Årsberättelse läsåret 2014-2015

1
Skolväsendet i Nykarleby stad
Läsåret 2014-2015
Tove Jansson som tema i Skogsparkens skola
Den grundläggande utbildningen
Topeliusgymnasiet
2
Innehåll
sida 3
Allmän översikt
sida 4
Hirvlax skola
sida 6
Jeppo-Pensala skola
sida 8
Kovjoki-Markby skola
sida10
Munsala skola
sida 11
Normens skola
sida 14
Skogsparkens skola
sida 17
Socklot skola
sida 19
Ytterjeppo skola
sida 21
Carleborgsskolan
sida 31
Topeliusgymnasiet
3
Allmän översikt
Läsåret inleddes den 13 augusti 2014 och avslutades den 30 maj 2015. Höstterminen omfattade
93 arbetsdagar och vårterminen 95 arbetsdagar. Ledigheterna inföll enligt följande: höstlov 16 17.10 2014, jullov 21.12 2014 - 6.1 2015, sportlov 23 - 27.2 2015 och påsklov 3-6.4 2015.
Elevstatistik
läsåret 2014-2015
Skolor
Förskola Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4
Åk 5
Åk 6
Jeppo-Pensala
15
13
14
8
7
10
12
79
Kovjoki-Markby
9
5
7
0
6
6
6
39
Munsala
13
15
14
8
10
9
9
78
Hirvlax
8
6
6
4
4
11
10
49
33
30
30
40
133
Skogsparken
47
39
32
Socklot
10
11
10
14
4
8
8
65
Ytterjeppo
10
7
4
0
9
5
3
38
1
1
97
88
67
71
79
Förskola Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4
7
10
7
4
4
Åk 7
Åk 8
Åk 9
56
85
76
Åk I
Åk II
Åk III
33
41
36
Normen
Specialklass Munsala
112
Metsäkulman koulu
Carleborgsskolan
Gymnasiet
Förtroendevalda
Bildningsnämnden år 2013-16
Nanna-Lisa Finskas, ordf (-4/2015)
Greta Näs, ordf. (4/2015-)
Roy Björkman, viceordf.
Fredrik Backlund
Anna Sundstén
Stefan Sjöberg
Sten Drifell
Leif Kronqvist
Ulla Linder
Mikaela Wickman
Åk 7-9
Totalt
118
1
7
10
88
7
609
Åk 5
Åk 6
Totalt
3
10
45
217
110
Svenska skolsektionen år 2013-16
Roy Björkman, ordf.
Elli Flén, viceordf.
Anneli Häggblom
Frej Strang
Fredrik Mannström
Elin Nylund
Kerstin Grahn
Särskilda uppgifter
Nästa läsår börjar den 18 augusti 2015 kl. 09.00. Fortbildningsdag för undervisningspersonalen
hålls i Carleborgsskolan måndagen den 17.8.2015 kl. 09.00. Rita Ahvenniemi, fil.dr. föreläser
under rubriken "Vem bestämmer i klassrummet? - Varför och hur läraren är och bör vara
auktoriteten. Några konkreta recept."
4
Hirvlax skola
Lärare och personal
Rektor
Klasslärare
Timlärare
Förskollärare
Speciallärare
Skolgångsbiträde
Volontär
Köksa/städerska
Skolhälsovårdare
Kurator
Vaktmästare
Patrik Hautanen
Heidi Andersson, Kai Kangas, Maria Eklund
Barbara Holm, Markus Backlund
Barbro Eriksson
Kirsi Saari
Ann-Louise Nyback, Mildrid Åman, Natalie Westerholm (vik.)
Alexandra Oanca
Marlen Sundvik
Ann-Louise Sundsten
Sara Höglund
Boris Strand
Timresurs och specialundervisning
Skolan har under läsåret 2014-2015 haft en timresurs på 87 undervisningstimmar och 8 veckotimmar specialundervisning. Resursen har fördelats på tre basundervisningsgrupper. Förskolan
har haft 19 veckotimmar.
Plock ur skolans dagbok
25.8
4.9
18.9
22.9
25.9
26.9
6-10.10
13.10
15.10
31.10
7.11
21.11
27.11
28.11
2.12
5.12
11.12
12.12
15.12
17.12
9.1
4.2
5.2
13.2
Föräldramöte förskola - åk 2.
Skolmästerskap på Skogsvallen.
Skolans föräldramöte och Föräldraföreningens årsmöte. Camilla Nygård
föreläste om Skolspråk.
Utedag vid Pelat slakthus, även skolfotografering där.
Utdelning av läsdagböcker. Start för skolans läsprojekt.
Åk 5-6 övernattade i Pelat tillsammans med föräldrar.
Brandövning.
Val av medlemmar till trivselrådet.
Öppet hus i skolan.
Simhallsbesök till Jakobstad.
Besök av Socklot skola.
Besök till gravgården i Munsala inför Alla helgons dag.
Nykarleby stadsbibliotek höll Bokprat i åk 5-6.
Höstdisco kl. 18-20.
Föräldraföreningens pizzakväll.
Simhallsbesök till Jakobstad.
Adventskyrka i Munsala. Skolkören uppträdde.
Julpysseldag.
Åk 6 på självständighetsfest i Nykarleby ämbetshus.
Jullunch.
Luciamorgon i skolan. Dagisbarnen deltog.
Besök av Nykarleby stads lucia.
Skolans julfest.
Åk 6 utmanade lärarna på innebandymatch.
Nykarleby stadsbibliotek höll Bokprat i förskola-åk 2.
Åk 5-6 bakade runebergsmuffins.
Firade Runebergsdagen med morgonsamling och muffins
Bokprat med Gösta Willman. Samtidigt invigde han skolans nya Läsrum.
5
Läskväll i skolan
16.2
17.2
2.3
10.3
24.3
27.3
27-29.3
2.4
9.4
21.4
30.4
13.5
18.5
22-23.5
23.5
26.5
30.5
Vår volontär Alexandra från Rumänien börjar i skolan.
Besök till Socklot skola.
Skolan besökte KomarovArenan och Stjärnhallen.
Besök till FitnessClub och Balatako i Jakobstad.
4H pysslade mini-växthus med åk 1-2.
Batikfärgning och våffelkalas i skolan.
Föräldraföreningens resa till Vuokatti.
Påskandakt i Munsala kyrka.
Sexorna fick besök av kuratorn från Carleborgsskolan.
Sexorna fick information om övergången till högstadiet
av studiehandledare Samuel Nyman.
Trivselrådet ordnade program och hattparad på vappen.
Vi fick mjöd och munkar.
Föräldramöte.
Lilla Stafettkarnevalen i Jakobstad.
Stafettkarnevalen.
Utflykt till Lostenen.
MusikCafé.
Skolavslutning med betygsutdelning.
Allmänt om läsåret 2014-2015
Skolspråk, läsning och läsförståelse har lyfts fram det här läsåret. Under fredagsmorgnarna har
eleverna haft möjlighet att under trevliga former njuta av en sagostund som vi kallat för
Sagomorgon. Eleverna har fått välja mellan att vara ute på rast eller lyssna till saga.
Sagomorgnarna har varit välbesökta. Lärarna har turats om att läsa saga. I februari invigdes
skolans nya bibliotek, läsrummet, i den gamla datasalen i källaren. Tack till formgivare Johanna
Högväg / Highway Design och fotograf Anders Eklund / Antonomia som donerat konst till
läsrummet.
På hösten bildades trivselrådet vars uppgift varit att öka trivseln bland eleverna i skolan.
TrivseIrådet har bland annat ordnat disco på hösten och ett varierat program med hattparad den
30 april (vappen).
6
Klubbverksamheten har innefattat individuella instrumentlektioner och stafettkarnevalsträningar.
En nysatsning för detta läsår har varit skolkören som har övat en lektion per vecka under ledning
av Heidi Andersson och Maria Eklund.
Föräldraföreningen
Hirvlax skola har en aktiv föräldraförening som stöder skolans verksamhet på många sätt och vill
ge barnen en guldkant i skolan. Ur föreningens verksamhet kan nämnas pizzakväll, Vuokattiresa
och vårjippo med motionstema. Föreningen har sponsrat utfärder och simhallsbesök samt skött
om serveringen vid olika tillställningar i skolan. Skolan tackar för stödet under läsåret!
Stipendier
Munsala Lions, Monäs marthor, Aktia, Vasa Andelsbank.
Hirvlax skola tackar stipendiegivarna!
Patrik Hautanen, rektor
Jeppo-Pensala skola
Lärare och personal
Klasslärare:
Förskollärare:
Skolgångsbiträden:
Spec.lär.
Städare:
Köksa:
Köksbiträde:
Vaktmästare:
Skolkurator:
Hälsovårdare:
Sandin Susanne, rektor
Achrén Nancy
Semskar John-Erik
Stenfors-Kronqvist Anne-Marie, vik. Emma Sjölind ht
Häggblom Jonina, vik v 10-22 Sandvik Marica
Gudenko Liudmyla, Hietamäki Maj-Britt, Esselbach Stephan
Saari Kirsi
Norrgård Elisa
Furu Siv-Britt
Nyman Carola, vik Eva Domis, ny från v 11 Lindholm Michaela
Jåfs Ingvar
Höglund Sara/ Janina
Sundsten Ann-Louise
Skolmormor/farfar: Carl -Erik Fors, Ing-Britt Fors, Isa Back. Farfar/Mormor/Farmor/Morfar
verksamhet i skolan är givande både för elever och lärare. Tack till er för ert engagemang!
Timresurs/Specialundervisning
Vår skola har för läsåret 2014-15 tilldelats en timresurs om 112 vt. Vi har under detta läsår haft
tillgång till speciallärare under 11h/v. Vi har i år haft möjlighet till klubbtimmar. I vår skola har vi
haft bl a stafettkarnevals- och läxläsningsklubb.
Förskolan
I förskolan har de jobbat med siffror och bokstäver för att förbereda sig för skolan. Förskolan har
inom projektet ”Kultur i skolan” spelat och sjungit med Katarina Liljeqvist under en del av
vårterminen. Eleverna har även besökt skolan vissa lektioner under vårterminen och bekantat sig
med sin blivande klasslärare.
7
Föräldraföreningen
Föräldraföreningen har aktivt verkat för elevernas bästa och det goda samarbetet mellan hemmen
och skolan. Ur verksamheten kan plockas slalomdagen i Lappo, Halloweenmaskerad och
Påskdisco för eleverna. På hösten ordnades även en Bibliotekskampanj för elever och föräldrar.
Föräldraföreningen har också skött serveringar vid skolans fester och föräldramöten.
Föräldraföreningen samarbetar med Trivselrådet där skolans elever är representerade.
Föräldraföreningen stöder stafettkarnevalsdeltagande både ekonomiskt och genom att många
föräldrar kommer med och hjälper till. Vi tackar för stöd och gott samarbete!
Styrelsemedlemmar:
Linda Sjö, ordförande, Ann-Catrin Neuman, Staffan Stenvall, Annika Sundström, Bernt Sandvik,
Carita Liljeqvist, Sofie Berg, Sara Höglund, Maria Nyman, Johanna Sandberg, Matts Stoor,
personalrepr., Elisa Norrgård, lär. repr. Susanne Sandin och Majvor Grönroos.
Föräldrakontakter
Vi har hållit föräldramöten och utvecklingssamtal för alla klasser. V 47 hade vi öppet-hus vecka
och glädjande nog var någon från nästan alla familjer med en stund i skolan och förskolan.
