Ladda ner hela programmet som PDF

15-16 september 2015, 7A Odenplan
Innehållsförteckning
Varmt välkommen till
Planskiss
sid. 05
Översiktsprogram
sid. 06
Program tisdag 15:e september
sid. 08
Program onsdag 16:e september
sid. 12
Diamantpriset / Konferensmiddag
sid. 17
Praktisk information
sid. 18
2015
Hur skapar vi mer nytta i samhället
från kunskap och forskning?
I år bjuder vi in världen till Innovation by Collaboration! Vi kan med
stolthet meddela att årets konferens har såväl flera internationella
som nationella experter. Under första dagen kommer du att få ta del
av hur man arbetar med nyttiggörande av forskning och kunskapsutbyte
i länder som USA, Irland, Sydafrika, Japan, Tyskland och Australien.
Årets tema är ”Hur skapar vi mer nytta i samhället från kunskap och
forskning?”. Just denna fråga kommer vår öppningstalare Kevin Cullen,
ATTP och UNSW Innovations, att ta upp. Vilka utmaningar finns? Och
hur ska man kunna mäta och visa på nyttan som forskningen faktiskt
gör för samhället?
Andra dagen bjuder både på framtidsdiskussioner, handgripliga verktyg
och en chans att påverka kommande forskningsproposition. Du som
deltagare är ju expert på ditt område och det är enormt värdefullt
att du delar med dig av dina åsikter och erfarenheter. Alla vi som faktiskt
arbetar i systemet har en viktig roll i att hålla professionen högt och bidra
med vår värdefulla kunskap. Passa på att bredda ditt nätverk och
utveckla dig i din profession.
Möt Innovation by Collaborations
moderator Mikolaj Norek:
Allt för att kunna skapa mer nytta i samhället från kunskap och forskning!
Mikolaj Norek är Managing Director av FIM
(Forum for Innovation Management),
en verksamhet inom Karl-Adam Bonniers Stiftelse.
Han bedriver även en konsultbyrå med fokus
på innovation och entreprenörskap, både
i Sverige och utomlands. Han är utbildad
inom företagsekonomi och filosofi, uppvuxen
i Österrike med rötter i Polen.
Johanna Edborg
Ursula Hass
Tf Verksamhetsansvarig
Ordförande
SNITTS
SNITTS
Twitter: #IbyC2015
Wifi: konferens-7a (nätverk) konferens786 (lösenord)
SMS-frågor: 72500 (inled sms:et med SNITTS följt av fråga/kommentar)
03
Bilder från IbyC 2014
Planskiss - 7A Odenplan
05
Översiktsprogram
TISDAG 15:E SEPTEMBER
Huvudlokal: Loke
ONSDAG 16:E SEPTEMBER
Lokal: Loke 1
Lokal: Tor 1
Huvudlokal: Loke
Registrering och kaffe 09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-12:00
09:30-10:30
Välkommen
Ursula Hass, SNITTS
Mikolaj Norek
Så hanterar
vi framtidens utveckling
Hannes Sjöblad, Singularity Uni.
Patrik Regårdh, Ericsson
Eva-Carin Banka Johnson, IKEA
10:35-11:30
How do we create value
in society from research
and knowledge?
250 manår
av praktisk samverkan
Jan Sandred, VINNOVA
Jan Axelsson, LiU
Håkan Spjuth, Kau
Emma Hermansson, LnU
Mingellunch 12:00-13:00
14:00-14:45
Career opportunities
RTTP/EuKTS
Strategic Foresight and Innovation
framework – metoden för framtidssäkrade innovationsstrategier
Dr David Winwood, AUTM
Dr. Kevin Cullen, ATTP, UNSW
Innovations
Kristin Speck, EuKTS
Knowledge Transfer in the UK
Building and sustaining
a national KT system
-examples from Ireland
Research Institutes
and Knowledge Transfer
in Germany
Dr Alison Campbell, Irish
Universities Association
Dr Christian Stein, ASTP-Proton
12:30-13:30
Best Practices of Knowledge
Transfer in Japan
Kosuke Kato, Osaka Univ.
