10 % rabatt

160 kr
10 % rabatt
Roslagen
på valfri vitvara.
Gäller ELON på Radarvägen 9 A. Gäller ord. pris och går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Köp Klubbrabatten och få supererbjudanden!
20% rabatt
2 för 1
batt
rabatt
rabatt
100 kr20ra%
Fri frakt & installation 50%
10% rabatt
Radarvägen 9 A • Tel. 0176-173 60 • www.elon.se/norrtalje
Handla för 500 kr
få
butiken.
Riv ut och ta med till
med 5% rabatten.
Kan ej kombineras
juni 2015.
mellan 1 april och 30
Gäller ett köptillfälle
Norrtälje • Tel. 0176-757
Uppsalavägen 5
00 • www.flygfyren.se
Stockholmsvägen 28
20ra%barattbatt
5%
och kan
ett köptillfälle mot kupong 2015-09-30.
t.o.m.
erbjudanden. Gäller
(ex. stavmixer, rakapparat etc.)
Brogatan
7, Norrtälje
• tel. rabatter.
0176-153 45
Gäller ELON på Radarvägen 9 A. Gäller ord. pris och gårLilla
ej att
kombinera
med andra
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Uppsalavägen 5
00 • www.flygfyren.se
100 kr rabatt
Handla för 500 kr
2500%
kr ra
raba
batttt
ri tårta
valf
påköptillfäl
ett
le mot kupong och kan
ej kombine
andra erbjudanden.
eriras med
bag
vårt
Gäller t.o.m.
2015-09-30.
10-12 bitarochfrån
ta med till butiken.
100rabatt
20%
kr rabatt
Uppsalav00
gfyren.se
ägen
• www.fly
5
Norrtälje • Tel. 0176-757
på en valfri meny
15% rabatt
ras med andra
och kan ej kombine
ett köptillfälle mot kupong 2015-09-30.
t.o.m.
erbjudanden. Gäller
Hallstaviksvägen 1B, Edsbro • 0175-69 00 00
Stockholmsvägen
100 kr för 2 Big Mac
Köp 2 Big Mac
20% rabatt
Ord.pris 130 kr.
7
& Co
& Co betala 100
kr
Går ej att kombi
nera med andra
erbjudanden
Gäller t.o.m 2015-0
9-30.
på valfri putter
10kr%rabatt
rabatt
100
103
Gratis träningsvec
ka
14.11
2015-02-26
alje.indd 1
lje
PONG
VÄRDEKU
20 % RABATT
Träna gratis en hel
vecka. Gäller för en
person mot
första träningstillfället.
Kan ej kombineras med inlämnande av kupong och gäller en vecka
andra erbjudanden.
fr.o.m.
Giltig t.o.m. 2015-09
Roslagens Golfklubb, Norrtälje • 0176-283 052 • www.lemogolf.se
-30.
PÅ VALFRI REG
NJACKA OCH
REGNBYXA
2 för 1 5 för 4
2 fö5rkr1
Kaffe
100 kr rabatt
Hantverkaregatan 22
Värde 78 kr. Erbjudan
• 0176-198 33 • www.ntc
.nu
gatan 27
köp 5 golflektioner
NORRTÄLJE Balders betala för 4
på hamburgare
Gäller ett köp på ord. pris. Går ej att kombinera med andra rabatter.
Handla för 2000 kr och
få
14.11
Gäller på Parken i Rospiggarnas nya restaurangtält
i samband
med hemmamatcher,
35kr. eller rabatter. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Detta erbjudande
kan ej kombineras
andravärde
erbjudanden
2015-02-26
Vimedbjud
Går ején
att kombinera med andra erbjudanden.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong
t.o.m. 2015-09-30.
er påd 2
Handla för 300 kr
på entr
de kan ej kombineras
r_norrtalje.ind medlemsavgiften
entrén. Detta erbjudan -30.
såochfår
vardekuponge
billigaste
du
den
77x44_
N G(värde 400 kr)
på
köpa
bjuder
ett 450-5
Giltig t.o.m.
med två barn vi
00 2015-09
och ger 15%
DEKUPO
g kaffepaket
eller rabatter.
avLekvalfr
V Ä R raba
i sort
med andra
förerbjudan
5 kr,dengälle hela
tt vid köp av valfritt
Riv ut på
Gäller endast nya medlemm
ochord.pris
Gäller
köptillfälle mot kupong och kanrejej
kombineras med
andrar.
böno
ta medvid
till ett
butiken.
årsk
ar och vid 1 tillfälle.
Kan ej kombineras med
ort
Kan ej kombineras med
erbjudanden.
Gäller t.o.m. 2015-09-30.
andra rabatter eller
Gäller
B0A
20 % RA1
0TAGTkrG ra
DESPL
erbjudanden.
andra erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09
-30.
Roslagens Golfklubb, Norrtälje • 0176-283 052 • www.lemogolf.se
www.rospiggarna.nu
KLÄ
PÅ VALFRITT på Ekologisk ansiktsb
kupon g i butik.
du löser in denna ej på presen tkort.
rie priser då
. Gäller
Gäller på ordina
erbjud anden
neras med andra
Rabatten
9–30.
kan ej kombineras med
2015–0
Kan ej kombi
Giltig t.o.m.
andra
Speedwayförare för en dag
rabatt
2 för 1
2 för 1
59 kr
Köpmannagatan 7 B
(vid bussterminalen)
• 0175-707 00
på kaffe och Rimbob
batt
erbjudanden, giltig
ulle
Köp kaffe och en Rimbobu
lle
Kan ej kombineras med och vi bjuder din vän på samma, värde
45 kr.
andra erbjudanden,
giltig t.o.m. 2015-0930.
7 bitar
sush2irullar.
för en3liten
lax, 1 räka, 1 tonfisk,
erbjudanden,
pris 78kr. Erbjudandet
andra
kan ej kombineras med 2015-09-30.
t.o.m.
giltig
Ordinarie
hushåll och tillfälle,
ehandling, 50 min
och max en kupong/
Uppsalav
20%
splejset.se
• www.bu
ÖoB) • 0176-133 32
Baldersgatan 25 (ovanför
Hallstaviksvägen 1B, Edsbro • 0175-69 00 00
213
29
vid köp av valfri rätt i gratis
7-bitars sush
max 1 kupong/hushåll
andra rabatter och gäller
25
med
det kan ej kombineras
t.o.m. 2015-09-30.
kupon g i butik.
du löser in denna ej på presen tkort.
rie priser då
. Gäller
Gäller på ordina
erbjud anden
neras med andra
2015–0 9–30.
Kan ej kombi
Giltig t.o.m.
Hallstaviksvägen 1B, Edsbro • 0175-69 00 00
sushi du en
Gratisfrån
menyn får
Mc Donalds Norrtä
uponger_norrt
77x44_vardek
Riv ut och ta med till
butiken. Gäller ej tobak,
Kan kombine
tidningar, läkemed
ras medmot
Gäller på ord.prisejvid
ett köptillfälle
kan ej kombineras
med andra
el och
10%kupong
rabattenoch
. Gäller
vid ett köptillfälle t.o.m. spel.
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
2015-09-30.
2015-09-30.
53
Knutby torg, 761 50 Norrtälje • Tel. 010-741 24 60 • www.coop.se
kupon g i butik.
du löser in denna ej på presen tkort.
rie priser då
. Gäller
Gäller på ordina
erbjud anden
neras med andra
2015–0 9–30.
Kan ej kombi
Giltig t.o.m.
Gäller ett köp på ord. pris. Går ej att kombinera med andra rabatter.
Detta erbjudande kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
30 40
6, Norrtälje • Tel. 0176-22
vid ett köptillfälle t.o.m.
på ett köp
www.cafelandkrabban.se
atan 12, Norrtälje •
Mc
Tillfälleg
Donal
ds Norrtälje
toil.se
79
28 • 0176-104 84 • www.sta
gatan 27
NORRTÄLJE Balders
Handla för 2000 kr och få
Lilla torget
ABATT
15PÅ%ENR
VALFRI VARA
127
på valfri vara
Gäller på ord.pris vid
175
PONG
VÄRDEKU
3
Riv ut och ta med till
butiken. Gäller ej tobak,
tidninga
r, läkemed
Gäller på ord.prisKan
vid ejettkombine
köptillfälle
och kan ej kombineras
med
andra el och spel.
ras mot
medkupong
10% rabatten
. Gäller vid ett köptillfäl
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
le t.o.m. 2015-09-30.
ese
Coen
betlunc
alahbara för 1.
på&dag
ej att kombinera att kombinera med andra rabatter.
ej
för1. Går med andra t.o.m.
-30.
2015-09
Gällerbara
Ät 2 st betala
anden
Giltig erbjud
t.o.mlle
2015-0
mot kupong.
9-30.
Gäller vid ett köptillfä
den.
med andra erbjudan
Går ej att kombinera
2015-09-30.
0176- 14421
le mot kupong t.o.m.
Gäller vid ett köptillfäl
Maxköp 5000 kr. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Lilla Brogatan 7, Norrtälje • tel. 0176-153 45
dlar för 1000 kr.
på färgnär
viddu
etthan
köptillfälle
Gustav Adolfs väg 55,
Köp 2 Qp Che
Värde 68 kr. Går
Riv ut
juni 2015.
mellan 1 april och 30
Gäller ett köptillfälle
• Tel. 0176-22 30 40
• 0176-10
Knutby torg, 761 50 Norrtälje • Tel. 010-741 24 60 • www.coop.se
141
Gäller ord. pris och kan ej kombineras med andra rabatter.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Gäller på ord.pris vid
på ett köp
felandkrabban.se
12, Norrtälje • www.ca
TillfällegatanMc
Donalds Norrtä
lje
4 84 • www.statoil.se
2 förr11
50% rabatt2fö10%
rabatt
på valfri 10-15 kg hund/kattfoder
ras med andra
och kan ej kombine
ett köptillfälle mot kupong 2015-09-30.
t.o.m.
erbjudanden. Gäller
Lilla torget 6, Norrtälje
på Briljanttvätt
Stockholmsvägen 28
Radarvägen 9 A • Tel. 0176-173 60 • www.elon.se/norrtalje
på valfri
Gäller på ord.pris vid
för1.att kombinera med
2015-09-30.
Fika 2 st betala bara
kupong. Giltig t.o.m.andra erbjudanden
Gäller
lle mott.o.m
2015-09-30.
Gäller vid ett köptillfä
andra erbjudanden.
0176- 14421
ej att kombinera med
2015-09-30.
Ord. pris 359 kr. Går
le mot kupong t.o.m.
Maxköp 5000 kr. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Gäller vid ett köptillfäl
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
på valfri hushållsapparat eller personvård
15% ravarabafå tt
Norrtälje • Tel. 0176-757
Knutby torg, 761 50 Norrtälje • Tel. 010-741 24 60 • www.coop.se
Köp 2 Big Mac e och bulle
på kaff & Co
bet
andra rabatter.
bara för 1.
Värde 65 kr. Går
medala
ej Går ej att kombinera
Gäller även för foder och sand. Gäller ord. pris och kan ej kombineras med andra rabatter.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
på ett köp
Gustav Adolfs väg 55,
toil.se
• 0176-104 84 • www.sta
på ett köp
Gäller på ord.pris vid
ett köptillfälle mot kupong
och ochejspel.
kombineras med
andra erbjudanden.
r, läkemedelkan
Gäller t.o.m.
tidninga
2015-09-30.
butiken. Gäller ej tobakt,
Riv ut och ta med till kombineras med 100 kr rabatten.
Kan ej
juni 2015.
mellan 1 april och 30
Gäller ett köptillfälle
• Tel. 0176-22 30 40
på ett köp
Maxköp 5000 kr. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
• www.cafelandkrabban.se
Tillfällegatan 12, Norrtälje
Radarvägen 9 A • Tel. 0176-173 60 • www.elon.se/norrtalje
på valfri vara ej kombinerasfå
med andra
Lilla torget 6, Norrtälje
Värde 800 kr
ej att kombine
2015-09-30.
Ord. pris 359 kr. Går
le mot kupong t.o.m.
Gäller vid ett köptillfäl
10% rabatt
22föför 1r 1
50% rabatt 10%
rabatt
15 % rabatt
Handla för 500 kr
Gäller på ord.pris vid
för1. Går ej att
2015-09-30.
kupong. Giltig t.o.m.
Fika 2 st betala bara
vätt Gäller vid ett köptillfälle mot 14421
på Briljantt
den.
0176ra med andra erbjudan
Gäller vid köp av vara från oss och på befintliga uttag.
Gäller ELON på Radarvägen 9 A. Gäller ord. pris och går ej att kombinera med andra rabatter.
Lilla Brogatan
7, Norrtälje • tel. 0176-153 45
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong. Giltig
t.o.m. 2015-09-30.
15% rabatt
Gustav Adolfs väg 55,
bulle
på kaffe och
rabatter.
kombinera med andra
på ett köp
Gäller även för foder och sand. Gäller ord. pris och kan ej kombineras med andra rabatter.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Gäller på ord.pris vid
1000le motkrkupong och kan ej kombine
förett köptillfäl
andra erbjudanden.
spel.
när du hanGällerdlar
ras med
el och
läkemed
Gäller
t.o.m. 2015-09-30.
ej tobakt, tidningar,
ägen 3, Rimbo • 0175-227
t.o.m. 2015-09-30.
70
150 kr
59 kr
Hantverkaregatan 22
15
• 0176-198 33 • www.ntc
• 0175-707 00
.nu
(vid bussterminalen)
gatan 27
Köpmannagatan 7 B
117
NORRTÄLJE Balders
Prova på speedway. Bokningen är på totalt en timme och inleds med genomgång av en instruktör innan
Gäller
ett köp75påeller
[email protected]
pris. Går ej att kombinera med andra rabatter.
14.11
ni åker. Fika ingår efteråt. Ord pris 400 kr/pers. Bokas på
0175-227
2015-02-26
Dettat.o.m.
erbjudande
kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Gäller
2015-09-30.
Posthusgatan 6, Norrtälje
• www.jennysdagsp
n. Detta erbjudande
alje.indd 3
maträtte
r_norrt
a.se
billigaste
uponge
bokadirekt.se
-30.
77x44_vardek
en, vi bjuder på den
Ord. pris 85 kr/person
r och betala bara för
Giltig t.o.m. 2015-09
. Gäller vår lunchbuff
Köp två valfria barnrätte ras med andra erbjudanden eller rabatter.
é, där vi varje dag har
minst fyra olika husmans
Gäller månd-fred kl
kan ej kombine
kost att välja på.
10-14 t.o.m. 2015-0930.
151
Boka minst 5 personer på
betala
för 4klädesplagg
valfritt
på mat
4 för 3
1 % rabatt
Gratis synunde5
rsö
Köp 4 Dalblads prot
einbars och betala
Värde 22 kr.
2 för 1
50 kr rabatt
3 för 2
splejset.se
• www.bu
ÖoB) • 0176-133 32
burgare
eny med 150den,ggiltigham
t.o.m. 2015-09-30.
på Roslagsm
andra erbjudan
ej kombineras med
Rabatten kan
på Rospiggarnas halsduk
på barnplagg
på produkter i sam
123
r
7 bita
sush2irullar.
för en liten
lax, 1 räka, 1 tonfisk,
3
erbjudanden,
kombineras med andra -30.
Erbjudandet kan ej
giltig t.o.m. 2015-09
Ordinarie pris 78kr.
hushåll och tillfälle,
och max en kupong/
Uppsalav
band med valfr
kn
ing
2 lunchmenyer
SYNSKÄRPAN
lunchmenyer för
för
OPT
Vi bju
IK de2r på
Ynkliga
100:valfri top
Ynkliga
100:ping
vid köp av mjukgla
SYNSKÄRPAN
ss
ägen 3,
i behandli
• 0175-227 70 PÅ LUNCH
BJUD
EN
ng
Rabatten kan ej kombine
vid köp av
ENRimboVÄN
VÄN
PÅ LUNCH
glasögonras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09 BJUD
-30.