Stipendier
Stipendier utdelas från Jeppo Kraft, Vasa Andelsbank, Adele Lundviks musikstipendium,
Föräldraföreningen, Lions Club Jeppo, Forna lärares minnesfond, Lise Bymans minnesfond,
Jeppo fotbollsförening Jeppo Marthaförening samt Pensala Marthaförening. Eleverna i respektive
klass har röstat fram klassens Bästa kamrat. Vinnaren får en vandringspokal för ett år framåt.
Vi tackar stipendiegivare och alla ortens företag, föreningar och enskilda som stött våra elever vid
fester, lotterier, mjödförsäljning och andra aktiviteter.
Något vi minns från läsåret
27-29.08
04.09
23.09
28.11
04.12
12.12
18.02
16-19.03
15.05
22-23.5
29.05
Åk 5-6 på lägerskola till Piispala
Idrottsdag i Nykarleby
Läsdagbokssläpp med besök av häxan Här-kul-läsa
Adventsandakt
Pysseldag frsk- åk 6
Julfest
Slalomdag i Lappo tillsammans med Föräldraföreningen
Legorobotprogrammering åk 5-6
Förskolan har konsert för skoleleverna
Åk 3-6 deltar i Stafettkarnevalen
Utevårfest med korvgrillning, lekar, tävlingar och skoj vid Måtars 30.05
Läsårsavslutning, skolgudstjänst med leksakskollekt samt
betygs- och stipendieutdelning
Därutöver har vi deltagit i olika idrottsevenemang, gjort simhallsbesök samt övriga utfärder i
närmiljön. Vi har under året satsat mycket på motionen och promenerat/ joggat 3 dagar / vecka
under en del av läsåret. Vår skolgård präglas av nybygget åtminstone ett år framåt vilket gör att
rastutrymmet är begränsat men undervisningen har inte nämnvärt störts och vi ser fram emot att
få ta i bruk nya utrymmen.
Susanne Sandin, rektor
8
Kovjoki-Markby skola
Lärare och personal:
Klasslärare:
Magnus Backlund, åk 5-6, rektor
Gun-May Liljedahl, åk 4
Ulrika Löv-Wärnå, åk 1-2
Carina Björkman, F, vice rektor
Caroline Ståhl, skolgångsbiträde
Alexandra Häggblom, vik. speciallärare
Städ.matutdelning:
Barbro Koivusalo
Vaktmästare:
Mikael Broman
Skolhälsovårdare:
Ann-Louise Sundsten
Timresurs och specialundervisning
Skolan har under året haft en timresurs om 67 vt. Specialundervisningen har getts 6 lektioner per
vecka.
Klubbverksamhet
Under skolåret har skolan erbjudit finskaklubb för de yngre barnen höst- och vårtermin med Carina
Björkman som ledare. Julia Capozza har haft engelskaklubb och basebollklubb för de äldre
eleverna.
Övrigt
Under läsåret har skolan arbetat kring följande teman: Vi har i år satsat mycket på läsning och
läsförståelse genom olika projekt i klasserna. Vi har i samband med Nykarlebys tema Skolspråk
och lärande haft tema Läsresan där eleverna läst böcker och köpt biljetter ut i Europa. Tema Tove
Jansson -100 år firades med mumintema. Även vänelevsverksamhet och vänskap har varit ett
återkommande tema under året.
Vivan Andersson har en dag i veckan funnits med som mormor i skolan. Vivan har varit till stor
hjälp med lästräningen för eleverna. Bokbussen har besökt skolan varannan vecka under höstoch vårterminen.
Under läsåret har Nykarleby församling hållit morgonsamlingar och andakter i skolan för skolans
elever och personal. Praoelev från högstadiet hjälpte till med undervisningen en vecka på hösten.
Hem och skola
Vi är tacksamma för föräldrarnas engagemang och det ekonomiska stöd som Hem och
skolaföreningen har bidragit med under året. Föreningen har bl.a. ordnat lotterier, disco,
serveringar och försäljning av hushålls- och wc-papper. Föreningen har även hållit Öppet Hus i
skolan på onsdagskvällar för byarnas barn. Intäkterna från Hem och skolas bidrag har gått till bl.a.
simhallsbesök och skolutfärder. I Kovjoki-Markby Hem och skola förening fungerar Madeleine
Forsblom som ordförande medan Gunilla Sandvik är kassör. Sekreterare är Marina Ek-Bäck.
Sonja Broo, Johanna Granbäck, Petra Nygård, Lars Forsman och Eva-Maria Rudbacka-Häggblom
är styrelsemedlemmar. Lärarrepresentant; Gun-May Liljedahl.
Ett stort tack till Er alla!
9
Stipendier
Aktia bank, Vasa Andelsbank, Lions Club i Nykarleby, Nykarleby LC Älvorna, Hem och skola,
Kovjoki Hembygds & Museiförening samt Nykarleby församling.
Tack till Er alla!
Föräldrakontakt
26.8 Föräldramöte
v.45-47 Utvecklingssamtal
6.5 Föräldramöte
v.16-18 Utvecklingssamtal i förskolan
Plock ur kalendern
Höstterminen 2014:
Skolstart 13.8
Skolfred tema vänskap 21.8
Föräldramöte 26.8
Bokprat från biblioteket 2.9
Tema Tove Jansson -100 år startades 3.9
Brandövning hela skolan 3.9
Skolidrottsdag vid Skogsvallen 4.9
Maskerad samt presentation av läsdagböckerna 8.9
Förskolan på vandring till Kackurdunten
Lingonplockning 16.9
Orientering 18.9
Skolfotografering 24.9
Lägerskola på Norrvalla åk 5-6, 24-25.9
Psalmsång med församlingen 6.10
Öppet Hus v.42
Alla helgons gudstjänst i bönhuset 30.10
Öppet Hus vid Ranckens kostall, eleverna bekantade sig med ett modernt “föus”
Praoelev från högstadiet v. 45
Simhallsbesök Karleby 12.11
Utvecklingssamtal v.45-47
Adventskyrka 28.11
Självständighetsfest åk 6, 5.12
Lucia och Julcafé 12.12
Julfest 17.12
Stadens Lucia på besök 18.12
Vårterminen 2015:
Julen dansades ut på Knutsdag med ringlekar
Tema läsförståelse Läsresan startades v. 6
Läsnatt på skolan åk 4, 5-6.2
Slalomdag i Lappo hela skolan 17.2
Simhallsbesök till Jakobstad 11.3
4H pysseldag med återvinningstema 26.3
Påskvandring och biblioteksbesök i Nykarleby 31.3
Rörisdag med åldersblandade grupper 16.4
Teater: Hunden Kastanj vid Stjärnhallen, samt Kuddnäsbesök 21.4
Besök av musikanter i Jeppo Ungdomsorkester 22.4
FSI hopprepslektion för alla skolelever 22.4
10
Städdag 27.4
Brännboll med hela skolan 30.4
Föräldramöte 6.5
Cykelbesiktning och cykelutfärd hela skolan 15.5
Förskolan - åk 2 på vårutfärd till Karleby
Stafettkarnevalen i Helsingfors åk 4-6
Skolfotbollsturnering i Karleby åk 5-6
Vårfest 28.5
Skolavslutning 30.5
Munsala skola
Lärare och personal
Klasslärare:
Timlärare:
Specialklassen:
Förskollärare:
Speciallärare:
Skolgångsbiträden:
Köksa:
Köksbitr/städare:
Städare:
Gårdskarl:
Hälsovårdare:
Carita Häggblom, rektor, Johanna Lönnqvist, Katarina Portin, Christel
Höglund-Bergström, Sofie Södergård
Kenneth Broo
Towa Forsbacka, Ulf Bonns, Christian olmgård
Hanna Hellman
Alexandra Häggblom
Ann-Christine Kengo, Kaija Lindvall, Åsa Nystrand, Linda Granberg
Jessica Nyman
Erja Bertell,
Camilla Överfors
Boris Strand
Ann-Louise Sundstén
Plock ur kalendern läsåret 2014-15
13.08
Skolstart
29.08
Skolans idrottsdag
04.09
Skolmästerskap på Skogsvallen
10.09
Hela skolan hoppade hopprep med Folkhälsan
08.10
Föräldramöte
10.10
Åk 4 bakade bröd med 4H
22.10
Simhallsbesök
10.11
Bibliotekets personal höll lektioner för alla klasser Tema: troll
V47
Temavecka: Tove Jansson och hennes värld
02.12
Simhallsbesök
11.12
Julmiddag för hela skolan
12.12
Vi firade Lucia och åk 6 bjöd på pepparkakor de bakat själva
20.12
Julfest
11.01
18-19.02
20.02
03.03
09.03
25.03
09.04
17.04
Första hjälp dag med Anders Fors
Öppet hus
Åk 1 uppträdde med Minimello för hela skolan
Simhallsbesök
Åk 6 besökte företagsbyn
Åk 3-4 tillverkade miniväxthus med 4H-ledaren
Föräldramöte. Gäst: Jonas Jansson berättade om att leva med
Begåvningshandikapp
Hem och Skola ordnade familjekväll med bl.a. Småstjärnorna
11
29.04
30.04
06.05
15.05
20.05
22-23.05
Högstadieeleverna i spec.klassen besökte Nykarleby kraftverk
Valborg firades med sång, munkar och mjöd
Åk F-2 besökte Wasa Teater
Lågstadieeleverna i spec.klassen besökte brandstationen i Nykarleby
Högstadieeleverna i spec.klassen på klassresa till Helsingfors
Åk 3-6 besökte Helsingfors och deltog i Stafettkarnevalen
Övrigt
Under vårterminen har alla elever från förskolan till åk 6 lärt sig teckenspråk en gång i veckan
under ledning av Towa Forsbacka. Åk 1-2 har under läsåret gjort ”torsdagsvandringar” och på
detta sätt kombinerat natur och gymnastiklektioner.
Finskaklubb för åk 1-2 med Asta Strandberg och Stafettkarnevalsklubb för åk 3-6 under
vårterminen: ledare Eva-Lena Nybäck och Maria Ena. Operasångaren Frank Berger har under
våren hållit 10 musiklektioner med förskolan. Temat har varit ”Sång med språng” och projektet har
betalats av Svenska kulturfonden.
Praoelever: Emil Stråka och Simon Flen
Föreningen Hem och Skola
Lisa Holm ordf., Ann-Christine Kuoppamaa sekr., Christian Wiklund kassör, Helena Strand,
Johanna Anderssén-Blomqvist, Karin Nilsström, Jan Nybäck, Kaj Fogelström
Lärarrepresentant: Christian Holmgård
Elevrepresentanter: Anna Granlund och Victor Sandås
Tack vare Hem och Skolas arbete kan alla elever i åk 3-6 åka till stafettkarnevalen varje år. Detta
läsår ordnade även Hem och Skola skoltröjor åt alla elever i hela skolan. Lokala företag
sponsorerade tröjorna så att de blev gratis för eleverna.
Tack till Hem och Skola och sponsorerna!
Stipendier
Munsala Lions, Nordea, Aktia Bank, Vasa Andelsbank, Föreningen Norden, Erik Stubbs
Minnesfond, Munsala folkskolas minnes- och stipendiefond, Erik Åhmans minnesfond, Veronica
Backlunds minnesfond och Vexala marthaförening.
Munsala skola tackar alla stipendiegivarna!
