Sevedsbrevet nr 1 2015 webb

Nummer 1 januari-februari 5
Till dig som bor eller arbetar i Södra Sofielund.
Garagets Rådrum
hjälper nya svenskar
Sid 5
 Förskolan är till för
alla barn
Sid 2
Mötesplats: UMIS
fortsätter att utvecklas
Sid 3
Häng med i vad som händer i Södra Sofielund. Missa inte vår Facebooksida I Love Seved.
Nummer 1 januari-februari 2015
Nummer 1 januari-februari 2015
Information från områdesprogram Seved, Malmö stad
Information från områdesprogram Seved, Malmö stad
2
4
Mötesplats: UMIS växer
Förskola är till för barn mel-
Om du blir mer nyfiken på
lan ett och fem år. Barnen
sitter inte i ett klassrum,
utan får leka med andra
barn och kan på så sätt öva
på att samarbeta och prata
det svenska språket. Barnen
vad förskolan kan erbjuda
dig och ditt barn kan du
läsa mer i en ny broschyr
som har kommit ut på 21
olika språk. Broschyren
hämtar du på malmo.se.
välkommen med ditt barn
från 0-6 år. På en öppen
förskola träffas föräldrar
och barn men man kan
inte lämna sitt barn där.
Personalen på Kompassen kan hjälpa dig med
att ansöka om en förskoleplats. Där finns
även arabiskspråkig personal.
Du
är
välkommen tillsammans med
Senast upp
daterad
På Kompassen är du också
la kostar förskolan pengar.
Hur mycket pengar beror
på vilken inkomst din familj
har. För barn som är 3-5 år
gamla är förskolan gratis.
): Colourbo
x
För barn som är 1-3 år gam-
För ett år sedan
startade Mötesplats:
UMIS. En satsning
som erbjuder unga
aktiviteter på skolan efter skoltid. Vi
frågade ansvariga
Mathias de Jallad och
Sadat Maxhuni hur
hösten var.
(framsida
Om du behöver hjälp med
att hitta den, eller skriva
ut, kan du gå till Garaget,
Mötesplatsen på Seved eller till Kompassens Öppna
förskola på Rasmusgatan 1.
ucerad av
förskolef
örvaltnin
gen. Öve
rsättning
ar av Tran
svoice. Bild
Visste du att om du jobbar
eller studerar och ditt barn
har fyllt ett år får ditt barn
gå i förskola. Om du är föräldraledig eller inte har något jobb och ditt barn har
fyllt tre år, så får ditt barn
också gå i förskola.
får också till exempel rita,
måla och gå till lekplatsen.
Att låta ditt barn gå i förskolan är ett bra sätt att förbereda det för att senare gå i
skolan.
den 17 dece
mber 2014
. Prod
Förskolan är ett bra sätt att
förbereda dina barn på skolan. Nu finns en broschyr med
information du kan behöva.
Vad är fö
rsk
ion på svola?
enska
Informat
Försko
leFörva
MalMö
ltning
stad
en
Rönnblads
040-37 97 gatan 1b
97
forskolepl
[email protected]
o.se
 TIDSLINJE - ÅRET SOM GÅTT
– Vi är mycket nöjda. Det
var en bra anslutning till
våra aktiviteter med många
nya ansikten.
Ni utvecklade konceptet,
hur?
– Vi lägger nu tyngden på
vad deltagarna vill göra. Det
ditt barn till Kompassen varje vardag klockan
9-14.
är alltså deltagarnas intressen
som avgör vilka aktiviter vi
har. När vi såg att en aktivitet utmärkte sig, valde vi att
förstärka den. Det klarade
vi utan att förlora det breda
och roliga utbud som vi har.
Ni utökade till fler skolor,
hur gick det?
– Vi etablerade en dansverksamhet på Dammfriskolan som vi nu hoppas på att
få fortsätta utveckla. Samtidigt kommer vi att arbeta
med Stenkulaskolan under
våren.
Ni har gjort en utvärdering,
vad kom den fram till?
– Efter två genomförda
terminer kan vi konstatera
Hamza Ftouni
berättar om sin
antirasistiska
dokumentärfilm.