Gäller på ord.pris vid
ett köptillfälle mot kupong
Hantverkaregatan
och kan ej kombine
22 •den.
0176-198 33 • www.ntc
erbjudan
ras med andra
Gäller t.o.m. 2015-09.nu
-30.
Köpmannagatan 7 B
(vid bussterminalen)
• 0175-707 00
M
MU
M
65
207
OPTIK
Ord pris 150 kr, du betalar 100 kr. Halsduken köper du i samband med match eller på kansliet på Parken.
Posthusgatan 6, Norrtälje
Gäller vid ett köptillfälle mot
kupong t.o.m. 2015-09-30.
varan.
• www.jennysdagsp
a.se bokadirekt.se
g vi bjuder på den billigaste 2015-09-30.
butik med barnplag
t.o.m.
secondha2 •nd
Tel. 0176-666 100
eller rabatter. Giltig
Gäller ett köp från vår Storstensv.
Uppsalavägen 7, Hallstavi
andra erbjudanden ni-aug 10-22)
k • 0175-200 25 • Billborgs
ej kombineras med
10-21(ju
Detta erbjudande kan are i Norrtälje • Öppet alla dagar
gatan 1, Norrtälje •
0176-109 00 • www.syn
Gäller på Frasses Hamburg
skarpan.se
www.rospiggarna.nu
219
.busplejset.se
oner
för 3
Kan ej kombineras med
andra erbjudan
Roslagens Golfklubb, Norrtälje • 0176-283 052 • www.lemogolf.se den. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
www.rospiggarna.nu
Baldersgatan 25 (ovanför
för lunch för 2 pers
10 % rabatt
på nytt s
R ii vv uu tt oo cc hh tt aa m
m ee dd tt ii ll ll bb uu tt ii kk ee nn .. K
K aa nn ee jj
R
m bb ii nn eeRrriaav ssu m
m
e rrabbnjj uueddj aa nn dd ee nn ..
kk oo m
aa errdaa bbt iaal tlt ttbeeurr t eiekll ell eenrr. eK
t eeo ddc haa ntnadd rrm
Geii dll tt iiaggn ttd..rooa.. m
mr ..a b2
2a0
0t1
1t 5
0e9
9l -l- e3
3r0
0erbjudanden.
Köpk ovalfri
m bmjukglas
i n e r a s mG
e5 r-- 0
m bb
kk oo m
komb
s och vi bjuder
på topping
.amppeller
. åå2 strössel.
0
D eeGiltig
B a1
a ll5dd-ee0rr9gg-aa3tt0aa nn 1
16
6 dd
D
tt tt aa t.o.m.
gg G
ää lli2015-09ll eet irrg bbtaa. orr a
B
30.1a11p.. 00å 00B-- 11a 4l4d.. e00r00g a t a n 1 6 d
m
D e t t a g äm
l l ee rll ll aabnna r1
mellan 11.00-14.00
Upps
91
nformation
Information
och regler
och regler
om klubbrabatten
om klubbrabatten
upongen
Kupongen
skall lämnas
skall vid
lämnas
beställning/innan
vid beställning/innan
betalning.
betalning.
ltighetstiden
Giltighetstiden
för kupongen
för kupongen
är t.o.m.är2015-09-30,
t.o.m. 2015-09-30,
om ingetom inget
nnat anges.
annat anges.
upongen
Kupongen
kan ej omförhandlas
kan ej omförhandlas
eller bytas
ellermot
bytas
kontanter.
mot kontanter.
hellerEjkombineras
heller kombineras
med andra
medrabatter
andra rabatter
eller erbjudanden.
eller erbjudanden.
ubbrabatten
Klubbrabatten
reserverar
reserverar
sig för om
sigverksamheter
för om verksamheter
upphör upphör
ler helteller
ändrar
heltkaraktär.
ändrar karaktär.
ubbrabatten
Klubbrabatten
är framtagen
är framtagen
för att geföridrottsföreningar,
att ge idrottsföreningar,
lag, lag,
olklasser,
skolklasser,
ideella föreningar
ideella föreningar
m.fl. en m.fl.
chansenattchans
tjänaatt
extra
tjäna extra
engar. pengar.
ll din förening,
Vill din förening,
lag skolklass
lag skolklass
etc. bli återförsäljare
etc. bli återförsäljare
för
för
ubbrabatten
Klubbrabatten
vänligenvänligen
kontaktakontakta
oss via mail.
oss via mail.
ontaktaKontakta
er lokalaeridrottsförening
lokala idrottsförening
för köp. för köp.
ubbrabatten
Klubbrabatten
tackar näringslivet
tackar näringslivet
och kunder
och för
kunder
ert stöd
för ert
till stöd till
reningar,
föreningar,
ideella föreningar
ideella föreningar
skolklasser
skolklasser
etc. etc.
www.klubbrabatten.se
www.klubbrabatten.se
Layout och tryck
Layout
Fyris-Tryck
och tryck
AB,Fyris-Tryck
Uppsala 2015
AB, Uppsala 2015
Innehållsförteckning
AB Karl Hedin, Norrtälje..................................159
Golfstore Roslagens GK, Norrtälje....................127
Abel Edlunds Spel & tobak, Norrtälje................79
Gulf, Hallstavik.......................................89 och 91
Akeba, Norrtälje..............................................133
Gummicentralen, Norrtälje.............................165
b.Young, Norrtälje...........................................101
Hallonsoda, Norrtälje......................................103
Bergstugan Restaurang & Bar, Norrtälje...........47
Hallsta Sushi, Hallstavik....................................75
Björks Lek & Hobby, Rimbo.............................131
Hallstaviks Bokhandel, Hallstavik....................177
Blomstra, Rimbo.............................................191
Hem Sushi, Rimbo..................................65 och 67
Boutique Diva, Norrtälje...................................97
Hår & Hudkällan, Norrtälje..............................199
Brehmer Maskin AB, Norrtälje.........................157
Hårklipparna, Norrtälje...................................203
Busplejset, Norrtälje.......................................221
Ica Kvantum Flygfyren, Norrtälje................3 och 5
Café Hörnan, Norrtälje......................................57
Ica Supermarket, Väddö....................................19
Café Landkrabban, Norrtälje.............................53
Ica Supermarket, Rimbo....................................15
Café Tullen, Norrtälje.........................................59
Ica Supermarket Kryddan, Norrtälje..................11
Chocolate, Rimbo..............................................73
IKEA, Uppsala.........................................25 och 27
Cityblomman, Hallstavik.................................193
Ingengörskopia, Norrtälje...............................175
Collins Ostbod, Norrtälje...................................77
Inse, Norrtälje...................................................95
Coop Forum, Norrtälje................................7 och 9
Intersport, Norrtälje.......................121 och 123
Coop Konsum, Hallstavik...................................21
Jennys Dagspa, Norrtälje....................195 och 197
Coop Konsum, Rimbo........................................17
Kikide, Norrtälje..............................................201
Coop Nära, Norrtälje..........................................13
Knivsta Djurcenter, Knivsta..............................181
Cykelservice, Norrtälje.....................................167
Lekia, Norrtälje...............................................129
Daisys, Norrtälje.....................................37 och 39
Life, Hallstavik.................................................207
DMC Sound, Norrtälje......................................149
Lilla jag, Rimbo...............................................117
Dressman, Norrtälje..........................................93
Ljuscenter Elkedjan, Norrtälje.........................147
ELON, Norrtälje................................................145
Malungs, Norrtälje..........................................109
Familjemixen, Rimbo.....................................115
Mc Donalds, Norrtälje............................29 och 31
Felicias, Norrtälje............................................107
Mellan Himmel & Hav, Norrtälje.......................99
Finsta Livs & Servering, Rimbo..........................63
Nordic Wellness, Norrtälje...............................215
Flugger Färg, Norrtälje....................................151
Norrtälje Bokhandel, Norrtälje........................173
Fotstugan, Rimbo............................................119
Norrtälje Träningscenter, Norrtälje.....211 och 213
Franks Färg Happy home, Norrtälje, Hallstavik..153
Norrtälje Zoo, Norrtälje...................................179
Frasses Hamburgare, Norrtälje...............33 och 35
OKQ8, Rimbo..........................................85 och 87
Friskis & Svettis, Norrtälje, Rimbo, Väddö,
Pappersstugan, Väddö........................139 och 141
Hallstavik........................................................217
Pelle P, Norrtälje..............................................105
Pizzeria Arena, Norrtälje........................41 och 43
Studio Karma, Norrtälje..................................209
Poraths Guld, Norrtälje....................................171
Susilo Tyger & Ting, Norrtälje..........................111
Prins Henrys Konditori, Rimbo...............69 och 71
Synoptik, Norrtälje..........................................185
Quick Sub, Norrtälje och Rimbo.........................45
Synskärpan, Norrtälje, Hallstavik....................187
Rimbo Gummiverkstad, Rimbo.......................169
Tampens All-service, Hallstavik.......................163
Roslagens synvård, Rimbo..............................189
Team Sportia, Norrtälje...................................125
Roslagsbageriet, Norrtälje.....................49 och 51
Tempo, Hallstavik..............................................23
Rospiggarna, Hallstavik..................................223
Tre Praliner, Norrtälje........................................55
Roy´s maskiner, Rimbo...................................161
Tösse Konditori, Norrtälje..................................61
Service style, Norrtälje....................................113
Vickans bakvärk, Hallstavik.............................205
Skäret Hallstaviks järnhandel, Hallstavik.........143
XL Bygg Pousette, Edsbro................................155
Specsavers, Norrtälje.......................................183
Åtellet, Norrtälje.............................................219
Spriida, Norrtälje.............................................135
Återbruket i Roslagen, Rimbo.........................137
Statoil, Norrtälje.....................................81 och 83
100 kr rabatt
när du handlar för 1000 kr.
Riv ut och ta med till butiken. Gäller ej tobakt, tidningar, läkemedel och spel.
Kan ej kombineras med 5% rabatten.
Gäller ett köptillfälle mellan 1 april och 30 juni 2015.
Gustav Adolfs väg 55, Norrtälje • Tel. 0176-757 00 • www.flygfyren.se
5% rabatt
på ett köp.
Riv ut och ta med till butiken. Gäller ej tobakt, tidningar, läkemedel och spel.
Kan ej kombineras med 100 kr rabatten.
Gäller ett köptillfälle mellan 1 april och 30 juni 2015.
Gustav Adolfs väg 55, Norrtälje • Tel. 0176-757 00 • www.flygfyren.se
50 kr rabatt
på valfri tårta
10-12 bitar från vårt bageri.
Riv ut och ta med till butiken.
Gäller ett köptillfälle mellan 1 april och 30 juni 2015.
Gustav Adolfs väg 55, Norrtälje • Tel. 0176-757 00 • www.flygfyren.se
3
100 kr rabatt
när du handlar för 1000 kr.
Riv ut och ta med till butiken. Gäller ej tobakt, tidningar, läkemedel och spel.
Kan ej kombineras med 5% rabatten.
Gäller ett köptillfälle mellan 1 juli och 30 september 2015.
Gustav Adolfs väg 55, Norrtälje • Tel. 0176-757 00 • www.flygfyren.se
5% rabatt
på ett köp.
Riv ut och ta med till butiken. Gäller ej tobakt, tidningar, läkemedel och spel.
Kan ej kombineras med 100 kr rabatten.
Gäller ett köptillfälle mellan 1 juli och 30 september 2015.
Gustav Adolfs väg 55, Norrtälje • Tel. 0176-757 00 • www.flygfyren.se
50 kr rabatt
på valfri tårta
10-12 bitar från vårt bageri.
Riv ut och ta med till butiken.
Gäller ett köptillfälle mellan 1 juli och 30 september 2015.
Gustav Adolfs väg 55, Norrtälje • Tel. 0176-757 00 • www.flygfyren.se
5
15% rabatt
på ett köp.
Maxköp 5000 kr. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Knutby torg, 761 50 Norrtälje • Tel. 010-741 24 60 • www.coop.se
10% rabatt
på ett köp.
Maxköp 5000 kr. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Knutby torg, 761 50 Norrtälje • Tel. 010-741 24 60 • www.coop.se
10% rabatt
på ett köp.
Maxköp 5000 kr. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Knutby torg, 761 50 Norrtälje • Tel. 010-741 24 60 • www.coop.se
7
15% rabatt
på ett köp.
Maxköp 5000 kr. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Knutby torg, 761 50 Norrtälje • Tel. 010-741 24 60 • www.coop.se
10% rabatt
på ett köp.
Maxköp 5000 kr. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Knutby torg, 761 50 Norrtälje • Tel. 010-741 24 60 • www.coop.se
10% rabatt
på ett köp.
Maxköp 5000 kr. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Knutby torg, 761 50 Norrtälje • Tel. 010-741 24 60 • www.coop.se
9
Erbjudandetgäller
gäller
t.o.m.
2015-03-31.
Erbjudandet
t.o.m.
2015-09-30.
Gäller ej tobak, alkohol, spel,
DVD-uthyrning och receptfritt.
Rabatt!
100:Vid köp för
minst 500 kr.
Erbjudandetgäller
gällert.o.m.
t.o.m.2015-09-30.
2015-03-31.
Erbjudandet
Kryddan
Butiksnamn
Billborgsgatan 7 • Norrtälje
Gäller ej tobak, alkohol, spel,
DVD-uthyrning och receptfritt.
Rabatt!
100:Vid köp för
minst 500 kr.
Erbjudandetgäller
gäller
t.o.m.
2015-03-31.
Erbjudandet
t.o.m.
2015-09-30.
Kryddan
Butiksnamn
Billborgsgatan 7 • Norrtälje
Gäller ej tobak, alkohol, spel,
DVD-uthyrning och receptfritt.
Rabatt!
100:Vid köp för
minst 500 kr.
Kryddan
Butiksnamn
Billborgsgatan 7 • Norrtälje
11
Handla övriga varor för 100 kr och få
50 kr rabatt
på hela kvittot.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Timotejgatan 2, Norrtälje • Tel: 010-7412450 • www.coop.se
3 för 2
på kanelbullar/Wienerbröd från vår bakeoff.
Ta 3 betala för 2. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Timotejgatan 2, Norrtälje • Tel: 010-7412450 • www.coop.se
Handla övriga varor för 100 kr och betala
10 kr
för en påse grillkol/briketter.
Gäller för Änglamark 2,5 kg. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Timotejgatan 2, Norrtälje • Tel: 010-7412450 • www.coop.se
13
100 kr rabatt
när du handlar för 1000 kr.
Riv ut och ta med till butiken. Gäller ej tobak, tidningar, läkemedel och spel.
Kan ej kombineras med 10% rabatten. Gäller vid ett köptillfälle t.o.m. 2015-09-30.
10 % rabatt
Riv ut och ta med till butiken. Gäller ej tobak, tidningar, läkemedel och spel.
Kan ej kombineras med 10% rabatten. Gäller vid ett köptillfälle t.o.m. 2015-09-30.
Kaffe 5 kr
Handla för 300 kr så får du köpa ett 450-500 g kaffepaket
av valfri sort för 5 kr, gäller ej hela bönor.
Riv ut och ta med till butiken. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Gäller vid ett köptillfälle t.o.m. 2015-09-30.
15
10% rabatt
på ett köp.
Gäller ej på tobak. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Gäller i april 2-maj 2015.
10% rabatt
på ett köp.
Gäller ej på tobak. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Gäller i juni-juli 2015.