Normens skola
Lärare och personal
Klasslärare:
Niklas Nybäck, rektor
Lena Frilund (pensionerad 31.12.14)
Frej Högdahl
Maria Sjöblom
Greta Wiklund
Markus Nilsson
Ulrika Sjöberg
Tina Ehrs
Nina Lindgård-Kautiainen
12
Speciallärare:
Timlärare:
Skolgångsbiträde:
Köksbiträde:
Städare:
Skolhälsovårdare:
Skolkurator:
Åsa Kullas
Nina Södergård, vik. från 7.1.2015
Kati Nyman
Annika Nystedt, vice-rektor
Lotta Kåll
Marine Häggblom
Petra Nygård
Jannica Andersson
Viktoria Kronqvist
Gunilla Johnson
Gerd Renvall
Solveig Näsi
Ann-Louise Sundsten
Johanna Haglund, vik. vt-15 Janina Sundström
Sara Höglund
Praon och praktikanter vid skolan under läsåret: Carolina Krokvik, Lina Strang, Mathilda Enlund,
Evelina Blom och Emilia Östergård.
Normens år i korthet
Det har varit ett mycket utmanande år. Höstens arbete kunde inte komma igång då alla baracker
inte var på plats vid terminens start. Vi fick sedan också vänta länge på att el, VVS och data skulle
börja fungera på ett tillfredsställande sätt. Vi har anpassat oss till undervisningsutrymmena men
det har blivit många och tidsödande vandringar till maten, gymnastiken, slöjden, musiken,
specialundervisningen och till materialrummet. Avsaknaden av en egen samlingssal har också
avsevärt begränsat vår verksamhet detta läsår. Trots alla utmaningar tycker vi att vi har kunnat ge
eleverna en godkänd undervisning.
Samarbetet med framförallt Skogsparken har kunnat intensifieras när vi varit nära varandra, både
elever och vuxna har dagligen kunnat träffas. De gemensamma aktiviteterna har detta år varit
utlysningen av skolfreden, en sprudlande julfest, en glad vappfest och en härlig skolavslutning.
Satsningen på skolspråk och lärande har varit en viktig del av läsåret. Eleverna har även i år läst
mycket och dessutom har vi satsat extra på läsförståelsen i alla ämnen. Läsförståelsen är något
som vi ännu ska utveckla och som vi ska fortsätta att satsa aktivt på. Genom en förbättrad
läsförståelse vill vi kunna ge eleverna redskap att klara sig bättre i vårt digra informationssamhälle
där texter många gånger dagligen finns framför oss. Samarbetet med Metsäkulman koulu inom
finskan har fortsatt i oförminskad takt och det har underlättat att avståndet mellan skolorna har
blivit kortare. Åk 4-6 har fortsatt att brevväxla med eleverna i Kärjen koulu i Seinäjoki.
Användningsgraden av ein.fi har ökat för alla elever och vuxna. Vi har kunnat utnyttja ännu fler av
de möjligheter som ein.fi-domänen ger oss. Normen har fått fler Chromebooks under läsåret och
de används nu flitigt av alla klasser.
Efter att den utrymmeslösa skolkören fann sin övningsplats vid Kredu, har den kunnat sjunga ut
för fullt under resten av läsåret. På hösten gav kören konserten "TradeLutt" och på våren "Sound
of musicals". Vid skolkörens konserter har vi också i år fått njuta av en hel del dans. Skolkören har
även sjungit vid julfesten och i kyrkan på skolavslutningsgudstjänsten. Under höstterminen kunde
skolan erbjuda en klubb i gitarrspelning för nybörjare och under våren en klubb i musikband. Tidigt
på höstterminen fick alla också se en fin och intensiv barnopera vid Kuddnäs.
13
Eleverna vid Normen har idrottat flitigt även detta år. Många deltog, och flera med stor framgång, i
Nykarlebyskolornas friidrottstävlingar på hösten. Mitt i vintern vann flickorna guld och pojkarna
brons i NÖSIDs skolinnebandy i Stjärnhallen. På våren startade Stafettkarnevalsklubben med
otroliga 45 deltagande elever från åk 5-6. Alla sprang, efter många träningar, jättefint på
Olympiastadion i Helsingfors.
Tack vare ett enormt fint bidrag av Hem och Skola-föreningen blev en av höstens största
upplevelser på skoltid biobesöket i Jakobstad. Där fick vi se "Mumin på Rivieran" före filmen hade
Finlandspremiär. Det var roligt och spännande att få gå på bio tillsammans, från förskolan till åk 6,
och det blev en mycket fin upplevelse för alla elever. Filmen passade även perfekt in i
höstterminens stora tema som var ”Tove Jansson 100 år”. Om Tove och kring Toves alster
arbetade eleverna hela hösten i flera olika ämnen och på många olika sätt.
Den tillfälliga skolbyggnaden till trots har ändå många av Normens traditionella programpunkter
kunnat bibehållas. Åk 6 har varit på lägerskola samt framfört ett vackert Lucia-program i
Stjärnhallen och åk 5 hade både väncafé och femmans fest på samma gång. Även andra
traditioner i samband med högtider har kunnat firas.
Vi vill tacka alla föräldrar och styrelsen i Hem och Skola-föreningen för ett välfungerande
samarbete hela läsåret. Den redan nämnda bio-föreställningen, en fantastisk repris av Vårloppet
och många andra bra saker har i det tysta stött skolan på ett så värdefullt sätt.
Tack till ortens företag och enskilda som stött våra elever vid fester, lotterier och andra aktiviteter
samt med stipendier!
Pensionering
Sista skoldagen för höstterminen, 20 december 2014, gjorde Lena Frilund sin sista arbetsdag som
klasslärare. Dagen till ära firade alla skolans elever henne med stämningsfull sång. Lena har
största delen av sin lärarbana arbetat vid Normens skola och har här inspirerat och uppmuntrat
många. Hon har alltid varit konsekvent, rak och ärlig mot alla. Hon är en otrolig berättare som
kunnat fängsla både barn och vuxna. Hon har en sällsynt förmåga att få det svårgreppbara att låta
så enkelt. Lenas många olika intressen har haft stor inverkan på eleverna i skolan. Hennes
konstnärliga ådra, från textskrivande till handens skapande, har gett eleverna en estetisk grund
som de kunnat utveckla senare i livet. Lena har också varit vice-rektor vid Normens skola under
flera olika perioder.
Ett stort tack till Lena som varit en klippa att luta sig emot!
14
Skogsparkens skola
Lärare och personal
Klasslärare
Teresia Tötterman-Engström, rektor
Åsa Forsbacka, vicerektor
Tove Ceder
Carina Kangas
Harriet Nybäck
SVEAlärare
Lotta Kåll
Förskollärare
Ann-Charlotte Ahlström
Marianne Jungell
Anne-Marie Koski
Gisela Neuman
Speciallärare
Mikaela Smeds
Köks- och städpersonal Victoria Kronqvist, Anette Renvall-Kontiainen
Skolgångsbiträden
Benita Finne, Marie-Luise Liljedahl (mod.led. 8.4-Hanne Nylund vikarie)
Fastighetsskötare
Carl-Henrik Rudnäs
Mikael Åbro
Elevantal och timresurs
Förskolan har under året haft 47 barn indelade i fyra grupper. Årskurs 1 har haft 39 elever
indelade i tre basgrupper och åk 2, 32 elever indelade i 2 basgrupper, tot 71 elever. Skolans
timresurs har varit 102 vt.
Specialundervisningen
Specialundervisningsresursen har varit 21 vt. Specialläraren i Skogsparkens skola arbetar med
flexibla gruppindelningar (läsgrupper, läsförståelse och mattegrupper) i Raketen. Raketen är
avsedd för elever med behov av olika stödformer. Eleverna har fått specialundervisning i
matematik och modersmål. Den övriga resursen har använts till klinikundervisning och
kompanjonlektioner. Specialläraren har även haft träning av sociala färdigheter och samarbete i
små grupper, Grupplek.
Förskolan
Detta år har förskolan aktivt utforskat naturen och miljön. Varje vecka har barnen gjort naturstudier
eller bekantat sig med närmiljön. Fokus har legat på samarbete. Genom åldersblandade
15
temagrupper har barnen lärt känna många av Tove Janssons figurer. Toves berättelse Granen fick
utgöra grund för en fin dramatisering på förskolans julfest. I förskoleundervisningen har lagts stor
vikt vid barnens matematiska och språkliga förmåga. Barnen har jobbat aktivt i sina
matematikböcker och med det berikande materialet ur Matteskåpet.
Utdrag ur skolans dagbok
Höstterminen
20.8
21.8
21.8
3.9
12.9
16.9
16.9
v. 39
v. 40-42
7.10
8.10
24.10
10.11
14.11
17-18.11
28.11
5.12
10.12
11.12
12.12
18.12
19.12
under Kulturveckan såg vi föreställningen Hans och Greta på Kuddnäs
André Smulter utlyste skolfred för elever i Skogsparken, Normen, Metsäkulma,
Carleborgsskolan och Topeliusgymnasiet
Sommarens SOLROS (läsprojekt) premierades
idrottsdag vid Skogsvallen tillsammans med Metsäkulmas elever
Hopprepsdag med Folkhälsan
föräldramöte och Hem och skolas årsmöte
skolfotografering
öppet hus och HoSdagen
kvart om dagen läsprojekt (projektet inleddes med bokprat av bibliotekspersonalen,
läshjälp av elever från Carleborgsskolan och Normen)
utrymningsövning
F- åk 6 biobesök i Jakobstad – Mumin på Rivieran
F- åk 6 samling med anledning av FN-dagen
teater Smurfina
Mumintemat avslutas med fest F- åk 6
åk 1-2 simhallsbesök
adventsgudstjänst
Självständighetsfest F- åk 6 och festlunch tillsammans med Metsäkulma
förskolans julfest
åldersblandad julpysseldag
Luciafest i Stjärnhallen
julfest åk 1-6 firades i Stjärnhallen
stadens Lucia besökte skolan
Vårterminen
13.1
dansades julen ut
3.2
bokpratare Inger Engström på besök
17.2
skiddag
v. 11-13
Kvart om dagen läsprojekt, läshjälp av elever i Carleborgsskolan och Normen Anna
Caldén och Helena Häggström från Handikapprådet besökte förskolan
9.3 + 26.3 åk 1-2 simhallsbesök
v. 14
påsktraditioner; målning av ägg enligt vaxbatikmetoden, påskvandring
13.4
föräldramöte, föreläsare psykoterapeut Maria Sundgren-Lillqvist
20.4
åk 1-2 åkte till Vasa teater för att se Hunden och farbror Fedja, Vasa ruiner
27.4
Vårloppet
30.4
firades Valborg på torget (F-åk 6)
v.19
vårstädning på skolgården
23.5
familjedag med temat Tivoli
27.5
förskolan gör en Tidsresa på Kuddnäs
Under maj månad träffar förskolebarnen sina nya lärare och klasskamrater inför skolstarten till
hösten och åk 2 får besök av sina nya lärare
16
Samarbete
Normens flytt till baracker på skolgården har gynnat samarbetet mellan skolorna på ett värdefullt
sätt. Ändamålsenliga lösningar och pedagogiska samarbetsformer har präglat skolornas
gemensamma verksamhet under året. Skolan samarbetar också med Metsäkulma i form av
gemensamma fester och en friluftsdag.
