Frigörelseveckan flygblad

EN NATIONELL
FRIGÖRELSEDAG
Svenska pridefiranden blir allt fler till antalet och
allt större år från år. Detta är positivt. Dock saknas
numera kopplingen till pridefestivalernas ursprung.
I många länder äger pridefestivaler ofta rum runt
ett speciellt datum, ett datum som symboliserar en
viktig händelse i HBTQ-historien. I Sverige äger pridefestivaler rum när som helst under året.
Det skulle vara en viktig signal till såväl deltagare som allmänhet med en återkoppling till pridefestivalens ursprung, att ha
en händelse att hänga upp dem på, varför Pride är viktigt och
varför det är så mycket mer än bara festande och glamour.
I Sverige är en av de viktigaste händelserna i HBTQ-historien
ockupationen av Socialstyrelsens trappa under frigörelseveckan
år 1979, vilket ledde till att sjukdomsstämpeln för homosexualitet senare togs bort. För att minnas den dagen då Socialstyrelsens trappa började ockuperas vore det naturligt att arbeta för
en nationell komma ut-dag den 29 augusti eller en sk frigörelsedag.
Öppna Moderater arbetar för att:
• Att det ska införas en nationell frigörelsedag för
HBTQ-personer den 29 augusti.
ÖPPNA MODERATER
MODERATERNAS HBT-FÖRBUND