10% rabatt
på ett köp.
Gäller ej på tobak. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Gäller i augusti-septemberi 2015.
17
100 kr rabatt
när du
handlar för 1000 kr.
VÄDDÖ
Hallsta Golfbana sk. “staketskylt”
Gäller ej tobakt, tidningar, läkemedel och spel.
Gäller ett köptillfälle mellan 1 april och 31 maj 2015.
0176-778 80
Hungrig? Köp en matlåda av oss!
1000x400mm
Crossbanan Hallstavik
VÄDDÖ
0176-778 80
Välkommen till oss
Norrtäljevägen 10
3050x1000x10mm plastskylt
100 kr rabatt
när du
handlar för 1000 kr.
VÄDDÖ
Hallsta Golfbana sk. “staketskylt”
Gäller ej tobakt, tidningar, läkemedel och spel.
Gäller ett köptillfälle mellan 1 juni och 31 juli 2015.
0176-778 80
Hungrig? Köp en matlåda av oss!
1000x400mm
Crossbanan Hallstavik
VÄDDÖ
0176-778 80
Välkommen till oss
Norrtäljevägen 10
3050x1000x10mm plastskylt
100 kr rabatt
när du
handlar för 1000 kr.
VÄDDÖ
Hallsta Golfbana sk. “staketskylt”
Gäller ej tobakt, tidningar, läkemedel och spel.
Gäller ett köptillfälle mellan 1 augusti och 30 september 2015.
0176-778 80
Hungrig? Köp en matlåda av oss!
1000x400mm
Crossbanan Hallstavik
VÄDDÖ
0176-778 80
Välkommen till oss
3050x1000x10mm plastskylt
Norrtäljevägen 10
19
10 % rabatt
på ett köp.
Riv ut och ta med till butiken. Gäller ej tobak, tidningar, läkemedel och spel.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Gottstavägen 6, Hallstavik • 010-741 24 10 • www.coop.se
10 % rabatt
på ett köp.
Riv ut och ta med till butiken. Gäller ej tobak, tidningar, läkemedel och spel.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Gottstavägen 6, Hallstavik • 010-741 24 10 • www.coop.se
10 % rabatt
på ett köp.
Riv ut och ta med till butiken. Gäller ej tobak, tidningar, läkemedel och spel.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Gottstavägen 6, Hallstavik • 010-741 24 10 • www.coop.se
21
10% rabatt
på ett köp.
Kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden. Gäller ej på tobak, tidningar och läkemedel.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Kustvägen 2, Hallstavik • 0175-200 59
100 kr rabatt
vid ett köp på minst 1000 kr.
Kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden. Gäller ej på tobak, tidningar och läkemedel.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Kustvägen 2, Hallstavik • 0175-200 59
50 kr rabatt
på valfri tårta.
Kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden. Gäller ej på tobak, tidningar och läkemedel.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Kustvägen 2, Hallstavik • 0175-200 59
23
25
27
2 för 1
Köp 2 Big Mac & Co betala bara för 1.
Värde 65 kr. Går ej att kombinera med andra erbjudanden
Gäller t.o.m 2015-09-30.
Mc Donalds Norrtälje
2 för 1
Köp 2 Qp Cheese & Co betala bara för 1.
Värde 68 kr. Går ej att kombinera med andra erbjudanden
Gäller t.o.m 2015-09-30.
Mc Donalds Norrtälje
100 kr för 2 Big Mac & Co
Köp 2 Big Mac & Co betala 100 kr.
Ord.pris 130 kr. Går ej att kombinera med andra erbjudanden
Gäller t.o.m 2015-09-30.
Mc Donalds Norrtälje
29
2 för 1
För valfri liten frukostmeny.
Köp en meny och få en likadan på köpet, värde 35 kr.
Går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Giltig alla dagar fram till kl. 10 t.o.m 2015-09-30.
Mc Donalds Norrtälje
2 för 1
För valfri mellan frukostmeny.
Köp en meny och få en likadan på köpet, värde 45 kr.
Går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Giltig alla dagar fram till kl. 10 t.o.m 2015-09-30.
Mc Donalds Norrtälje
2 för 1
För valfri stor frukostmeny.
Köp en meny och få en likadan på köpet, värde 55 kr.
Går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Giltig alla dagar fram till kl. 10 t.o.m 2015-09-30.
Mc Donalds Norrtälje
31
2 för 1
på Roslagsmeny med 150 g hamburgare.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Storstensv. 2 • Tel. 0176-666 100
Gäller på Frasses Hamburgare i Norrtälje • Öppet alla dagar 10-21(juni-aug 10-22)
2 för 1
på Roslagsmeny med 150 g hamburgare.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Storstensv. 2 • Tel. 0176-666 100
Gäller på Frasses Hamburgare i Norrtälje • Öppet alla dagar 10-21(juni-aug 10-22)
2 för 1
på Roslagsmeny med 150 g hamburgare.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Storstensv. 2 • Tel. 0176-666 100
Gäller på Frasses Hamburgare i Norrtälje • Öppet alla dagar 10-21(juni-aug 10-22)
33
2 Frasses mål för 100 kr
kom och ät 2 personer.
Ord. pris 76 kr/st. Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Storstensv. 2 • Tel. 0176-666 100
Gäller på Frasses Hamburgare i Norrtälje • Öppet alla dagar 10-21(juni-aug 10-22)
2 Frasses mål för 100 kr
kom och ät 2 personer.
Ord. pris 76 kr/st. Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Storstensv. 2 • Tel. 0176-666 100
Gäller på Frasses Hamburgare i Norrtälje • Öppet alla dagar 10-21(juni-aug 10-22)
2 Frasses mål för 100 kr
kom och ät 2 personer.
Ord. pris 76 kr/st. Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Storstensv. 2 • Tel. 0176-666 100
Gäller på Frasses Hamburgare i Norrtälje • Öppet alla dagar 10-21(juni-aug 10-22)
35
10 kr rabatt
på baconburgare 150 g.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Estunavägen 22, Norrtälje • Tel. 0176-169 81
10 kr rabatt
på baconburgare 150 g.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Estunavägen 22, Norrtälje • Tel. 0176-169 81
10 kr rabatt
på baconburgare 150 g.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Estunavägen 22, Norrtälje • Tel. 0176-169 81
37
10 kr rabatt
på Lövstek meal.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Estunavägen 22, Norrtälje • Tel. 0176-169 81
10 kr rabatt
på Lövstek meal.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Estunavägen 22, Norrtälje • Tel. 0176-169 81
10 kr rabatt
på Lövstek meal.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Estunavägen 22, Norrtälje • Tel. 0176-169 81
39
2 för 1
på Kebabtallrik.
Ord pris 160 kr för två pers, ni betalar bara 80 kr för båda. Rabatten kan ej kombineras
med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
www.pizzeriaarena.se
Öppet mån-fre 10.30-21, lör-sön 12-21
2 för 1
på Kebabtallrik.
Ord pris 160 kr för två pers, ni betalar bara 80 kr för båda. Rabatten kan ej kombineras
med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
www.pizzeriaarena.se
Öppet mån-fre 10.30-21, lör-sön 12-21
2 för 1
på Kebabtallrik.
Ord pris 160 kr för två pers, ni betalar bara 80 kr för båda. Rabatten kan ej kombineras
med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
www.pizzeriaarena.se
Öppet mån-fre 10.30-21, lör-sön 12-21
41
Gratis
2 l. dricka
vid köp av två valfria rätter.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
www.pizzeriaarena.se
Öppet mån-fre 10.30-21, lör-sön 12-21
Gratis
2 l. dricka
vid köp av två valfria rätter.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
www.pizzeriaarena.se
Öppet mån-fre 10.30-21, lör-sön 12-21
Gratis
2 l. dricka
vid köp av två valfria rätter.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
www.pizzeriaarena.se
Öppet mån-fre 10.30-21, lör-sön 12-21
43
2 för 1
Vid köp av 15 cm Sub meny.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden och gäller en kupong/köptillfälle t.o.m. 2015-09-30.
Quick Sub Tullportsgatan 3A, Norrtälje och Köpmannagatan 7, Rimbo • www.quicksub.se
En gratis 15 cm sub
vid köp av 30 cm Sub meny.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden och gäller en kupong/köptillfälle t.o.m. 2015-09-30.
Quick Sub Tullportsgatan 3A, Norrtälje och Köpmannagatan 7, Rimbo • www.quicksub.se
En gratis 15 cm sub
vid köp av 30 cm Sub meny.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden och gäller en kupong/köptillfälle t.o.m. 2015-09-30.
Quick Sub Tullportsgatan 3A, Norrtälje och Köpmannagatan 7, Rimbo • www.quicksub.se
45
2 för 1
ät 2 betala för 1 för lunch.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Södra berget, 761 42 Norrtälje • Tel. 0176-101 29 • [email protected]
20% rabatt
på mat.
Gäller ej dryck. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Södra berget, 761 42 Norrtälje • Tel. 0176-101 29 • [email protected]
20% rabatt
på mat.
Gäller ej dryck. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Södra berget, 761 42 Norrtälje • Tel. 0176-101 29 • [email protected]
47
BJUD
BJUD EN
EN VÄN
VÄN PÅ
PÅ LUNCH
LUNCH
2
2 lunchmenyer
lunchmenyer för
för
Ynkliga
100:Ynkliga 100:R ii vv uu tt oo cc hh tt aa m
m ee dd tt ii ll ll bb uu tt ii kk ee nn .. K
K aa nn ee jj
R
m bb ii nn eeRrriaav ssu m
m
e rrabbnjj uueddj aa nn dd ee nn ..
kk oo m
aa errdaa bbt iaal tlt ttbeeurr t eiekll ell eenrr. eK
t eeo dd
c haa ntnadd rrm
Geii dll tt iiaggn ttd..rooa.. m
mr ..a b2
2a0
0t1
1t 5
0e9
9l -l- e3
3r0
0erbjudanden.
k o m b i n e r a s mG
e5 r-- 0
.ampp. åå2 B
0
D ee tt tt aa gg G
B a1
a ll5dd-ee0rr9gg-aa3tt0aa nn 1
16
6 dd
D
ää lli ll eet irrg bbtaa. orr a
m
1a1
1p.. 0
0å 0
0B-- 1
1
0r0
0g a t a n 1 6 d
D e t t a g äm
l l ee rll ll aabnna r1
a4
l4d.. e0
mellan 11.00-14.00
Valfri
Valfri Lunchsmörgås
Lunchsmörgås
med
med Loka
Loka eller
eller kaffe
kaffe
för
för Löjliga
Löjliga 50:50:R ii vv uu tt oo cc hh tt aa m
m ee dd tt ii ll ll bb uu tt ii kk ee nn .. K
K aa nn ee jj
R
m bb ii nn eeRrriaav ssu m
m
e rrabbnjj uueddj aa nn dd ee nn ..
kk oo m
aa errdaa bbt iaal tlt ttbeeurr t eiekll ell eenrr. eK
t eeo dd
c haa ntnadd rrm
Geii dll tt iiaggn ttd..rooa.. m
mr ..a b2
2a0
0t1
1t 5
0e9
9l -l- e3
3r0
0erbjudanden.
k o m b i n e r a s mG
e5 r-- 0
B aa ll dd ee rr gg aaGttiaal tnni g1
16
&
B2ii ll0ll bb1oo5rr-gg0ss9gg-aa3tt0aa nn 8
8
t6. ddo . &
m .B
B
mteeallnll aa1
1d1
1&
00
0 -i- 1
4o.. 0
0
0s g a t a n 8
m
nn 61
.. 0
Balderga
B
l1l b4
r g0
mellan 11.00-14.00
Lyxig
Lyxig räkmacka
räkmacka
med
handskalade
med handskalade räkor
räkor
samt
kaffe
samt kaffe
Tokigt
Tokigt billiga
billiga 79:79:-
R ii vv uu tt oo cc hh tt aa m
m ee dd tt ii ll ll bb uu tt ii kk ee nn .. K
K aa nn ee jj
R
m bb ii nn eeRrriaav ssu m
m
e rrabbnjj uueddj aa nn dd ee nn ..
kk oo m
aa errdaa bbt iaal tlt ttbeeurr t eiekll ell eenrr. eK
t eeo ddc haa ntnadd rrm
G
i
l
t
i
g
t
.
o
.
m
.
2
0
1
5
0
9
3
0
k o m b i n e r a s mGei dl t i ag n td. roa. mr .a b2 a0t1t 5
e r- 0e9l -l e3 r0 e r b j u d a n d e n .
B aa ll dd ee rrGggiaal tttiaagnn t 1
1
6. m
&2 B
B
8
. o6
0 ii1ll ll5bb-oo0rr9gg -ss3gg0aa tt aa nn 8
B
dd .&
Baldergatan 16d & Billborgsgatan 8
49
CH
CH
CH
enn. .
en.
deenn. .
den.
or
or
or
ddeenn. .
den.
3 Valfria
Valfria
33
Valfria
Surdeglimpor för
för
Surdeglimpor
Surdeglimpor
för
MUMSIGA100 kronor
kronor
MUMSIGA100
MUMSIGA100
kronor
RRi vi v uut t oocchh t taa mmeedd t ti li ll l bbuut ti ki keenn. . KKaann eej j
k koommbbi ni neeRr rai avssumtmeoedcd haantndadr ra
ma er rdaabtbai altltt teberurteiekl lleel enr r. eKer arbbnj uj ueddjaannddeenn. .
. mr. a. 2b20a01
- 09
-e30r0 e r b j u d a n d e n .
GGei lidtl ti giagnt dt. o.ro.am
kombineras m
t 1t5e5-r0
e9l- l3
boo-r0rg9
gss-g3ga0at taann 88
BBaal dl deer rgGgaiatl taaingn 1t1.6o6d. dm&.& 2
BB0
i li 1
ll bl 5
Baldergatan 16d & Billborgsgatan 8
MUMS-PRIS!
MUMS-PRIS!
MUMS-PRIS!
5 kondisbitar
kondisbitar
55
kondisbitar
för 100:100:för
för
100:RRi vi v uut t oocchh t taa mmeedd t ti li ll l bbuut ti ki keenn. . KKaann eej j
k koommbbi ni neeRr rai avssumtmeoedcd haantndadr ra
ma er rdaabtbai altltt teberurteiekl lleel enr r. eKer arbbnj uj ueddjaannddeenn. .
. mr. a. 2b20a01
- 09
-e30r0 e r b j u d a n d e n .
GGei lidtl ti giagnt dt. o.ro.am
kombineras m
t 1t5e5-r0
e9l- l3
&B
. Bi2li ll0bl b1oo5
BBaal dl deer rggaaGt tai alntni g116t6d. od .&m
r rg- g0ss9
gga- a3t ta0ann 88
Baldergatan 16d & Billborgsgatan 8
SmaksPris
SmaksPris
SmaksPris
Kaffe &
&
Kaffe
Kaffe
&
prinsessebakelse
prinsessebakelse
prinsessebakelse
35:35:35:-
RRi vi v uut t oocchh t taa mmeedd t ti li ll l bbuut ti ki keenn. . KKaann eej j
k koommbbi ni neeRr rai avssumtmeoedcd haantndadr ra
ma er rdaabtbai altltt teberurteiekl lleel enr r. eKer arbbnj uj ueddjaannddeenn. .
. mr. a. 2b20a01
- 09
-e30r0 e r b j u d a n d e n .
GGei lidtl ti giagnt dt. o.ro.am
kombineras m
t 1t5e5-r0
e9l- l3
d&
Bi l1
i ll b5
l bo- o0r rg9gs- s3
Ggai altttai agnn t1.1o66.dm
. &2B0
BBaal dl deer rg
gga0at taann 88
Baldergatan 16d & Billborgsgatan 8
51
2 för 1
på kaffe och bulle.