Seveds FK bildas
och de vinner sin
första match med
hela 6-0.
Mer info:
För att få aktuell informan tion gilla Mötesplats: UMIS
på Facebook, där finns
bland annat aktivitetsschemat.
D
Medias negativa representationer av området
och dess invånare är något som jag inte alls känner igen eller upplevt, snarare tvärtom. Redan
första veckorna vill jag minnas att jag upplevde
att området präglas av gemenskap och kärlek, något som har skapats och formats av de fantastiska
människor som bor här.
Barnen som leker och skrattar på gården, seniorerna som hälsar glatt och alla fantastiska ungdomar och unga vuxna med glimten i ögat.
Jag minns varma sommardagar när de äldre
samlade alla barnen på torget och bjöd dem på
A
u g us
ta
n
RK
1
115
18
gatan
10
56
BJÖ
gatan
NG
HÄ
ds
Arildsg
atan
52
Båsta
107
101
6
Lind
1
ors
ata
n
FRAMTIDEN
33
sbergsg
2
5
Au
gu
ste 12
n
Augusten
HÖSTENborgs
torget
Gränge
Särla
9
Västanf
Hedemora
g
g
Skultuna
gatan
46
TIDEN
56
60
sg
RADEN
LÖNN
60
4
1
SÄRLA
46
52
g
46
Augustenborgs
skolan SOFIEDAL
rängesb
51
ALMHÖG
43
AUGUSTENBORG
1
Heleneholms
gymnasium
Augustenborgs
parken
66
Musik
högskolan
HELENEHOLM
n
Idrottsplats
HELENEHOLM
Norra
35
25
gatan
PASSET
OASEN
59
an
50
MÅ
BRYGGERIET
1
Ud
d
17 eh
olm
RABATTEN
FORN
1
18
Vite
gatan
20
33
26
45
Aspgatan
23
Kö
pm
NUTIDEN
LT
ID
Ene
TIDEN
EN
ha
n
gen Ene gånge
STAMMEN
38
n
Kiviksgång
en
1
4
5
9
an
agat
tan9
fsga
Rol
mann
Lant
36
41
n
38
Fre
jaga
ta
Olo
fsg
47
18
g
s gat 24
an
s
51
gatan20
Mogens
gatan
42
UNDRET
ta
7
24
Heliga
Trefaldighets
kyrkan RINGAREN
LAPP
MAR
KEN
möllegång
en
bo
EN
ga
44
97
10
Esl
öv
s
Fal
ster
ham
nsg
Karls
36
93
5
89
ga
ta
O 15
sb
y
85
1
16
1
8
n
ga
ta
1
ge
66
KRÖNET
a
2
Lettlands
g
1
30
FRÄSAREN
Sof
ia
SENIUS
vä
Heleneholm
VÄND
Gullängen
9
36
JORD
LOTTEN
DEN
n
LYCKAN
OBELISKEN
12
200m
© Karta Malmö stadsbyggnadskontor 2013
1
77
27
Al
ta n
ad
FRITZ
Kopparb
ergsgata
Fastighetsägarföreningen BID
presenteras, men bildas inte
förrän i september.
ROSTEN
21
GRUN
Jesper
atan
Årets tredje Sevedsbrev får ny design.
