be strong, be KUHN

Mulchmaskiner till lantbruk och landskapsskötsel
TL / BE 10 / BKE / BKE REV
VKM / BP 10 / BP 100 / BPR 10 / BPR 100 / BPR 100 PRO / BP 1000
BK / BC 10 / RM / RMS / WS 320 BIO
www.kuhn.com
be strong, be KUHN
2
TL
BE 10
BKE
VKM BP 10 BP 100
BK
BC 10
RM
BKE REV
BPR 100
BPR 100 PRO
RMS
WS 320 BIO
BP 1000
EN MULCHMASKIN TILL ALLA ÄNDAMÅL!
Kraven på en mulchmaskin som skall
användas i lantbruk eller till landskapsskötsel, varierar beroende på växtmaterialet, arbetsförhållandena och förarens
önskemål.
KUHN kan erbjuda ett mycket brett
utbud av mulchmaskiner till lantbruk
och landskapsskötsel, så att det alltid
passar till behovet.
EN HÖG MULCHKVALITET ÄR
YTTERST VIKTIGT
Bra putsat växtmaterial är bra för jorden och omsätts
snabbare till mull, ju finare klippt det är. Dessutom bidrar
mulchningen till bekämpning av ogräs, skadedjur och
sjukdomar. Det bästa resultatet uppnås när växtmaterialet
klipps fint, arbetshöjden hålls jämn och det putsade
materialet fördelas jämt över arbetsbredden.
En rotor med stor diameter, tillräcklig överlappning,
samt en hög periferihastighet på mulchknivarna.
Om dessa tre förutsättningar uppfylls, är det en grund
för ett perfekt mulcharbete. KUHN har lagt vikt på dessa
kriterier vid konstruktionen av mulchrotorerna, som
ytterligare kännetecknas av en spiralformad montering
av mulchknivarna, vilket säkrar bättre sugeffekt och
därmed ett renare snitt och jämn fördelning av materialet.
Innehåll
Fördelarna vid mulchning s. 4
Introduktion till KUHN mulchmaskiner s. 6
Mulchmaskiner till landskapsskötsel (gräs) s. 8
Universella mulchmaskiner s. 14
Mulchmaskiner till lantbruk s. 28
Val av slagor s. 44
Tekniska specifikationer s. 46
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Fråga din lokala återförsäljare.
TRE KRITERIER FÖR ETT PERFEKT
MULCHRESULTAT
3
VAFÖR
MULCHNING?
På ängar och fält finns många möjligheter för användning av mulchmaskiner, som
ger agronomiska fördelar. Rätt hantering av växtrester är en integrerad del av dagens
produktionssystem, särkilt vid minimerad jordbearbetning, där skörderester normalt
inte plöjs ned utan endast blandas in i det ytliga jordlagret. Här är en fin klippning av
växtmaterialet och en jämn fördelning nyckeln till ett gott resultat:
- en snabbare nedbrytning och omvandling till mull.
- för att skapa goda förhållanden för enhetlig groning av den efterföljande grödan.
- För kontroll av skadedjur, sjukdomar och ogräs.
4
Underhåll eller förbättra betesmark
Boskapen väljer det bästa gräset vid betingen och låter mindre
attraktiva växter stå. Om de mindre attraktiva växterna inte
klipps ned finns det större chanser att det sprider sig genom
frön eller genom vegetativ reproduktion. Därmed försämras
inte bara markens kvalitet, utan påverkar också djurens
produktivitet.
Effektiv rensning av mellangrödor
Rensning och mulchning av mellangrödor för att försvaga
och förstöra dem innan nästa gröda är ett miljövänligt
alternativ till att kemisk behandling. Tänk i detta fall också
på miljöspecifikationer och rättsliga direktiv, både på regional
och internationell nivå.
Förberedande av jordens näringsinnehåll
Enhetlig groning av den följande grödan
Fint klippt och jämt fördelat växmaterial säkrar en bättre
etablering av den följande grödan. Det kommer inte att vara
några majs- eller halmrester som skulle kunna hindra en
normal groning och tillväxt för grödorna.
GE INTE OGRÄSET EN CHANS
Många typer av ogräs sprider sig från markens utkanter
till fälten och sprids över hela marken om de inte hindras.
En effektiv åtgärd är mulchning av kantområdena för att
förhindra att skadliga gräsarter sprider sig på fälten.
Håll skadedjur och sjukdomar borta
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Fråga din lokala återförsäljare.
För att förbättra jordens bördighet är inblandning av
organiskt material en oerhört viktig faktor. Ju finare
växtmaterialet klipps desto större är ytan för mikroorganismer
att attackera och omvandla det organiska materialet till mull.
Det är många fördelar med ett högt mullinnehåll: förbättrad
förmåga att hålla vatten och näringsämnen, minska urlakningen
av näringsämnen, förbättrad jordstruktur- och stabilitet, samt
ökad biologisk aktivitet.
Tät växtföljd av hög andel majs och vete skapar ideala
förhållanden för skadedjur och sjukdomar att utvecklas.
