Missionprogram juni

Flera av Missionskyrkans
mötesplatser är samverkansprojekt med
Orsa Missionskyrka
Hitta hit
Bankgiro: 658-1821
Blomsterfonden:
(gåvor vid dödsfall/begravning)
Kent Hedén
tel. 0250 - 400 43
[email protected]
Expeditionstider:
Tisdag kl. 09.00–11.00
Frelins gränd 25, 794 30 Orsa
0250–402 50
www.orsa-missionskyrka.se
Ordförande:
Ulf Hållmarker
tel. 0250 - 443 21
[email protected]
Missionsansvarig:
Björn Fjelstad
tel. 0250 - 430 14
SMU ansvarig:
Marianne Hållmarker
tel: 0250 - 443 21
[email protected]
Plusgiro: 78459-5
Börjar åter under
september.
Läxcafé, barn och
ungdomsgrupper
tar sommarlov.
Barn och ungdom
Livsnära Smågrupp
Bengt & Britt Hahne
tel. 444 55
Sonja Persson 404 44
Sören Rabenius 433 82
Kören:
Gudrun Hedén
tel. 0250 - 400 43
Stöd och samverkan
Församlingsvärdinnor:
Marianne Hållmarker
tel. 0250 - 443 21
[email protected]
Ingegerd Fastegård
tel. 0250 - 59 42 80
Kassör:
Björn Fjelstad
tel. 0250 - 430 14
[email protected]
Pastor:
Göran Sundquist
tel. 070 - 388 41 18
[email protected]
Kontakt
En kyrka
för hela livet
där mötet
med Jesus
Kristus
förvandlar
mig, dig
och världen.
Pathos Reklam, Orsa, juni 2015 0250-406 00
Equmeniakyrkan
Öppet hus
Välkommen till öppet
hus som vi har under
sommarens OrsaYror
med musik och servering.
Bön och sång.
Under sommaren sker den
gemensamma bönen i
Gudstjänsterna. Vi börjar åter
på tisdagar med början
den 25/8.
/Göran Sundquist, pastor.
Dagträffarna har
sommaruppehåll men
startar 23 september.
Dagträffar
MÄNNISKORS GEMENSAMMA SÖKANDE har någon beskrivit med orden: ”Det är
när den ene tiggaren berättar för den andre var det finns bröd...” Jag vill välkomna Dig
till Missionskyrkan, kanske finner du något ”ätbart” i det här programbladet, här finns
även tfn.nr. och öppettider om du önskar kontakt.
PÅMINNER KAN ÄVEN BETYDA, ”får oss att minnas”. Gudsrelationen är något
ursprungligt som skadades, gick förlorad, när människan ville kontrollera sitt liv, inte
ta emot och inte ge ut, utan styra, kontrollera, äga... Både när vi ser naturens och
människors generositet, utgivande, kan det i vårt undermedvetna väcka minnet av en
förlorad gudsgemenskap eller livstolkning med en andlig dimension där vi i vår
brustenhet upplever sorg och saknad och söker tröst och gemenskap.
NÄR VI GER AV TID och engagemang, bjuder på oss själva, bidrar vi till ett medmänskligt samhälle. Då vi ger ut av vår kunskap; vår bildning och våra erfarenheter
i t.ex. vårt arbete, så bidrar vi både till ekonomi och fungerande samhällsfunktioner.
Motsatsen är att hålla i sitt eget, vara snål och ställa sig utanför, det behöver inte ske
av ondska, kanske gör vi det av osäkerhet eller rädsla men resultatet blir det samma,
vi bidrar till ett hårdare och kallare och sämre fungerande samhälle.
DET PÅMINNER I BETYDELSEN LIKNAR, därför att naturen fungerar efter de lagar
som är nerlagda i allt biologiskt liv. Den lagen kallas i bland vetekornets lag. ”Om
vetekornet inte faller i jorden och dör blir det ett ensamt korn, men om det dör bär
det rik skörd.” Det här gäller inte bara vetekorn, det gäller relationer människor
emellan och i samhällsfunktionen.
