Truckavvisare - DynaMate Industrial Services AB

Påkörningsskydd för industribruk
Truckavvisare, rasskydd och styrningar
Industrial Services
1
Vi konstruerar och tillverkar olika typer av påkörningsskydd. I vanligt tal – ”truckavvisare”
Installation
Inom framförallt industrin men även inom annan logistikberoende verksamhet finns behovet av att dels skydda gångtrafikanter mot passerande
trafik men dels också att skydda utrustning, maskinpark och annan fast eller
tillfällig installation mot oavsiktlig påkörning eller ras.
Innehållet i katalogen beskriver en liten del av variantfloran för truckavvisare,
portskydd osv som DynaMate IS genom åren har utvecklat. Vi har valt ut ett
antal olika skydd som vi genom denna katalog lyfter fram som ett standardsortiment.
Alla skydd i katalogen kan erhållas enligt ett grundutförande gällande angivna
standardmått. Alla skydd är öppna för kundanpassningar och skulle det visa
sig att skyddet inte är lämpligt för den tänkta användningen tittar vi gärna på
en kundspecifik lösning.
2
Samtliga truckavvisare levereras svartlackerade med gult lackerade fält för
att visuellt synliggöra skyddet så att trafikanter till fots och i fordon uppmärksammar skyddet. Skyddet är till för att varna och får således inte målas
in i omgivande utrusnings eller lokals färgsättning. Risken finns då att det
”smälter” samman med omgivningen och därmed istället utgör en fara.
Normalt tillverkas skyddet med en rund platta nertill och med röret utstickande ytterligare 100 mm. Se typ2a nedan. Montage sker då med
kärnborrning. Detta för att dels erhålla en stabilare infästning i golvet som
därmed tål en större påkörningskraft utan att för den skull skada golvet, dels
även för att när behov uppstår möjliggöra enkelt demontage. Till exempel vid
underhåll av maskin/elskåp och behov av att komma in med en truck.
Montagemetoden gör det också möjligt att byta ut påkört/demolerat skydd
utan att behöva åtgärda golvet igen.
För aktuell prislista kontakta någon på listan på sid 22.
Kundanpassningar av skydden i katalogen anbuderas med utgångspunkt från
prislistan. Anbudet kommer då endast behandla anpassningen.
Givetvis kan även ren ”expandermontage” ske - se typ2b.
Vid högre skydd av exempelvis typen rasskydd, används en kombination av
de 2 typerna. Kärnborrning och expandermontage.
3
Tillverkning
Standardmått
De påkörningsskydd av runda rör är som standard tillverkade av handelstub.
Svetsning är utförd med metod 135 solidtråd (MAG) av certifierad svetsare.
I produktkatalogen presenteras inte bilder på respektive påkörningsskydd.
Bilderna ska ses som exempel på hur andra har valt att beställa och eventuellt
anpassa påkörningsskydden i sin verksamhet. Måtten nedan är de vanligaste
standardstorlekarna.
Plattstången som är monterad längst ner är till för att dels skydda så att
gafflar inte går under skyddet vid normal körning och därmed träffar någon
på andra sidan skyddet dels att plattan på en ledstaplare (den platta som
föraren står på) inte ska gå under och därmed orsaka en skada på föraren
som skulle kunna fastna mellan trucken och skyddet.
Stången monteras normalt 50 mm från golv eller dikt mot fotplattan.
Som framgår av de exempelbilder i katalogen finns naturligtvis möjlighet att
göra ytterligare förstärkningar och tillägg av skyddsplåt för att stärka skyddet
eller möjligheten för detaljer innanför att ramla ut i ex truckgångar.
Alla skydd tillverkas för att stå en bit ifrån det som ska skyddas. Om skyddet
monteras dikt emot så blir vid påkörning detaljen den ska skydda lika påkörd
ändå eftersom kraften inte tas upp av skyddet utan går in i detaljen. Skyddets
funktion blir då noll.
Truckavvisare – LÅGA/kärnborrning
Höjd 550mm – Längd 1000/1500/2000mm
Truckavvisare – MELLAN/kärnborrning
Höjd 1200mm – Längd 1000/1500/2000mm
Truckavvisare – MELLAN med durkplåt/kärnborrning
Höjd 1200mm – Längd 1000/1500/2000mm
Rasskydd – kärnborrning och expander
Höjd 2500mm – Längd 2000/2500mm
Rasskydd med nät – kärnborrning och expander
Höjd 2500mm – Längd 2000/2500mm
Truckavvisare – LÅGA/expander
Höjd 550mm – Längd 1000/1500/2000mm
Truckavvisare – MELLAN/expander
Höjd 550mm – Längd 1000/1500/2000mm
Truckstopp – expander
Längd efter önskemål
Truckstolpe – kärnborrning alt. gummifot
Höjd 1200mm
4
5
Truckavvisare för platser med normal trafik/förvaring och där
Standard truckavvisare
med mått H550x2000 mm.
Bör inte göras längre än 2 m
för att enkelt kunna lyftas/
hanteras. Bättre att göra fler
korta än en lång.
Det är också lättare att laga
eller tillverka en ny kortare
än en längre.
man vill åtskilja dessa för undvikande av tillbud/olyckor
En vanlig variant är att tillverka skydden 1200 mm
höga.
Detta för att undvika att
man kan kliva över och på
så sätt ta en genväg och
därmed utsätta sig själv och
andra för en risk.
Här har man placerat de i en
chickan för att undvika att
personal går rakt ut i truckgången.
Exempel på en kortare
variant av H550.