Mulchning av majsstubb är ett effektivt sätt att förstöra
majsstubben som tjänar som övervintringsbonad för
skadedjur som den europeiska majsmotten. En snabbare
nedbrytning av bidrar dessutom till att det inte ligger
växtrester på markytan till nästa gröda för att undvika
överföringen av svampsjukdomar (se tabellen nedanför).
Påverkan av jordbearbetning och mulchning på relativt DON-innehåll (mycotoksin från
fusarium) i vete.
Källa: Långtidsförsök Boignevill – Arvalis, Det franska lantbruksforskningsinstitutet
DON
(plöjning
100 %)
Mulchning
Plog
Mulchning
Fräsar
1999 till 2011
2003 till 2011
2007 till 2011
100
100
100
146
148
149
SEMAVATOR
Direkt sådd
280
255
315
416
533
Mulchning
Direkt sådd
222
5
KUHN
BRA RESULTAT
KUHN MULCHMASKINER TILL LANTBRUK OCH LANDSKAPSSKÖTSEL
REDUCERADE
KOSTNADER
MULCHKVALITET OCH TEKNOLOGI,
NÄR DET ÄR SOM BÄST
KUHNs mulchmaskiner för lantbruk och landskapsskötsel är konstruerade med fokus på två punkter:
- Driftssäkra maskiner med lång livslängd
- hög mulchningskvalitet, i form av fullständig och fin klippning av alla växtrester på marken i form av växtrester, stubb och ogräs.
KUHNS FÖRDELAR FÖR BÄSTA MULCHNING
De konkreta tekniska lösningarna är lika många och omfattande som produktsortimentet för KUHNs mulchmaskiner. Varje
modell är optimalt anpassad eller anpassningsbar för sin uppgift och de rådande förhållandena, men alla utmärker sig för att
vara utrustade med enhetliga egenskaper för förbättrad mulchning och dessutom för att var robusta och driftssäkra. Du kan
lära dig mer om KUHNs fördelar i översikten nedan!
6
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Fråga din lokala återförsäljare.
Mulchkvalitet
KUHN-lösning
Fördelarna
Spiralformad placering av slagor*
Ökad sugeffekt: alla växtdelarna tas upp och sugs in i rotorhuset
Rotorhastighet och diameter
”Ökad sugeffekt och maximal aggressivitet
Stort urval av slagor för alla arbetsuppgifter
Slagor
Motskär*
Bättre klippning eftersom avståndet mellan motskären och slagorna
reduceras
Stödrulle placerad så tätt som möjligt intill rotorn*
Mycket precis anpassning till markkonturen, stödrullen rengörs
av slagorna, växtresterna kastas över stödrullen för snabbare
nedbrytning
Maskinens driftssäkerhet
KUHN-lösning
Fördelarna
Högresistent stål
Ger styrka och stabilitet
Monteringsram
Extremt robust konstruerad
Lagerhållare i brons / tapparna säkrade mot rotering
Bättre stabilitet och motståndskraft mot mekaniska belastningar,
driftssäkra pendellänkar
Forstärkningsplåt*
Ökad slitstyrka och stöttålighet
Antal remmar
För optimal kraftöverföring
Remmar av förstärkta band
Tillförlitliga och lägre underhållskostnader än standardremmar
Automatisk remspänning*
Ingen slirning
NON-STOP stenutlösare*
Om ett hinder träffas på svänger mulchuvudet bakåt och återvänder
sedan omedelbart till arbetspositionen
*Standardutrustning och extrautrustning kan variera från modell till modell
7
KUHN
KUHN MULCHMASKINER TILL LANDSKAPSSKÖTSEL
EN ALLSIDIG FAMILJ
PRESENTERAR SIG
Från underhållsarbete i parker och trädgårdar till skötseln av gröna områden och fruktplantage:
KUHNs breda utbud av mulchmaskiner till landskapsskötsel kommer att utföra utmärkta insatser
i områden med små och medelstora mängder av växtrester. Med sina korta slagor och anpassad
huvstorlek fungerar maskinerna perfekt i gräsbevuxna områden.
Serie
Upphängning
Användarintensitet
TL
BE 10
BKE
BKE REV
Bakmonterat
Front- eller
bakmontering
Bakmontering
Front- eller
bakmontering
Normal
Professionell
herbe
Materialtyp
Rekommenderad traktorstyrka (min/
max) hk
Arbetsbredder (cm)
15-35
40-65
40-110
120 - 150 - 180
140 - 160 - 180 - 200
150 - 180 - 210 - 230 - 250
TL 120 / TL 150 / TL 180
Bakmonterade mulchmaskiner med arbetsbredder från 1,19 – 1,78 m för normal
användning i trädgårdar, parker och grönområden, avsedd för kompakttraktorer från
15 till 35 hk.
BE 14 / BE 16 / BE 18 / BE 20
Mycket allsidiga mulchmaskiner (bak- eller frontmontering, samt till traktorer med
reverserad förarplats) med arbetsbredder från 1,40 till 2,00 m för professionellt bruk
(t.ex. kommuner). Beräknat för traktorer från 40 till 65 hk.
