kl. 10.30 i Föreläsningssal 4 i
Falun. Om du inte finns med vid uppropet kommer din plats att erbjudas till en annan sökande. Vid
sjukdom erfordras läkarintyg. Om du har ändrat dina studieplaner och inte tänker påbörja
utbildningen vill vi att du hör av dig till lärarutbildningens studieadministratör Marie Edqvist
[email protected]
Vid programintroduktionen går vi igenom utbildningens struktur, programmets kurser och
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den första dagen innehåller också en introduktion till att
studera via nätet och en genomgång av högskolans lärplattform Fronter och Connect, som är vår
mötesportal för samtal och undervisning. Dagen avslutas med ett samtal för planering av din
kommande VFU.
Tisdag den 19 januari och onsdag den 20 januari
Obligatorisk kursstart för den första kursen!
OBS! Program för introduktionsdagarna finns längst bak i detta brev!
2. Programregistrering
Glöm inte att tacka ja till utbildningen senast den 18 december på www.antagning.se
När du tackat ja till utbildningen går du in på Högskolan Dalarnas hemsida
http://www.du.se/sv/student/Valkommen1/ med ditt personnummer för information. Du ska också
följa den checklista som finns på samma sida till vänster för att bl.a. skaffa en elektronisk identitet och
för att registrera dig innan du kommer till uppropet i Falun. Den 4 januari öppnar webbregistreringen.
Registreringen stängs söndagen den 17 januari.
3. Lärplattformen Fronter
Högskolan Dalarna använder lärplattformen Fronter där varje program och kurs har sin egen sida.
Där finns all information du behöver under utbildningen. Följande två Fronter-rum kommer du att
använda inledningsvis:
Sida 1 av 4
2015-12-11
Programrummet för Ämneslärarprogrammet
Du kan redan nu logga in som gäst genom att följa informationen som finns i vykortet ”Welcome”
som du fått med den vanliga posten. Du kan även gå in via https://fronter.du.se/LA79A (Om länken
inte fungerar så kopiera den och lägg den i din webbläsare.)
På programsidan i Fronter hittar du information om programmet under de olika rubrikerna i menyn
till vänster t.ex. Programmaterial.
Kursrummet för din första kurs
Se information under nästa rubrik!
4. Schema, kursplan och litteratur
Schema, kursplan med litteraturförteckning för den första kursen finns i kursernas Fronterrum som
du enklast når via länken http://fronter.du.se/LA79A innan du är registrerad. Du väljer ”Ny student”
i menyn till vänster och där finns ytterligare information och länkar till programmets första kurser.
Utbildningen inleds med en ämneskurs i ditt första ämnet (det ämne som du antagits till). Gå in via
länken ovan så kommer du till den första kursens Fronter-rum. När du kommer in i det nya
kursrummet finns information via länkarna i menyn till vänster. Efter registreringen kommer du in
automatiskt i det kursrummet och programrummet.
Den första kursen pågår mellan den 18 januari och den 5 juni 2016.
5. Att studera via nätet
Tanken med nätbaserade studier är att du ska kunna studera så mycket som möjligt från din hemort
och slippa pendla till campus i Falun. All utbildning inom programmet sker i realtid och föreläsningar
och seminarier sker därför på dagtid (även om någon föreläsning kan ses inspelad). Du får ett schema
som varierar mellan olika dagar och veckor på samma sätt som när man läser en campusförlagd
utbildning. I de flesta kurser förekommer obligatoriska campusdagar. Antalet varierar från kurs till
kurs, men i regel rör det sig om 1-2 tillfällen om 2-3 dagar per termin.
Mer information om att studera via nätet finns på http://www.du.se/distans där du även kan läsa
mer om både Fronter och Connect. Nyfiken på hur det fungerar? Kika in i samtalsrummet
"Högskolans Dalarnas café" i Connect, http://www.du.se/connect där du kan småprata med
personal från IKT eller studenter som är uppkopplade och t.ex. testa om allting fungerar.
6. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Delar av Ämneslärarutbildningen sker vid en gymnasieskola. Om du önskar en VFU-skola i Högskolan
Dalarnas närregion eller i en kommun som Högskolan har VFU-avtal med, kan vi förhoppningsvis ordna
det. Bor du utanför Dalarnas län har du också möjlighet att önska en VFU- skola i dina hemtrakter,
men vi kan aldrig garantera att det finns en plats. Om det inte går att ordna, erbjuds du VFU i Dalarna.
