För mer information klicka här!

ENDAGSSEMINARIUM I SKÖVDE
FÖR PROGRAMLEDARE OCH MEDLEMSANSVARIGA I REGION VÄST
Plats
Datum
Tid
Scandic Billingen Trädgårdsgatan 10, Skövde
21 november 2015
Kl 9-16
Anmälan
Senast 9 november 2015 till Gunnel Zenk
Klubben får skicka en programledare och en medlemsansvarig/extension.
Anmälningsblankett bifogas.
Unionen står för alla kostnader under dagen. Klubben betalar resekostnaderna
och samåkning rekommenderas, även med närliggande klubbar. Se nedan.
13 klubbar i region Väst
Arvika, Borås, Göteborg-Bohus, Göteborg-Mölndal, Göteborg-Mölnlycke, Karlstad
Karlstad-Solstaden, Kungsbacka, Lidköping, Lysekil, Skaraborg, Sotenäs, Strömstad
Team-work och projektarbete i klubb på lokal och global nivå
Programledare och medlemsansvariga/extension ges mycket tid för diskussion och reflektion
utan långa föredragningar av unionsfunktionärer. Vi alla ”gör” dagen tillsammans.
Kort om PFR
Vad gör medlemsansvarig/extension respektive programledare?
Laptop
Egen dator behövs inte. Det vi vill se, ser vi tillsammans på gemensam uppkoppling på nätet.
Välkomna till Västergötland och Skövde!
En dag i gråa november som vi kommer att minnas som en varm och fin dag
med härliga, engagerade systrar från region Väst.
Gunnel Zenk
Programledare i Sverigeunionen
Monika Pavlovic
Assisterande programledare i Sverigeunionen
Ta gärna med insamlade mobiltelefoner till förmån för Plans projekt i Egypten
mot könsstympning och barnäktenskap.