Aktuelltbladet nr 1 2015

Aktuellt från
Smålandsidrotten
Nr 1 2015
Tranås kommun
utsedd till Årets
idrottskommun i
Smålandsidrotten 2014
På kommunfullmäktiges sammanträde i Tranås på måndagskvällen delade Smålandsidrotten
ut priset för Årets idrottskommun 2014. De prisas för sitt
arbete som med höga ambitioner
trots begränsade resurser förbättrar förutsättningarna för idrotten.
Läs hela motiveringen på vår
hemsida.
Sista dag att söka LOK-stöd
25 februari
Per Ulfsbo och Frida Gårdmo, ordförande i kommunfullmäktige respektive Kultur
och fritid mottog utmärkelsen av Christina Ericsson och
Roger Ödebrink, Smålandsidrotten.
Årets komet
HV71:s supertalang Kevin Fiala, 18 år, har blivit utsedd till Årets
komet i Smålandsidrotten 2014.
Motiveringen lyder: trots sin ungdom har Kevin Fiala med
stormsteg etablerat sig i HV71 och svenska hockeyligan, han är
ett framtidsnamn inom ishockeysporten.
Årets komet är ett stipendium instiftat av Sportjournalisternas
Klubb, Småland, i samarbete med Smålands Idrottsförbund och
Swedbank. Priset går till en idrottsman/idrottskvinna/lag som
utmärkt sig särskilt under året. Stipendiet är på 5 000 kronor.
Det var Sportjournalisternas Klubb, Småland, som traditionellt
genomförde omröstningen.
Dags att söka stipendier från
Länsförsäkringar och Gustav
V:s 90-årsfond
Samtliga idrottsföreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år har möjlighet att söka LOK-stöd (statligt
lokalt aktivitetsstöd). Ansökan för de aktiviteter som föreningen
genomfört under höstterminen 2014 ska vara RF tillhanda
senast onsdag den 25 februari.
Kontakt på Smålandsidrotten Ann Bergsten,
tel. 036-34 54 03, [email protected]
SISU Idrottsutbildarnas
verksamhet växer
Vi kan glädjas åt ett mycket gott verksamhetsresultat när nu
statistiken för SISU Idrottsutbildarnas folkbildningsverksamhet
är klar. I Småland minskar vi något när det gäller antalet studietimmar, men redovisar ändå imponerande 265 262 studietimmar. Vi har ökat antalet arrangemang, vi samarbetar med fler
föreningar och når fler deltagare i verksamheten. Under 2014
var 71 679 unika deltagare i distriktet med i lärgrupp, kurs eller
processarbete i SISU:s regi. Vi har också stärkt vår lokala närvaro, vilket bl a kan avläsas i antalet föreningsbesök som under
2014 uppgick till närmare 2 400!
265 262 studietimmar
Länsförsäkringar delar årligen ut stipendier till Jönköpings läns
mest lovande idrottsjuniorer. Som meriter räknas inte enbart tävlingsresultat, utan också träningsvillighet, kämparglädje, kamratskap och lojalitet.
Det är också dags att söka stöd ur Gustaf V:s 90-årsfond som syftar
till att stödja, stärka och utveckla ideéll ungdomsverksamhet. Sista
ansökningsdag 15 mars
Ansökningsblanketter hittar du här.
2015-02-06
Box 485, 551 16 Jönköping Tel. 036-34 54 00 Fax 036-34 54 19
[email protected] smalandsidrotten.se
Idrottens himmel och
helvete
Säsong två av Idrottens himmel och helvete är redan igång.
Under säsong två kommer vi få se åtta avsnitt som ni redan nu
kan se. Vi hjälper er att ta diskussionen i era föreningar. SISU
idrottsutbildarna har samlat ett diskussionsunderlag för de föreningar som vill ta vidare diskussionen efter TV-sändningarna.
Ministerbesöket
I januari hade vi ett trevligt och givande möte med idrottsminister Gabriel Wikström. Han var hos oss på Smålandsidrotten
för att diskutera förutsättningarna för den lokala idrottsrörelsen.
Fokus låg på idrottens samhällsnytta samt utmaningarna för
idrottens barn- och ungdomsverksamhet, folkhälsoarbetet och
finansieringsfrågorna.