Vi samarbetar med dig kring din placering för att hitta en så bra lösning som möjligt. Oavsett var du
bor, kommer du att få information om VFU i samband med programstarten.
Sida 2 av 4
2015-12-11
7. Fältdagar vid en skola
Under de kurser som inte innehåller VFU, genomförs två till tre fältdagar på VFU-skolan. Fältdagarna
som är obligatoriska, syftar till att knyta ihop ämnesstudierna med den verksamhet som du senare
kommer att arbeta inom.
8. Kan man bo utomlands och läsa Ämneslärarprogrammet?
Ämneslärarutbildningen leder till en svensk lärarexamen. Därför måste också den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomföras i en gymnasieskola i Sverige. Även om vi är
positiva till att du förlägger studierna till ett annat land någon gång under utbildningen, är det inte
möjligt att genomföra utbildningen om du stadigvarande är bosatt
utomlands. Ämneslärarutbildningen förutsätter utöver de obligatoriska campusdagarna, regelbunden
kontakt med VFU-skolan i form av fältdagar, verksamhetsförlagd utbildning och andra individuella
kontakter med skolan. Redan under andra terminen knyts du till en VFU-skola, som du kommer att ha
kontinuerlig kontakt med under hela utbildningen.
9. Tillgodoräkning av tidigare studier
Om du tidigare har läst kurser på högskolenivå som motsvarar någon kurs inom
Ämneslärarprogrammet har du möjlighet att ansöka om tillgodoräkning. På Högskolan Dalarnas
webbsida under rubriken Student/Studera på högskolan/Mallar och blanketter finns blankett att
ladda ner för ansökan. När ett beslut om tillgodoräkning fattats får du en kopia av beslutet
hemskickat.
10. Dalarnas studentkår
Information från Dalarnas studentkår finns på http://www.dalastudent.se Där kan du se vilka
aktiviteter som ordnas i samband med programstarten.
11. Schema för två eller tredagars program och kursstart
Innan du kommer till uppropet vid Högskolan Dalarna är det viktigt att du har registrerat dig
på programmet, http://www.du.se/sv/student/Valkommen1/
Måndag den 18 januari
9.00 -10.00
10.30 - 12.00
13.00 -14.30
15.00 - 16.00
Rektor Marita Hilliges hälsar nya studenter välkomna
Campus Lugnet Falun
Obligatorisk Programstart för Ämneslärarprogrammet i
Föreläsningssal 4, Campus Lugnet Falun
Att studera via nätet – en introduktion i Föreläsningssal 6
Campus Lugnet Falun
Att ansöka om partnerskola, obligatorisk information och
diskussion i grupper enligt särskilt schema
Svenska, lokal V220
Historia, lokal V318
Sida 3 av 4
2015-12-11
Svenska som andraspråk, lokal V322
Matematik, lokal V322
ev. Kåraktiviteter
18.00
Tisdag den 19 januari- 20 januari
Detta innebär tre obligatoriska dagar för ämnena svenska och matematik.
Svenska:
19/1 kl. 10.00- 16.00, sal V325
20/1 kl. 09.00- 15.00, sal V325
Matematik:
19/1 kl. 08.30- 16.30, sal 310
20/1 kl. 8.30- 15.00, Datasal 151 inledningsvis
Detta innebär två obligatorisk dagar för ämnena svenska som andraspråk och historia.
Svenska som andraspråk:
19 januari kl. 08.30- 16.00, sal V223b
Historia:
19 januari kl. 09.00- 15.00, sal Bild 310
För utförligt schema se respektive kursrum som finns länkat från ämneslärarprogrammets programrum
på lärplattformen Fronter http://fronter.du.se/LA79A Under ”Ny student?” finns länkar till
kursrummen för de olika ämneskurserna om du inte kommer in direkt till kursrummet efter
registreringen.
Vid ytterligare frågor kontakta:
Programansvarig
Programadministratör
Tillgodoräkningsfrågor
Lena Arnesdotter
E-post [email protected]
Marie Edqvist
E-post [email protected]
Göran Johansson
E-post [email protected]
Välkommen till lärarutbildningen!
Sida 4 av 4