TINGSRYDS LBC 1939-2014

TINGSRYD
TINGSRYD
TINGSRYD
LBC
LBC
LBC
75 år på väg
TINGSR YDS LBC 1939-2014
1
TINGSRYD
TINGSRYD
TINGSRYD
TINGSRYD
LBC
LBC
LBC
LBC
Året var 1939
Tidig styrelse samlad och
Åkerierna skulle organisera sig i
åkeriföreningar/lastbilscentraler
(samlas under ett tak) som i sin
tur hade att samla in rapporter
och vidarebefordra dem till länsföreningar.
Länsföreningarna bestod av de
olika lastbilscentralerna i länet,
och länsföreningarna skulle
sedan i sin tur rapportera till länsstyrelserna.
2
fering.
uppställd för gruppfotogra
Men redan innan krigsutbrottet
hade Einar Larsson, åkeriägare
och betongfabrikör i Kuppersmåla, fått gehör för sin idé att lastbilsåkerierna i Rydområdet borde
samarbeta inom en åkeriförening
med orderkontor och transportledning.
Einar Larsson med tre bilar,
Emil Sandin med två bilar, Anton
Andersson, Norraryd, med en bil i
fjärrtrafik, Oscar Lindqvist, Kompersmåla, med en bil samt Karl
Johansson (Hölke-Kalle) som drev
häståkeri blev föreningens första
medlemmar.
TINGSRYD
TINGSRYD
TINGSRYD
LBC
LBC
LBC
ort till Malmö med
Fuhr, Ryd, med en transp
Algot
av bensin 1942
Karl Johansson övertalades att bli
medlem för att föreningen skulle
få erforderligt medlemsantal och
fulltalig styrelse. Fem medlemsföretag erfordrades för en transportförmedlande organisation.
fat för hämtning
papp från Fridafors o tom
Vid starten 1939 hyrdes ett rum
hos handlaren Ernst Petersson,
Brunnsgatan, som kontorslokal.
1941 flyttades kontoret till nya
fina lokaler hos Rydortens
Mejeriförening på Storgatan.
Dessa lokaler övertog Jordbrukskassan på våren 1949, och åkeriföreningen flyttade sitt kontor
till Amy Henrikssons fastighet på
Brunnsgatan.
3
TINGSRYD
TINGSRYD
TINGSRYD
TINGSRYD
LBC
LBC
LBC
LBC
40-talet
lle
Henry Karlsson och Pe
Fuhr. Gengasbil lasted
Föreningar i Urshult, Ryd och
Tingsryd bildades. Det stora
under de första åren var alla
vedtransporterna under kriget.
Gengasen försvann 1945 det var
med glädje åkarna såg de
aggregaten ställas av.
4
med ved, 1944.
TINGSRYD
TINGSRYD
TINGSRYD
LBC
LBC
LBC
50-talet
, 1952.
Henry, Rune och Viktor
Verkstaden i Ryd
Nu började fjärrtrafiken till
Stockholm och Göteborg, trafiken
på Norrland började komma igång.
Mycket av transporterna gick till
och från Fridafors bruk. Ett stort
jobb som gav mycket transporter
var bygget av Granö kraftverk.
Verkstaden i Ryd startade och här
servades och reparerades bilarna.
5
TINGSRYD
TINGSRYD
TINGSRYD
TINGSRYD
LBC
LBC
LBC
LBC
60-talet
“Vi hade en bil på Tingsrydsbryggeri fullastad med mellanöl
hela dagen innan mellanölspremiären.
Den fick absolut inte lämna
bryggeriet förrän efter 00.00 på
natten den 1 oktober 1965.”
Viktor Engman
k Svensson.
Bröderna Harley och Eri
Nu började Mörrums bruk byggas
och det gav massor av transporter.
Massaved till Södras stora satsning
sysselsatte många bilar. Nu kom
också elefantkranen som underlättade arbetet på bilarna. Man slapp i
från handlastningen.
6
LBC’s anläggning i Tingsryd
började ta form. Högertrafiken
infördes och medförde en hel del
extra arbete för åkarna. Mellanölet
från bryggeriet i Tingsryd sysselsatte många bilar.
TINGSRYD
TINGSRYD
TINGSRYD
LBC
LBC
LBC
70-talet
Åkeri AB,
Fuhr & Engman Åkeri
Skåne.
rar
fike
tra
som
fjärrbilar
Fruktodlingarna i Urshult gav transporter över hela landet, både i form
av färsk frukt och förädlad vara.
nsförmåga var stor redan
Eric Svenssons innovatio
på 70-talet.