Takafumi Yamamoto,
Tokyo University
Danielle Lewensohn
och Charlotta Dahlborg, KI
Pär Johansson, LTU Business
13:35-14:30
Int. Knowledge Triangle
Collaboration on Methods
and Tools towards Innovation
Monika Mörtberg Backlund,
Nordic Council of Ministers
Halina Gottliebe, Digital
Heritage Center Sweden AB
Peter K Göranson, NORDEK
Nyttan i IPR
Samverkan med SMF
Arne jacobsson, IK Ett vid LiU
Claes Djurberg, UU Innovation
Per Mercke och Fredrik Edman,
LU Innovation System
Susanna Kindberg, SP
Affärsutvecklingsprocesser –
erfarenheter från Leapfrog
Strategisk nytta av samverkan för akademi och företag
Hur kan forskningsfinansiärer
påverka möjligheter till nyttiggörande?
Understanding challenges and
opportunities for utilisation, impact and financing in HUMSAM
Anna Aspgren,Chalmers IK
Peter Eriksson, VINNOVA
Ulf Hall, KK-stiftelsen
Lars Hultman, SSF
Ana-Maria Popescu och
Jonas Rimbäck, GU
Monica Ringvik, AB Volvo
Lars-Eric Larsson, UU Innovation
Paul Pettersson, MDH
Moderator: Lena Heldén,
Teknikföretagen
Eftermiddagsfika med mingel 14:45-15:15
15:15-16:30
Vad vet vi om universitetens
innovationskraft? - Lärdomar
från Karolinska Institutet Intellectual property (KIIP) project
Mingellunch 11:30-12:30
Knowldge Transfer in the US:
Triumphs and Tribulations
Jeff Skinner, London
Business School
Lokal: Tor 1
Registrering och kaffe 09:00-09:30
Dr Kevin Cullen, ATTP, UNSW
Innovations
13:00-13:55
Lokal: Loke 1
Sven Olsson, LU Innovation System
Erik Lindberg, Innoscentia AB
Eftermiddagsfika med mingel 14:30-15:00
Models for innovation
and knowledge transfer
in a developing country
Lessons learned from building
successful innovation in the public
and corporate world
Jacqueline Barnett, Nelson
Mandela Metropolitan Univ.
Jesper Vasell, Chalmers IK
Robert Pearlstein, Stanford
Research Institute
Kvällens aktiviteter:
Vi samlas 17:45 utanför Loke på 7A Odenplan
för avfärd med buss till konferensmiddagen
15:00-16:00
Var med och påverka nästa
forskningsproposition!
Anders Lönn, Statssekreterare
Utbildningsdepartementet
Oscar Stenström, Statssekreterare
Näringsdepartementet
Sara Modig, ModigMinoz
07
Program tisdag 15:e september
09:30-10:00 Registrering och kaffe
LOKE
1
Business oppurtunities RTTP/EuKTS
Dr. Kevin Cullen, UNSW
Kristin Speck, Project Manager EuKTS
Take the oppertunity to learn more about RTTP and EuKTS. Discover the benefits of being certified!
TOR 1
Strategic Foresight and Innovation framework
– metoden för framtidssäkrade innovationsstrategier
Pär Johansson, Director of Commercialization at LTU Business AB (Office of Technology Transfer at Luleå University of Technology)
Denna metod har de senaste åren utvecklats vid Stanford University tillsammans med organisationer från hela världen. För att generera värdeskapande innovationsstrategier är förmågan att förutspå framtida
trender avgörande, därför kommer metoden att använ-
das i arbetet med Norrbottens Innovationsstrategi.
12:00-13:00 Mingellunch
I denna session kommer Pär Johansson att berätta om hur metoden kommer att användas för
att stötta de globala satsningarna på både Rymd- och Råmaterialindustrin.
13:00-13:55 Parallella sessioner
14:00-14:45 Parallella sessioner
10:00-10:30 Välkomsttal
10:30-12:00 How do we create value in society
from research and knowledge?