INDUSTRIOMRÅDE
2
g
100
26
BLEKINGSBORG
16
3
32
INTAGAN
EN
KAMPEN
VALET
Rasmus
gatan
13
FRUKT
FYNDIGHETEN
Enskifteshagen
n
2
gatan
HÄRJE
DALEN
Eriksfälts
skolan
0
23
24
Pau
lsga
32
st
JÄMTLAND
1
13
H
38
Se
Y
n
tan
oga
terb
23
18
gatan
gatan
bergs
rgsg
Fals
l ga 15
tan
24 asse
27
32
tan
ga
tan
AM
KL
ålbr
an
ds
Ro EN g
lfs
St
CY
24
48
6
alsg
FRIHETEN
ANNELUND
SOFIELUNDS
1
n
TAPPERHETEN
Fagersta
3
Estland
s
gatan
14
Se
veds
plan
ve4ds
ga
tm
Väs
Heleneh
olmsstig
en
SEVED
ta
YRAN
54
s
2
1
21
1
ga
ZONEN
Idu
n
HEMMET
SOFIELUND
1
19
nn
ÅRET
13
VÄSTERBOTTEN
26
atan
Kiviksga
tan
Amir
8
tan
Norra
25
31
Varbe
Falken
1
sg
4
rvä
rn
Sö
de
7
14
21
lund
sg
Ros
en
ke
sg
När
1
FREDRIKSBORG
TREVNADEN
Lö
35
DUNGEN
Bra
geg 24
atan
23
82
49
INTÄK
TEN
48
BOK
MÄRKET
Sofielunds
skolan
24
10
10
Södra37
27
Park
22
22
18
EN
36
ga IDROTTEN
tan
32
CYPRESS
22
kyrka
URBILDEN
LÄRO
taSOFIELUND
n 18
BOKEN
CYKELN
ÄRAN
5
TRYGGHETEN
väge
n
59
SÄMJAN
ga
STYRKAN
Bodekullsg
BRAGDEN
18
S:t Matteus
47
28
24
14
k
ga ORTEN
tan
26
ga MÅLET
tan
40
2015
VISHETEN
24
ÖKNEN
n
87
HEJA
REN
DRI
HET STIG
19
21
Olof
Palmes
plats
GLÄDJEN
NORRA
Sofie VAKTEN
lund 46
55
s
1
gen
gsvä
ebor
Bo
Bjö
rk
10
ÖDET
BLADET
ROSENLUND
18
Finlandsg
atan
25
Trell
1
15
SÖDRA
15
BRASAN
n
38
RASTEN
PLANTAN
8
bin
Parkga
n
18
g s g 29
ata
20
1
Ber
gatan
35
6
holms 5
26
30
Ängel9
14
1
atan
Bang
6
en
g
4
ålanVÄSTMANLAND
ds
ga
tan
an
land
sg
atan6
41
14
1
34
4
7
Claes
gatan
54
1
g
vä
ns
so
14
16
22
13
ns
1
Sm
NÄRKE
Fosievägen
r A
l
BASEN
ARBETAREN
ALVEN
ENIG
HETEN
n
34
ge
vem
Anna Greta Engström
håller Sevedsborna i
form med sittgympa.
Arilds
plan
vä
EN
vs
Torekovs ko 27
plan ore
T
DYGDEN
Bro DRÖMMEN
byg
Häs
ÄRLIGHETEN
sleh Göinge
ata
n 14
olm plan
sg AFTONEN
1
atan
10
ÄNGEN
atan
TROHETEN
Enskiftesgå
rbyg
38
ngen
Hö
1
ta
Luthe
rsg
Kla
ra
Pal
m
5
1
18
g
lje
No
rrtä
4
12
1
o
N
HJÄL
HÄLSINGLAND
KLOTET
FRIDEN
ta
1
DÅDET
AN
SVARET
Nobel
torget
1
15 ga
us
KRAF
TEN
Bodek
32
gån ulls
gen
CIRKELN
ga
33
REPET
LAGET
1
t
AT
LETEN
1
ä
11
1
Ha
1
12
lv
e
s
plan
NESTOR
GNISTAN
bo 14
rg
s
32
42
tad
32
1
Söder
värns
plan
trå
ke
Södervärns
skolan
b
Dal
slan
ds
12
gatan
8
18
Nikolai
16
ogs gata
24
134
n
Finland
s
gång
18
Pe
18
ss
VÄRN
8
BLOSSET
Falsterbo
26
Ys
10
36
BÖLJAN
SKRÅET
Plantg
OTTO
KAN
130
BOHUS
34
Trelle
35
19
18
YRKET
26
SÖDERVÄRNSSKOLAN
LYCKAN
14
Åm DAL
ålsg
atan
BURG
VÅGEN
S:ta
1
Maria kyrka
Södervärns 3
vattentorn
PAUL
GABRIEL
9
MAREN
1
FORSKAREN
gatan
a
an
orgsg
EKOT
DRIVAN
ÅKERN
Södt a
ervän
rn
SKRIVARE
an
SÖDER
MANLAND
Dalaplan
TIMGLASET
23
STENBOCKEN
LUDVIGSRO
landsg
a ta
9
FLENS
21
16
1
124
3
ANATOMIN
5
Upp ga
lands tan
plan
ELINERO
burgsg
ASSES
SORN
Värm
v äplanADVOKATEN
g
Sölvesb
1
56
eh
MODET
19
Svett, flås och
gemenskap när
förebyggarna idrottar
och umgås med
unga vuxna på
måndagskvällarna.