En av skolans övriga samarbetspartners är Nykarleby församling som har besökt skolan och hållit
morgonsamlingar samt ordnat påskvandring. Nykarleby stadsbibliotek har på olika sätt erbjudit
skolan service och samarbetet har stärkts genom stadens gemensamma tyngdpunktsområde
Skolspråk och lärande.
Samarbetet med Kredu har detta år varit aktivt. Bl.a. har en grupp studerande verkat som stöd för
barn med svenska som andra språk under projektnamnet Kulturmöten. Skolans lärare håller
utvecklingssamtal med föräldrar minst en gång per läsår.
Specifika tyngdpunktsområden
Skolspråk och lärande är fortsättningsvis temat som genomsyrat skolans verksamhet under året
på olika sätt. Skolspråk och lärande integrerar alla ämnen. I Skogsparken har vi valt att betona
läsning, muntligt berättande samt läsförståelse. Vi har fortsatt med ”bokpratare” och
läsarförebilder. Under hösten uppmärksammades Tove Jansson med ett åldersintegrerat
Muminprojekt. Projektet inleddes med filmen Mumin på Rivieran, fortsatte sedan i fyra veckor med
olika inriktningar på Muminfigurerna och hela temat avslutades med en Muminfest och vernissage.
(F-åk 6)
Eleverna har fått bekanta sig med finska språket med hjälp av det digitala materialet Koskelan
perhe.
Skolans övriga tyngdpunktsområden fortsätter att vara:
arbetsro och trygghet
social kompetens
baskunskaper
Skogsparken är från och med hösten 2009 en Kiva-skola. Skolan arbetar aktivt med
elevvårdsfrågor på olika plan. Specialläraren i samråd med klasslärarna har fokus på att förstärka
det allmänna stödet för samtliga barn för att förebygga eventuella svårigheter enligt
Kelpoprogrammet.
Hem och Skola
Skogsparken och Normen har en gemensam Hem och skolaförening. Föreningen har ekonomiskt
understött skolan med bl.a. olika transporter, skidutrustningar och andra anskaffningar.
Föräldraföreningen får ett stort tack för sitt värdefulla engagemang under läsåret!
Klubbverksamhet
Under läsåret har erbjudits olika klubbar. Finska klubbar (ledare Marianne Jungell), motorikklubb
(ledare Gisela Neuman och Lotta Ahlström) samt en basketklubb för åk 1-2 med Tony Eklundh
som talkodragare. Det tackar vi för! Klubbtimmarna har varit ett bra komplement till skolans
verksamhet!
Stipendier och understöd
Skolan erhåller stipendier från bl.a. Hem och skola föreningen, Aktia bank och LC Nykarleby.
Tusen tack!
Övrigt
Skogsparkens skola tackar alla praktikanter och talkoarbetare som berikat skolan detta läsår och
engagerat sig i skolans elever och verksamhet.
Teresia Tötterman-Engström, rektor
17
Socklot skola
Personal
Camilla Berglund, förskolan
Ulla-Stina Karlsson-Lassander, åk 1
Annika Gäddnäs, åk 2
Lenita Järn/Camilla Nilsen åk 3-4
Maria Boström, åk 5-6
Patrik Hautanen, rektor
Maria Ståhl, speciallärare, vikarie Alexandra Häggblom
Gun-Lis Gleisner, städerska/kök
Mikael Broman, gårdkarlssysslorna
Vi har haft ett bra läsår med motiverade elever och bra atmosfär. Under läsåret har vår satsning
på svenska språket och ”skolspråk” präglat elevernas vardag. Att arbeta med datorn som
hjälpmedel har blivit en del av rutinerna i skolan och nu är eleverna väl förberedda för att använda
datorn som hjälpmedel i sin vardag.
Under läsåret har vi fördjupat oss i användningen av EIN.fi som vår lärplattform och satsat på att
använda pekplattor och Chromebooks i undervisningen.
Elever i åk 5-6 berättar om läsåret:
“Det var spännande att börja i skolan den 13/8. Jag minns att det var fint väder och solen sken.
Det var kul”. -Antonio“Den 20/8 hade vi läspicknick. Den dagen sken solen” -Jona“9/9 cyklade Åk 5-6 till skogen och plockade lingon. Det var ganska kul.” -Josefine“Den 26/8 hade vi skolfoto, det var Anders Wingren som fotade oss. Hela skolan tog fotot i 3-4ans
klass. Vi blev fotade där för att det var en fin bakgrund, det är Hällgrund och fiskar på väggen.” Emilia“Den 5.4/9 cyklade vi till Skogsvallen, för där var det skolmästerskap. Jag var med i höjdhopp, och
jag kom på femte plats.” -Emilia“Vi hade en vikarie som hette Camilla hon har varit vikarie mer än halva terminen för Lenita. Det
var riktigt roligt att ha Camilla som lärare.” -Antonio “Den 15/10 var vi på besök till Hirvlax, vi hade lekar och åt där” -Jona“Barnens rättigheter temadag den 20.11. Vi delade in alla i olika grupper som fick varsin uppgift att
göra under dagen. Timmen före maten redovisade grupperna sin projekt för de andra. Det var
roligt och intressant och man förstod hur barn har det runt om i världen.”-Tindra“Vi åkte till simhallen den 1/12, jag tycker om att simma.” -Irene“4.12 Vi hade gymnastik och vi skrinnade. Vi spelade och spela basket och ishockey. Och vi var
och skidade till Hässarvik. Vi åkte i skogen det var roligt och vi hade tävling vi skulle skida runt en
bana jag skidade 4 varv runt det är ju jätte roligt att skida.” -Isac-
18
“5.12 åkte åk 6 till Ämbetshuset på självständighetsfest. Jag tyckte det var roligt att vara på
självständighetsfest. Dom berättade bl.a. om hur Finland blev självständigt år 1917.” -Anton-.
“20.12.14 . Då var det julfest. Jag minns att vi sjöng sånger och hade lite teater, hade väldigt roligt.
5-6 hade den bästa teatern. Efter det fick vi gå hem och vila oss efter den långa terminen.” - Nea
“Jag minns speciellt den 7/1 då vi inte hade några läxor.” -Oscar-.
“Vi var på innebandyturnering 18 februari med både flickorna och pojkarna.”-Lina“Tisdagen den 17/2 kom Hirvlax skola hit till Soklot och vi skidade upp för Hässarvikspåret och
lekte lekar, skidade omkring och pratade, åt mackor och drack saft, och vi var ute hela dagen. Det
var roligt, och jag kommer att minnas det länge.” - Killi
“Vi var till Simpsiö (Lappu) den 16.3.15. Det var jätte roligt att åka slalom, fast det inte var många
backar, och de var inte långa. Vi var där hela dagen, vi åt korv och bröd.” :) -Leo“25/3 började stafettkarnevalsträningarna vid skolan. Uttagningarna började 20/4 och nu tränar vi
på Skogsvallen.” -Alva“29/4 hade vi hem och skola kväll. Man kunde spela brännboll, cykla på en cykelbana eller
gå/cykla en bana och svara på frågor. Det såldes bullar och korv man fick också gratis saft. Det
var konstutställning i gymnastiksalen med teckingar och slöjdprodukter som åk 5-6 har gjort under
året.” -Nora“30 April, vi åt munkar. 5-6:an hade gjort eget mjöd till första maj men eftersom vi var lediga då så
tjuvstartade vi. -LeoEfter att eleverna fått skriva ner sina kommentarer om året har vi haft:
Tidsresa till Aspegrens trädgård för åk 5-6
Handikappdag 12.5
Besök till Jakobstad simhall 13.5
Lilla stafettkarnevalen 18.5
Utfärd åk F-2 till Stundars 20.5
Stafettkarneval 22-23.5
Vårfest 27.5
Varje läsår får en del av skolans elever stipendier från olika fonder. Vi vill tacka Aktia,
Andelsbanken, Nordea, Lions, Nykarleby Älvor, och Fredrik Wikbloms stipendiefond för deras
stöd. Vi vill också tacka föräldraföreningen för deras kamratstipendium, där eleverna röstar fram
den bästa flick- och pojkkamraten under läsåret.
Ett speciellt tack till alla föräldrar som stött oss på olika sätt detta läsår. Föräldraföreningens
arbete är ovärderligt för att skolans vardag ska förgyllas, så tack än en gång till styrelsen och
andra aktiva föräldrar för deras engagemang!
Tack för ett gott samarbete detta läsår och under min tid som rektor!
Patrik Hautanen, rektor.
19
Ytterjeppo skola
Lärare och personal
Henry Kallvik, rektor, klasslärare åk 5-6
Susanna Siegfrids, klasslärare åk 1-2
Linda Ingerström, klasslärare åk 4
Carina Holm, förskolans lärare
Josefina Enström, skolgångsbiträde & timlärare
Kirsi Saari, spec. lärare
Köksa/Städare
Städare
Gårdskarl
Skolhälsovårdare
Wiktoria Bäckström
Ulla Stenvall (deltid)
Ingvar Jåfs (deltid)
Ida Sandin, skolbesök ca en gång/månad
Timresursen / Specialundervisningen
Timresursen detta läsår har varit 67 vt. Specialundervisningen har varit 4 h/vecka.
Stipendier
Skolan har erhållit stipendier från Vasa Andelsbank, Aktia bank, LC Nykarleby samt skolans egna
fonder, T. Holstius fond och R. Dahlstedts fond. Från Nykarleby församling har en bokgåva
erhållits. Skolan tackar stipendiegivarna!
Övrigt
Skolans föräldragrupp, BARNENS BÄSTA, har varit till stor hjälp för skolan. Gruppen har skött om
serveringen vid skolans fester och gett ekonomiskt stöd vid olika tillfällen. Skolan tackar
föräldrarna.
Satsningen på simundervisningen har fortsatt, vi har besökt simhallen 8 ggr. Skolan har under
läsåret haft ett trivselråd med medlemmar från alla årskurser i skolan. Rådet har gett förslag till
”åtgärder” som förbättrar trivseln i skolan.
Under läsåret har representanter från Nkby församling besökt skolan, främst i samband med
morgonsamlingarna. Margit Aromäki har varit ”mormor i skolan”. Ett stort tack till henne!
Klubbar under läsåret:
Asta Strandberg har haft finska klubb för förskolan- åk.1
På vårterminen ordnades stafettkarnevalsklubb.
Ur skolans dagbok
Ht-2014
04.09
09.09
18.09
18.09
19.09
22.09
25.09
07.10
09.10
Nkby skolornas friidrottsmästerskap på Skogsvallen.
Naturstig, vi plockade även lingon.
Bakning med 4 H ledaren.
Föräldramöte i förskolan.
Skolfoto.
Naturskoledag med Villa Elbas ledare.
Föräldramöte.
Annika C. visade sina hästar och höns med anl. av djurens vecka.
Besök till Hällmarks ladugård med anl. av djurens vecka.
20
28.10
05.11
28.11
05.12
12.12
17.12
18.12
18.12
19.12
20.12
Besök från församlingen med anl. av Alla helgons dag.
Naturskoledag med Villa Elbas ledare.
Adventsgudstjänst.
Sexorna på självständighetsfest i Ahlbäckssalen.
Luciamorgon i skolan.
Julfest.
Julpyssel i skolan.
Stadens lucia på besök.
Julsånger och ringlekar.
Avslutning av terminen.
Vt-2015
22.01
v.5
v.6
02.02
13.02
17.02
10.03
02.04
v. 15-16
17.04
21.04
24.04
30.04
06.05
13.05
19.05
22-23.05
29.05
30.05
Pingisturnering i skolan.