Fika 2 st. betala bara för1. Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
0176-14421
Tillfällegatan 12, Norrtälje • www.cafelandkrabban.se
2 för 1
på kaffe och bulle.
Fika 2 st. betala bara för1. Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
0176-14421
Tillfällegatan 12, Norrtälje • www.cafelandkrabban.se
2 för 1
på dagen lunch.
Ät 2 st. betala bara för1. Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
0176-14421
Tillfällegatan 12, Norrtälje • www.cafelandkrabban.se
53
20% rabatt
på fika eller lunch.
Gäller på ord.pris och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Tillfällegatan 8, Norrtälje • Tel. 0176-125 50
20% rabatt
på fika eller lunch.
Gäller på ord.pris och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Tillfällegatan 8, Norrtälje • Tel. 0176-125 50
20% rabatt
på fika eller lunch.
Gäller på ord.pris och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Tillfällegatan 8, Norrtälje • Tel. 0176-125 50
55
99 kr
för kaffe & räksmörgås.
Ca. 170 g handskalade räkor.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Hantverkargatan 5, Norrtälje • Tel. 0176-101 31
99 kr
för kaffe & räksmörgås.
Ca. 170 g handskalade räkor.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Hantverkargatan 5, Norrtälje • Tel. 0176-101 31
99 kr
för kaffe & räksmörgås.
Ca. 170 g handskalade räkor.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Hantverkargatan 5, Norrtälje • Tel. 0176-101 31
57
20 kr rabatt
på kaffe+ bakverk.
Ord.pris 55 kr, du betalar 35 kr. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Tullportsgatan 15, Norrtälje • Tel. 0176-22 31 20
26 kr rabatt
på valfri sallad.
Ord.pris 75 kr, du betalar 49 kr. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Tullportsgatan 15, Norrtälje • Tel. 0176-22 31 20
20 kr
för Café Latte.
Ord.pris 35 kr. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Tullportsgatan 15, Norrtälje • Tel. 0176-22 31 20
59
10% rabatt
på kaffe och bakelse.
Gäller på ord.pris och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Sjötullsgatan 2, Norrtälje • Tel. 0176-100 56
10% rabatt
på valfri tårta.
Gäller på ord.pris och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Sjötullsgatan 2, Norrtälje • Tel. 0176-100 56
10% rabatt
på kaffe och fralla.
Gäller på ord.pris och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Sjötullsgatan 2, Norrtälje • Tel. 0176-100 56
61
2 för1
på dagens lunch.
Gäller vardagar kl. 9-14 vid ett köptillfälle mot kupong.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30. Mån- fred 8-20 lörd 10-18 sönd 11-18.
Kolla oss även på Facebook
Skederidsvägen 1, Rimbo • Tel. 0175-600 01
75 kr rabatt
på valfri smörgåstårta 15 bitar.
Beställ 3 dagar innan. Gäller vid ett köptillfälle mot kupong.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30. Mån- fred 8-20 lörd 10-18 sönd 11-18.
Kolla oss även på Facebook
Skederidsvägen 1, Rimbo • Tel. 0175-600 01
2 för1
på kaffe.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30. Mån- fred 8-20 lörd 10-18 sönd 11-18.
Kolla oss även på Facebook
Skederidsvägen 1, Rimbo • Tel. 0175-600 01
63
Gratis sushi
vid köp av valfri rätt från menyn får du en
7-bitars sushi gratis.
Värde 78 kr. Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter och gäller max 1 kupong/hushåll
t.o.m. 2015-09-30.
Köpmannagatan 7 B (vid bussterminalen) • 0175-707 00
59 kr
för en liten sushi 7 bitar.
3 lax, 1 räka, 1 tonfisk, 2 rullar.
Ordinarie pris 78kr. Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden,
och max en kupong/hushåll och tillfälle, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Köpmannagatan 7 B (vid bussterminalen) • 0175-707 00
59 kr
för en liten sushi 7 bitar.
3 lax, 1 räka, 1 tonfisk, 2 rullar.
Ordinarie pris 78kr. Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden,
och max en kupong/hushåll och tillfälle, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Köpmannagatan 7 B (vid bussterminalen) • 0175-707 00
65
Gratis sushi
vid köp av valfri rätt från menyn får du en
7-bitars sushi gratis.
Värde 78 kr. Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter och gäller max 1 kupong/hushåll
t.o.m. 2015-09-30.
Köpmannagatan 7 B (vid bussterminalen) • 0175-707 00
59 kr
för en liten sushi 7 bitar.
3 lax, 1 räka, 1 tonfisk, 2 rullar.
Ordinarie pris 78kr. Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden,
och max en kupong/hushåll och tillfälle, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Köpmannagatan 7 B (vid bussterminalen) • 0175-707 00
59 kr
för en liten sushi 7 bitar.
3 lax, 1 räka, 1 tonfisk, 2 rullar.
Ordinarie pris 78kr. Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden,
och max en kupong/hushåll och tillfälle, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Köpmannagatan 7 B (vid bussterminalen) • 0175-707 00
67
2 för 1
på frukost.
Köp kaffe och en fralla och vi bjuder din vän på samma, värde 45 kr.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden och gäller kl 05.30-10.00 t.o.m. 2015-09-30.
Uppsalavägen 3, Rimbo • 0175-227 70
20% rabatt
på tårta 10-12 bitars.
Gäller valfri tårta från ordinarie sortiment, d.v.s. ej beställningar eller smörgåstårtor.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Uppsalavägen 3, Rimbo • 0175-227 70
15% rabatt
på tårta 6-8 bitars.
Gäller valfri tårta från ordinarie sortiment, d.v.s. ej beställningar eller smörgåstårtor.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Uppsalavägen 3, Rimbo • 0175-227 70
69
2 för 1
på kaffe och Rimbobulle.
Köp kaffe och en Rimbobulle och vi bjuder din vän på samma, värde 45 kr.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Uppsalavägen 3, Rimbo • 0175-227 70
150 kr
för lunch för 2 personer.
Ord. pris 85 kr/person. Gäller vår lunchbuffé, där vi varje dag har minst fyra olika husmanskost att välja på.
Gäller månd-fred kl 10-14 t.o.m. 2015-09-30.
Uppsalavägen 3, Rimbo • 0175-227 70
Vi bjuder på valfri topping
vid köp av mjukglass.
Köp valfri mjukglass och vi bjuder på topping eller strössel.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Uppsalavägen 3, Rimbo • 0175-227 70
71
2 för 1
på fika.
Bjud din kompis på fika och vi bjuder dig på motsvarande. Värde upp till 52 kr.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Köpmannagatan 7, Rimbo • Tel. 0175- 710 50
2 för 1
på fika.
Bjud din kompis på fika och vi bjuder dig på motsvarande. Värde upp till 52 kr.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Köpmannagatan 7, Rimbo • Tel. 0175- 710 50
50% rabatt
pröva vår fantastiska italienska kulglass.
På en våffla. Kan ej kombineras med andra rabatter eller
erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30 .
Köpmannagatan 7, Rimbo • Tel. 0175- 710 50
73
2 för 1
dagens lunch 10-bitars sushi.
Ät 2 betala för 1, värde 75 kr.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Gottstavägen 4 A, Hallstavik • 076-018 74 20 • www.hallstasushi.se
10% rabatt
på valfri rätt från vår meny.
Värde upp till 80 kr, (för Mega Party Sushi).
Kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Gottstavägen 4 A, Hallstavik • 076-018 74 20 • www.hallstasushi.se
10% rabatt
på valfri rätt från vår meny.
Värde upp till 80 kr, (för Mega Party Sushi).
Kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Gottstavägen 4 A, Hallstavik • 076-018 74 20 • www.hallstasushi.se
75
20 % rabatt
på ostsortimentet.
Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Stora Torget 1, Rådhuset , Norrtälje • tel. 0176-177 70
20 % rabatt
på ostsortimentet.
Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Stora Torget 1, Rådhuset , Norrtälje • tel. 0176-177 70
20 % rabatt
på ostsortimentet.
Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Stora Torget 1, Rådhuset , Norrtälje • tel. 0176-177 70
77
10 kr rabatt
Vid köp av 10 st "Femman" från Kombispel.
Du betalar endast 40 kr. Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Stora Torget 1, Norrtälje • 0176-102 94
10 kr rabatt
Vid köp av 3 st "Glädjelotter" från Kombispel.
Du betalar endast 50 kr. Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Stora Torget 1, Norrtälje • 0176-102 94
3 för 2
Köp 3 ljus betala för 2.
Få det billigaste på köpet. Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Stora Torget 1, Norrtälje • 0176-102 94
79
50% rabatt
på Briljanttvätt.
Ord. pris 359 kr. Går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong t.o.m. 2015-09-30.
Stockholmsvägen 28, Norrtälje • 0176-104 84 • www.statoil.se
50% rabatt
på Briljanttvätt.
Ord. pris 359 kr. Går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong t.o.m. 2015-09-30.
Stockholmsvägen 28, Norrtälje • 0176-104 84 • www.statoil.se
50% rabatt
på en valfri meny.
Går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong t.o.m. 2015-09-30.
Stockholmsvägen 28, Norrtälje • 0176-104 84 • www.statoil.se
81
2 för 1
på en valfri kopp kaffe med bulle.
Köp en valfri kopp kaffe med bulle och få en likadan på köpet, Går ej att kombinera med andra
erbjudanden. Gäller vid ett köptillfälle mot kupong t.o.m. 2015-09-30.
Stockholmsvägen 28, Norrtälje • 0176-104 84 • www.statoil.se
25 % rabatt
på släpvagnshyra.
Rabatten gäller måndag till torsdag både för korttidshyra samt dygnshyra. Går ej att kombinera med
andra erbjudanden. Gäller vid ett köptillfälle mot kupong t.o.m. 2015-09-30.
Stockholmsvägen 28, Norrtälje • 0176-104 84 • www.statoil.se
15 % rabatt
på lastbilshyra.
Rabatten gäller måndag till torsdag både för korttidshyra samt dygnshyra. Går ej att kombinera med
andra erbjudanden. Gäller vid ett köptillfälle mot kupong t.o.m. 2015-09-30.
Stockholmsvägen 28, Norrtälje • 0176-104 84 • www.statoil.se
83
50% rabatt
på en tvätt i Tvätta-själv hallen.
Ord. pris 135 kr/timme. Går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong t.o.m. 2015-09-30.
Roslagsvägen 6, Rimbo • 0175-722 13 • må-fr 6-21, lö-sö 8-21
50 kr rabatt
på en släpvagnshyra.
Ord. pris från 179 kr. Går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong t.o.m. 2015-09-30.
Roslagsvägen 6, Rimbo • 0175-722 13 • må-fr 6-21, lö-sö 8-21
95 kr
för Filmkväll.
2 st. hyrfilmer, valfri 150 cl dryck och valfri chipspåse, ord.pris 135 kr. Går ej att kombinera med andra
erbjudanden. Gäller vid ett köptillfälle mot kupong t.o.m. 2015-09-30.
Roslagsvägen 6, Rimbo • 0175-722 13 • må-fr 6-21, lö-sö 8-21
85
50% rabatt
på en tvätt i Tvätta-själv hallen.
Ord. pris 135 kr/timme. Går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong t.o.m. 2015-09-30.
Roslagsvägen 6, Rimbo • 0175-722 13 • må-fr 6-21, lö-sö 8-21
50 kr rabatt
på en släpvagnshyra.
Ord. pris från 179 kr. Går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong t.o.m. 2015-09-30.
Roslagsvägen 6, Rimbo • 0175-722 13 • må-fr 6-21, lö-sö 8-21
95 kr
för Filmkväll.
2 st. hyrfilmer, valfri 150 cl dryck och valfri chipspåse, ord.pris 135 kr. Går ej att kombinera med andra
erbjudanden. Gäller vid ett köptillfälle mot kupong t.o.m. 2015-09-30.
Roslagsvägen 6, Rimbo • 0175-722 13 • må-fr 6-21, lö-sö 8-21
87
50% rabatt
på en valfri meny.
Välj av alla våra korvmenyer samt grillade mackor.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Sättra backe, Hallstavik (västra infarten) • 0175-209 68
20% rabatt
på valfri produkt ur vårt bilvårdssortiment.
(allt från spolarvätska till bilbatterier)
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Sättra backe, Hallstavik (västra infarten) • 0175-209 68
50 kr rabatt
på släpvagnshyra.
Ord pris från 130 kr.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Sättra backe, Hallstavik (västra infarten) • 0175-209 68
89
2 för 1
Köp en valfri kaffe och bulle och du får en likadan till din vän.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Sättra backe, Hallstavik (västra infarten) • 0175-209 68
Vi bjuder på en valfri kaffe
vid köp av valfri korvmeny.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Sättra backe, Hallstavik (västra infarten) • 0175-209 68
En gratis kopp valfri kaffe.
vid köp av vaflrikorvmeny
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Sättra backe, Hallstavik (västra infarten) • 0175-209 68
91
100 kr rabatt
på köp över 500 kr.
Gäller Dressmann i Norrtälje.
Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Tullportsgatan 18, Norrtälje • www.dressmann.com
100 kr rabatt
på köp över 500 kr.
Gäller Dressmann i Norrtälje.
Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Tullportsgatan 18, Norrtälje • www.dressmann.com
100 kr rabatt
på köp över 500 kr.
Gäller Dressmann i Norrtälje.
Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Tullportsgatan 18, Norrtälje • www.dressmann.com
93
95
20 % rabatt
på ett köp.
Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan 8. 761 30 Norrtälje • Telefon: 0176-13216 • www.boutiquediva.se
20 % rabatt
på ett köp.
Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan 8. 761 30 Norrtälje • Telefon: 0176-13216 • www.boutiquediva.se
20 % rabatt
på ett köp.
Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan 8. 761 30 Norrtälje • Telefon: 0176-13216 • www.boutiquediva.se
97
15% rabatt
på valfri vara.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Lilla Torget 6, Norrtälje • 0176 - 19910
15% rabatt
på valfri vara.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Lilla Torget 6, Norrtälje • 0176 - 19910
15% rabatt
på valfri vara.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Lilla Torget 6, Norrtälje • 0176 - 19910
99
20 % rabatt
på valfri vara.
Gäller på ordinarie priser och går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan 3-5, Norrtälje • 0176-208 300
20 % rabatt
på valfri vara.
Gäller på ordinarie priser och går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan 3-5, Norrtälje • 0176-208 300
20 % rabatt
på valfri vara.
Gäller på ordinarie priser och går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan 3-5, Norrtälje • 0176-208 300
101
20% rabatt
på valfri byxa.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan 4, Norrtälje • www.facebook.com/hallonsodanorrtalje
15% rabatt
vid ett köptillfälle - HERR.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden.Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan 4, Norrtälje • www.facebook.com/hallonsodanorrtalje
15% rabatt
vid ett köptillfälle - DAM.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan 4, Norrtälje • www.facebook.com/hallonsodanorrtalje
103
15%
RABATT VID ETT KÖP
Kombineras ej med andra erbjudanden
Gäller barnkläder 1/4-30/9 2015
15%
RABATT VID ETT KÖP
Kombineras ej med andra erbjudanden
Gäller damkläder 1/4-30/9 2015
15%
RABATT VID ETT KÖP
Kombineras ej med andra erbjudanden
Gäller herrkläder 1/4-30/9 2015
105
15% rabatt
på valfri vara.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Lilla torget 6, Norrtälje • Tel. 0176-22 30 40
15% rabatt
på valfri vara.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Lilla torget 6, Norrtälje • Tel. 0176-22 30 40
15% rabatt
på valfri vara.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Lilla torget 6, Norrtälje • Tel. 0176-22 30 40
107
10% rabatt
på valfri väska.
