Minnesseminariet 3 - Svenska psykoanalytiska föreningen

Svenska psykoanalytiska föreningen inbjuder till:
Minne, bortträngning, glömska – var står psykoanalysen?
Ett heldagsseminarium
Fredagen den 13:e november 2015
Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
I samband med de så kallade minneskrigen i USA
under 1990-talet och i Sverige aktualiserat av uppståndelsen kring Tomas Quick har det psykoanalytiska begreppet om bortträngning alltmer ifrågasatts. Den kognitiva forskningen kring minnet har
ökat vår förståelse av minnets olika funktioner.
Samtidigt är den psykoanalytiska processen, som
pågår i ett ständigt växelspel mellan nu och då en
unik möjlighet att undersöka och förstå hur minnena ständigt konstrueras på nytt. På detta
heldagsseminarium belysas dessa frågeställningar
i fyra föredrag av verksamma psykoanalytiker.
Tid och plats: Fredagen den 13:de november
2015 i Z-salen på ABF-huset, Sveavägen 41,
Stockholm. T-bana: Rådmansgatan.
Priser: Kr 1000:- inkl kaffe. Ett begränsat antal
platser är reserverade för heltidsstuderande med
studentlegitimation, till kr 350:-. Kvarvarande biljetter säljs vid ingången.
Anmälan: Anmälan till seminariet sker genom inbetalning av konferensavgiften till Spaf, postgiro
251763-9 eller bankgiro 5183-7417 senast fredagen den 30 oktober 2015. Ange namn och e-post
vid betalning. OBS. Anmälan är bindande och
bekräftas via e-post.
För mer information: kontakta Eva Shaw e-post:
[email protected], eller telefon:
08-4115457.
9:00 - 9:15
Inledning
Gunnar Berggren
9:15 - 10:15
Bortträngningen som psykoanalysens grundpelare. Om Freud och
bortträngning
Mikael Sundén
kaffe
10:45 - 11:45 Aktuell forskning om minnets funktioner
Charlotta Björklind
lunch
13:15 - 14:15 Kampen om minnet – vad vi minns, vill minnas och kan fås att minnas
Agnes Mesterton
paus
14:30- 15:30
Minnet är upptaget av det som saknas – minne och glömska i den
psykoanalytiska situationen
15:30 - 16:00 Paneldiskussion
www.psykoanalys.se
[email protected]
SEB Bank, 106 40 Stockholm
Rolf Künstlicher
samtliga o. publiken
Västerlånggatan 60
111 29 Stockholm
Organisationsnr 802002-7317
tel 08-108095x
Pg: 251763-9 Bg: 5183-7417x
IBAN SE1850000000052231012308x