Praoelever från Carleborgsskolan i skolan.
Tidningsveckan.
Naturskoledag med Villa Elbas ledare.
Gideoniterna delade ut NT åt eleverna i åk 5-6.
Fastlagstisdag.
Slalomresa till Lappo.
Påskvandring vid församlingshemmet.
Öppet hus dagar i skolan.
Handikappdag med Patrik Gullström m.fl.
Teaterbesök till Stjärnhallen. ”Hunden Kastanje”
Carleborgsskolans studiehandledare och kuratorer på besök.
Utklädningsdag med program med anledning av Valborg.
Utfärdsdag till Karleby. Naturskoledag vid Villa Elba.
Städdag
Brandövning, utrymningsövning.
Stafettkarnevalen i Helsingfors för åk. 3-6.
Vårfest i skolan.
Skolgudstjänst och avslutning av läsåret.
21
Carleborgsskolan
Lärare och personal
Anttila Juha
Back Sebastian,
Backlund Markus
Björkgren Ulrika
Brännbacka Birgitta
Ceder Tove
Ekstrand Simon
Fellman Camilla
Fors Anette
Forsman Åsa
Grön Janika
Holm Nina
Häggblom Yvonne
Isomäki Jori
Kula Greta
Kåll Lotta
Lillqvist Marika
Lundberg Margareta
Mattsson Joakim
Nygård Camilla
Nylund Margita
Nyman Samuel
Ollandt Kerstin
Riska-Snellman Sofia
Sandström Jonatan
Siekkinen Britt-Marie
Storbacka Mikaela
Sundell Eivor
TM
SPL
PeM
FM
SPL
PeM
FM
FM
PeM
FM
FM
HuK
PeK
FM
SPL
PeM
FM
FM
FM
FM
TM, SH
KLL
SPL
FM
FM
Idrottslär.
FM
RE, HS
ord
SD
ord
TN
ord
BG
timl
SD
ord
HU
timl
HI,SL
ord
FI
ord
MU, BG
ord
EN
timl, vårterminen
BG
vik. 25.08-14-20.02-15
MA, FK
ord
MO
ord
GY
timl
MA, FK
ord
SD
timl
HU
ord
EN
ord avgick med pension 20.12-14
EN
ord
MO
ord
FI
ord
SH
ord
MA
timl
SD
ord
MA. FK, DT ord
MA, FK
ord
GY
ord
BG
ord tjänstledig 15.08-14- 2.04-15,
deltid 3.04-30.05.-15
Svanberg-Nylund Susanne
Vestersund-Räikkönen Catarina
Wikström Ulla-Brita, rektor
Wingren Kerstin
von Essen Charlotte
Österlund Cecilia
FM
FM
TEXL
PeM
KM
BG
MO, Sv. för inv.timl
FR
timl
SH, HK
ord
TS, HI, HK ord
BK
ord
vik. 12.03-15-30.05-15
Englund Inger, kanslist (50%), tjänstledig
Haglund Johanna, kurator (75%) moderskapsledig från 14.11-14
Sundström Janina, vik kurator från 14.11-14
Hedman Sofia, psykolog
Lundqvist-Eklund Terese, skolgångsbiträde
Rudnäs Karl-Henrik, fastighetsskötare
Salonen Susanne, skolgångsbiträde
Sandin Ida, skolhälsovårdare
Sourander Sanne, kanslist (25%)
Svenlin Tina, kanslist (50%) från 25.08-14
Åbro Mikael, fastighetsskötare
22
Kökspersonal
Nygård Karin, husmor
Andersson Pamela, köksbiträde
Nyman Maj-Len, köksbiträde
Saari Carina, köksbiträde
Stråka Kristina, köksbiträde
Söderlund Carola, köksbiträde
Öhberg Gun-Viol, köksbiträde
Städpersonal
Aspfors Kristina, städare
Kronqvist Agneta, städare
Lithens Monica, städare
Mäkelä Malin, städare
Nyman Margareta, städare,
Wärnman Yvonne, städare,
skolområdet 100%
TG 100%
CBS 4 tim
CBS 100%
CBS 4 tim
TG 4im, CBS 3 tim
Ur skolans dagbok
Läsåret inleddes
20.08
Lägerskola för elever på åk 7 vid Klippan i Monäs, föräldramöte
20.08
Brännbollsyra för elever på åk 8-9
21.08
Skolfotografering
21.08
Skolfred utlystes
26.08
Föräldramöte 9R
03.09
Temaföreläsning till åk 7, Christoph Treier
13.09
Röda Korsets hungerdagsinsamling
18.09
Tidsresa åk 7, 1808-09 års krig
27.09
Hem och skola dagen
11.10
Öppet Hus, Talang -15
11.10
Dagsverksdag
16-17.10 Höstlov
22.10
Studiebesök till Optima, åk 9
27-31.10 Prao för eleverna i 9 BC
29.10
Föreningen Hem och skola r.f, årsmöte, föräldramöte, föredrag av Ann-Catrine
Engström-Käld
3-7.11
Prao för eleverna i 9 DER
4.11
Mästare 9 tävlingar
5 11
Temaföreläsning ”Förintelsen” av Livia Fränkel
14.11
Temaföreläsning ”Vår konsumtion” med producenter Tomas Snellman och Sten-Olof
Backlund
26.11
Teaterbesök till Vasa Teater, åk 9
28.11
Adventsgudstjänst
05.12
Självständighetsfest och middag
08.12
Prao för eleverna i 9 R
12.12
17.12
19.12
Julfest
Skolans lucia
Temaföreläsning ”Vår konsumtion” Tessa Turtonen
Stadens Lucia på besök
23
07.01
14.01
19-23.01
23.01
26-30.01
27.01
28.01
04.01
05.02
06.02
13.02
23-27.2
10-11.03
11.03
13.03
08.04
16.04
19-20.03
27.04
30.04
07-08.05
12.05
13.05
22-23.05
25-27.05
26.05
29.05
30.06
Vårterminen inleddes
Z. Topelius firades med fackeltåg och kransnedläggning i Tupeliparken
Prao för eleverna i 9 DER
Temaeftermiddag, sportaktiviteter
Prao för eleverna i 9 BC
Föräldramöte för åk 9, info och minimässa om andra stadiets utbildningar
Temalektioner, ”Hälsa” åk 8
Skogsnötentävling , åk 9
Runebergsdagen uppmärksammades vid morgonsamlingen
Åk 9 deltog i valduell mellan Elli Fleen och Steven Frostdahl
Alla hjärtans dag, väneleverna arrangerade kramtävling
Sportlov
Tidningsvecka med Joakim Bonns
Föräldramöte för åk 8, Sofia Hedman
Vintersportdag
Musicalen, Natten är ännu ung, åk 8
Studiebesök till Heureca i Helsingfors, tillvalselever i UUU åk 8-9
Tidsresa på Rådhuset, åk 7-8
Vårstädning, åk 7
Valborgsfest
Vänelevsskolning på Sparvboet
Information till elever på åk 6 och deras föräldrar
Klassresa till Tammerfors, åk 9
Stafettkarneval
Projekt 9, åk 9
Eleverna på åk 7 besöker Power Park
Skolgudstjänst
Avslutning och dimission
Vid en tillbakablick kan jag konstatera att vi har haft ett händelserikt och mångsidigt läsår. Det
övergripande temat för året har varit ”Att växa som människa”. Inom ramen för temat har vi haft
olika lektioner och morgonsamlingar med gästföreläsare som belyst ämnet ur olika synvinklar.
Christoph Treir höll en föreläsning åt 7:orna med temat ”Va bra att du inte röker”. Det är ett försök
att stärka elevernas självkänsla och kunna stå emot grupptrycket samt göra positiva beslut för
framtiden. Undersökningar har visat att ungdomar som inte börjar röka i tonåren med stor
sannolikheten inte börjar röka. Temaföreläsningen kring vår konsumtion med producenter och
Tessa Turtonen gav oss nyttig information. Vi har orsak att fundera över vilka ekologiska avtryck vi
lämnar efter oss.
Nykarleby stad har satsat på att lunchen ska tillredas av bra råvaror från början till slut. Det vill
säga att maten tillreds av närodlade eller åtminstone inhemska råvaror samtidigt som
användningen av halvfabrikat minimeras. I fjol våras tog staden ytterligare ett steg mot en
förbättrad skolmat då man beslöt att gå med i ett nationellt program som heter ”Stegvis mot eko”.
Programmet går ut på att andelen ekologiska råvaror gradvis ökar i den offentliga bespisningen.
Skolans självständighetsfest var särskilt festlig i år. Det var dukade långbord och tre rätters lunch,
musikalisk underhållning och festtal av Kjell Lindroos. Det är en satsning som skolan kommer att
göra vart tredje år.
24
Under vårterminen kan bl.a. nämnas Hälsodagen som arrangerades av studerande på YA för
eleverna i åk 8. Musicalen ”Natten är ännu ung” fick eleverna i åk 8 delta i. Det var ett uppskattat
besök. Biljetterna sponsorerades av Folkhälsan och av Carleborgsskolans Hem och
Skolaförening.
Utmärkande för året har varit vår omorganisering av eleverna i åk 9. Vi startade en Resursklass
med 10 elever. Eleverna och deras vårdnadshavare fick ansöka om plats i klassen. Glädjande nog
var det tillräckligt många elever som insåg att de kunde höja sina skolprestationer om de får ett
ökat pedagogiskt, emotionellt och socialt stöd. För att få ett större helhetsansvar för eleverna
undervisar färre lärare gruppen i flera ämnen. Undervisningen utgår ifrån elevens enskilda behov
med fokus på kunskaper och sociala färdigheter. Eleverna i resursklassen har av olika anledningar
haft svårt att fungera i den ”normala” klassen. Det kan handla om koncentrationssvårigheter,
kunskapsluckor eller en känsla av utanförskap. Resursklassen har varit en positiv erfarenhet både
för eleverna i klassen och för de övriga niorna.
Det centrala i skolan är ändå den normala undervisningen. Lärare som brinner för sitt ämne ger en
ovärderlig inspiration till elevers fortsatta yrkesval. Här är alla ämnen lika viktiga. Vi skall ge
eleverna en bra grund, oberoende av om de fortsätter med praktiska eller mera teoretiska studier.
Vi får vara med och så frön till både blivande professorer och bilmekaniker. Yrkeskunskapen och
yrkesstoltheten är i båda fallen lika värdefulla.
Vi sänder med stolthet ut 76 elever till andra stadiets utbildningar. De har varit goda förebilder och
vi önskar dem alla lycka till.
Jag vill framföra ett stort tack till alla elever och arbetskamrater i skolan. Genom både motgångar
och framgångar har vi tillsammans vuxit och blivit starkare. En riktigt skön sommar önskar jag er
allihop!
Ulla-Brita Wikström, rektor
Elevantalet och timresursen
I den grundläggande utbildningen har 217 elever deltagit, fördelade på följande årskurser, årskurs
7 - 56 elever, åk 8 - 85 elever, åk 9 - 76 elever.
Skolan har haft en timresurs på 455 veckotimmar (vh), inklusive 8 vh stödundervisning.
Specialundervisningen har tilldelats 68 vh.
