Interjakt Östersund öppnar ny butik i Sollefteå – storsatsar

Pressmeddelande
Att: Nyhetschefen
Östersund 13 januari 2015
Interjakt Östersund öppnar ny butik i Sollefteå
– storsatsar på jakt, fiske och lokala samarbeten
Bolaget Scandinavian Hunting & Outdoor AB, ägare till Interjaktbutiken i Östersund, tar nu
över jaktbutiken i Sollefteå. Interjakt Sollefteå blir det nya namnet och man räknar med att
öppna lagom till fiskesäsongen i april. Nytt blir också att man kommer att satsa på både jakt och
fiske.
– Med två jakt- och fiskebutiker på relativt nära avstånd kan vi öka båda servicen och utbudet
för våra kunder, säger Kevin Kirk, vd Scandinavian Hunting & Outdoor AB.
– Vi ser flera synergieffekter och samordningsfördelar med att
driva två butiker i regionen. Bolaget kommer att ha sitt säte i
Sollefteå, säger Kevin Kirk.
Den närmaste tiden blir det fullt fokus på att utveckla den
tidigare jaktbutikens lokaler plus att man har stora ambitioner
att ytterligare stärka lokala samarbeten.
– Precis som i Östersund kommer vi att satsa på jakt, skytte
och fiske. Ångermanälven i Sollefteå är ett av Sveriges bästa
laxfiskevatten och hit kommer fiskare från när och fjärran.
Självklart ska vi erbjuda fiskeutrustning av hög kvalitet.
Samtidigt kommer vi att kunna öka utbudet av jaktrelaterad
utrustning jämfört med tidigare, säger Kevin Kirk.
Hunting & Outdoor AB, med delägarna Kevin Kirk, Ulf
Kevin Kirk, Scandinavian Hunting &
Nilsson och Terje Fagervold, öppnade Interjaktbutiken i
Outdoor AB
Östersund i maj förra året, en butik som redan har blivit
mycket uppskattad av kunderna.
– Vårt koncept i Östersund har varit framgångsrikt och vi tror att det kommer att fungera utmärkt även
i Sollefteå där intresset för friluftsliv är stort, säger Kevin Kirk.
Från Interjakt välkomnar man att det blir Hunting & Outdoor AB som nu tar över i Sollefteå.
– Östersundsbutiken har snabbt blivit framgångsrik. Bolaget är resursstarkt och har stor
branschkunskap, säger Jonas Ås, ordförande i Interjaktkedjan, som nu har 23 butiker i Sverige och
Norge.
För ytterligare information kontakta
Kevin Kirk, vd Scandinavian Hunting & Outdoor AB tfn 070-819 13 06
e-post: [email protected]
www.interjakt.com
Interjakt, som är en av Sveriges största jaktkedjor, bildades 1985. Vi är själva jägare och vi kan jakt. Vi vet vilka krav
man ska ställa på bra utrustning för jakt och friluftsliv. Interjakt är din lokala jaktfackhandel. Interjaktkedjan har
idag 23 butiker i Sverige och Norge.