LOKE
Dr. Kevin Cullen, Board member Alliance
for Technology Transfer Professionals (ATTP)
and CEO UNSW Innovations
The session will explore the role of Technology Transfer
in moving research from the academy into use
in the economy and society and the challenges
of aligning the interests of all the stakeholders.
The session will also review and critique models being developed around the world to measure, assess and demonstrate the impact of research.
11:30 Round table discussion
LOKE
Knowledge Transfer in US: Triumphs & Tribulations
Dr. David Winwood, President AUTM, Chief Business
Development Officer at Pennington Biomedical
Research Center
Since passage of the Bayh-Dole Act in 1980, university
technology transfer in the U.S. has become established
as a strong contributor to technology-based economic
growth. Independent surveys estimate that between
1996 & 2013, academic-industry patent licensing
bolstered U.S. gross industry output by up to $1.18 trillion,
U.S. gross domestic product (GDP) by up to $518 billion,
and supported up to 3,824,000 U.S. jobs. In spite of these
successes, technology transfer in the U.S. faces challenges: patent reform efforts that could severely
restrict university patenting and licensing activity; calls for repeal or weakening of Bayh-Dole, and questions regarding the appropriateness of patenting
university research results. Details of the approaches taken by AUTM to meet these challenges will be provided.
LOKE
Knowledge Transfer in UK
Jeff Skinner, Executive Director, Deloitte Institute
of Innovation and Entrepreneurship, London Business School
Knowledge Transfer in the UK is undergoing some change – both in terms of the way in which it is struc-
tured (more embedded) and measured.
The change has been triggered by the imperative
for academic researchers to demonstrate ‘impact’ which has opened up new knowledge transfer business models and radically changed incentives.
In this session, Jeff Skinner, veteran of technology transfer in the UK describes the changes and their implications. 09
forts. tisdag 15:e september
LOKE 1
Building and sustaining a national KT system
– examples from Ireland
Dr. Alison Campell, Director Knowledge Transfer Ireland, Irish Universities Association
The session will use experience in Ireland as a basis
to explore investing in, supporting, tracking
and advocating for knowledge transfer
at a system-wide level.
TOR 1
Research Institutes and Knowledge Transfer in Germany
Dr.Christian Stein, President ASTP-Proton and CEO Ascenion GmbH
How much do you know about Germany’s research landscape and its tech transfer scene? This session
gives you a bird’s eye view of how German research is structured and features insights into the development
of TTOs over the last 15 years. Moreover it highlights the different types of TTOs that crystallized over time and faces the pros and cons of the different TTO models.
14:45-15:15 Kaffe
15:15-16:30 Parallella sessioner
LOKE
Best Practices of Knowledge Transfer in Japan: Licensing, Proof-of-Concept Program and Enhancing
Development of Global Entrepreneur Program
Takafumi Yamamoto, RTTP, CEO & President, TODAI TLO, Tokyo University
Kosuke Kato, Phd, RTTP, Associate Professor
Osaka University
Some of the current best practices of knowledge transfer in Japan are introduced and discussed
in terms of licensing, bridging gap in Proof-of-Concept/
Prototyping stage, and developing global entrepreneurs.
Case studies of knowledge transfer by more than ten approved RTTPs in Japan are also introduced.
LOKE
1
Models for innovation and knowledge transfer
in a developing country
Jacqueline Barnett, RTTP, Director Innovation Support and Technology Transfer Nelson Mandela Metropolitan University
Jesper Vasell, PhD, Manager at Chalmers
Innovationskontor
TOR 1
This interactive session will focus on the perceptions, challenges, and opportunities related to driving
innovation in developing countries. The similarities
and differences between managing and driving innovation in higher and lower income countries will
be noted and discussed. Specific examples will be given to highlight how the innovation offices in Nordic countries can respond to and work with their African counterparts.
SRI international is a nonprofit, independant research center serving government and industry across technical disciplines to spark new ideas and solutions.
