Stjärnhimmel – En julkalender att minnas

Stjärnhimmel – En julkalender att minnas
De flesta vet vilket stjärntecken de är födda under enligt Zodiak-kalendern. Men, hur ser deras
stjärntecken ut och vart kan man finna det på himlavalvet?
Denna fråga tänkte jag kunde redas ut genom att representera stjärntecknen med dioder på en tavla som
illustrerar en del av våran stjärnhimmel.
För att göra det lättare att lokalisera just sitt stjärntecken ska man kunna tända och släcka alla stjärnor
utom just sitt. Detta ska man kunna göra via sin smartphone där man även kan läsa till sig mer
information om just den stjärnkonstellationen.
Resultatet blev en tavla med dioder för att representera en del av våran stjärnhimmel.
Bakgrund
För ett tag sedan hittade jag en affisch från en julkalender som jag minns från barndomen. Den visade
de olika stjärntecknen på himmelen samt mytologin kring dessa.
Strax där innan hade jag läst en artikel om hur man bygger en stjärnhimmel med led-dioder. Ett ljus
gick upp för mig och jag fick för mig att kombinera julkalendern och led-stjärnhimmelen.
Testning
För att se att alla leds fungerar finns en funktion på PIC:en som tänder och släcker ledsen en efter en.
Bluetooth-modulen har en led som blinkar vid uppstart och sen går över till fast sken när den parats
ihop med smartphonen. Denna procedur duger som ett sätt att testa att bluetooth modulen är igång.
Blockschema
Multiplexer
Stjärnhimmel av led-dioder
PIC16F
Bluetooth
Smart
phone
Programstruktur
Programmet är en lättare modifierad version av labben "passw690bb.c Check multiple passwords for
PK2 UartTool" .
stjarnhimmel.c
Init
chosenSign = null
starSignDiod.0=OFF
starSignDiod.1=OFF
starSignDiod.2=OFF
…...
starSignDiod.12=OFF
Run
Forever*
Get Input
switch(choosenSign)
Case 1: starSignDiod_0= ON
…..
Case 12: starSignDiod_12=ON
Smartphone
Genom att använda en bluetooth-app kan man para ihop smartphones med bluetooth-modulen.
Nu använder jag en terminal på telefonen för att skicka till bluetooth-modulen men i framtiden ska en
app utvecklas för att förhöja och förenkla interaktionen. Hur den kommer att se ut och fungera får
framtiden utvisa, spänningen är olidlig.
Resultat
Stjärnhimmelen fungerade! Det finns en del förbättringar att göra som att vissa stjärntecken syns lite
för svagt samt att smartphone app bör utvecklas för att det blir roligare och enklare använda
stjärnhimmelen.
Då mycket av koden redan fanns från en tidigare labboration så var inte det någon större problem att
modifiera den. Den stora utmaningen var att bygga ihop allt då varje stjärna skulle ha sin plastfiber
samt varje stjärntecken skulle ha sin egen diod. Sen skulle alla kablar kopplas och en del extra kretsar
lösas, som en multiplexer och två inverteingskretsar.
Då jag till en början gjorde detta projekt som ett första projekt för att lära mig mer om mikroprocessorn
hade jag inte bråttom att få det klart utan jobbade på det när andan föll på. Den föll på allt mer sällan då
jag började inse hur mycket jobb det var kvar. Tack och lov kom en deadline inför kursavslutningen
och med en hel del nattarbete in i det sista blev en fungerande version färdig.
Bilder tagna under projektets utveckling