Carleborgsskolans hemsida
Hemsidan handhas av lektor Jonatan Sandström. Hemsidans adress är:
www.nykarleby.fi/carleborgsskolan
25
QR-kod till bloggen
CARLEBORGSSKOLANS BLOGG
finns sedan hösten 2014 på adressen carleborg.blogspot.fi. Syftet med bloggen är att skapa en
öppen kanal mellan lärare, elever och föräldrar. I bloggen får alla ta del av olika händelser som
sker i Carleborgsskolan under läsåret; studiebesök, medaljregn, fackeltåg, pulkaåkning, friluftsdag,
självständighetsfest, författarbesök, teater- och musikalbesök mm. Bloggen länkar också till
pojkarnas och flickornas gymnastikprogram, dagens matlista och olika digitala verktyg. Vi vill med
bloggens hjälp göra vår skola intressantare och ge en bild av det som händer i och utanför
klassrummet.
Camilla Fellman har startat och ansvarat för skolans blogg.
Klubbverksamhet
Klubbverksamheten har kunnat fortsätta även detta läsår tack vara statligt understöd. I
Carleborgsskolan har följande klubbar hållits: Idrottsklubbar i form av träning inför olika tävlingar
så som fotboll, innebandy, volleyboll och stafettkarneval.
Drama och scenkonst samt
musikklubbar där man övat in program för olika fester. Hygienpasset avlades av 10 elever efter att
de deltagit i teorilektioner och klarat av tenten. Läxstöd två gånger /vecka efter skolan och en
klubb i spanska har hållits.
Klubbtimmarna har varit ett bra komplement till undervisningen och gett eleverna inspirerande
fritidsaktiviteter och ökade färdigheter.
Idrottsverksamhet
Skolidrottsåret 2014-2015 har innehållit såväl traditionella som nya idrottsevenemang.
Vi inledde hösten med vår traditionella brännbollsyra, där eleverna klassvis gör upp
om vilken klass som är kung på brännbollsplanen. I år var det 9D som tog hem den ärofyllda titeln.
Finlands Svenska Skolidrottsförbund (SFSI) ordnade i september skolmästerskap i fotboll. Från
Carleborgsskolan deltog vi inte med något flicklag i år, men pojkarna var med och spelade
turnering i Jakobstad. De spelade totalt tre matcher med saldot en vinst, en oavgjord och en
förlust. Det resulterade i en andra plats i gruppen, vilket tyvärr inte räckte för att ta sig vidare till
finalturneringen.
SFSI:s skolmästerskap i innebandy hade i år genomgått en förändring vad gäller
spelupplägg. Nytt för i år var att det spelades en skild turnering för de österbottniska skolorna och
en skild turnering för skolorna i södra Finland. CBS:s flicklag spelade sin grundomgång i
Jakobstad men tog sig inte därifrån vidare till finalturneringen. Pojkarna däremot vann sin
grundomgång som spelades på hemmaplan i Stjärnhallen och avancerade därmed till
finalturneringen i Botniahallen. Där slutade de på en fin andra plats.
Nyheten från i fjol, CBS:s starkaste klass, ordnades också detta år. Det är en tävling
var skolans elever klassvis visar prov på bl.a. armstyrka, bålstyrka, snabbhet och balans. CBS:s
starkaste klass läsåret 2014-2014 blev 8D. Vi gratulerar.
I skolornas skidmästerskap samarbetar SFSI med KLL (Koululiikuntaliitto). Tävlingen
ordnades i år i Imatra och CBS hade tre representanter på plats; Amanda Strandvall, Sonja
26
Katajamäki och Cecilia Back. Bland de finlandssvenska åkarna placerade sig Amanda på andra
plats (11:e totalt), Sonja på tredje plats (21:a totalt) och Cecilia på fjärde plats (32:a totalt). Bra
jobbat tjejer!
Elias Nordström deltog i KLL:s skidtävling i Kortesjärvi och blev där 6:e i sin klass.
Trevligt att Carleborgsskolans namn också får synas i finskspråkiga skolsammanhang tycker vi.
Skolans egen friluftsdag ordnades i mars. Eleverna kunde den dagen välja mellan en heldagsresa
till Vuokatti eller en lite kortare utedag i Lappo. Vädret var på vår sida och vi hade en fin utedag på
både ställena.
Skolmästerskapen i volleyboll ordnades i år i Stjärnhallen i en gemensam
storturnering för alla österbottniska lag. Carleborgsskolan trivdes på hemmaplan och spelade
mycket bra, vilket resulterade i en silvermedalj för pojkarna och en bronspeng för flickorna.
En trevlig nyhet för i år var hockeyturneringen som ordnades på initiativ av de manliga
gympalärarna i nejden. I turneringen som spelades i Komarov Arena deltog Carleborgsskolan,
Sursik, Oxhamns och Ådalens skola. CBS deltog med två lag och placerade sig på finfina andra
och tredje plats. Vi siktar på en fortsättning på hockeyturneringen nästa år.
Sist, men absolut inte minst, i skolidrottskalendern står Stafettkarnevalen. I skrivande
stund har träningarna inletts och vi satsar och hoppas på att åtminstone kunna försvara fjolårets
tredjeplats i Dubbel svensk mix-stafetten.
Idrottslärarna Mikaela Storbacka och Jori Isomäki
Kultur i skolan
Tillvalsgruppen i bildkonst, årskurs 9, fick inom ett ”kultur i skolan-projekt” lära sig grunderna i
fotografering. Fotograf Mats Sandström lärde bl.a. ut hur viktigt det är med ljussättning vid
porträttfotografering. Teori blandades med praktiska övningar.
Eleverna på besök i Bildströms fotostudio
27
Självständighetsfest
Kenneth Broo och Kerstin Wingren hänger upp Himmeln som tillverkats av eleverna i textil, bildkonst och träslöjd .
Kerstin Wingren dukar inför självständighetsfesten
Praouppsats:
På sidan 99
Prao. Ett kort litet ord som kan gör alla nior nervösa. Alla vet vad prao innebär, det är
den veckan när niorna är borta från skolan och man kan hitta dem på intressanta arbetsplatser
som caféer, blombutiker, byggfirmor, bagerier och så vidare. Vad förkortningen prao står för vet
knappt niorna själva. Prao står för PRaktisk ArbetslivsOrientering. På svenska är det ungefär “se
hur det fungerar på en arbetsplats i verkligheten”. I en del skolor kallas det pryo. Jag tror att det
betyder praktisk yrkeslivsorientering, eller något liknande.
Först måste man söka sin praoplats. Det är den besvärliga delen av praon. Man
måste bestämma sig vart man vill, och helst vara den första som frågar. Ibland tar arbetsplatsen
inte emot praoelever av olika anledningar, och då måste man tänka om. Efter nej från både Wasa
Teater och Herlers bokhandel, frågade jag på Nykarleby stadsbibliotek. Där fick jag ett ja. Jag
hade tänkt på biblioteket som ett alternativ, av den ganska enkla anledningen att jag gillar böcker
och trivs på bibliotek. Ingen i min familj vill följa med mig till bibban eftersom det tar en halv evighet
för mig att bli klar där. Så en vecka på bibban borde ju passa mig.
Nykarleby stadsbibliotek är egentligen ganska litet. När man kommer in genom dörren
ser man nästan hela utrymmet, eller man skulle göra det om det inte var en massa bokhyllor
ivägen. Men de har eget skyltfönster, i vilket det just nu står några papperstroll (nordiska
biblioteksveckan) som jag har klippt ut. Det ganska mysigt där, och tyst. Det är liksom ett märkligt
lugn i hela bibban. Jag tror att det beror på böckerna.
Nu några seriösare fakta. Jag såg sex anställda på bibban. En av dem är chef, så hon
var mest på kontoret och funderade på bokfakturor. För övrigt var en lite mer teknisk, eller kanske
datakunnig, och en annan lär vara bäst på att lappa böcker. Deras arbetstider är lite varierande
beroende på vintertid, om de jobbar på kvällen, på en lördag o.s.v. Biblioteket har också en
källare, där magasinen för barn och vuxenböcker finns. De har också ett forskningsrum (om du
28
inte vet vad det är, läs “biblioteksmysteriet” av Martin Widmark) och ett rum med böcker som har
koppling till hembygden (där finns bl.a “Minkriket”). I källaren finns också kafferummet.
Dagarna liknade varandra ganska mycket. Innan bibban öppnade skulle böcker som
kommit in under natten returneras, tidningar sättas i tidningsläsesalen (det gällde att kolla
datumen) och returnerade böcker läggas tillbaka i hyllorna. Klockan tio öppnade bibban.
Det var mer spännande att vara på biblioteket än man skulle kunna tro. Mina uppgifter
var ganska varierande, fast de hade alla med böcker att göra. Jag kom ganska snabbt fram till att
man nog ska kunna alfabetet rätt bra om man är på bibban. Nästan allting är i alfabetisk ordning.
Under veckan sorterade jag in lånekortsansökningar i mappar, alfabetiskt, och det är otroligt hur
många Blomqvist och Fors som har lånekort i Nykarleby. Jag satt också en del vid
plastningsdisken. Det finns en skild disk, lite undanskymd, under anslagstavlan i hörnet av disken.
De har bokplast i olika höjder, för att underlätta plastningen. Sen fick jag lära mig en lite kul grej
om stämplarna i biblioteksböcker. Böckerna stämplas på en av de första sidorna, ovanför eller
mellan “Ex 1” markeringen. Nästa stämpel är på sidan 99, sedan sidan 199, efter det 299, så
många 99-sidor det finns. Sedan stämplar man sista sidan där texten tar slut. Det här gäller alla
böcker, utom de som har färre sidor, då stämplar man på sidan 33 eller någonstans i mitten. Trots
att jag har läst väldigt många böcker har jag aldrig tänkt på var stämpeln sitter! När man plastar
måste man också se till att boken har streckkod och bokstavsmärkning på ryggen. Sen ska man
klistra dit färgmärkningen. En del böcker, som vuxenromaner, ska inte ha någon färgmärkning. Det
är lite förvirrande, och dessutom vill den lilla färgade klisterlappen lossna, så att man måste klistra
fast den efteråt med ännu en plastbit. Det fanns en hel del nya böcker på kontoret när jag kom. Till
exempel fanns det en bok som jag ville läsa. För att öva fick jag reservera den åt mig själv, klistra
streckkod på den, och sedan låna den (plastningen skötte någon annan). Sedan lyckades jag
glömma den på disken med kvittot som bokmärke.
Det kom en hel kartong med nya böcker till biblioteket på torsdagen. De skulle förstås
plockas i ordning på en kärra enligt en lista. Andra böcker som skulle plockas var julböckerna som
togs upp från magasinet. Av någon konstig anledning är intresset för dem inte så stort på
sommaren. Men jag gjorde faktiskt annat än att plocka och plasta. Jag fick också betjäna kunder,
särskilt på fredagen när min handledare och alla andra var på kurs. Då hade jag och en f.d
bibliotekarie (pensionerad) hand om bibban. Eftersom det var Nykarleby-fredag kom det ganska
många kunder. Under veckan lärde jag mig också några saker på dator. Bibban använder
programmet gemini för att låna ut, returnera, reservera och dylikt. Jag tror att det är bra att kunna
också i framtiden, om jag skulle sommarjobba på en bibba eller känna någon som skulle göra det.
Man kan sammanfatta veckan så att jag nu har en ganska bra inblick i hur det fungerar på ett
bibliotek, också i detalj, och att det var betydligt intressantare än jag trodde. Personligen tycker jag
att prao är ett ganska fiffigt påhitt, man får se arbetsplatser i action, kan få en liten vink om sitt
framtida yrkesval och man får en liten paus från läxor och skola, vilket faktiskt kan vara skönt i
oktober-november, när det kan börja kännas lite tungt.
