Presentationsschema examensarbeten Sjöfart och logistik 28 maj

Presentationsschema examensarbeten Sjöfart och logistik 28 maj 2015
Grupp 1
Sal: Babord
8:15 – 8:55
Möjligheten för ett mindre företag att påverka sina transporter
Författare: Oscar Zeidler och Fredrik Sundvall
Examinator: Monica Lundh
Opponenter: Madelene Rohde och David Eriksson
8:55 – 9:35
Svaveldirektiven och de svenska raffinaderierna – den framtida situationen
Författare: Karolina Skoglund och Jenny Svensson
Examinator: Jan Skoog
Opponenter: Anton Schönbeck och Viktor Månsson
9:35 – 10:15
Möjligheten till utvecklad verksamhet i Lödöse hamn
Författare: Erik Kolthoff och My Jacobsson
Examinator: Jan Skoog
Opponenter: Oscar Zeidler och Fredrik Sundvall
10:40 – 11:20
Bunkerservice ur en hamns konkurrensperspektiv - En fallstudie i Göteborgs närområde
Författare: Madelene Rohde och David Eriksson
Examinator: Jan Skoog
Opponenter: Karolina Skoglund och Jenny Svensson
11:20 – 12:00
Container eller break bulk
- En studie om val av transportslag vid sjöburen export av sågade trävaror
Författare: Anton Schönbeck och Viktor Månsson
Examinator: Daniel Eriksson
Opponenter: Erik Kolthoff och My Jacobsson
Presentationsschema examensarbeten Sjöfart och logistik 28 maj 2015
Grupp 2
Sal: Babord
13:15 – 13:55
Vikten av att väga containern
- En studie om hur feldeklarerade containervikter påverkar transportkedjan
Författare: Caroline Sandin och Charlotte Johansson
Examinator: Anna Hedén
Opponenter: Anderz Hellgren
13:55 – 14:35
Förändringar av godsflödet inom pappersindustrin
Författare: Henrik Tengberg och Jesper Wikdahl
Examinator: Olle Lindmark
Opponenter: Sandra Sönnerberg
14:35 – 15:15
EU ship recycling regulation – En analys av förordningens innehåll, rättsverkan och effekt
Författare: Jeanette Andersson och Kevin Wikström
Examinator: Carl Sjöberger
Opponenter: Caroline Sandin och Charlotte Johansson
15:40 – 16:20
Logistic flows at Alfa Laval
Författare: Anderz Hellgren
Examinator: Henrik Pahlm
Opponenter: Henrik Tengberg och Jesper Wikdahl
16:20 – 17:00
Sjöfartens arbetsmarknad
- Nyligen examinerade sjöbefäls uppfattning om arbetsmarknaden inom sjöfart
Författare: Sandra Sönnerberg
Examinator: Jan Skoog
Opponenter: Jeanette Andersson och Kevin Wikström
Presentationsschema examensarbeten Sjöfart och logistik 28 maj 2015
Grupp 3
Sal: Styrbord
8:15 – 8:55
Främmande arters spridning med fartygsskrov som vektor
Författare: Matilda Trost Lindblad och Sara Johansson
Examinator: Ida-Maja Hassellöv
Opponenter: Anton Forsberg och Eric Colliande
8:55 – 9:35
Kostnadseffektivisering inom havsbaserad vindkraft
Författare: Joel Magnusson och Björn Werner
Examinator: Ida-Maja Hassellöv
Opponenter: Henrik Eklund och Marcus Peterson
9:35 – 10:15
Kärnkraft inom kommersiell sjöfart
Författare: Alex Atak
Examinator: Kent Salo
Opponenter: Matilda Trost Lindblad och Sara Johansson
10:40 – 11:20
Kryssningsverksamheten i Göteborg - förutsättningar för fler kryssningsanlöp
Författare: Anton Forsberg och Eric Colliander
Examinator: Kent Salo
Opponenter: Joel Magnusson och Björn Werner
11:20 – 12:00
Hur viktig är Vänersjöfarten som en infrastrukturresurs för Sverige?
Författare: Henrik Eklund och Marcus Peterson
Examinator: Martin Larsson
Opponenter: Alex Atak
Presentationsschema examensarbeten Sjöfart och logistik 28 maj 2015
Grupp 4
Sal: Styrbord
13:15 – 13:55
Strippningsalternativ för paketerade trävaror ur en container
Författare: Johan Drougge och Victor Johansson
Examinator: Martin Larsson
Opponenter: Niklas Dagander och Sondre Austrheim
13:55 – 14:35
Uppstartande av RoRo-linjetrafik till Vänern på inre vattenvägar
Författare: Linus Nilsson
Examinator: Martin Larsson
Opponenter: Therese Persson och Karin Karlsten
14:35 – 15:15
Från motorväg till sjöväg - En fallstudie om möjligheterna att starta upp linjetrafik för
containers mellan Polen och Sverige
Författare: Benjamin Büchel och Jonas Olsson
Examinator: Martin Larsson
Opponenter: Johan Drougge och Victor Johansson
15:40 – 16:20
Airlines’ work with pricing and relationship management in belly cargo operations
Författare: Niklas Dagander och Sondre Austrheim
Examinator: Martin Larsson
Opponenter: Linus Nilsson
16:20 – 17:00
Göteborgs hamns förberedelser inför framtida klimatförändringar
Författare: Therese Persson och Karin Karlsten
Examinator: Martin Larsson
Opponenter: Benjamin Büchel och Jonas Olsson