17:45 - Konferensmiddag
och Diamantprisutdelning
Vi samlas 17:45 utanför huvudlokalen Loke på 7A Odenplan för gemensam bussfärd till konferensmiddagen. Bussen avgår 18:00.
Mer information om middagen och Diamantpriset
hittar du på sidan 17.
Conference Dinner
We meet 5:45 PM outside the main hall Loke at 7A Odenplan for a joint bus ride to the conference dinner. The bus departs at 6 PM.
Lessons learned from building successful innovation in the public and corporate world
Robert Pearlstein, Director corporate and international business development, Stanford Research Institute
11
Program onsdag 16:e september
09:00-09:30 Kaffe och registrering
09:30-10:30 Så hanterar vi framtidens utveckling
LOKE
Hannes Sjöblad, Singularity University ambassadör
Patrik Regårdh, Head of strategic marketing, Ericsson
Eva-Carin Banka Johnson, Project Manager IKEA Future Home
Digitalisering är en av de viktigaste punkterna på agendan för flera aktörer idag och den har bara
börjat. Det är även en av huvudfrågorna för
det Nationella Innovationsrådet. Hur förbereder vi
oss i Sverige inför denna utveckling, som i många
länder anammats för flera år sedan? Den acceler
erande teknikutvecklingen innebär en kraftfull demokratisering av både möjligheter och resurser:
Hur hanterar vi Överflödssamhället?
10:35-11:30 Parallella sessioner
LOKE
250 manår av praktisk samverkan
Jan Sandred, handläggare, VINNOVA
Jan Axelsson, samverkansdirektör, Linköpings universitet
Håkan Spjuth, enhetschef, Enheten för externa
relationer Karlstad universitet
Emma Hermansson, Innovationsrådgivare,
Linnéuniversitetet
VINNOVA har ända sedan myndigheten bildades arbetat med att stärka universitets och högskolors samverkansuppgift. Ett pionjärarbete var Nyckelaktörsprogrammet. Det startades 2006 för att främja professionaliseringen av universitet och högskolors roll
i deras i samverkan med företag, offentliga organisa-
tioner och andra aktörer i det omgivande samhället. En av flera effekter som satsningen har bidragit till är tolv
Innovationskontor, branschorganisationen SNITTS (Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support) och en bestående infrastruktur för nyttig-
görande och kommersialisering vid svenska lärosäten.
LOKE 1
Sammanlagt finns flera hundra manårs beprövad erfarenhet, nya metoder och verktyg för innovationsoch samverkansstöd, som utvecklats inom programmet. En viktig erfarenhet är att lärprocessen är lika viktig som själva resultatet. Det handlar om att genom erfaren-
hetsutbyte successivt utveckla och pröva nya arbetssätt.
Vad vet vi om universitetens innovationskraft?
- Lärdomar från Karolinska Institutet Intellectual
property (KIIP) project
Danielle Lewensohn, forskare, och Charlotta Dahlborg,
doktorand, Karolinska Institutet
Vart vänder sig forskare helst för att få hjälp med kommersialiseringsfrågor? Varför söker forskare internt
innovationsstöd? Vilken typ av rådgivning efterfrågas?
Dessa är några frågor som diskuteras under denna session. Med utgångspunkt i undersökningar från Karolinska Institutet belyser Charlotta Dahlborg och Danielle Lewensohn de möjligheter och utmaningar forskarna själva ser med dagens innovationssystem.
TOR 1
International Knowledge Triangle Collaboration
on Methods and Tools towards Innovation Monika Mörtberg Backlund, Senior Adviser, Education & Research, Nordic Council of Ministers
Halina Gottlieb, Knowledge Triangle International Coordinator, Digital Heritage Center Sweden AB
Peter K Göranson, General Secretary NORDEK
The session will focus on methods and tools of cross-
sectoral cooperation shared by some of the participants
of the networks established within the Knowledge Triangle Programme initiated and funded by the Nordic
Council of Ministers since 2011.
In the next two years, the programme invites interna
tional innovation actors to develop new networks
that will secure a sustainable knowledge exchange and commercialization of research results.