7
TINGSRYD
TINGSRYD
TINGSRYD
TINGSRYD
LBC
LBC
LBC
LBC
80-talet
“Vi hade flaskor i varenda
hönshus runt om i kommunen,
och andra ställen också”
Stig Johansson
LBC’s anläggning i Tingsryd byggdes
ut. Det ordnades med ett tullager i
Tingsryd framför allt för att serva
Hammarplast.
Trensum gav massor av jobb i form av
flaskhantering för Tingsryds LBC och
transporter för Trensum.
8
Ryds fjärrtrafik på väg
till Stockholm
TINGSRYD
TINGSRYD
TINGSRYD
LBC
LBC
LBC
90-talet
“Vem fan kom på att sälja torv
till Japan?”
Lars Carlsson
gsr yd
Uppställningsplats i Tin
Båtindustrierna i Ryd och Tingsryd
började bli stora och gav transporter.
Betongfabriken i Tingsryd som LBC
varit med och bygga upp på 60-talet
såldes av. Bergtäkten i Trehörna
började planeras.
1994 bytte Värends lastbilcentral
namn till Tingsryds LBC.
9
TINGSRYD
TINGSRYD
TINGSRYD
TINGSRYD
LBC
LBC
LBC
LBC
2000-talet
“Min lyckligaste dag på Gösta
Bergmans Åkeri”
Håkan Frankenius
rgman Åkeri AB 2009
Uppställning, Gösta Be
lts Åkeri AB.
Miljötransporter, Urshu
Bergtäkten i Trehörna togs i bruk.
2006 köpte Tingsryds LBC Gösta
Bergman Åkeri AB och åkeriet blev
ett helägt dotterbolag till Tingsryds
LBC.
10
Arbete i bergtäkten.
TINGSRYD
TINGSRYD
TINGSRYD
LBC
LBC
LBC
2010-talet
Tingsr yd Åkeris senaste
lastbil.
orter.
Specialbil för båttransp
48 år. Eric Svensson,
verkstadschef i Ryd under
Arne Enocsson, tidigare
tliga åkeriägare.
sam
n
an, Stig Johansso
gm
En
tor
Vic
on,
rlss
Ca
Lars
Torv till Japan och tomflaskor för
Trensums. Det var två laster som
kom upp när ett gäng gamla åkare
träffades på Knällsbergs kvarn inför
75-årsjubileumet för en gemytlig
eftermiddag. Åkarna, som varit med
från början hade många gamla minnen att berätta. Det blev en eftermiddag full av minnen, glada skratt och
många ” kommer du ihåg...”.
11
TINGSRYD
TINGSRYD
TINGSRYD
TINGSRYD
LBC
LBC
LBC
LBC
TINGSRYDS LBC 2014
n, Anders Carlsson,
n vänster: Tord Johansso
och Sven Engman.
Nuvarande styrelsen, frå
n, Stefan Hjalmarsson
sso
Nil
k
dri
Fre
,
son
ars
Peter Gunn
VI VILL MED DENNA BROSCHYR UPPMÄRKSAMMA
ATT TINGSRYDS LBC NU FYLLER 75 ÅR.
När man är mitt uppe i
den dagliga verksamheten
märker man kanske inte så
mycket av alla de förändringar som hela tiden sker.
Tänker man tillbaka ett
antal år konstaterar man
dock snabbt att mycket har
hänt.
Lastbilar och maskiner
har idag en helt annan
kapacitet än de hade för 75
år sedan. Allting sker i ett
högt tempo med stora krav
på kostnadsmedvetenhet.
Kommunikationen sker
med hjälp av avancerade
mobiltelefoner, fordonsdatorer och internet.
För 75 år sedan var det
fasta telefoner som gällde.
Idag är det svårt att tänka
sig ett samhälle utan datorer. Teknik i all ära men
det är människorna som
utvecklar ett företag.
Jag vill därför framföra ett
stort tack till alla de som
under de gångna 75 åren
på olika sätt bidragit till att
göra Tingsryds LBC till
vad det är idag.
Tord Johansson, ordförande
” Tingsryds LBC kommer
även i framtiden fortsätta
att utveckla och vårda den
logistikprofil som företaget
har byggt upp under dessa
75 åren.”
Håkan Johnsson, VD
Tord Johansson
Håkan Johnsson