I NATUREN och särskilt i årstidernas växlingar, ser vi ett skeende som ”påminner” om
det som Gud i kristen tro visar på när han av kärlek, sänder sin son till världen för att
lida, dö och uppstå.
Generositet är spegelbilden av Gud...
Juni 2015 – september 2015
Orsa Missionskyrka
Församlingsblad
21/6 kl. 11.00
28/6 kl. 11.00
Söndag
Söndag
8/7 kl. 18–21
12/7 kl. 11.00
15/7 kl. 18–21
19/7 kl. 11.00
22/7 kl. 18–21
26/7 kl. 11.00
29/7 kl. 18–21
Onsdag
Söndag
Onsdag
Söndag
Onsdag
Söndag
Onsdag
Söndag
Gudstjänst
Göran sundquist, Mark Welbourn.
Sång Olle Lindvall.
Öppet hus på Orsayran
Sång och musik. Servering.
Gudstjänst
Siv Ekman.
Sång Stefan Larsson.
Öppet hus på Orsayran
Sång och musik. Servering.
Gudstjänst
Hugo Smids, Fjelstad.
Sång Hugo Smids.
Öppet hus på Orsayran
Sång och musik av Markus Hahne och Lasse Siggelin.
Servering
Musikgudstjänst
Markus Hahne, Lasse Siggelin, Bengt-Åke Svahn.
Medlemmar från andra orter särskilt välkomna.
Kyrkfika.
Öppet hus på Orsayran
Sång och musik.
Servering.
30/8 kl. 11.00
25/8 kl. 10.30
23/8 kl. 11.00
16/8 kl. 11.00
9/8 kl. 11.00
5/8 kl. 18–21
Söndag
Söndag
Tillsammansgudstjänst
Söndagsskolan, Tonår, Bibelskolan, Ledare.
Kyrkfika.
Nattvardsgudstjänst
Mark Welbourn, Göran Sundquist.
Sång och musik Olle Lindvall.
Söndagsskola. Kyrkfika.
Gudstjänst
Göran Sundquist, Gudrun och Ulf Björklund.
Sång.
Söndagsskola. Kyrkfika.
Bön och sång
”Vi ber för veckan som kommer och aktuella böneämnen.
Terminsstart. I förtsättningen varje tisdag.
Gudstjänst
Göran Sundquist, Hugo Smids.
Lovsångsteam.
Söndagsskolan startar
Kyrkfika.
Gudstjänst
Mark Welbourn, Kent Hedén.
Sång SuLin och Isac Hedén
Kyrkfika
Lovsångsgudstjänst
Mark Welbourn, m.fl.
Kyrkfika.
Öppet hus på Orsayran
Sång och musik Kongokören.
Servering.
Nattvardsgudstjänst
Mark Welbourn, Göran Sundquist.
Sång Nana och Phanni.
Obs! Ev. förändringar i programmet - se affischer, annonser.
13/9 kl. 11.00
6/9 kl. 11.00
September 2015
Söndag
Tisdag
Söndag
Söndag
Ekumenisk friluftsgudstjänst vid förskolan Grinden
Håkan Tapper, Hugo Smids, m.fl.
Musik spelmanslaget ”Hemvändarna”, m.fl.
Medtag gärna fikakorg.
Nattvardsgudstjänst
Mark Welbourn, Hållmarker.
Sång Markus Laveson.
Onsdag
Nattvardsgudstjänst
Mark Welbourn, Göran Sundquist.
Sång Jeanette Gustafsson.
Obs! Ev. förändringar i programmet - se affischer, annonser.
5/7 kl. 11.00
Söndag
Juli 2015
14/6 kl. 11.00
Söndag
2/8 kl. 11.00
Söndag
7/6 kl. 11.00
Söndag
Söndagsskolfest vid Trunna kyrka.
Servering.
Augusti 2015
Juni 2015