Läroböcker gymnasiala allmänna kurser

Läromedelsförteckning
2015 – 2016
Gymnasial vuxenutbildning
Kurs
Biologi 1
Biologi 2
Engelska 5
Engelska 6
Engelska 7
Finska 1
Fysik 1
Fysik 2
Historia 1b
Historia 2a
Information och
kommunikation 1
Information och
kommunikation 2
Kemi 1
Kemi 2
Matematik 1a, 1b
Matematik 1c
Matematik 2a, 2b, 2c
Matematik 3b, 3c
Matematik 4
Matematik 5
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2
Orienteringskurs
Data Officepaketet
Psykologi 1
Psykologi 2a
Religionskunskap 1
Religionskunskap 2
Författare
Karlsson m.fl
Karlsson m.fl
Kevin Frato
Eva Hedencrona, Karin SmedGerdin, Peter Watcyn-Jones
Eva Hedencrona, Karin SmedGerdin, Peter Watcyn-Jones
Eeva Haapalehto
Fraenkel Gottfridsson Jonasson
Ekbom m.fl
Fraenkel Gottfridsson Jonasson
Almgren m.fl
Almgren m.fl
Göran Johansson
Titel
Biologi 1
Biologi 2
Echo 5 Main Issues
Progress Gold B
ISBN
978-91-47-08523-1
978-91-47-08590-3
978-91-27-42729-7
978-91-44-03561-1
Progress Gold C
978-91-44-03565-9
Finska för nybörjare 1
Fysik 1 impuls
Tabeller och formler för NV och TE-progr.
Fysik 2 impuls
Alla tiders historia 1b
Alla tiders historia 1b
Information och kommunikation 1 Teoriboken
Information och kommunikation 1 –
Uppgiftsboken
Lärobok meddelas av lärare vid kursstart
978-91-7434-499-8
978-91-40-67415-9
978-91-47-01746-1
978-91-40-67708-2
978-91-40–67517-0
978-91-40–67517-0
978-91-85989-57-7
Andersson, Sonesson, Svahn,
Tullberg m.fl
Andersson, Ellervik, Rydén,
Sonesson, Svahn, Tullberg m.fl.
Alfredsson, Bråting, Erixon, Heikne
Alfredsson, Bråting, Erixon, Heikne
Attila Szabo, Niclas Larson,
Gunilla Viklund m.fl.
Attila Szabo, Niclas Larson,
Gunilla Viklund m.fl.
Attila, Larson, Viklund m.fl.
Attila, Larson, Viklund m.fl.
Henriksson
Henriksson
Göran Johansson
Gymnasiekemi 1
978-91-47-08557-6
Gymnasiekemi 2
978-91-47–10730-8
Matematik 5000 Kurs 1B
Matematik 5000 Kurs 1C
Matematik origo, vux, 2b/2c
978-91-27-42161-5
978-91-27-42160-8
978-523-1905-5
Matematik origo, vux, 3b/3c
978-91-523-2105-8
Matematik origo 4
Matematik origo 5
Synpunkt 1b
Synpunkt 2
Orienteringskurs 1 (Office 2010)
Orienteringskurs 2 (Office 2010)
978-91-523-1901-7
978-91-523-2104-1
978-91-40-67359-6
978-91-40-68527-8
978-91-85989-59-1
978-91-85989-60-7
Söka svar Religionskunskap 1 och 2
(fjärde upplagan LIBER 2012)
Söka svar Religionskunskap 1 och 2
(fjärde upplagan LIBER 2012)
978-91-47–10376-8
Lärobok ännu ej fastställt
Lärobok ännu ej fastställt
Mattsson Flennegård, Eriksson
Mattsson Flennegård, Eriksson
978-91-85989-58-4
978-91-47–10376-8
Kurs
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Sociologi
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Svenska som
andraspråk 1
Svenska som
andraspråk 2
Svenska som
andraspråk 3
Tyska 1
Författare
Titel
Bengtsson, Bengt-Arne
Z-konkret
Bengtsson, Bengt-Arne
Z-konkret
Johan Forsell
Lärobok i Sociologi
Lärobok meddelas av lärare vid kursstart
Lärobok meddelas av lärare vid kursstart
Kurslitteratur finns på skolan och behöver inte köpas
Elisabeth Sandberg
Målspråk svenska. Grammatikövningar i
svenska som andra språk
Monica Åström
Språkporten Svenska som andraspråk 1
23
Monica Åström
Språkporten Svenska som andraspråk 1
23
Kurslitteratur finns på skolan och behöver inte köpas
Hofbauer m.fl.
Lieber Deutsch 1
Inköp av läroböcker kan göras på:
www.adlibris.com
www.bokus.com
ISBN
978-91-47-11742-0
978-91-47-11742-0
978-91-40-67630-6
978-91-47-08035-9
978-91-44-07917-2
978-91-44-07917-2
978-91-21-20568-6