Läs mer här
Avsnitt 1: Ni spelar som kärringar!
Avsnitt 2: Tidiga elitsatsningar
Avsnitt 3: Tidig gallring och missade stjärnor
Avsnitt 4: Klubbidrott – på gott och ont
Avsnitt 5: Tävlingssystem
Avsnitt 6: De supermotiverade
Avsnitt 7: Akademispecial
Avsnitt 8: Idrottsrörelsens framtid
Se alla avsnitten här.
På bilden ser ni Christina Ericsson, distriktsidrottschef på Smålandsidrotten, Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister och
Bodil Fager-Bergquist, Smålandsidrottens ordförande
Foto: Socialdemokraterna
Erbjudande för SDF
under 2015
Sommarläger 2015
Även om sommaren känns långt borta så är den här fortare än
vi anar. Så nu är det dags att börja fundera på om ert SDF vill
delta på Smålandsidrottens sommarläger 2015. Lägren genomförs i Västervik 26–29 juni och i Gislaved 31 juli–3 augusti.
I år firar Västervikslägret 50 år så det planeras lite extra aktiviteter i samband årets läger.
Vi anordnar även i år Summercamp för barn och ungdomar i
åldern 7–14 som vill prova på olika idrotter. Summercamp hålls
i Västervik 27–28 juni och i Gislaved 2–3 augusti. Vill ni veta
mer om sommarlägren, kontakta Martin Funck,
tel. 036-34 54 14 eller [email protected]
Kommunkonferens
Till hösten är det dags igen för Smålandsidrottens konferens för
distriktets kommuner.
Konferensen arrangeraras 2015-11-11 i Växjö i samarbete med
Linnéuniversitetet, som samtidigt står värd för årets SVEBIkonferens.
Det ger bland annat möjlighet att det del av forskning kring
idrottens samhällsnytta. Inbjudan utsänds i augusti!
2015-02-06
Vår satsning på förbundsutveckling fortsätter i olika former
under 2015. Som SDF kan man precis som tidigare genomföra
dialoger med Smålandsidrotten, via ansvarig konsulent, där
utvecklings- och samverkansområden kan identifieras på flera
olika plan. Därutöver har SDF:n möjlighet att samverka med
Smålandsidrotten vid exempelvis samordning av olika SDFsatsningar eller vid föreningssammandragningar, processarbeten
eller liknande. I
övrigt under året erbjuds särskild support via kompetensutveckling eller processtöd kring jämställdhet, värderingsfrågor,
framtidsfrågor, antidoping och social media.
Det finns också möjlighet för SDF:n att söka projektbidrag för
särskilda utvecklingsinsatser. År 2015 finns 250.000 kr avsatta
för detta ändamål. Projekten beviljas löpande och ansökningar
kring unga ledare, jämställdhet, värdegrund och mångfald
prioriteras
Den 13-14/11 genomförs en SDF-konferens i Växjö där kommande verksamhetsinriktning presenteras och diskuteras. Det
blir även tid för erfarenhetsutbyte mellan SDF:n samt kompetensutvecklingsinsatser.
Box 485, 551 16 Jönköping Tel. 036-34 54 00 Fax 036-34 54 19
[email protected] smalandsidrotten.se
Kalmarföreningar tar
kampen mot rökning
Under hashtaggen #ViTarKampen vill idrotten i Kalmar ta
kampen mot rökning. Bakom kampanjen står Länsstyrelsen,
Smålandsidrotten, Kalmar mot droger och Landstinget i Kalmar
län, som utmanar alla idrottsföreningar i kommunen att ta
kampen mot rökning.
För att delta i kampanjen ska föreningen ta ett beslut om en
rökfri idrottsanläggning och därefter ladda upp en bild på Instagram eller Twitter och tagga bilden med #ViTarKampen. Bilden
ska innehålla fyra medlemmar som tar ställning mot rökning.
Detta ska marknadsföras i föreningens kanaler såsom hemsida,
sociala medier och genom att sätta upp kampanjmaterialet på
sin anläggning.
Läs mer och hämta materialet här.
