2015-04-29 Kopia av Kontaktpersoner LIA HSA 2014

2015-04-29
Kontaktpersoner YH-utbildning hälso- och sjukvårdsadministration
Utbildningsanordnare
Kontaktperson
E-post
Tel
Lernia Malmö
Komvux Lund
Komvux Landskrona
Komvux Kristianstad
Peter Ravelli
Ann Sjöstrand
Lillemor Broman
Gunnel AnderssonBreisch
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
046/357080
0709-47 02 16
044-13 67 48
LIA-ansvariga vid Region Skånes förvaltningar
Skånevård Kryh: Förvaltningschef Pia Lundbom
Sjukhus/verksamhet
Kontaktperson
e-post
Telefon
Centralsjukhuset Kristianstad
Hässleholms sjukhus
Ystad lasarett
Primärvården
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0451-29 63 78
0451-29 63 78
0411-995287
040-33 85 61
Eva-Marie Andersson
Eva-Marie Andersson
Pia Nilsson
Karin Grottling
Skånevård Sund: Förvaltningschef Björn Zackrisson
Sjukhus/verksamhet
Kontaktperson
e-post
Telefon
Hälsostaden Ängelholm
Helsingborgs lasarett
Lasarettet Landskrona
Lasarettet Trelleborg
Primärvården
Samordnare PSYKIATRI
Veronica Sandström
Elisabet Blank Lindholm
Marianne Petersson-Supstiks
Ann-Sofie Lindquist
Karin Grottling
Elisabet Blank Lindholm
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
042 – 406 24 12
042-406 37 15
0418-454073
0410-75 04 36
040-33 85 61
042-406 37 15
Psyk Lund,L-krona,Eslöv
Monika Davidsson
[email protected]
046-17 41 08
Psyk H-borg och Ä-holm
Elisabet Blank Lindholm
[email protected]
042-406 37 15
Psyk T-borg
Per Granvik
[email protected]
0410-75 04 09
Psyk Malmö
Cecilia Baggesen-Fraser
[email protected]
040-33 69 65
Psyk K-stad,H-holm
Ing-Marie Schön
[email protected]
0451-29 88 29
Psyk BUP
Lars-Henry Gustle
[email protected]
Psyk BUP
Hans Nordgren
[email protected]
0766-48 63 30
Rättspsyk
Eva Albertz
[email protected]
040-33 55 48
Skånes universitetssjukvård: Förvaltningschef Jan Eriksson
Sjukhus/verksamhet
Kontaktperson
e-post
Telefon
SUS
Primärvården
040-33 34 00
040-33 85 61
Ylva Nilsson-Fahlén
Karin Grottling
[email protected]
[email protected]