1
12
Uppsalag a t
120
gata
SÖDER
lands7
Upp
Flens
8
Värm
lands1
s
n
ROSLAGEN
URET
nsgata 28
n
ÖNS
r s t a d s113g a t a n
16
on
g
s
112
ssons
ss
ga
ta
UPPLAND
NOTARIEN
ic
10
Var
SofieIDET
lunds 18 bergs
vägeplan
n
Ahlma 18
ns
3
ham
11
24
29
ån
77
79
19
S ö d r a 101F ö
gata
Er
JAGTEN
LEONARD
1
FYNDET
gatan
21
Sp
24
81
102
hn
Sim
ris
20
67
MYNTET
11
76
93
Jo
IUS
S
Sigtuna
Fritz Bauers
gata
KÄLLAN
9
15
FOLKETS PARK
1
LÄNKEN
Kris16
tianstad 22
s
18
Karls
Å LYKTAN
krona hu
sg
ata
plan
KORNET n
8
66
87
BLENDA
p å HEDVIG
Söder r v 10
värn ä g
VIRKET
Ni l
Skånes
universitets
sjukhus
Möllevångs
gården
Listergat
52
LODET
8
ABEL
Fricks
gatan
JUL
ALLMÄNNA SJUKHUSET
HAGEN
1
LEKATTEN
38
MALMEN
43
9
by
ga
g tan
örs
an
Sk INSJÖN
TAVLAN
HÄRDEN
28
n
ata
sg
kå
be
Ab
88
Södra
Fisk
torg
Slöjdgatan
10
GILLET
Möllevångs 1
torget
1
Ruth Lunds k
Inga Marie
SPE
LET
SPILL
KRÅ
KAN
FRETTEN
FANAN
4
TJÄDER
34
4
Ron
ne
48
Folkets
park
MÖLLEVÅNGEN
Barkga
tan
47
n
Tandvårds
l G
uhögskolan
s t Johannes
a f 36skolan
s
vä
g
HÖNAN
30
ta
Skolgatan
5
34
38
gatan
TJÄDER
KRÅ
KAN
VESSLAN
8
BAKUGNEN
DIMMAN
EDEN
Ivög
35
g79a
29
27
26
76
Kapellgatan
ds
7
vångs36
skolan
30
17
HJÄRPEN
34
Mölle
54
ta
Hidde Iyo Dhaqan
släpper boken "Egna
röster egna bilder"
om Somalisk kultur.
Bark
mansg
37
rs
Mötesplats Seved presenteras i
ett fyrasidigt informationsblad.
Årets första Sevedsbrev kom i februari.
På förstasidan kunde
man läsa om Folkets
hus nya glasfasad.
ar
Södra
F59 ö
Kapell
plan
KAPELL
RYGGEN
Smedjegatan
C
13
Kulturhuset
Mazetti
Teater
högskolan
NÖTSKRIKAN
24
g
a
lters
So n
pla
Kärlek från
Mirella Traboulsi,
Innerstadens Förebyggarsektion
r
be
dr
VÅNGEN Friisgatan
HAVS
UTTERN
Ett stort TACK till alla fantastiska
medborgare och kollegor i området
som välkomnat mig med öppna armar.
Nu blickar vi framåt och hoppas på att
det fortsätter i samma varma och härliga
anda.
Kevin Mussa är med och
firar Äpplets dag på
Sevedsplan.
Sö
1
Verkligheten är inte alltid som bilden
man får av media. Det har Seved och
Sevedsborna visat för mig de senaste
månaderna.
ti
ri
Johannes
glass från Nallens kiosk. Eller när grabbarna väntade utanför kontoret på morgonen och hälsade
på mig med en kram. Jag minns även leendet
hos de som tagit till vara på sin drivkraft, fått
ett jobb och utvecklat sina egna förmågor. Det
är de stunderna som får mig att älska mitt
arbete.