Som avslutning lite smygreklam/skryt: Om man går in på fredrikabiblioteken (jag
rekommenderar att man skaffar sig en pin-kod och skapar en inloggning, mycket praktiskt, men
det här fungerar utan) och går under Nykarleby på “tips och inspiration” och sedan “barn och
unga” så finns där ett boktips som jag har skrivit om boken “Airhead”. Jag har också
rekommenderat böcker från barnens nyhetslista (mitt namn finns med). Så, det var min bibbavecka.
Klara Nybäck
UUU – Upptäck, utforska, upplev
Detta läsår har 16 elever från åk 8 och 19 elever från åk 9 haft UUU som tillval. Niorna har varit
delade i två grupper. Åttorna har besökt BSB och EurMark, vi blev mycket väl emottagna och det
tackar vi för. Niorna har varit på studiebesök till Mirka. Mirka bekostade transporten och hade
ordnat program för oss. Den 16.4 åkte vi alla till Heureka för en heldag i vetenskapens tecken.
29
Greta hade ansökt om och fick bidrag från Svenska Tekniska Vetenskapsakademin i Finland.
Bidraget täckte resan, inträdet och maten. Vi hade en fin dag med idel glada miner och härliga
elever.
Greta, Ulrika och Nina
Elevkårsstyrelsen vid Carleborgsskolan
Elevkårsstyrelsen vid Carleborgsskolan kan se tillbaka på ett mycket aktivt läsår 2014-2015.
Styrelsen har på olika plan fört fram elevernas åsikter på ett förtjänstfullt sätt. Dessutom har
styrelsen ordnat olika evenemang samt program för skolans elever och på så sätt bidragit till en
bättre skola. Från årets verksamhet kan nämnas två skrivelser till stadens beslutsfattare, Suit-Up
dagen den 5:e december då eleverna uppmuntrades att klä upp sig för en dag samt att skolan nu
har ett fadderbarn i Senegal via Finska missionssällskapet. Listan kan göras mycket längre då
engagemanget och viljan att påverka skolan har varit stor hos styrelsen i år. Som ordförande har
Lina Sundell verkat, med Erik Östman som vice ordförande.
Simon Ekstrand, handledare för elevkårsstyrelsen
Vänelever
Vänelevernas uppgift är att göra starten i den nya skolan så trevlig och trygg som möjligt. Genom
vänelevsverksamheten uppmuntras äldre elever att ta ansvar och visa omtanke om de yngre
eleverna genom olika konkreta uppgifter och aktiviteter. De har deltagit i lägerskoldagen på
Klippan och ordnat aktiviteter i samband med adventsfirandet och vändagen. De har även gjort en
film om Carleborgsskolan som studiehandledaren och kuratorn använt under lågstadiebesöken för
att ge sexorna en inblick i skoldagen på Carleborgsskolan. Väneleverna har fått utbildning för
vänelevsverksamheten av handledarna.
Under läsåret har följande elever varit vänelever:
8a Jasmine Nyvall, 8b Moa Mattbäck, 8e Axel Hedman och Robin Kronqvist, 9b Cecilia Norrrgård,
9c Martin Holmgård och Lina Sundell, 9d Evelina Blom, 9e Jonathan Back
Dimitterade
9B
Backlund
Backlund
David
Kenneth
Lillvik
Alexandra
Palomäki
Emil
Mattsson
Emilia
Pelkkikangas Sebastian
Blom
Jeanette
Norrgård
Cecilia
Strandberg
Valter
Blomqvist
Emil
Nybyggar
Liza
Strandvall
Amanda
Enlund
Mathilda
Nylund
Robin
Vikström
Sebastian
Kvist
Alexandra
Nyman
Jimmy
Östman
Erik
9C
Asghari
Hassan
Jafari
Mohammad
Strang
Lina
Fleen
Simon
Kengo
Vincent
Stråka
Christoffer
Heikkala
Janina
Mäkelä
Tobias
Stråka
Emil
Helala
Matilda
Noori
Zahra
Sundell
Lina
Holmgård
Martin
Renvall
Vanessa
Söderman
Vanessa
Ingman
Johanna
Sandås
Emil
30
9D
Back
Cecilia
Kronqvist
Linda
Rudnäs
Valter
Blom
Evelina
Lindvall
Elias
Snellman
Dennis
Dahlström
Ida
Löfdahl
Kenny
Wikblad
Marcus
Harju
Milko
Lönnqvist
Anton
Östergård
Emilia
Karf
Johannes
Nybäck
Klara
Katajamäki
Sonja
Renvaktar Simone
9E
Ahlskog
Cajsa-Stina
Fors
Emilia
Sandberg
David
Back
Jonathan
Julin
Joakim
Sandberg
Tobias
Backlund
Maxim
Karlström
Anton
Sjöblom
Alexander
Bergström
Terese
Kling
Kevin
Stubb
Ida
Broo
Johan
Nylund
Oline
Sundqvist
Frans
9R
Backlund
Nikolaj
Klemets
Samuel
Wiss
Erica
Bexar
Simon
Kling
Anton
Yli-Suutala
Matias
Frilund
Mattias
Lillvik
Emilia
Järnström
Otto
Sjöblom
Filip
Stipendier och premier
Aktia Bank, CJ Altius Solutions, Erik och Jonas kamratfond, Erik Åhmans stipendiefond, Jeppo
LC, LC Munsala, LC Nykarleby älvorna, Nordea Bank, Nykarleby stad, Nykarleby LC, Nykarleby
Marthaförening, Vasa Andelsbank, Nykarleby lokalförsäkring, Kovjoki byafond och Leo Ågrens
fond.
Skolan tackar stipendiegivarna och Carleborgsskolans Hem och Skolaförening för olika understöd
vi fått under året.
Lärarna har fördelat stipendierna och premierna till följande elever:
9B
9C
9D
Blomqvist Emil
Fleen Simon
Back Cecilia
Kvist Alexandra
Heikkala Janina
Blom Evelina
Norrgård Cecilia
Holmgård Martin
Lindvall Elias
Nyman Jimmy
Ingman Johanna
Nybäck Klara
Palomäki Emil
Strang Lina
Renvaktar Simone
Pelkkikangas Sebastian
Sundell Lina
Strandvall Amanda
Östman Erik
9E
9R
Ahlskog Cajsa-Stina
Bexar Simon
Back Jonathan
Frilund Mattias
Backlund Maxim
Wiss Erica
31
Broo Johan
Sandberg David
Sundqvist Frans
Eleverna har röstat fram följande kamratstipendier:
Lina Sindell 9 C och Johannes Karf 9 D
Topeliusgymnasiet
Lärare:
Kula Stefan, FM
Back Ann-Katrin, FM
Vikström Johan, FM
Björkgren Ulrika, FM
Essen von Charlotte, FM , KM
Fors Anette, PK
Hautanen Carina, FM
Kronholm-Cederberg Annette, FD
Lindholm Monia, FM
Virtanen-Stormåns Sofia, FM
Storbacka Mikaela, idrottslärare
Söderström Elisabet, FM
Vestersund-Räikkönen Catarina, FM
Timlärare:
Brännbacka Birgitta PM
Isomäki Jori, PK
Kula Greta, FM
Mattsson Joakim, FM
Nyman Samuel, FM
Rektor, filosofi
Matematik, kemi; föräldraledig
Matematik och kemi, vikarie
Biologi och geografi
Bildkonst
Musik
Tyska, engelska
Modersmålet
Historia, samhällslära, företagskunskap
Finska, modersmål
Gymnastik, hälsokunskap
Religion, psykologi, hälsokunskap
Franska, engelska
Kanslist:
Vaktmästare:
Sanne Sourander
Carl-Henrik Rudnäs, Mikael Åbro
Studiehandledare och speciallärare
Gymnastik
Fysik
Engelska, dataansvarig
studiehandledare
Elevkårens styrelse:
Karolina Junell
Celine Hellström
Colin Björkholm
Gabrielle Nyholm
Alexander Bock
Anton Jansson
Mattias Nystrand
Studerande
1 Grupphandledare: Ulrika Björkgren och Monia Lindholm
Aho
Brännbacka
Byggmästar
Danylov
Finne
Forsgård
Jessica
Julia
Anna
Daniel
Gisela
Felix
Kock
Lillas
Losvik
Löfdahl
Nyholm
Nylund
Joanna
Didrik
Eirin
Emma
Gabrielle
Amanda
Sjöholm
Smeds
Snellman
Snårbacka
Ståhlberg
Sundqvist
William
Johanna
Filip
Michelle
Heidi *
Dennis
32
Frilund
Hellström
Holm
Holm
Höglund
Kilponen
Hanna
Celine
Aurora
Mattias
Jonathan
Elinor
Nylund
Nylund
Nylund
Nyman
Nystrand
Olesen
Ellinor
Irma
Oscar
Alexander
Mattias
Henri
Westerholm
Westerlund
Wiik
Wikblom
Wikström
Jonas
Minna **
William
Cecilia
Sofie
* avg. 20.11-14
** avg. 27.08-14
2 Grupphandledare: Catarina Vestersund-Räikkönen och Carina Hautanen
Ahlskog
Andersson
Antus
Appel
Backlund
Blomqvist
Blomqvist
Bock
Bonns
Brunell
Edman
Ehrström
Ek
Envik
Forsgård
Sara
Emma
Ida-Linn
Julius
Edvin
Jenni
Victoria
Alexander
Linus
Julia
Isak
Nathalie
Rebecca
Alexander
Fanny
Gudenko
Harald
Harju
Hellman
Hellman
Helsing
Jafari
Jansson
Junell
Kronqvist
Kulla
Lillkung
Lindell
Lindroos
Mattbäck
Oleksandr
Wilhelm
Milla
Fredrik
Oscar
Kim
Fatemeh
Anton
Karolina
Filiph
Sandra
Emil
Evelina
Anton
Minnéa
Mårtens
Nguyen
Nilsson
Norrgård
Nygård
Nygård
Nyman
Sjöholm
Sundqvist
Sundström
Vester
Westin
Victoria *
Johan
Jonathan
Josefine
Emilie
Lucas
Ellinor
Sandra
Malin
Jennie
Erica
Lucas
* avg. 20.12-14
3 Grupphandledare: Elisabet Söderström och Anette Kronholm-Cederberg
Björkholm
Bonde
Ek
Fellman
Fridlund
Frilund
Hautanen
Heinonen
Holm
Holmgård
Holmqvist
Häggman
Junell
Colin
Sofia
Caroline
Oliver
Benjamin
Amanda
Linda
Carolina
Kevin
Rebecca
Robin
Doris
Rebecca
Kronqvist
Kåll
Lassander
Lemberg
Lindell
Lindvall
Marjamäki
Nordström
Nylund
Nylund
Nyman
Palm
Pekkarinen
Paulina
Robin
Josefin
Laura
Angelica
Johannes
Ronnie
Malin
Heidi
Katrina
André
Fredrik
Hannah
Rudnäs
Sandvik
Skog
Snårbacka
Storskrubb
Takala
Wik
Wikström
Willman
Willman
Österbacka
Zacharias
Lina
Leslie
Jennifer
Jessica
Joni
Elin
Sonja *
Felicia
Robin
Daniel
* student 05.12-14
Läsåret 2014-2015
Det har varit ett turbulent läsår under vilket det har diskuterats gymnasieutbildningens framtid i
Finland både på riks- och kommunal nivå. De aviserade lagförslagen om upprätthållarskap för
gymnasier och finansiering av gymnasieutbildning föll i riksdagen i mars 2015. Men de framtida
förutsättningarna att bedriva gymnasieutbildning kommer hur som helst att försvåras på grund av
nedskärningar i den statliga finansieringen av gymnasierna. På kommunal nivå så har det förts
intensiva förhandlingar kring olika scenarier om hur framtiden borde se ut för att bibehålla
kvaliteten på undervisningen och samtidigt få ner kostnaderna. Nykarleby stad har varit en aktiv
33
föregångare, som har diskuterat olika alternativ med de närliggande kommunerna. Det är viktigt att
man så snabbt som möjligt kunde komma fram till en hållbar lösning om samarbete mellan
kommunerna.
