Fler unga rökare i Tyresö

TISDAG 17 FEBRUARI 2015. MITT I TYRESÖ 5
stockholm Gamex som sedan
2010 har anordnat sin spelmässa
på Kistamässan flyttar höstens
evenemang till Friends arena i
Solna. Orsaken är att Gamex – som
förra året slog sig ihop med Comic
Con – växt ur lokalerna.
– På Friends arena ges möjlighet
till ännu fler utställare, besökare,
tävlingar, talents och mycket an-
nat, säger Christian Kullman, projektledare för Comic Con Gamex.
Mässan arrangeras under höstlovsveckan och i år hålls den från
den 30 oktober till den 1 november. Den senaste mässan lockade
30 000 besökare. Då anordnades
bland annat visningar av spel,
filmer och cosplay där deltagarna
klär ut sig till spel- och filmfigurer.
Foto: Åsa Sommarström
Populära Gamex flyttar till Friends
Comic Con Gamex hålls nästa
gång i Friends arena.
Bröt sig in och sparkade
bekant i huvudet
BOLLMORA Sex månaders
fängelse blev domen för en
Bollmorabo som bröt sig in
hos en bekant och sparkade
honom i huvudet med en stålhättad sko. Den misshandlade
mannens dåvarande fru blev
vittne till händelsen. Bollmorabon nekar till brott och uppger
att han tog sig in lägenheten
för att förhindra en brand.
Exfruns vittnesmål och rättsintygen från läkaren motsäger
hans version, enligt tingsrätten.
Kusinerna Kevin och Sahvanna Miderhav röker dagligen. Sahvannas konsumtion kostar en tusenslapp i månaden, medan Kevin köper cigaretter när han har pengar över.Foto: Anna Z Ek
Fler unga rökare i Tyresö
l Elever på Tyresö gymnasium röker betydligt mer än andra ungdomar
Drogvanorna bland Tyresös gymnasieungdomar
har förändrats under den
senaste tioårsperioden.
Färre snusar, och färre
dricker öl, sprit och vin.
Men rökarna blir bara fler
och fler.
Att allt fler gymnasieungdomar
röker kommer inte som en överraskning för kusinerna Kevin och
Sahvanna Miderhav, båda elever
på Tyresö gymnasium.
– Folk i unga år tycker att det är
coolt. Jag minns att jag började
röka för att alla runt omkring mig
gjorde det, säger Sahvanna.
I tio års tid, med undantag av
2008, har elever i årskurs två på
gymnasiet i Tyresö fått svara på
frågor om allt från alkoholvanor
till var de får tag på narkotika.
Den kanske tydligaste trenden
är att allt färre snusar, men även
­ ndelen som dricker vin, sprit och
a
öl backar. Däremot ökar andelen rökare stadigt. Särskilt bland
gymnasiets flickor har en cigarett
i handen blivit en vanlig syn. I den
senaste undersökningen uppgav
så många som tre av fem flickor
att de röker - en siffra långt över
snittet i Sverige.
Linda Wikman, brå-samordnare
på Tyresö kommun, menar att en
förklaring skulle kunna vara att
skolorna inte gör det tillräckligt
obekvämt för ungdomar att röka.
Ofta hittar man fimpar på skolgården, trots att det ska vara förbjudet att röka där, enligt tobakslagen.
Linda Wikman påpekar också
att det finns en koppling mellan
den lagliga rökningen och den illegala rökningen av hasch, marijuana och spice, som är den vanligaste narkotikan.
– Det är svårt att röka marijua-
na om du inte kan dra halsbloss.
I stort sett alla som använder narkotika är eller har varit rökare, säger Linda Wikman.
Tyresö
som prövat narkotika har under
tioårsperioden legat på en fjärdedel. Den senaste tendensen är att
cannabis går tillbaka medan spice
ökar.
– Vi ser en förskjutning från
cannabis till spice. Den senare är
billigare, men det är ett vågspel
att köpa det. Ingen vet vad mixen innehåller och folk har strukit
med efter att ha rökt spice, säger
Linda Wikman.
Kevin och Sahvanna känner till
de som röker både marijuana och
spice, men menar att många slutat med spice efter höstens och
vinterns larm om dödsfall bland
ungdomar.
– Fast jag vet en tjej som röker
Så många unga
röker och snusar
2004 2014 Riket
Andelen gymnasister i
2014
Röker
33
40
Snusar
27
13
6
Dricker alkohol
85
70
79
Sniffat
10
Provat narkotika 27
29
7
6
25
17
Undersökningen genomfördes i
november bland elever i årskurs
två på Tyresö gymnasium. Siffrorna avser procent.
källa: tyresö kommun/can
på varje dag, både spice och cannabis. Hon kommer till skolan
påverkad, men ingen kan stoppa henne. Hon är så fast i det,
berättar Sahvanna.
Personligen skulle ingen av dem
pröva vare sig spice eller cannabis.
– Det är helt onödigt, säger
­Kevin.
vanligaste narkotikagruppen bland
ungdomar på Tyresö gymnasium,
gick framåt något i årets undersökning. Linda Wikman menar
att det kan bero på att priset på
kokain sjunkit, men också att det
råkar finnas en tillgänglig langare någonstans. En myt som Linda
Wikman gärna avlivar är den om
att de som använder alkohol inte
brukar narkotika.
– Det är inte så att man brukar
antingen det ena eller det andra,
de som röker på eller använder
annan narkotika dricker också,
säger hon.
Även kokain, den tredje
l  Johanna Schalk
[email protected]
tel 550 551 35