Gäller ej resväskor och vid ett köptillfälle, dock inte på redan nedsatta varor.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Sjötullsg 4, Norrtälje • 0176-16513 • www.malungs.se
10% rabatt
på valfri väska.
Gäller ej resväskor och vid ett köptillfälle, dock inte på redan nedsatta varor.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Sjötullsg 4, Norrtälje • 0176-16513 • www.malungs.se
10% rabatt
på valfri väska.
Gäller ej resväskor och vid ett köptillfälle, dock inte på redan nedsatta varor.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Sjötullsg 4, Norrtälje • 0176-16513 • www.malungs.se
109
100 kr rabatt
Handla för minst 500 kr och få 100 kr rabatt.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Grönlandsgatan 1, Norrtälje • 0176-130 06
10% rabatt
på ett helt köp.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Grönlandsgatan 1, Norrtälje • 0176-130 06
10% rabatt
på ett helt köp.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Grönlandsgatan 1, Norrtälje • 0176-130 06
111
Service Style
skomakare och syatelje
10 % rabatt
på alla tjänster.
Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Lilla Brogatan 1 B, Norrtälje • 070-545 33 55
Service Style
skomakare och syatelje
10 % rabatt
på alla tjänster.
Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Lilla Brogatan 1 B, Norrtälje • 070-545 33 55
Service Style
skomakare och syatelje
10 % rabatt
på alla tjänster.
Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Lilla Brogatan 1 B, Norrtälje • 070-545 33 55
113
15% rabatt
på valfri vara.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
15% rabatt
på valfri vara.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
15% rabatt
på valfri vara.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
115
10% rabatt
på valfri vara.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Köpmannagatan 1, Rimbo • 072-720 72 02 • www.facebook.com/pages/Lilla-Jag-i-Rimbo
10% rabatt
på valfri vara.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Köpmannagatan 1, Rimbo • 072-720 72 02 • www.facebook.com/pages/Lilla-Jag-i-Rimbo
10% rabatt
på valfri vara.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Köpmannagatan 1, Rimbo • 072-720 72 02 • www.facebook.com/pages/Lilla-Jag-i-Rimbo
117
15% rabatt
på ett par skor.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
FOTstugan, Centralvägen 1, Rimbo • Telefon 0175-720 90
15% rabatt
på en väska.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
FOTstugan, Centralvägen 1, Rimbo • Telefon 0175-720 90
25% rabatt
Rätt tryck på rätt ställe med
Medisox Sport kompressionsstrumpor.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong och kan
ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
FOTstugan, Centralvägen 1, Rimbo • Telefon 0175-720 90
119
VÄRDEKUPONG
15 % RABATT
PÅ EN VALFRI VARA
Gäller på ordinarie priser då du löser in denna kupong i butik.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller ej på presentkort.
Giltig t.o.m. 2015–09–30.
NORRTÄLJE Baldersgatan 27
77x44_vardekuponger_norrtalje.indd 1
2015-02-26 14.11
VÄRDEKUPONG
20 % RABATT
PÅ VALFRI REGNJACKA OCH REGNBYXA
Gäller på ordinarie priser då du löser in denna kupong i butik.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller ej på presentkort.
Giltig t.o.m. 2015–09–30.
NORRTÄLJE Baldersgatan 27
77x44_vardekuponger_norrtalje.indd 2
2015-02-26 14.11
VÄRDEKUPONG
20 % RABATT
PÅ VALFRITT KLÄDESPLAGG
Gäller på ordinarie priser då du löser in denna kupong i butik.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller ej på presentkort.
Giltig t.o.m. 2015–09–30.
NORRTÄLJE Baldersgatan 27
121
VÄRDEKUPONG
15 % RABATT
PÅ VALFRI CYKEL
Gäller på ordinarie priser då du löser in denna kupong i butik.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller ej på presentkort.
Giltig t.o.m. 2015–09–30.
NORRTÄLJE Baldersgatan 27
77x44_vardekuponger_norrtalje.indd 4
2015-02-26 14.11
VÄRDEKUPONG
20 % RABATT
PÅ VALFRI FOTBOLL
Gäller på ordinarie priser då du löser in denna kupong i butik.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller ej på presentkort.
Giltig t.o.m. 2015–09–30.
NORRTÄLJE Baldersgatan 27
77x44_vardekuponger_norrtalje.indd 5
2015-02-26 14.11
VÄRDEKUPONG
3 FOR 2
PÅ ALLA SKOR
Billigaste paret på köpet. Gäller på ordinarie priser då du löser in
denna kupong i butik. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Gäller ej på presentkort. Giltig t.o.m. 2015–09–30.
NORRTÄLJE Baldersgatan 27
123
15 % rabatt
på skor.
Gäller på ord. pris vid ett köptillfälle mot kupong och går ej att
kombinera med andra erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-07-31.
Radarvägen 9 F, Flygfältets handelsområde • 0176-104 78
15 % rabatt
på kläder.
Gäller på ord. pris vid ett köptillfälle mot kupong och går ej att
kombinera med andra erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-07-31.
Radarvägen 9 F, Flygfältets handelsområde • 0176-104 78
15 % rabatt
på cykeltillbehör.
Gäller på ord. pris vid ett köptillfälle mot kupong och går ej att
kombinera med andra erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-07-31.
Radarvägen 9 F, Flygfältets handelsområde • 0176-104 78
125
20% rabatt
på valfri putter.
Gäller ett köp på ord. pris. Går ej att kombinera med andra rabatter.
Detta erbjudande kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Roslagens Golfklubb, Norrtälje • 0176-283 052 • www.lemogolf.se
5 för 4
köp 5 golflektioner betala för 4.
Gäller ett köp på ord. pris. Går ej att kombinera med andra rabatter.
Detta erbjudande kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Roslagens Golfklubb, Norrtälje • 0176-283 052 • www.lemogolf.se
20% rabatt
på valfritt klädesplagg.
Gäller ett köp på ord. pris. Går ej att kombinera med andra rabatter.
Detta erbjudande kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Roslagens Golfklubb, Norrtälje • 0176-283 052 • www.lemogolf.se
127
10 %
på ett köp.
Gäller ordinarie pris vid ett köptillfälle mot kupong och går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Tullportsgatan 20, Norrtälje (f.d. Lekplaneten) • 0176 125 58 • www.lekia.se
20 %
på valfritt sällskapspel.
Gäller ordinarie pris vid ett köptillfälle mot kupong och går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Tullportsgatan 20, Norrtälje (f.d. Lekplaneten) • 0176 125 58 • www.lekia.se
20 %
på en valfri legoask.
Gäller ordinarie pris vid ett köptillfälle mot kupong och går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Tullportsgatan 20, Norrtälje (f.d. Lekplaneten) • 0176 125 58 • www.lekia.se
129
Handla för 500 kr få
20% rabatt.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med
andra erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Uppsalavägen 5
Handla för 500 kr få
20% rabatt.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med
andra erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Uppsalavägen 5
Handla för 500 kr få
20% rabatt.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med
andra erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Uppsalavägen 5
131
10 % rabatt
på ett köp.
Gäller vid köp av varor ur ordinarie sortiment och kan inte kombineras med andra
erbjudanden och rabatter. Gäller ej möbler och övriga beställningar.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan 4, Norrtälje • 0176-190 69 • [email protected] • www.akeba.se
10 % rabatt
på valfri vara.
Gäller vid köp av varor ur ordinarie sortiment och kan inte kombineras med andra
erbjudanden och rabatter. Gäller ej möbler och övriga beställningar.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan 4, Norrtälje • 0176-190 69 • [email protected] • www.akeba.se
10 % rabatt
på valfri vara.
Gäller vid köp av varor ur ordinarie sortiment och kan inte kombineras med andra
erbjudanden och rabatter. Gäller ej möbler och övriga beställningar.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan 4, Norrtälje • 0176-190 69 • [email protected] • www.akeba.se
133
Handla för 500 kr och få
100
kr rabatt
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong.
Spriida
Stora Torget 6
761 30 Norrtälje
0176-224011
Giltig t.o.m 30 sept 2015
10%
på ett köp
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong.
Spriida
Stora Torget 6
761 30 Norrtälje
0176-224011
Giltig t.o.m 30 sept 2015
10%
på ett köp
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong.
Spriida
Stora Torget 6
761 30 Norrtälje
0176-224011
Giltig t.o.m 30 sept 2015
135
15% rabatt
vid köp av valfri möbel i butiken.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Återbruket i Roslagen • Köpmannagatan 11, Rimbo • 073-727 81 49 • www.aterbruketiroslagen.se
25% rabatt
vid köp av inredningsartiklar i butiken.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Återbruket i Roslagen • Köpmannagatan 11, Rimbo • 073-727 81 49 • www.aterbruketiroslagen.se
15% rabatt
vid bokning av målningsarbete på din egen möbel.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Återbruket i Roslagen • Köpmannagatan 11, Rimbo • 073-727 81 49 • www.aterbruketiroslagen.se
137
50 % rabatt
på valfri barn- eller ungdomsbok.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Bärkasse !/ L, stl: 260/160x550 mm
med tryck på 2 sidor i färger:
RÖD PMS 186 C & SVART
med Elbelysning
Tryckstorlek: 210x100 mm
placering: 170 mm från botten
Vi är systemombud 0176-500 57.
Vid köp av 1 st. vitvara så bjuder vi på
leverans.
Gäller inom 2 mil, värde 600 kr.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Bärkasse !/ L, stl: 260/160x550 mm
med tryck på 2 sidor i färger:
RÖD PMS 186 C & SVART
med Elbelysning
Tryckstorlek: 210x100 mm
placering: 170 mm från botten
Vi är systemombud 0176-500 57.
10 % rabatt
på valfri armatur.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
med Elbelysning
Vi är systemombud 0176-500 57.
139
10 % rabatt
på pussel och spel.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Bärkasse !/ L, stl: 260/160x550 mm
med tryck på 2 sidor i färger:
RÖD PMS 186 C & SVART
med Elbelysning
Tryckstorlek: 210x100 mm
placering: 170 mm från botten
3 för 2
Köp 3 pennor betala för 2.
Vi bjuder på den billigaste.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Bärkasse !/ L, stl: 260/160x550 mm
med tryck på 2 sidor i färger:
RÖD PMS 186 C & SVART
Tryckstorlek: 210x100 mm
med Elbelysning
placering: 170 mm från botten
Köp dammsugare och få
1 paket dammsugarpåsar
+ doftkulor på köpet.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
med Elbelysning
141
20 % rabatt
på valfri Iams hund- och kattmat.
Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Kustvägen 4, Hallstavik • 0175-230 00 • [email protected]
15 % rabatt
vid köp av Alcro bestå 10 l.
Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Kustvägen 4, Hallstavik • 0175-230 00 • [email protected]
15 % rabatt
på skor och kläder.
Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Kustvägen 4, Hallstavik • 0175-230 00 • [email protected]
143
10 % rabatt
på valfri vitvara.
Gäller ELON på Radarvägen 9 A. Gäller ord. pris och går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Radarvägen 9 A • Tel. 0176-173 60 • www.elon.se/norrtalje
Fri frakt & installation
Värde 800 kr.
Gäller vid köp av vara från oss och på befintliga uttag.
Gäller ELON på Radarvägen 9 A. Gäller ord. pris och går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Radarvägen 9 A • Tel. 0176-173 60 • www.elon.se/norrtalje
15 % rabatt
på valfri hushållsapparat eller personvård.
(ex. stavmixer, rakapparat etc.)
Gäller ELON på Radarvägen 9 A. Gäller ord. pris och går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Radarvägen 9 A • Tel. 0176-173 60 • www.elon.se/norrtalje
145
20% rabatt
vid köp av valfri lampa.
Gäller på ord.pris och kan ej kombineras med andra rabatter
eller erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Ljuscenter
Vid lilla torget i Norrtälje • Tel 0176-182 00
20% rabatt
vid köp av valfri lampa.
Gäller på ord.pris och kan ej kombineras med andra rabatter
eller erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Ljuscenter
Vid lilla torget i Norrtälje • Tel 0176-182 00
20% rabatt
vid köp av valfri lampa.
Gäller på ord.pris och kan ej kombineras med andra rabatter
eller erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Ljuscenter
Vid lilla torget i Norrtälje • Tel 0176-182 00
147
25% rabatt
på hyra av ljud.
Gäller ej hyra till studentflak. Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Stockholmsvägen 41, Norrtälje • 0176-555 58 • www.Dmc-Sound.com
50% rabatt
på hyra av ljus vid hyra av ljud.
Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Stockholmsvägen 41, Norrtälje • 0176-555 58 • www.Dmc-Sound.com
15% rabatt
på montering av utrustning i bil.
Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Stockholmsvägen 41, Norrtälje • 0176-555 58 • www.Dmc-Sound.com
149
50 % rabatt
på hela sortimentet.
Erbjudandet gäller vid ett tillfälle och för en produkt och person. Gäller inte elektronik-produkter,
går ej att kombinera med andra erbjudanden och tapeter.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Baldersgatan 25, Norrtälje • 0176-20 61 00
50 % rabatt
på Fiona tapeter, max 6 rullar.
Gäller på ord. pris och går ej att kombinera med andra erbjudanden och tapeter.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Baldersgatan 25, Norrtälje • 0176-20 61 00
Fritt tapetlim 1x3 l.
gäller vid köp för 500 kr.
Gäller vid köp av Fionatapeter och går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Baldersgatan 25, Norrtälje • 0176-20 61 00
151
20% rabatt
på lagerförda tapeter.
Gäller ett köp på ord. pris. Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Radarvägen 9 B, Norrtälje • 0176-108 80 • www.happyhomes.se/norrtalje
Gottstavägen 37, Hallstavik • 0175-225 88
20% rabatt
på Beckers produkter.
Gäller ett köp på ord. pris. Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Radarvägen 9 B, Norrtälje • 0176-108 80 • www.happyhomes.se/norrtalje
Gottstavägen 37, Hallstavik • 0175-225 88
20% rabatt
på Panduro produkter.
Gäller ett köp på lagerförda produkter samt gäller på ord. pris. Går ej att kombinera
med andra rabatter. Gäller vid ett köptillfälle mot kupong. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Radarvägen 9 B, Norrtälje • 0176-108 80 • www.happyhomes.se/norrtalje
Gottstavägen 37, Hallstavik • 0175-225 88
153
20% rabatt
på färg vid ett köptillfälle.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Hallstaviksvägen 1B, Edsbro • 0175-69 00 00
Handla för 2000 kr och få
100 kr rabatt.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Hallstaviksvägen 1B, Edsbro • 0175-69 00 00
Handla för 2000 kr och få
100 kr rabatt.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Hallstaviksvägen 1B, Edsbro • 0175-69 00 00
155
Handla för minst 1000 kr och få
100 kr rabatt.
100:100:Handla för minst 1.000:- få
Handla för minst 1.000:- få
Går ej att kombinera
med andra erbjudanden
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
Gäller ordinarie priser.
Går ej att kombinera
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Gäller t.o.m
med andra erbjudanden
2015-07-31
Gäller ordinarie priser.
Gäller t.o.m
2015-07-31
i rabatt
i rabatt
Abborrvägen 6, Norrtälje
Handla för minst 500:- få
Handla
för minst 500
kr och få
Handla för minst 1.000:- få
100:5050:kr rabatt.
50:100:Handla för minst 500:- få
Går ej att kombinera
Går ej att kombinera
med andra erbjudanden
med andra erbjudanden
Gäller ordinarie priser.
Gäller ordinarie priser.
Går ej att kombinera
Gäller t.o.m
i rabatt
Gäller t.o.m
2015-07-31
med andra erbjudanden
2015-07-31
Gäller ordinarie
priser.vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
Gäller på ord.pris
Gäller t.o.m
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Går
ej
att
kombinera
2015-07-31
med andra erbjudanden
Gäller ordinarie priser.