Studentexamen kommer att digitaliseras stegvis från och med hösten 2016 och inleds med
ämnena geografi, filosofi och tyska. Planeringen och förberedelserna är redan i full gång och
arbetet med att ställa i ordning en skrivsal för detta ändamål har inletts och kommer till stor del att
verkställas under hösten 2015. Den första generalrepetitionen inför den digitala studentexamen
sker 2.10 2015.
Dessutom skall en ny läroplan tas i bruk från och med 1.8 2016. Den svenska versionen av
läroplanen kommer tyvärr att vara tillgänglig först i september 2015 i och med att riksdagen då
fastställer den. Vissa små ändringar i timfördelningen kommer att finnas i den nya läroplanen.
Samarbetet mellan gymnasierna i norra svenska Österbotten är välfungerande. Den primära
uppgiften för detta samarbete är att kunna erbjuda virtuella kurser. Detta läsår har våra
studerande haft möjlighet att välja över 20 virtuella kurser. Gemensamma fortbildningsdagar för
skolornas lärare har också hållits. Detta samarbete går under namnet Team Nord.
Skolans interna arbete är intensivt. Förutom vår primära uppgift att undervisa och förmedla
kunskap försöker vi förgylla tillvaron också med andra aktiviteter. En del av dessa aktiviteter
framkommer i denna årsberättelse som för första gången finns i digital form på stadens hemsida.
Gymnasiets lärare har detta läsår utarbetat ett dokument som vi kallar ”Kodknäckaren”. Detta
dokuments primära uppgift är att hjälpa våra studerande att ”knäcka koder” för att på optimalt sätt
lyckas i gymnasiestudierna och i studentskrivningarna. Detta dokument har väckt intresse också
utanför vår skola. ”Kodknäckaren” kommer att tas i bruk från och med höstterminen 2015.
Vår skola har medverkat i projektet ”Studera smart” initierat av Helsingfors universitet. Målet har
varit att hjälpa våra studerande och vår skola med att förbereda för universitetsstudier. Ämnena
fysik, kemi och psykologi har varit i fokus i projektet.
Detta läsår har vi också medverkat i ett forskningsprojekt vars namn är ”Textmöten”. Det är ett
samarbetsprojekt mellan Helsingfors universitet och Åbo Akademi om språk och skrivande genom
telefonanvändning. Projektet pågår mellan augusti 2014 och juli 2017. Under tiden 24-27.4 2015
filmades fyra av våra studerande från åk 1. Dessutom dokumenterades deras telefonskärmar och
telefonanvändning.
Skolan har haft en mycket aktiv elevkårsstyrelse som tagit initiativ till och verkställt aktiviteter för
att höja trivseln i skolan. På skolan har vi lyckats skapa en verksamhetskultur i vilken våra
studerande är medverkande i alla beslut som tas. I detta finns en stor trygghet och styrka. Elisabet
Söderström har fungerat som elevkårens handledande lärare.
Från och med 1.1 2015 tog vi på skolan tillsammans med elevkårens styrelse ett beslut att skolan
inte mera behöver tillhandahålla datorer för våra studerande, utan var och en skall ha med en
egen bärbar dator eller de instrument man själv vill arbeta med.
5.5 2015 hade vi en introduktionsdag för våra nya studerande inför nästa läsår. Lärarna gavs
möjlighet att presenterade sig själva och sina läroämnen och ungdomarna fick under dagen också
göra sina kursval inför sitt första läsår i vår skola. Gymnasieövergången från Carleborgskolan inför
hösten 2015 är 41,3%.
34
1.8 2014 trädde en ny studerandevårdslag i kraft. Skolan har nu ett Pedagogiskt team som består
av rektor, studiehandledare, skolpsykolog, skolkurator, skolhälsovårdare och som sekreterare
kallas vicerektorn. Denna grupp har arbetat intensivt under läsåret och ger en stor trygghet i det
dagliga skolarbetet.
För att öka kontakten till vårdnadshavarna har vi detta läsår haft en öppet hus-kväll, föräldramöten
och så har vårdnadshavarna via wilma fått tillgång till sina ungdomars studieprestationer och allt
vad som händer i skolan.
Joakim Mattsson har undervisat på Topeliusgymnasiet under flera års tid, men har haft tjänst på
Carleborgskolan. Från och med nästa läsår kommer hans tjänsteförhållande att ändras så att
Topeliusgymnasiet kommer att bli hans huvudskola. Vid sidan av sin undervisning kommer han
också, liksom hittills, att ansvara för datautvecklingen på skolan. Speciellt viktig är digitaliseringen
av studentexamen.
Johan Wikström har fungerat som t.f. lektor i matematik och kemi under detta läsår. Johan har
skött sina uppgifter och sin undervisning med minutiös noggrannhet. Från skolans sida tackar vi
honom för hans insatser.
Stefan Kula, rektor
Ny, varm bekantskap trots is, slask och 4-gradigt vatten i vaken
Just efter den härligt varma vårveckan i mars 2015 anlände 11 franska ungdomar med 2 lärare för
ett studiebesök vid Topeliusgymnasiet. Under dryga fyra dagar bekantade sig ungdomarna med
skola, stad och vardagsliv i Nykarleby. Den ömsesidigt positiva erfarenheten av besöket, för både
ungdomar och lärare, gör att vi nu kan se fram emot ett kontinuerligt utbyte, med ett besök i
Angers (Loiredalen) som nästa anhalt. Tack till värdarna och deras familjer som möjliggjorde
besöket!
Värdar vid Topeliusgymnasiet: Jessica Aho, Emma Andersson, Anna Byggmästar, Gisela Finne,
Mattias Holm, Eirin Losvik, Gabrielle Nyholm, Johanna Smeds, Jennie Sundström och Cecilia
Wikblom.
Catarina Vestersund-Räikkönen
35
”Förintelseresan”
Söndagen den 19 april startade en buss med 33 elever från Pedersöre gymnasium, sex elever
från Topeliusgymnasiet och fem lärare samt en förälder till Polen. Vi anlände i Krakow på kvällen
och checkade in till det gröna hostellet där vi skulle sova.
På måndagsmorgonen fick vi en guidad rundtur i det judiska kvarteret Kazimierz. Vi fick bland
annat se en judisk gravgård, var ghettot var under kriget, samt var Schindlers fabrik låg. Senare
på dagen begav vi oss till den stora saltgruvan Wieliczka, där vi fick en guidad rundtur ända ner till
135 meter under marken.
Till Auschwitz begav vi oss tidigt på tisdagsmorgonen, först till Auschwitz 1 där vi fick ta del av
mycket information och se resultatet av förödelsen som skedde under andra världskriget. Efter att
vi besökt Auschwitz 1 förflyttade vi oss till det betydligt större Auschwitz 2, även kallat AuschwitzBirkenau. På tisdagskvällen fick vi middag på den judiska restaurangen Ariel, där vi även fick ta
del av judisk folkmusik.
På onsdagsmorgonen for vi till gamla stan i Krakow. Där fick vi se många fina gamla byggnader
och kyrkor. Sedan satte vi oss i bussen och begav oss till Zakopane i Tatrabergen. Där åkte vi upp
till en utsiktsplats där vi fick se staden ovanifrån och bergen som fanns i bakgrunden.
Torsdagen den 23 april åkte vi hem. Det var ett gäng trötta men nöjda resenärer som kom hem på
småtimmarna.
Resan var givande och intressant. Vi fick lära oss mycket nytt samt fördjupa oss i judisk och polsk
historia. Ett stort tack till Lions i Nykarleby och Svenska Kulturfonden för ekonomiskt understöd av
projektet samt till Kronoby folkhögskola och Tom Hansén för planeringen av den här lyckade
resan.
Sara Ahlskog och Sandra Sjöholm
36
Dimitterade
Bonde
Ek
Fellman
Fridlund
Frilund
Hautanen
Heinonen
Holmgård
Holmqvist
Häggman
Junell
Kronqvist
Sofia
Caroline
Oliver
Benjamin
Amanda
Linda
Carolina
Rebecca
Robin
Doris
Rebecca
Paulina
Kåll
Lassander
Lemberg
Lindell
Lindvall
Nordström
Nylund
Nylund
Nyman
Palm
Pekkarinen
Rudnäs
Robin
Josefin
Laura
Angelica
Johannes
Malin
Heidi
Katrina
André
Fredrik
Hannah
Zacharias
Sandvik
Lina
Skog
Leslie
Snårbacka Jennifer
Storskrubb Jessica
Takala
Joni
Wik
Elin
Wikström
Sonja *
Willman
Felicia
Willman
Robin
Österbacka Daniel
* student 05.12-14
Stipendier och premier
Erik Åhmans minnesfond
Aktiabank, Nykarleby
Munsala Lions Club
Stiftarnas av Nykarleby samskola stip.fond.
Rebeccalogen nr.4 Ebba Brahe
Natur och miljö, tidningsprenumeration
R.S Lundqvist fond
Nykarleby Samskolas stipendiefond
HSS Media, prenumeration
KSF Media, prenumeration
Leo Ågrens stipendiefond
Holger Rajanders minnesfond
Vasa Andelsbank, Nykarleby
Nykarleby Rotaryklubb
Nykarleby Lions Club Älvorna
Jeppo Lions Club
Carita Forsgårds fond
Ulf Souranders stipendiefond
H. Junells fond
Bokpremie från Deutsche Botschaft
Brita Maria Renlunds stiftelse
Övriga uppgifter
Två provtillfällen ordnas i juni: 8.6 och 9.6 kl. 08.30. (Anmälan lämnas in senast 30 maj 2015).
Anmälan till klass I sker i samband med gemensamma elevantagningen eller direkt till rektor
Stefan Kula. De som antagits som elever informeras per brev i mitten av juni.
Höstens studentskrivningar
Anmälan till höstens studentskrivningar inlämnas till rektor senast den 5 juni. Skrivningarna anordnas enligt följande:
Hörförståelseprov
7 september Finska, A- och B-nivå
kl. 9
8 september Främmande språk, A-nivå
Engelska
kl. 9
9 september Främmande språk, C-nivå
Tyska
kl. 9
Franska
kl. 11
Skriftliga prov
11 september
Modersmålet, textkompetens
kl. 9
14 september
Psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
kl. 9
16 september
Främmande språk, A-nivå
kl. 9
37
18 september
Finska, A- och B-nivå
kl. 9
21 september
Modersmålet, essäprovet
kl. 9
23 september
Matematik, lång och kort lärokurs
25 september
Religion, livsåskådningskunskap., samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap
kl. 9
28 september
Främmande språk, C-nivå
kl. 9
kl. 9
TACK till alla privatpersoner, organisationer, företag och industrier som på olika sätt stöder
Topeliusgymnasiet.