@smalandsidrott
Smålandsidrotten
@smalandsidrotten
OBS! Inbjudan till Distriktsidrottsmötet har nu
skickats ut.
Distriktsidrottsmöte
med gemensam årsstämma för Smålands Idrottsförbund och
SISU Idrottsutbildarna Småland.
När? Lördagen den 18/4 2015 kl. 13.00
Var? Elite Park hotell, Växjö
Dagordning enligt stadgarna.
OBS! När det gäller specialidrotter som har en
distriktsindelning som går utanför Smålandsdistriktets gränser,
får föreningen i distriktet utse ombud till årsstämman för
Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Småland.
Distriktsidrottsmötet inleds på förmiddagen med bland annat
mingel och temafrågor, samt föreläsningen ”Hur hanterar man
svåra situationer som ledare?” med Igor Ardoris.
2015-02-06
På gång i Smålandsidro
tten
24/2 Fysinspiration - Sna
bbhet/explosivitet, Jön
köping
24/2 IdrottOnline Klubb
- Hemsida - grund, Jön
köping
24/2 IdrottOnline Klubb
- Hemsida - grund, Ka
lmar
24/2 IdrottOnline Klubb
- Hemsida - grund, Vä
xjö
3/3 IdrottOnline Klubb
- Hemsida - grund, Eks
jö
3/3 Investering anläggn
ing, Vaggeryd
3/3 Idrottens föreningslä
ra - Styrelseledamot oc
h
arbetsgivare, Växjö
3/3 Idrottens föreningslä
ra - Styrelseledamot oc
h
arbetsgivare, Jönköping
3/3 Idrottens föreningslä
ra - Styrelseledamot oc
h
arbetsgivare, Kalmar
4/3 IdrottOnline Klubb
- administration - Grun
d,
Kalmar
4/3 Temakväll: ”Det go
da ledarskapet”, Ljung
by
5/3 Investering anläggn
ing, Oskarshamn
7/3 Plattformen - barn
och ungdom, Älmhult
7/3 Basen handikappidr
ott - en grundläggand
e
utbildning i handikapp
idrott, Kalmar
7/3 FaR-ledarutbildnin
g - Fysisk aktivitet på rec
ept
steg 1, Nybro
7/3 Grundläggande idr
ottsmassage, Kalmar
10/3 Investering anläg
gning, Nässjö
10/3 IdrottOnline Klubb
- hemsida - Grund, Lju
ngby
11/3 Föreläsning ”Positiv
t ledarskap” Jim Thuresson, Bodafor
s
12/3 Investering anläg
gning, Alvesta
12/3 Att leda och utvec
kla en ideell idrottsfören
ing Idrottens föreningslära
GRUND, Mönsterås
12/3 IdrottOnline Klubb
- administration fortsättning, Jönköping
14/3 FaR-ledarutbildnin
g - Fysisk aktivitet på rec
ept
steg 1, Habo
17/3 IdrottOnline Klubb
- hemsida - fortsättning
,
Jönköping
17/3 Jämställd idrott 4R-metoden, Oskarsham
n
18/3 Ledarutbildning i
mental träning för barn
och
ungdomar, Oskarsham
n
18/3 Idrottens förening
slära - Offensivt styrels
earbete
på riktigt, Jönköping
19/3 Idrottens förening
slära -Så funkar det - allt
du vill
veta om demokrati oc
h föreningskunskap, Ka
lmar
19/3 Att leda och utvec
kla en ideell idrottsfören
ing Idrottens föreningslära
GRUND, Ljungby
21-22/3 Massage steg
1, Jönköping
21/3 Idrotten gillar soc
iala medier - allmän,
Jönköping
24/3 IdrottOnline Klubb
- administration - fortsä
ttning,
Kalmar
25/3 Temakväll: ”Det go
da ledarskapet”, Alvest
a
26/3 Idrottens förening
slära - Så utvecklas ve
rksamhet och förening i fören
ing, Växjö
28-29/3 Grundtränarutbi
ldning (GTU1), Jönköp
ing
Box 485, 551 16 Jönköping Tel. 036-34 54 00 Fax 036-34 54 19
[email protected] smalandsidrotten.se