11:30-12:30 Mingellunch
13
forts. onsdag 16:e september
12:30-13:25 Parallella sessioner
LOKE
Nyttan i IPR
Arne Jacobsson, Patentrådgivare, InnovationskontorEtt
Claes Djurberg, Patentingenjör, UU Innovation
Per Mercke, Patentrådgivare, LU innovationssystem
Fredrik Edman, Patentrådgivare, LU innovationssystem
LOKE 1
Utifrån ett antal case illustrerar vi hur IP kan användas för att skapa värde i kommersialiserings- och samverkans-
projekt. Både värden i direkta ekonomiska termer, men även värden i form av målinriktat samarbete med industrin. Vi diskuterar även värdet av att söka patentinformation.
Hur kan forskningsinstitut i samverkan med Universitet och Högskolor stärka innovationskraften hos små och medelstora företag?
TOR 1
Affärsutvecklingsprocesser
– erfarenheter från Leapfrog IK Syd
Sven Olsson, Lunds universitets innovationssystem
Erik Lindberg, Innoscentia AB
Leapfrogs är ett sätt att finansiera entreprenöriella studenter under tre månader för att jobba med sitt projekt. Under fyra år har LU Innovation finansierat 161 leapfrogscheckar. Vi ger det som saknas i innovationssystemet: pengar för att själv jobba med sitt projekt.
Samverkan med SMF
Susanna Kindberg, SP
13:35-14:30 Parallella sessioner
LOKE
Strategisk nytta av samverkan – för akademi och företag Teknikföretagen
Monica Ringvik, Director Research & Innovation Policy, AB Volvo
Paul Pettersson, professor, vicerektor Mälardalens högskola
Lars-Eric Larsson, biträdande näringslivschef UU Innovation
Moderator: Lena Heldén, Teknikföretagen
Forskning och utbildning som sker i samverkan mellan akademi, institut och företag leder till bättre kvalitet
och nytta för alla medverkande. Trots det och trots ökade anslag till universitet och högskola har resurserna som går till samverkan mellan akademi och företag minskat de senaste åren.
Efterföljande diskussion:
Hur kan samverkan resurssättas och premieras
i högskolan vid karriärutveckling och lönesättning? Vad är rimliga mål och vilka förutsättningar krävs
- en tredjedel av resurstilldelningen till samverkan med det omgivande samhället i resurstilldelningssystemet?
Hur kan nyttan mätas på bästa sätt?
Hur kan samverkan premieras inom högskolan.
Hur byggs det in i strategier och incitamentsstrukturer?
Kan krav på näringslivserfarenhet vid tillsättning av t.ex. professurer inom tekniska områden var ett sätt?
LOKE
1
Hur kan forskningsfinansiärer påverka möjligheter till nyttiggörande?
Chalmers Innovationskontor
Peter Eriksson, chefsstrateg på VINNOVA
Ulf Hall, chef externa relationer och kommunikation
på KK-stiftelsen
Lars Hultman, VD för Stiftelsen för strategisk forskning
Moderator: Anna Aspgren, Chalmers Innovationskontor
Finansiärer av forsknings- och innovationsprojekt
kan genom både stöd och krav påverka möjligheter till nyttiggörande och vilka effekter som insatserna får
i samhället. Samtidigt så spelar också universitets-
ledningarna en stor roll gällande vilka initiativ man
stödjer och till sist är det den enskilda individens drivkrafter och engagemang som är avgörande.
Under denna workshop får vi ta del av tre finansiärers
erfarenheter och tankar kring framtiden gällande
insatser i samband med utlysningar, under program
perioder och efter projekten är avslutade. Vi hoppas
också på en diskussion kring hur samverkan mellan
finansiärer, lärosäten och innovationsrådgivare kan utvecklas ytterligare i syfte att öka nyttiggörandet.