Folkuniversitetets kurs
”Tillsammans kan vi” lär
föräldrar mer om hur
skolsystemet fungerar.
UMIS avslutas inför
sommaren med
fotboll och grill.
A p r il
u
an a
J
Sofielunds fritidsgård bland
annat planerat in en fotbollsturnering på sportlovet.
Vi kommer även att erbjuda
nya aktiviteter med inriktning på media tillsammans
med Avenyn och Media Avenue Öresund. Annars är det
precis som vanligt med massor av roliga och blandade
aktiviteter.
Föreningar,
MKB, boende
och Malmö
stad går samman och firar
midsommar.
Unga Möts i Sofielund,
som erbjuder skolbarn
aktiviteter efter skoltid,
invigs på Folkets hus.
Basketspelaren Christian
Seidel intervjuas om livet
som proffs i Italien.
2013
att Mötesplats: UMIS är en
stor del av våra deltagares
fritid. I utvärderingen såg vi
att de som besöker oss vill att
vi har ännu fler aktiviteter,
även under helgerna.
Kommer ni att kunna
erbjuda det?
– Under våren kommer vi
att utöka de aktiviteter som
var mest besökta under hösten. I dagsläget är det tyvärr
inte möjligt att ha en helgverksamhet men självklart
kommer vi att ta med oss det
och se över ifall det är något som vi kan förverkliga i
framtiden.
Vad sker inför vårterminen?
– Vi har tillsammans med
en 12 maj 2014 tog jag mina första steg
i Seved som nyanställd förebyggare. Jag
minns att jag upplevde blandade känslor
inför mitt nya arbete. Nya ansikten, nytt område
och nya kollegor.
Medias skriverier om Seved och södra Sofielund
var inget som hade undgått mig – social utsatthet,
segregation och otrygghet. Texter som betraktas
som en avspegling av en existerande verklighet.
No
Förskolan – en bra start i livet
 KRÖNIKA
A
Zahra Sanha visar
sin konst när Limpos
graffitiskola har
vernissage.
Ghetto Ink Tattoo
öppnar på
Rasmusgatan.
Lena Christenson blir
ny utvecklingsledare
för Områdesprogrammet. Nu delar hon
tjänsten med Hjalmar
Falck.
"Sverige mest
färgglada hus"
skriver Aftonbladet.
Hidde Iyo Dhaqans
biodlingsprojekt
Bisam invigs.
Nummer 1 januari-februari 2015
Information från områdesprogram Seved, Malmö stad
5
#iloveseved
Hashtagga dina bilder på Instagram
med #iloveseved så publicerar vi
våra favoriter här!
Barnen på Seved har fått ett
äppleträd av Gatukontoret!
Martina Palm slutar på Mötesplatsen och bjuder på tårta.
Galleri Seved bjöd på julporträtt. Guy Nylund var först i kön.
Solig morgon på Sevedsplan.
Nu blir det ljusare!
En folkhögskola besöker
Sevedsplan.
Vinterbelysning utanför Mötesplatsen.
Fastighetsägarföreningen BID
Sofielunds lokal har nya skyltar.
MKB bjöd Seniorerna på
chokladaskar under jullunchen.
 SNABBA FRÅGOR
Rådrum vill hjälpa dig att
förstå dina rättigheter,
skyldigheter och möjligheter i samhället. Därför
sitter utbildade frivilligrådgivare på Garaget varje
onsdag klockan 12-18 och
svarar på dina frågor. Vi
pratade med Lina Cronzell,
verksamhetsutvecklare på
Sensus studieförbund för
att få veta mer.
Varför behövs Rådrum?
– Vi tror att det är ett viktigt
stöd utöver det som redan
finns i samhället. Och vi
hoppas att det blir lättare
att komma in i det svenska
samhället med rätt hjälp.
Vi ger råd på många olika
språk, det är gratis och vi har
tystnadsplikt. Det du säger
hos oss stannar här.
Vilka kan få hjälp av er?