OBS - på bilden har den blivit
påkörd och plattstången är
böjd. Dels har man undvikit
en eventuell olycka, och dels
är truckavvisaren lätt att
åtgärda genom att lyfta upp
från de kärnborrade hålen
och sen byta ut plattstången
eller ersätta med ny truckavvisare.
Här visas ett exempel på
en längre sträcka av
truckavvisare.
6
7
Rasskydd för platser där material transporteras eller förvaras i högre
8
Rasskydd tillverkas i höjder
mellan 1500-3000 mm.
På de högre höjderna
görs de inte bredare än
2000 mm. Även här kan
speciell måttsättning
naturligtvis erhållas pga
speciell verksamhet eller
situation.
Här har nät monterats
för att först och främst
skydda men även för att
behålla ljusinsläpp och
visuell kontakt i verkstaden.
höjd och ett eventuellt ras innebär skada på person eller egendom
Rasskydd som ska skydda
gångtrafikanter från ras
från hög lastad truckvagn.
Antalet mellanliggare
på rasskydden kan
anpassas efter vad som
ska skyddas.
Ett exempel är om man
har flera pallar staplade
på varandra.
9
Exempel på truckavvisare och rasskydd
Längd och bredd anpassas.
Här en 1200 mm hög i
smalt breddutförande.
Skydden går att göra svängda
för att som i det här fallet
skydda ett maskinhörn.
Här ett exempel på en låg,
men det går att göra högre
och bredare.
10
Vid den här arbetsplatsen
har man valt att sätta
durkplåt.
Går att få med plåt på båda
sidor om det behovet finns,
och också med isolering
emellan för att få bort
klangljudet.
11
Exempel på stolpar för permanent eller tillfälliga avspärrningar
Lätta, flyttbara stolpar
i plast med gummifot och
plastkätting.
Bra när buffertlagret
ändras och ytan behövs
till annat.
Truckstolpe
Mer permanent lösning
av stolpar.
Stolparna är monterade på
samma sätt som tryckavvisarna; med kärnborrning för att enkelt
demontera och därmed få
mer utrymme, exempelvis
vid en större maskinomställning.
Kättingen på bilden är av
metall.
Vid de fall när man inte
vill eller kan ha en
truckavvisare pga att man
behöver få tillgång till
”andra” sidan av skyddet,
tex för att kunna förflytta
guidade grupper.
Kättingen på bilden är av
plast.
12
13
Påkörningsskydd för specifik utrustning
För skydd av ljusbommar
vid maskin/robotcell.
Skydd av dagvattenrör
mitt i en verkstad.
Här är det alltså inte
pelaren i sig som ska
skyddas (den skyddas
av truckavvisaren) utan
det är röret som skyddas,
därför är det monterat
på pelaren.
Skydd ska normalt sett
inte monteras i det de
ska skydda.
14
Här ett skydd för en högre
ljusbom.
15
Portskydd
Ett smalt påkörningsskydd för
port. Man behöver kunna
använda dörren som syns till
höger.
Fungerar eftersom man inte
har någon tung trafik utan
endast ledstaplare motsvarande.
Oavsett om det är en port
eller inpassage till tält funkar
ett högre och väl synligt
skydd.
På insidan förstärkt med
antingen balk eller KKR.
16
Vid tyngre trucktrafik
som dessutom kommer
från flera håll är detta
ett alternativ.
17
Skydd för och vid godshantering
Längsgående golvstyrningar
tillverkade av KKR-rör.
Variant av styrning för heleller halv-automatiserade
truckar i lagerdel.
Ibland behövs ett stopp som
gör att detaljen alltid hamnar
på samma plats, men gör att
truckgafflarna inte kör sönder
stoppet.
Truckstopp
När truckföraren, pga
avstånd eller höjd på
godset inte kan se exakt
var gafflarna slutar och
därmed kan förhindra skada
på person eller utrustning
läggs ett stopp på golvet
där truckhjulen tar emot.
18
19
Övrigt
Vanliga enkla räcken kan göras i kantigt eller runt utförande.
20
Här en enkel grind som ska påminna om att inte bara gå ut på arbetsområdet utan att se sig för. Grinden har dubbelverkande fjädergångjärn
(sk saloongångjärn) för att kunna öppnas åt båda håll och samtidigt
återstängas efteråt.
21
Kontaktpersoner
Södertälje
Kevin Graham, arbetsledare, 070-652 43 63
Patrik Sandström, arbetsledare, 070-553 07 88
Eskilstuna
Daniel Larsson, arbetsledare, 070-263 34 47
Falun
Eric Lindblad, arbetsledare, 070-782 17 56
Nyköping
Jimmy Nyström, projektledare, 070-165 45 70
Kontakta oss gärna för priser och kundanpassade lösningar.
22
23
Företaget är ett helägt dotterbolag
till Scania CV AB.
Luleå
DynaMate Industrial Services utför serviceoch underhållstjänster och är ett av de
största industriserviceföretagen i Sverige med
ca 350 anställda och med en omsättning på ca
400 miljoner kronor.
DynaMate Industrial Services utför tjänster
som möjliggör en effektivare drift, en ökad
produktivitet och en förbättrad lönsamhet för
industri och fastighet. Vi bedriver verksamhet
inom fyra affärsområden, Engineering, Fastighetsservice, Industriservice och Entreprenad
över hela Sverige.
Mora
Borlänge
Falun
Stockholm
Södertälje
Eskilstuna
Nyköping
Göteborg
Vi lagspelar
Vi armkrokar
Vi löser det
Vi kommer tillbaka
DynaMate Industrial Services
24
Industrivägen 21 • Box 3 • 151 21 Södertälje
Tel: 08-522 933 00 • Fax: 08-522 933 50
[email protected] • www. dynamate-is.se