15
forts. onsdag 16:e september
TOR 1
Understanding challenges and opportunities
for utilisation, impact and financing in HUMSAM
Ana-Maria Popescu, Innovationsrådgivare
och Jonas Rimbäck, Innovationsrådgivare
Göteborgs universitet
In this session we are going to take a closer look at how the concepts of utilisation, innovation and impact are perceived by HUMSAM researchers and how research in these areas makes an impact in the surrounding environment. Our aim is to discuss the pre-
requisite needed for successful outreach activities in HUMSAM as well as address the barriers that researchers in this field face.
Topics to be discussed during this session include:
• What do we as innovation advisors and general actors within the Swedish innovation system need to know to be able to support researchers in HUMSAM? • How does research in HUMSAM make an impact? • How is the HUMSAM research funded today, and how can we help to broaden the perspective in rel-
ation to new funding opportunities that better link HUMSAM research to impact and utilisation activities?
Konferensmiddag &
Diamantprisutdelning
När: Tisdagen den 15:e september
Ta sig dit: Vi samlas 17:45 utanför huvudlokalen Loke på 7A Odenplan, för att sedan gemensamt bege oss till Norrtullsgatan (hörnan mot Odengatan) där buss väntar. Bussen avgår kl. 18:00
Middagen börjar 19:00 på hemlig plats i Stockholm
Bussar avgår från konferensmiddagen kl. 23:30 tillbaka till Odenplan
Diamantpriset
Syftet med Diamantpriset är att uppmärksamma individer som på ett
avgörande sätt fört technology-knowledge transfer framåt i Sverige.
Priset instiftades 2010 av SNITTS och VINNOVA och delas ut
av förra årets vinnare, Susanne Pettersson, InnovationskontorEtt.
14:30-15:00 Kaffe
15:00-16:00 Var med och påverka nästa
forskningsproposition!
LOKE
Sara Modig, fd Ämnesråd, Näringsdepartementet
Anders Lönn, Statssekreterare, Utbildningsdepartementet
Oscar Stenström, Statssekreterare, Näringsdepartementet
Moderator: Mikolaj Norek
Arbetet med 2016 års forskningspolitiska proposition
är i full gång. I denna session får du inblick i Regerings-
kansliets process med att lägga fast ett tioårigt forskningspolitiskt ramverk som även behandlar frågor kring högre utbildning och innovation.
Ett viktigt moment i sessionen är dialog med publiken - ta chansen att lyfta dina tankar och frågor kring regeringens kommande forskningspolitik!
16:00 Avslutning
Annika Olsson, 2013
Hans Wigzell, 2010
Susanne Pettersson, 2014
Lena Blomberg, 2011
Folke Meijer, 2012
Praktisk information
Registrering
Registrering sker på plats och denna
kommer att hålla öppet:
•
•
Tisdag 15/9 09:30-10:00
Onsdag 16/9 09:00-09:30
Hitta hit
Kontakta SNITTS
Johanna Edborg
[email protected], 0703-59 70 61
Kajsa Hernell
[email protected], 0760-06 57 67
Taxi och hotell
Konferensanläggning:
7A ODENPLAN
Taxi 020: 020-20 20 20
Adress: Odengatan 65, Stockholm
Hotel HTL Kungsgatan
Adress: Kungsgatan 53
Tel: 08 410 841 50
Hemsida: www.7a.se
Tunnelbanestation: Odenplan
Taxi Stockholm: 08-15 00 00
7A Odenplan
”Innovation by Collaboration”, IbyC,
är SNITTS årskonferens som hålls med syfte
att skapa, utöka och effektivisera korskopplingar mellan organisationer som arbetar
med kunskapsutbyte och nyttiggörande
av forskning.
Under konferensen finns möjlighet att träffa
kollegor, internationella experter och beslutsfattare. Mellan seminarier, workshops och
ledande talare finns det gott om utrymme
för utbyte av erfarenheter och kunskaper.
Passa på att utveckla ditt nätverk!
Konferensen är ett årligen återkommande
event. Håll dig uppdaterad på:
www.innovationbycollaboration.se
HTL Kungsgatan
www.innovationbycollaboration.se