– Vår målgrupp är de som är
nya i Sverige, men vi tror att
långt fler än så kan behöva få
vägledning kring olika saker.
Vi stänger inte dörren för
någon. Man är välkommen
oavsett om man bott 70 år
i Sverige, är född här eller
anlände i förra veckan
Vad för typ av frågor
hjälper ni till med?
– Det kan vara hjälp att hitta
rätt myndighet, rätt blankett
eller en kontaktperson. Vi kan
också vara en samtalspartner och ge förslag på olika
lösningar på ett problem.
Hållbar Utveckling Skåne,
Malmö stad, Malmö högskola, Sensus och Region
Skåne står bakom Rådrum.
Frivilligrådgivarna Jeremias Polihronidis och Lina Cronzell håller till i ett
avskilt rum på Garaget. Allt som sägs är anonymt, de har tystnadsplikt.
SENIORERNA PÅ SEVEDS
VÅRPROGRAM
10/3 Sångträff. Barn från Augustenborgs förskola och dragspelaren Pontus
kommer till Mötesplatsen. Det bjuds på visor, sköna melodier och allsång.
Klockan 11-12.30. Det bjuds på fika!
26/3 Danskväll. Klockan 14-17 blir det dans och umgänge till levande musik
på Mötesplatsen. Det bjuds på fika!
9/4 Utflykt till Malmö stadsarkiv. Se stadsarkivets nya lokaler på Bergsgatan.
Avfärd från Mötesplatsen klockan 11. Fika ingår – med påsktema. Hemma vid klockan 14.
23/4 Utflykt till Johannamuseet. Gör en tidsresa fylld av nostalgi i Skurup.
Gemensam avfärd från Mötesplatsen klockan 10. Utflykten kostar 20 kr. Fika ingår.
Hemma igen cirka klockan 15.
27/4 Modevisning av Seniorshop. 1 200 plagg visas upp för försäljning under
en modevisning på Mötesplatsen. Klockan 13-16. Det bjuds på fika!
21/5 Stadsarkivet besöker Mötesplatsen. Kom och berätta dina historier om
dåtidens Malmö och Seved. Det bjuds på fika och smörrebröd. Klockan 13-15.
4/6 Utflykt till Smygehuk. Vi besöker hantverksgården Köpmansmagasinet.
Promenera i fina miljöer och se hantverk och konst. Avfärd från Mötesplatsen klockan 10.
Hemma igen klockan 15.30. Kostnad 20 kr. Vi bjuder på äggakaka.
18/6 Midsommarfest på Sevedsplan.
Kom och fira midsommar! Barnen dansar runt stången.
Ni äter klassisk midsommarlunch till tonerna av dragspel. Klockan 11-14.
20/8 Besök havet och SEA-U. Grillning och umgänge vid havet.
Guiden Peder berättar skrönor från havet och hjälper de som vill bada och snorkla.
Ta med egen mat till grillen. Avfärd från Mötesplatsen klockan 11.
11.
Har
Hemma igen klockan 14.
du frågor eller
Anmälan deltagande till Ahmed Mohamud på 0721 - 55 47 32.
synpunkter på Seved
eller detta brev? Kontakta
NOTISER
redaktionen nedan eller lägg en
lapp i brevlådan på Mötesplatsen
Äpplefoton på Galleri Seved
– eller gör ett inlägg på
Du kan se utställningen
 På Galleri Seved kan man just nu gå och se utställvår Facebooksida
varje helg klockan 12-16 på
ningen Äpplet. Det är fotograferna Jacques Montel
I Love Seved.
och Anders Törnberg som i höstas följde med förskolor,
Mötesplats Seved och Växtvärket under Äpplets dag.
Ansvarig utgivare
Ronny Andersson
[email protected]
Redaktionen
Martin Schönbeck
Petronella Thorén
Tel: 040-34 54 89
[email protected]
Sevedsgatan 6 fram till den 22
februari.
Mer om Seved
malmo.se/seved
facebook.com/iloveseved
Utvecklingsledare
Lena Christenson
Sevedsgatan 1 b
Tel: 0733 - 966 309
[email protected]
Hjalmar Falck
Nobelvägen 23
Tel: 0733 - 835 351
[email protected]