Gäller t.o.m
Handla för minst 500:- få
2015-07-31
Går ej att kombinera
Handla för minsti 1.000:rabattfå
i rabatt
i rabatt
med andra erbjudanden
Gäller ordinarie priser.
Gäller t.o.m
2015-07-31
50:-
Abborrvägen 6, Norrtälje
.
Gäller t.o.m
2015-07-31
.
Gäller t.o.m
2015-07-31
i rabatt
321 kr rabatt
50:Tecos Lednyckelsats
8x9,
10x11,för
12x13,
14x15,
Handla
minst
500:- få
Tecos
Lednyckelsats
.
Gäller t.o.m
2015-07-31
16x17, 18x19mm
Tecos Lednyckelsats
Går ej att kombinera
10x11, 12x13, 14x15,
8x9, 10x11, 12x13,8x9,
14x15,
med andra erbjudanden
16x17, 18x19mm
Gäller ordinarie 16x17,
priser. 8x9,18x19mm
10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18,19 mm.
Gäller t.o.m
Ord pris 757 kr., du betalar 436 kr. ink moms. Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot
2015-07-31
kupong och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
på Tecos lednyckelsats.
i rabatt
Abborrvägen 6, Norrtälje
157
35% rabatt
på SP fönster.
Gäller på ord.pris och går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong t.o.m. 2015-09-30.
Görlavägen 3, Norrtälje • 0176-188 84 • www.abkarlhedin.se
20% rabatt
på hela Swedoor beställningssortiment.
Gäller på ord.pris och går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong t.o.m. 2015-09-30.
Görlavägen 3, Norrtälje • 0176-188 84 • www.abkarlhedin.se
10% rabatt
på valfri vara.
Gäller på ord.pris och går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong t.o.m. 2015-09-30.
Görlavägen 3, Norrtälje • 0176-188 84 • www.abkarlhedin.se
159
10 % rabatt
på ett köp i butiken.
Gäller på ord. pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras
med andra erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Roy's i Rimbo, Centralvägen 2, Rimbo • Tel. 0175-72200 • www.roysmaskin.se
10 % rabatt
på ett köp i butiken.
Gäller på ord. pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras
med andra erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Roy's i Rimbo, Centralvägen 2, Rimbo • Tel. 0175-72200 • www.roysmaskin.se
100 kr rabatt
när du handlar för minst 1000 kr.
Gäller på ord. pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras
med andra erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Roy's i Rimbo, Centralvägen 2, Rimbo • Tel. 0175-72200 • www.roysmaskin.se
161
10% rabatt
på trädfällning.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Utför arbeten i
hela Roslagen!
070-954 14 62 • www.tampensallservice.com
10% rabatt
på häckklippning.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Utför arbeten i
hela Roslagen!
070-954 14 62 • www.tampensallservice.com
10% rabatt
på klippning av äppelträd.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Utför arbeten i
hela Roslagen!
070-954 14 62 • www.tampensallservice.com
163
Gratis montering och balans vid
köp av nya Nokian Däck.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Stockholmsvägen 41, Norrtälje • Tel. 0176-103 71
Fri förvaring av däck vid
köp av nya Nokian Däck.
OBS! Som förvaringskund får du ta del av ytterligare erbjudanden.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Stockholmsvägen 41, Norrtälje • Tel. 0176-103 71
Fri förvaring av däck vid
köp av nya Nokian Däck.
OBS! Som förvaringskund får du ta del av ytterligare erbjudanden.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Stockholmsvägen 41, Norrtälje • Tel. 0176-103 71
165
När du köper ett cykeldäck
så bjuder vi på slangen.
Gäller på ord.pris och kan ej kombineras med andra rabatter
eller erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Såggatan 3. Norrtälje
Tel. 0176-131 90
I hamnområdet bakom silos
När du köper ett cykeldäck
så bjuder vi på slangen.
Gäller på ord.pris och kan ej kombineras med andra rabatter
eller erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Såggatan 3. Norrtälje
Tel. 0176-131 90
I hamnområdet bakom silos
När du köper en cykel
så bjuder vi på hjälmen.
Gäller på ord.pris och kan ej kombineras med andra rabatter
eller erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Såggatan 3. Norrtälje
Tel. 0176-131 90
I hamnområdet bakom silos
167
Köp 4 sommardäck så bjuder vi på
Däckhotellet.
Gäller nya kunder. Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej
kombineras med andra erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Norrtäljevägen 3, Rimbo • 0175-717 20
150 kr rabatt
på däckskifte samt balansering på alla 4 däck.
Gäller nya kunder. Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej
kombineras med andra erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Norrtäljevägen 3, Rimbo • 0175-717 20
Köp 4 däck och få
200 kr rabatt.
Gäller nya kunder. Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej
kombineras med andra erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Norrtäljevägen 3, Rimbo • 0175-717 20
169
25% rabatt
på allt matsilver.
Gäller på ord.pris och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
20% rabatt
på förlovningsringar inkl. gravyr.
Gäller på ord.pris och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
20% rabatt
på ett helt köp.
Gäller på ord.pris och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
171
50 kr
för en pocketbok.
Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
0176-22 30 66
20% rabatt
på valfri ljudbok.
Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
0176-22 30 66
10% rabatt
på valfri barn- och ungdomsbok.
Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
0176-22 30 66
173
20 % rabatt
på valfri vara i butiken.
Gäller ord. pris och kan ej kombineras med andra rabatter.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Hantverkaregatan 6, 761 30 Norrtälje. Telefon 0176-140 41
20 % rabatt
på valfri vara i butiken.
Gäller ord. pris och kan ej kombineras med andra rabatter.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Hantverkaregatan 6, 761 30 Norrtälje. Telefon 0176-140 41
20 % rabatt
på valfri vara i butiken.
Gäller ord. pris och kan ej kombineras med andra rabatter.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Hantverkaregatan 6, 761 30 Norrtälje. Telefon 0176-140 41
175
50 kr
för en pocketbok.
Gäller vid köp av varor ur ordinarie sortiment och kan inte kombineras med andra
erbjudanden och rabatter. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Norra Uppsalavägen 12, Hallstavik • 0175-200 09
10% rabatt
på valfri barnbok.
Gäller vid köp av varor ur ordinarie sortiment och kan inte kombineras med andra
erbjudanden och rabatter. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Norra Uppsalavägen 12, Hallstavik • 0175-200 09
10% rabatt
på spel och pussel.
Gäller vid köp av varor ur ordinarie sortiment och kan inte kombineras med andra
erbjudanden och rabatter. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Norra Uppsalavägen 12, Hallstavik • 0175-200 09
177
20% rabatt
på ett köp.
Gäller även för foder och sand. Gäller ord. pris och kan ej kombineras med andra rabatter.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Lilla Brogatan 7, Norrtälje • tel. 0176-153 45
10% rabatt
på ett köp.
Gäller även för foder och sand. Gäller ord. pris och kan ej kombineras med andra rabatter.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Lilla Brogatan 7, Norrtälje • tel. 0176-153 45
100 kr rabatt
på valfri 10-15 kg hund/kattfoder.
Gäller ord. pris och kan ej kombineras med andra rabatter.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Lilla Brogatan 7, Norrtälje • tel. 0176-153 45
179
25 % rabatt
på en valfri vara.
Gäller ej hund/kattfoder/sand samt biabädd eller klippmaskin. Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong, gäller t.o.m. 2015-09-30.
Hyvelgatan 39, Knivsta, 1 min från Knivstaavfarten
0732-522 592 • www.knivstadjurcenter.se
10 % rabatt
på ett köp.
Gäller på hela sortimentet. Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong, gäller t.o.m. 2015-09-30.
Hyvelgatan 39, Knivsta, 1 min från Knivstaavfarten
0732-522 592 • www.knivstadjurcenter.se
100 kr rabatt
på valfri 10-15 kg hund/kattfoder.
Går ej att kombinera med andra rabatter.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong, gäller t.o.m. 2015-09-30.
Hyvelgatan 39, Knivsta, 1 min från Knivstaavfarten
0732-522 592 • www.knivstadjurcenter.se
181
Gratis synundersökning
vid köp av glasögon.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Gäller på Specsavers i Norrtälje • Tullportsgatan 11 • Telefon: 0176-104 30
1 st gratis linsvätska
vid köp av kontaktlinser.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Gäller på Specsavers i Norrtälje • Tullportsgatan 11 • Telefon: 0176-104 30
20 % rabatt
på solgalsögon utan styrka.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Gäller på Specsavers i Norrtälje • Tullportsgatan 11 • Telefon: 0176-104 30
183
Gratis synundersökning
vid köp av glasögon.
Går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Stora Torget 2, Norrtälje • 0176-107 70 • www.synoptik.se
25 % rabatt
på solglasögon.
Går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Stora Torget 2, Norrtälje • 0176-107 70 • www.synoptik.se
25 % rabatt
på ett par kompletta glasögon.
Går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Stora Torget 2, Norrtälje • 0176-107 70 • www.synoptik.se
185
Gratis synundersökning
vid köp av glasögon.
SYNSKÄRPAN OP
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
OPTIK
SYNSKÄRPAN
Uppsalavägen 7, Hallstavik • 0175-200 25 • Billborgsgatan 1, Norrtälje • 0176-109 00 • www.synskarpan.se
50% rabatt
på valfri båge vid köp av glasögon.
SYNSKÄRPAN OP
Gäller ej solglasögon. Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och
kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
OPTIK
SYNSKÄRPAN
Uppsalavägen 7, Hallstavik • 0175-200 25 • Billborgsgatan 1, Norrtälje • 0176-109 00 • www.synskarpan.se
Läsglasögon på köpet
när du köper premium progressiva glasögon.
SYNSKÄRPAN OP
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
OPTIK
SYNSKÄRPAN
Uppsalavägen 7, Hallstavik • 0175-200 25 • Billborgsgatan 1, Norrtälje • 0176-109 00 • www.synskarpan.se
187
Gratis Synundersökning
avdrages vid köp av glasögon.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
roslagens
ynvård
Uppsalavägen 1, Rimbo • 0175 - 729 86
15% rabatt
på solglasögon.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
roslagens
ynvård
Uppsalavägen 1, Rimbo • 0175 - 729 86
10% rabatt
på sportglasögon.
Med eller utan styrka. Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras
med andra erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
roslagens
ynvård
Uppsalavägen 1, Rimbo • 0175 - 729 86
189
15% rabatt
vid köp över 500 kr.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Blomstra
Köpmannagatan 2, Rimbo • 0175-711 17
10% rabatt
vid köp över 300 kr.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Blomstra
Köpmannagatan 2, Rimbo • 0175-711 17
25% rabatt
på en kruka vid köp av en tillhörande blomma.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Blomstra
Köpmannagatan 2, Rimbo • 0175-711 17
191
15% rabatt
vid köp över 500 kr.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Uppsalavägen 14, Hallstavik • 0175-225 20
10% rabatt
vid köp över 300 kr.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Uppsalavägen 14, Hallstavik • 0175-225 20
25% rabatt
på en kruka vid köp av en tillhörande blomma.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Uppsalavägen 14, Hallstavik • 0175-225 20
193
100 kr rabatt
på nagelbehandling med O.P.I. gelcolor.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan 6, Norrtälje • www.jennysdagspa.se bokadirekt.se
Gratis
frans- och brynfärgning vid Trådning.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan 6, Norrtälje • www.jennysdagspa.se bokadirekt.se
300 kr rabatt
på hårförlängning, äkta hår.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan 6, Norrtälje • www.jennysdagspa.se bokadirekt.se
195
100 kr rabatt
på Ekologisk ansiktsbehandling, 50 min.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan 6, Norrtälje • www.jennysdagspa.se bokadirekt.se
15 % rabatt
på produkter i samband med valfri behandling.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan 6, Norrtälje • www.jennysdagspa.se bokadirekt.se
10 % rabatt
på nytt set fransar.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan 6, Norrtälje • www.jennysdagspa.se bokadirekt.se
197
10 % rabatt
på hudvårdsbehandling.
Denna rabatt kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Galles Gränd 4, Norrtälje • Hår 0176-106 61 • Hud: 0176-190 28 • www.harohudkallan.se
100 kr rabatt
på färgbehandling hos din frisör.
Denna rabatt kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Galles Gränd 4, Norrtälje • Hår 0176-106 61 • Hud: 0176-190 28 • www.harohudkallan.se
3 för 2
ta 3 betala för 2 produkter från märket InShape.
Denna rabatt kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Galles Gränd 4, Norrtälje • Hår 0176-106 61 • Hud: 0176-190 28 • www.harohudkallan.se
199
100 kr rabatt
vid behandling över 750 kr
Gäller på ord.pris och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
®
Hantverkaregatan 9 - 761 30 Norrtälje - Tel. 0176 182 80 - www.kikide.com - [email protected]
15 % rabatt
på behandling
Gäller på ord.pris och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
®
Hantverkaregatan 9 - 761 30 Norrtälje - Tel. 0176 182 80 - www.kikide.com - [email protected]
20 % rabatt
på produkter i butiken
Gäller på ord.pris och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
®
Hantverkaregatan 9 - 761 30 Norrtälje - Tel. 0176 182 80 - www.kikide.com - [email protected]
201
10% rabatt
på öronhåltagning
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan1, Norrtälje • 0176-199 98 • www.harklipparna.nu
20% rabatt
på Goldwell's hårvårdsserie för män
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan1, Norrtälje • 0176-199 98 • www.harklipparna.nu
köp 3 betala för 2
på hela Goldwell's sortiment
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan1, Norrtälje • 0176-199 98 • www.harklipparna.nu
203
20% rabatt
på valfri spa-behandling
Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Norra Uppsalavägen 2, Hallstavik • 0704-79 44 96 • www.bokadirekt.se
15% rabatt
på vaxning
Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Norra Uppsalavägen 2, Hallstavik • 0704-79 44 96 • www.bokadirekt.se
10% rabatt
på klassisk massage
Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Norra Uppsalavägen 2, Hallstavik • 0704-79 44 96 • www.bokadirekt.se
205
15 % rabatt
på valfri produkt
Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Gäller ej på receptfria varor.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Carl Wahrensväg 38 D, Hallstavik • 010-543 37 73
15 % rabatt
på valfri Supermat-produkt
Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Gäller ej på receptfria varor.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Carl Wahrensväg 38 D, Hallstavik • 010-543 37 73
15 % rabatt
på Lifes egna produktserie
Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Gäller ej på receptfria varor.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Carl Wahrensväg 38 D, Hallstavik • 010-543 37 73
207
YOGA BEHANDLINGAR EKOLOGISK BUTIK
Gå 2
betala för 1
Gäller samtliga yogaklasser från ordinarie schema
se studiokarma.se/schema. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
YOGA BEHANDLINGAR EKOLOGISK BUTIK
20 % på
Ansiktsbehandling
90 min
För mer information och bokning ring
Therese Roxemo 070-97 00 963. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
YOGA BEHANDLINGAR EKOLOGISK BUTIK
10 % på
ett helt köp
Mat, kläder, hudvård, barnprodukter, inredning m.m
Se studiokarma.se för öppettider. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
209
Gratis träningsvecka
Träna gratis en hel vecka. Gäller för en person mot inlämnande av kupong och gäller en vecka fr.o.m.
