Inbjudan temadag Lärmiljö Norr

Inbjudan temadag Lärmiljö Norr
Foto: Joel Nordin
En dag som lyfter den fysiska, organisatoriska och psykiska
lärmiljöns betydelse för alla elevers möjlighet till lärande
Målgrupp Lärare, specialpedagoger, skolledare, skolpolitiker och andra
intressenter för en god lärmiljö i skolan
När
Tisdag den 13 oktober 2015
Var
Nordanå, Skellefteå
Anmälan Anmäl på mittmediacenter.se senast torsdag den 1 oktober 2015
Avgift
Avgiften för konferensen är 595 kronor exklusive moms
Fika och lunch ingår i deltagaravgiften
Kontakt
Ann-Sofie Burman, MediaCenter, Region Västerbotten
[email protected], 070-516 57 47
Välkomna!
Program
Moderator Andreas Skog, MediaCenter
8.30 Registrering samt fika
9.00
Start och välkommen
9.10
Värderingsverktyg för en god lärmiljö
SPSM
9.35
Levla lärmiljön
Specialpedagog Liselott Wihlbäck och psykolog Erik Rova, Umeå kommun
Projektet sätter lärmiljön i fokus och vill bidra till att förstärka skolans tidiga insatser för elever
som hamnar i problemsituationer. Ett vägledande stödmaterial har utvecklats i nära samarbete
med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal.
10.30
Bensträckare
10.45
För att minnas krävs en god ljudmiljö
Robert Ljung, lektor, Högskolan i Gävle
Robert kommer att tala om skolakustik och ljudmiljöns betydelse för inlärning.
• Vilken ljudmiljö är mest störande?
• Att förstå och minnas talad information.
• Nya studier rörande skolakustik
11.45
Frågestund med Robert Ljung
12.00
Lunch
12.45
Varbergs arbete med sk Flex-team för elever inom autismspektrat
Gunnel Hentilä, psykolog, Anna Åkerlind, specialpedagog, Tobias Hultén, lärare, Varbergs kommun
Om hur man i Varbergs kommun organiserat inkluderingsinriktade lösningar och utarbetat en
organisationsmodell som innebär att de lokala skolorna istället för ”särskilda undervisningsgrupper” har flexteam med spetskompetens inom AST, autismspektrumtillstånd. Fokus ligger på att generellt höja kunskapsnivån på skolorna, att utveckla flexibel pedagogik och anpassa lärmiljöer så att även elever inom AST kan utvecklas positivt på sin hemskola.
14.00
Kaffe/Te
14.20
Vad kan vi göra för att undvika avhopp?
Maria Lindgren-Tuoma, utvecklingsledare, Carita Green-Granström, lärare, Skellefteå gymnasieskola
Erfarenheter från Projektet PlugIn i Västerbotten, om framgångsfaktorer som gjort att fler elever har slutfört sina gymnasieutbildningar.
15.30
Sammanfattning av dagen och avslutning