första träningstillfället. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Hantverkaregatan 22 • 0176-198 33 • www.ntc.nu
Vi bjuder på medlemsavgiften (värde 400 kr)
och ger 15% rabatt vid köp av valfritt årskort
Gäller endast nya medlemmar och vid 1 tillfälle. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Hantverkaregatan 22 • 0176-198 33 • www.ntc.nu
4 för 3
Köp 4 Dalblads proteinbars och betala för 3
Värde 22 kr. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Hantverkaregatan 22 • 0176-198 33 • www.ntc.nu
211
15 % rabatt
på Personlig Träning
Vid köp av 6 timmar med personlig tränare får du 15 % rabatt.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Hantverkaregatan 22 • 0176-198 33 • www.ntc.nu
20 % rabatt
på Personlig Träning
Vid köp av 12 timmar med personlig tränare får du 20 % rabatt.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Hantverkaregatan 22 • 0176-198 33 • www.ntc.nu
Exklusivt erbjudande
Månadskort 500 kr, gäller på all träning
Gäller endast nya medlemmar och vid 1 tillfälle. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Hantverkaregatan 22 • 0176-198 33 • www.ntc.nu
213
1gratis träningsvecka
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Kvarngränd 1, Norrtälje • tel. 0176-105 70 • nordicwellness.se
1gratis träningsvecka
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Kvarngränd 1, Norrtälje • tel. 0176-105 70 • nordicwellness.se
1gratis träningsvecka
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Kvarngränd 1, Norrtälje • tel. 0176-105 70 • nordicwellness.se
215
217
Dubbelrum erbjuds till specialpris
1090 kr/rum
inkl. frukost
Motsvarar 25-35% rabatt. Erbjudandet gäller då rummet förbokats och kod Klubbrabatten
ska uppges vid bokning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Sjötullsgatan 10 , Norrtälje • 0176-70 04 50 • [email protected] • www. atellet.se
Dubbelrum erbjuds till specialpris
1090 kr/rum
inkl. frukost
Motsvarar 25-35% rabatt. Erbjudandet gäller då rummet förbokats och kod Klubbrabatten
ska uppges vid bokning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Sjötullsgatan 10 , Norrtälje • 0176-70 04 50 • [email protected] • www. atellet.se
Dubbelrum erbjuds till specialpris
1090 kr/rum
inkl. frukost
Motsvarar 25-35% rabatt. Erbjudandet gäller då rummet förbokats och kod Klubbrabatten
ska uppges vid bokning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Sjötullsgatan 10 , Norrtälje • 0176-70 04 50 • [email protected] • www. atellet.se
219
2 för 1
på entrén
Lek med två barn och vi bjuder på den billigaste entrén. Detta erbjudande kan ej kombineras
med andra erbjudanden eller rabatter. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Baldersgatan 25 (ovanför ÖoB) • 0176-133 32 • www.busplejset.se
2 för 1
på mat
Köp två valfria barnrätter och betala bara för en, vi bjuder på den billigaste maträtten. Detta erbjudande
kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Baldersgatan 25 (ovanför ÖoB) • 0176-133 32 • www.busplejset.se
3 för 2
på barnplagg
Gäller ett köp från vår secondhand butik med barnplagg vi bjuder på den billigaste varan.
Detta erbjudande kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Baldersgatan 25 (ovanför ÖoB) • 0176-133 32 • www.busplejset.se
221
2 för 1
på hamburgare
Gäller på Parken i Rospiggarnas nya restaurangtält i samband med hemmamatcher, värde 35kr.
Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Gäller vid ett köptillfälle mot kupong t.o.m. 2015-09-30.
www.rospiggarna.nu
Speedwayförare för en dag
Boka minst 5 personer betala för 4
Prova på speedway. Bokningen är på totalt en timme och inleds med genomgång av en instruktör innan
ni åker. Fika ingår efteråt. Ord pris 400 kr/pers. Bokas på 0175-227 75 eller [email protected]
Gäller t.o.m. 2015-09-30.
www.rospiggarna.nu
50 kr rabatt
på Rospiggarnas halsduk
Ord pris 150 kr, du betalar 100 kr. Halsduken köper du i samband med match eller på kansliet på Parken.
Gäller vid ett köptillfälle mot kupong t.o.m. 2015-09-30.
www.rospiggarna.nu
223
Vill ditt lag, din förening eller din
klass sälja Klubbrabatten?
Kontakta oss på
www.klubbrabatten.se
160 kr
Roslagen
ererbjudanden!
sup
få
och
tten
2 för 1
Köp Klubbraba 20% rabatt
% rabatt 10% rabatt
n 50
rabattrabatt
Fri frakt & installatio
100 kr20%
10 % rabatt
på valfri vitvara.
med andra rabatter.
och går ej att kombinera
9 A. Gäller ord. pris
2015-09-30.
Gäller ELON på Radarvägen köptillfälle mot kupong. Giltig t.o.m.
Gäller vid ett
Radarvägen 9 A • Tel.
lje
på ett köp
Gäller även för foder
%Handlaraförba500ttkr få
15
• Tel. 0176-757
00 • www.flygfy
0176-173 60
Radarvägen 9 A • Tel.
i varakan ej kombineras med andra
på valfr
och
0.
mot kupong
Lilla torget
6, Norrtälje
på ett köp
väg 55, Norrtälje
• Tel. 0176-757
ren.se
Uppsalavägen
5
00 • www.flygfy
Radarvägen 9 A • Tel.
Handla för 500 kr få
20%
50 rabatt
andra
vara
på valfri kan ej kombineras med
och 30
Riv ut och
mellan 1 april
köptillfälle
6, Norrtälje
• Tel. 0176-22
ren.se
vara
på valfri
med andra
t.o.m. 2015-09-30
Går ej att kombineramot kupong
ett köptillfälle
Gäller vid
• tel. 0176-153 45
vägen 28 •
Stockholms
Maxköp 5000 kr. Kan
0176-104
84 • www.stato
Knutby torg, 761 50
052 • www.lemogolf.se
JACKA
OCH REGN
Värde 78 kr.
valfr
gratis max 1 kupong/hushåll
gäller
7-bitars ssushi
rabatter och
med andra
Roslagens
www.rospiggarna.nu
PÅ VAL
2 för 1
Hantverkaregatan 22 • 0176-198 33 • www.ntc.nu
26 14.11
2015-02innan med andra rabatter.
av en instruktör
Boka minst
genomgångpris.
2015-09-30.
Går ej att kombinera
inleds medköp
ett på [email protected]
rabatter. Giltig t.o.m. Posthusgatan 6, Norrtälje • www.jennysdagspa.se bokadirekt.se
på totalt en timme och
4 för 3
15 % rabatt
Gäller
Bokningen är
0175-227 75 eller med andra erbjudanden eller d 3
Prova på speedway.
kr/pers. Bokas påkan
ej kombineras
Ord pris 400Detta
erbjudande
rtalje.ind
2015-09-30.
ni åker. Fika ingår efteråt.
nger_nor
Gäller t.o.m.
ardekupo
Detta erbjudande
77x44_v
maträtten.
.
den billigaste t.o.m. 2015-09-30
vi bjuder på
Giltig
bara för en, n eller rabatter.
och betala
barnrätter
andra erbjudande
Värde 22 kr. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Köp två valfria ej kombineras med
kan
052 • www.lemogolf.se
123
Norrtälje • 0176-283
Roslagens Golfklubb,
www.rospiggarna.nu
på mat
Köpmanna
207
på barnplagg
lejset.se
217
32 • www.busp
ÖoB)
an 25 (ovanför
urgare
Baldersgat
.
150 ggiltighamb
t.o.m. 2015-09-30
n,
gsmeny med
på Roslakan ej kombineras med andra erbjudande
SYNSKÄRPAN
10 % rabatt
50%
2 • Tel.
0176-666
K a n ee jj
l b u t ii kk ee nn .. K a n j u d a nn dd ee nn ..
t a m ee dd tt ii ll l b u t
b
a
R ii vv uu tt oo cc hh t a rma r a bb iaal tlt ttbeeurr t eiekll ell eenrr. eeK rrabnj uedj
R
a n d r a erda t
0 erbjudanden.
3 r0
m
9l -l- e3
0e9
t eeo ddc ha nt ad . m
1t 5
0t1
2 a0
m bb ii nn eeRrriaav ssu m
e5 r-- 0
mr ..a b
2
kk oo m
Geii dll tt iiaggn ttd. rooa.. m
8
a tt aa nn 8
s mG
gg a0
l ll bb5oo- 0
rr gg9ss- 3
B0ii l1
. 2B
&
kombinera
6.ddm &
1. o6
g aai ltttaai gnn t1
atan 8
B aa ll dd ee rr gG
B
Billborgsg
an 16d &
Baldergat
S-PRIS!
MUM
MUMS-PRIS!
kondisbitar
5
5 kondisbitar
100:för
för 100:-
91
Uppsalavägen 3, Rimbo • 0175-227 70
69
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Posthusgatan 6, Norrtälje • www.jennysdagspa.se bokadirekt.se
SYNSKÄRPAN
193
Uppsalavägen 7, Hallstavik • 0175-200 25 • Billborgsgatan 1, Norrtälje • 0176-109 00 • www.synskarpan.se
-aug 10-22)
100
• Öppet alla
3
Valfria
3 Valfria
glimporr för
för
Surde
Surdeglimpo
r
SIGA100 krono
kronor
MUM
MUMSIGA100
65
ås
Lunchsmörg
Valfri
smörgås
Valfri Luncheller
på nytt sätt fransar
kaffe
Loka
kaffe
rabatt
med
med Loka eller
på valfri båge vid köp av glasögon
Löjliga 50:för
SYNSKÄRPAN OPTIK
för Löjliga 50:OPTIK
Storstensv.
e i Norrtälje
Hamburgar
n,
00
K a n ee jj
l b u t ii kk ee nn .. K a n j u d a nn dd ee nn ..
t a m ee dd tt ii ll l b u t
b
a
R ii vv uu tt oo cc hh t a rma r a bb iaal tlt ttbeeurr t eiekll ell eenrr. eeK rrabnj uedj
R
a n d r a erda t
0 erbjudanden.
3 r0
m
9l -l- e3
0e9
t eeo ddc ha nt ad . m
1t 5
0t1
2 a0
m bb ii nn eeRrriaav ssu m
e5 r-- 0
mr ..a b
2
kk oo m
Geii dll tt iiaggn ttd. rooa.. m
G
0 n 1 6 dd
i n e r a sochm
0
a ll5dd-ee0rr9gg-aa3tt aa n 1 6
m bmjukglass
B a1
. åå2 strössel.
Köpk ovalfri
vi bjuder
på ttopping
B
. or .ampeller
ll eteirrg bb aa r a p. 0 0 - 1
0g a t a n 1 6 d
ää lil 2015-09-30.
0r0
gg G
4
D eeGiltig
tt tt aa t.o.m.
D
l d.. e0
1 p. 0å 0B- 1
a4
1a1
m ee rll ll aabnna r1
m
Detta gäll
.00-14.00
mellan 11
Gäller ej solglasögon. Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och
kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
Rabatten
alen) • 0175-707
(vid busstermin
vid köp av mjukglass
Posthusgatan 6, Norrtälje • www.jennysdagspa.se bokadirekt.se
100 kr. Halsduken
kupong t.o.m. 2015-09-30.
Ord pris 150 kr, du betalar vid ett köptillfälle mot
varan.
Gäller
.
den billigaste
vi bjuder på Giltig t.o.m. 2015-09-30
Uppsalavägen 7, Hallstavik • 0175-200 25 • Billborgsgatan 1, Norrtälje • 0176-109 00 • www.synskarpan.se
barnplagg
med
100
d butik
n eller rabatter.
0176-666
2 • Tel.
-aug 10-22)
secondhan
andra erbjudande
köp från vår Storstensv.
dagar 10-21(juni
Gäller ett kan ej kombineras med
• Öppet alla
e i Norrtälje
Detta erbjudande
Hamburgar
Gäller på Frasses
www.rospiggarna.nu
219
• 0176-133
sushi 7 bitar
H
EN VÄN PÅ LUNC H
gatan 7 B
rnas halsduk
kansliet på Parken.
på Rospigga
med match eller på
köper du i samband
2 för 1
för en liten
2 rullar.
1 tonfisk,
andra erbjudande
3 lax, 1 räka, ej kombineras med 2015-09-30.
t kan
giltig t.o.m.
pris 78kr. Erbjudande
shåll och tillfälle,
Ordinarie
kupong/hu
och max en 3, Rimbo • 0175-227 70
Uppsalavägen
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
Hantverkaregatan
22 • 0176-198
• www.ntc.nu
erbjudanden.
Gäller 33
t.o.m.
2015-09-30.
OPTIK
Rabatten
00
(vid busstermin
EN
PÅ LUNC
BJUD
på produkter i samband med valfri behandling
Gratis synundersökning
BJUD EN VÄN
enyer för
för
2
vid köp av glasögon
lunchmenyer
2 lunchm
SYNSKÄRPAN OPTIK
Vi bjuder påYnklig
valfriaa 100:topping
100:Ynklig
lejset.se
32 • www.busp
re
g hamburga.
ny med 150 giltig t.o.m. 2015-09-30
Baldersgat
n,
gsme
på Roslakan ej kombineras med andra erbjudande
gatan 7 B
för lunch för 2 personer
Ord. pris 85 kr/person. Gäller vår lunchbuffé, där vi varje dag har minst fyra olika husmanskost att välja på.
Gäller månd-fred kl 10-14 t.o.m. 2015-09-30.
Köp 4 Dalblads proteinbars och betala för 3
2 för 1 50 kr rabatt
3 för 2
ÖoB) • 0176-133
alen) • 0175-707
150 kr
59 kr
Köpmanna
117
atan 27
LJE Baldersg
NORRTÄ
n,
2 rullar.
1 tonfisk,
andra erbjudande
3 lax, 1 räka, ej kombineras med 2015-09-30.
t kan
giltig t.o.m.
pris 78kr. Erbjudande
shåll och tillfälle,
Ordinarie
kupong/hu
och max en
Uppsalavägen 3, Rimbo • 0175-227 70
i butik.
kupong
kort.
in denna ej på present
Gäller
då du löser
e priser erbjudan den.
på ordinari
Rabatten–30.
kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
andra
2015–09
Gäller
ras med
Giltig t.o.m.
kombine
Kan ej
20%
15
(vid busstermin
på kaffe och Rimbobulle
Köp kaffe och en Rimbobulle och vi bjuder din vän på samma, värde 45 kr.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden, giltig t.o.m. 2015-09-30.
sushi 7 bitar
TTGG
för en liten
BAPLA
100
kr rabatt
DES
20 %FRITRA
KLÄ
T på
Ekologisk ansiktsbehandling, 50 min
Gäller endast nya medlemmar och vid 1 tillfälle. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
• 0176-283 052 • www.lemogolf.se
Golfklubb, Norrtälje
rabaggtt
rare för en dag
Speedwayfö
för 4
5 personer betala
på valfritt klädespla
151
alen) • 0175-707
00
2 för 1
59 kr
gatan 7 B
Köpmanna
Hantverkaregatan 22 • 0176-198 33 • www.ntc.nu
lejset.se
.
t kan ej kombinera
t.o.m. 2015-09-30
Erbjudande
2 för 1 5 för 4
32 • www.busp
213
29
25
vid köp av
BYXA
i butik.
kupong
kort.
in denna ej på present
Gäller
då du löser
e priser erbjudan den.
–30.
på ordinari
andra
2015–09
Gäller
ras med
Giltig t.o.m.
kombine
Kan ej
RI REGN
7
Mc Donalds Norrtälje
G
PON
EKU
VÄRD
Träna gratis en hel vecka. Gäller för en person mot inlämnande av kupong och gäller en vecka fr.o.m.
första träningstillfället. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Norrtälje • 0176-283
PÅ VALF
mot
köptillfälle
Riv ut på
ochord.pris
ta medvid
tillett
butiken.
Kan ejGäller
kombineras
med andra rabatter eller erbjudanden.
Gäller
t.o.m. 2015-09-30.
erbjudanden.
Gäller vid ett köptillfälle t.o.m. 2015-09-30.
an 25 (ovanför
53
• www.coop.se
shi får du en
s sumeny
Grati
n
i rätt från
26 14.11
2015-02-
Gratis träningsvecka
rtalje.ind
nger_nor
Edsbro
27
för 4
Hallstaviksvägen 1B,
betala
neratan
LJE Baldersg
26 14.11
5 golflektio
NORRTÄ
köpare
2015-02med andra rabatter.
2015-09-30.
pris. Går ej att kombinera
35kr. eller rabatter. Giltig t.o.m.
på hamburg
Gäller ett köp på ord. andravärde
erbjudanden
i samband med hemmamatcher,
2
t.o.m. 2015-09-30.
nya restaurangtält
Vimedbjuder
pådmedlemsavgiften
erbjudande kan ej kombineraskupong
och få
N G(värde 400 kr)
rtalje.ind
på Parken i Rospiggarnas Detta Gäller vid ett köptillfälle mot
UPO
nger_nor
s
Handla för 2000 kr GårGäller
med andraejerbjudanden.
ardekupo
DEK
ej att
nkombinera
kan kombinera
77x44_v
V Ä R rabatt
erbjudande .
och ger 15%
vid köp av valfritt årskort
på entré
entrén. Detta
ÖoB) • 0176-133
an 25 (ovanför
00
Edsbro • 0175-69 00
n.se
24 60
Norrtälje • Tel. 010-741
Köp 2 Big Mac & Co betala 100 kr
Ord.pris 130 kr. Går ej att kombinera med andra erbjudanden
Gäller t.o.m 2015-09-30.
27
2 för
Kaffe
5 kr1
100 kr rabatt
Baldersgat
• www.coop.se
erbjudanden.
andra rabatter eller
ej kombineras med
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
100 kr för 2 Big Mac & Co
BATT
20 % RA
Roslagens Golfklubb,
2015-09-30
den billigaste
Handla för 300 kr såochfår
dupåköpa
ett 450-500
Giltig t.o.m. g kaffepaket
vi bjuder
n eller rabatter.
med två barn andra erbjudande
andra
avLekvalfri
sort
ej hela med
bönor.
med för 5 kr, gäller
kupong och kan ej kombineras
Hallstaviksvägen 1B,
24 60
Norrtälje • Tel. 010-741
• www.cafel
an 12, Norrtälje
Mc
Donalds Norrtälje
Tillfällegat
79
il.se
175
atan
Baldersg putter
på valfri
ardekupo
77x44_v
• 0175-69 00 00
en!
Knutby torg, 761 50
0.
att kombinera
2015-09-3
Värde 68 kr. Går ej att kombinera
andra erbjudanden
Går ej med
Giltig t.o.m.
bara för1.
Gäller t.o.m 2015-09-30.
mot kupong.
Ät 2 st betala
i meny n. vid ett köptillfälle 4421på ett köp
på en valfr erbjudandeGäller
.
0176-1
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
LJE
NORRTÄ
med andra rabatter.
pris. Går ej att kombinera
t.o.m. 2015-09-30.
Gäller ett köp på ord. andra erbjudanden eller rabatter. Giltig
ej kombineras med
Detta erbjudande kan 103
d 1
Lilla
få supererbjudand
n.se
84 • www.stato
n lunch
Köp 2 Qp Cheese
Co betala
bara
för 1.
rabatter.
med andra
på&dage
20% rabatt
Edsbro • 0175-69 00
kr och•få
30 40
Tel. 0176-22
Handla för 2000
torget 6, Norrtälje
10kr%raba
rabatt
tt
100
p Klubbrabatten
• www.coop.se
erbjudanden.
andra rabatter eller
ej kombineras med
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
andkrabba
• www.cafel
an 12, Norrtälje
Tillfällegat Mc Donalds Norrtälje
0176-104
i butik.
kupong
kort.
in denna ej på present
Gäller
då du löser
e priser erbjudan den.
–30.
på ordinari
andra
2015–09
Gäller
ras med
Giltig t.o.m.
kombine
Kan ej
Riv ut och ta med till butiken. Gäller ej tobak,kombineras
tidningar, läkemedel
med andraoch spel.
kan ej
ochGäller
Kan ej kombineras
medmot
10%kupong
rabatten.
vid ett köptillfälle t.o.m. 2015-09-30.
ett köptillfälle
Gäller på ord.pris vid
t.o.m. 2015-09-30.
erbjudanden. Gäller
Stöd din förening
0176-1
Maxköp 5000 kr. Kan
il.se
vägen 28 •
Stockholms
141
G
PON
EKU
VÄRD
127
s med andra
kombinera
och kan ej
mot kupong 2015-09-30.
t.o.m.
vid ett köptillfälle
en. Gäller
erbjudand
00
Hallstaviksvägen 1B,
på Brilja
erbjudande
med andra
.
kombinera t.o.m. 2015-09-30
kr. Går ej att
kupong
Ord. pris 359 ett köptillfälle mot
Gäller vid
TT
BA
VARA
15PÅ%ENRA
VALFRI
3
15% rabatt
andra och spel.
Riv ut och ta med till butiken. Gäller ejejtobak,
tidningar,
medläkemedel
och kan kombineras
Kan ejettkombineras
medkupong
10% rabatten.
Gäller vid ett köptillfälle t.o.m. 2015-09-30.
köptillfälle mot
Gäller på ord.pris vid
t.o.m. 2015-09-30.
erbjudanden. Gäller
Gäller på ord.pris
24 60
Norrtälje • Tel. 010-741
andkrabba
30 40
Uppsalavägen
5
00 • www.flygfy
• Tel. 0176-757
Gustav Adolfs
närväg du handlar förle1000 kr.
på färg vid ett köptillfäl
55, Norrtälje
Knutby torg, 761 50
lje
Lilla Brogatan 7, Norrtälje
tt
100raba
kr rabatt
20%
Lilla torget
n.se
andkrabba
84 • www.stato
för11
100 kr rabatt 50% rabatt22för
10% rabatt
0176-173 60 • www.elon.se/norrta
Gäller ord. pris
och
mot kupong 2015-09-30.
t.o.m.
vid ett köptillfälle
en. Gäller
erbjudand
Gäller ett
rabatter.
tfoder
kg hund/kat
på valfri 10-15
med andra rabatter.
och kan ej kombineras
tårta
valfrmoti kupong
påköptillfälle
ri med
Gäller på ord.pris vid ett
och kan
ej kombineras
bage
vårt
andra erbjudanden.från
Gäller t.o.m.
2015-09-30.
10-12 bitar ta med till butiken. juni 2015.
Gäller på ord.pris
0176-104
bulle rabatter.
Köp 2 Big
Co betala
för 1.
kaffe&och
med andra bara
påMac
0.
2015-09-3
ej att kombinera
t.o.m.andra
Värde 65 kr. Går
med
erbjudanden
för1.attGårkombinera
Giltig
bara ej
kupong.
mott.o.m
Gäller
2015-09-30.
Fika 2 st betala
nttvätt Gäller vidn.ett köptillfälle 4421 på ett köp
och går ej att kombinera
9 A. Gäller ord. pris
2015-09-30.
Gäller ELON på Radarvägen köptillfälle mot kupong. Giltig t.o.m.
Gäller vid ett
• Tel. 0176-22
rabatt
15%
kr rabatt
på ett köp
erbjudanden.
andra rabatter eller
ej kombineras med
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
• www.cafel
22förför11
50% rabatt 10% rabatt
lje
• www.elon.se/norrta
rd
pparat eller personvå 45
etc.)
på valfri hushållsa
• tel. 0176-153
(ex. stavmixer, rakapparat
med andra rabatter.
Lilla Brogatan 7, Norrtälje
andra erbjudanden.
Gäller t.o.m. 2015-09-30.
tidningar,
ej tobakt,
butiken. Gäller s med 100 kr rabatten. 2015.
ta med till
och 30 juni
Kan ej kombinera
mellan 1 april
köptillfälle
30 40
Gäller ett
Gustav Adolfs
Giltig
Maxköp 5000 kr. Kan
il.se
vägen 28 •
Stockholms
köpmot kupong
Gäller på ord.pris vidett
och kanochejspel.
kombineras med
läkemedel
på ett köptillfälle
Riv ut och
mot kupong.
an 12, Norrtälje
Tillfällegat
med andra
pris och kan ej kombineras
och sand. Gäller ord.
Gäller även för foder
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
t.o.m. 2015-09-3
vid ett köptillfälle
en. Gäller
erbjudand
bara för1.
vid ett köptillfälle
nttvätt Gäller n. 0176-1 4421
på Brilja
erbjudande
med andra
.
kombinera t.o.m. 2015-09-30
kr. Går ej att
kupong
Ord. pris 359 ett köptillfälle mot
Gäller vid
rabatt
20%
rabatt
5%
15 % rabatt
Gäller på ord.pris
Fika 2 st betala
med andra rabatter.
10% rabatt
Uppsalavägen 5
ren.se
väg 55, Norrtälje
pris och kan ej kombineras
och sand. Gäller ord.
Giltig t.o.m. 2015-09-30.
Värde 800 kr
uttag.
från oss och på befintliga
med andra rabatter. 45
Gäller vid köp av vara
kombinera
och går ej att
7, Norrtälje • tel. 0176-153
9 A. Gäller ord. pris
Lilla Brogatan2015-09-30.
Gäller ELON på Radarvägen köptillfälle mot kupong. Giltig t.o.m.
Gäller vid ett
ta med till ej kombineras med och 30 juni 2015.
Kan
mellan 1 april
köptillfälle
Gäller ett
Gustav Adolfs
och bulle
rabatter.
med andra
på kaffe
0.
Går ej att kombinera t.o.m. 2015-09-3
0176-173 60 • www.elon.se/norrta
Handla för 500 kr få
1000motkrkupong
Gäller på ord.pris för
vid ett köptillfälle
spel.och kan ej kombineras med
andra erbjudanden.
Gäller och
t.o.m. 2015-09-30.
läkemedel
handlar
tidningar,
när dubutiken.
Gäller ej tobakt,5% rabatten.
Riv ut och
dagar 10-21(juni
K a n ee jj
l b u t ii kk ee nn .. K a n j u d a nn dd ee nn ..
t a m ee dd tt ii ll l b u t
b
a
R ii vv uu tt oo cc hh t a rma r a bb iaal tlt ttbeeurr t eiekll ell eenrr. eeK rrabnj uedj
R
a n d r a erda t
0 erbjudanden.
3 r0
m
9l -l- e3
0e9
t eeo ddc ha nt ad . m
1t 5
0t1
2 a0
m bb ii nn eeRrriaav ssu m
e5 r-- 0
mr ..a b
2
kk oo m
8
Geii dll tt iiaggn ttd. rooa.. m
atan 8
s mG
B2ii ll0ll bb1oo5rr-gg0ss9gg-a3t0a n
&
k o m b i n e r a r g aGt iaal tnni g1
m .B
16
t6. ddo . &
atan 8
B aa ll dd ee r g a t
B
Billborgsg
an 16d &
Baldergat
K a n ee jj
l b u t ii kk ee nn .. K a n j u d a nn dd ee nn ..
t a m ee dd tt ii ll l b u t
b
a
R ii vv uu tt oo cc hh t a rma r a bb iaal tlt ttbeeurr t eiekll ell eenrr. eeK rrabnj uedj
R
a n d r a erda t
0 erbjudanden.
3 r0
m
9l -l- e3
0e9
t eeo ddc ha nt ad . m
1t 5
0t1
2 a0
m bb ii nn eeRrriaav ssu m
e5 r-- 0
mr ..a b
2
kk oo m
8
Geii dll tt iiaggn ttd. rooa.. m
atan 8
s mG
B2ii ll0ll bb1oo5rr-gg0ss9gg-a3t0a n
&
k o m b i n e r a r g aGtiaal tnni g1
m .B
16
t6. ddo . &
0s g a t a n 8
0r g0
4o.. 0
B aa ll dd ee r g a t
0 -i- 1
B
00
1&
l1l b4
1d1
B
.. 0
nn 61
m eeallnll aa 1
m
Baldergat
.00-14.00
mellan 11
räkmacka
cka
Lyxig
Lyxig räkma
räkor
handskalade
kalade räkor
med
med hands
kaffe
samt
samt kaffe79:billiga
Tokigt
Tokigt billiga 79:-
Stöd din förening
Gäller på Frasses
2 för 1
urgare
.
150 ggiltighamb
t.o.m. 2015-09-30
n,
gsmeny med
på Roslakan ej kombineras med andra erbjudande
Läsglasögon på köpet
SYNSKÄRPAN OPTIK
när du köper premium progressiva glasögon
Gäller på ord.pris vid ett köptillfälle mot kupong och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller t.o.m. 2015-09-30.
SYNSKÄRPAN
OPTIK
Rabatten
Storstensv.
Gäller på Frasses
2 • Tel.
e i Norrtälje
Hamburgar
0176-666
Uppsalavägen 7, Hallstavik • 0175-200 25 • Billborgsgatan 1, Norrtälje • 0176-109 00 • www.synskarpan.se
-aug 10-22)
33
100
• Öppet alla
dagar 10-21(juni
K a n ee jj
l b u t ii kk ee nn .. K a n j u d a nn dd ee nn ..
t a m ee dd tt ii ll l b u t
b
a
R ii vv uu tt oo cc hh t a rma r a bb iaal tlt ttbeeurr t eiekll ell eenrr. eeK rrabnj uedj
R
a n d r a erda t
0 erbjudanden.
3 r0
m
9l -l- e3
0e9
t eeo ddc ha nt ad . m
1t 5
0t1
2 a0
m bb ii nn eeRrriaav ssu m
e5 r-- 0
mr ..a b
2
kk oo m
8
Geii dll tt iiaggn ttd. rooa.. m
a t a nn 8
s mG
B
0 ii1ll ll5bb-oo0rr9gg -ss3gg0a t a
&2 B
kombinera
6. m
. o6
dd .&
a nt1
atan 8
B aa ll dd ee rrGggiaal tttiagn 1
B
Billborgsg
an 16d &
Baldergat
sPris
Smak
SmaksPris
&
Kaffe
Kaffe & kelse
sseba
prinse
ssebakelse
prinse35:35:-
K a n ee jj
l b u t ii kk ee nn .. K a n j u d a nn dd ee nn ..
t a m ee dd tt ii ll l b u t
b
a
R ii vv uu tt oo cc hh t a rma r a bb iaal tlt ttbeeurr t eiekll ell eenrr. eeK rrabnj uedj
R
a n d r a erda t
0 erbjudanden.
3 r0
m
9l -l- e3
0e9
t eeo ddc ha nt ad . m
1t 5
0t1
2 a0
m bb ii nn eeRrriaav ssu m
e5 r-- 0
mr ..a b
2
kk oo m
8
Geii dll tt iiaggn ttd. rooa.. m
a t a nn 8
s mG
B
0 ii1ll ll5bb-oo0rr9gg -ss3gg0a t a
&2 B
kombinera
6. m
. o6
dd .&
a nt1
atan 8
B aa ll dd ee rrGggiaal tttiagn 1
B
Billborgsg
an 16d &
Baldergat
49
183
Köp Klubbrabatten
och få supererbjudanden!
41.853'
18° 41.853'
46.026', EE 18°
59° 46.026',
N 59°
N
E 18° 41.853'
N 59° 46.026',
GS
R O S LL A
ROS AGS
Anno
Anno
2013
2013
Anno
2013
IET
B A G EE R
BAG RIET
hembageri
levererande hembageri
Ditt levererande
Ditt
hembageri
Ditt levererande
t.se
gsbagerie
www.rosla gsbageriet.se
www.rosla
3
3
3