BKE 150 / BKE 180 / BKE 210 / BKE 230 / BKE 250
Stort urval av arbetsbredder från 1,53 till 2,50 m för snabb och effektiv landskapsskötsel.
BKE 150 REV / BKE 180 REV / BKE 210 REV / BKE 230 REV/
BKE 250 REV
Reverserbara versioner av BKE-versionens mulchmaskiner för total upptagning av
växtrester.
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Fråga din lokala återförsäljare.
8
TL
120 150 180
LITET ÄR VACKERT!
KUHNs TL mulchmaskiner är avsedda för skötsel av parkområden och trädgårdar. De är
konstruerade för att användas med kompakttraktorer. Tack vare sin konstruktion och speciella
slagor är det inget som hindrar en högkvalitativ gräsklippning av trädgårdar och grönområden längre.
KONSTRUERAD FÖR KOMPAKTTRAKTORER
Med trepunktsupphäng i kat. 1 eller 1N är
TL avsedda för traktorer med låga
effektbehov från 15 till 35 hk. TL 150 och
180 finns tillgängliga med en anslutning
som extrautrustning.
IDEALISK TILL GRÖNOMRÅDEN
-
Höjdjustering med rstödvals.
Den främre positionen på stödvalsen:
för perfekt markföljning,
rengör sig själv med hjälp av slagorna,
klippet slungas ut över stödrvalsen för att
förhindra anhopningar av klippt gräs och för
att underlätta komposteringen för ett perfekt
resultat.
HÄGKVALITATIV GRÄSKLIPPNING
OCH MULCHNING
Särskilt anpassade knivar och det stora
antalet slagor garanterar en superb
gräsklippning. Motskären i huven förbättrar
snittkvaliteten.
9
BE
14 16 18 20
DEN ALLSIDIGA FÖR PROFESSIONELL PARKOCH TRÄDGÅRDSSKÖTSEL
Skötsel av parker och grönområden är kärnarbetsområdet för de nya BE-mulchmaskinerna.
De är konstruerade för användning med trädgårds- eller andra mindre traktorer och kan både
bak- och frontmonteras eller köras i reverserat läge. Tillgänglig i fyra arbetsbredder från 1,40 till
2,00 m imponerar de här maskinerna med sina mångsidigheter.
EN LÖSNING TILL ALLA BEHOV!
1
10
2
Fördelen med KUHNs BE mulchmaskiner är möjligheten till både front- och
bakmontage såväl som versionen för reverserad funktion. Frontmontering
eller användning med reverserander traktor kräver en utrustning som
modifierar upphängningen. I alla fall är den centrala växellådan utrustad
med två ingångspunkter och ett integrerat frihjul (540 eller 1.000 min).
1. Standardbakmontering av maskinen.
2. BE mulchmaskin i reverserat körläge
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Fråga din lokala återförsäljare.
3
4
YTTERLIGARE UPPHÄNGNINGSVAL
3. GOD MARKFÖLJNING
Som standard kan man välja mellan en fixerad
upphängning med två möjliga lägen eller
hydraulisk sidoreglering.
Arbetshöjden ställs in med hjälp av en 160 mm:s stödvals med fixerade ändar, monterad
på dubbelradiga kullager med smörjpunkter. Den är placerad mycket nära rotorn. På så
sätt garanterar den bästa möjliga anpassningen till terrängen. Ytterligare en fördel är att
stödvalsen automatiskt rengörs av slagorna.
PATENT
4. SNABB NEDBRYTNING AV VÄXTRESTERNA
Tack var höljets optimala placering och stödvalsens position slungas det klippta gräset
över stödvalsen och kan följaktligen inte klumpas. Det fördelas jämt bakom maskinen där
nedbrytningen kan börja omedelbart utan fördröjningar.
DE FUNGERAR SOM EN
GRÄSKLIPPARE!
Standardhammarkniven med den
särskilda patenterade konstruktionen
för att undvika rotorskador.
11
BKE
BKE REV
150
180
210
230
250
STANDARDMULCHMASKINEN T
IDEALISK KONSTRUKTION FÖR ETT
ÖVERLÄGSET ARBETE
Modellerna i BKE och BKE REV serierna: Ett brett urval av
modeller med fem arbetsbredder för front och bakmontering
finns tillgängliga.Dessa två serier anger standarden för KUHNs
maskiner vad det gäller skötsel av gräsområden som parker,
grönområden och betesmark.
12
Huvens profil är konstruerad för att tillåta att
stora mängder växtrester klipps samtidigt som
energiförbrukningen hålls på en låg nivå.
Stödvalsen, som finns placerad mycket nära
rotorn gör att maskinen kan följa markprofilen
perfekt och uppnår förbättrad nedbrytning.
ILL LANDSKAPSSKÖTSEL
UPPHÄNGNING
REDUCERADE
KOSTNADER
REDUCERERAT SLITAGE,
FÖRBÄTTRAT SKYDD
1
1. EXTRA SKYDDSUTRUSTNING
Den skruvade 4 mm tjocka metallförstärkningen inuti höljet minskar
slitaget och ger skydd mot främmande föremål
2. FÖR INTENSIV ANVÄNDNING
Välj stödvals med löstagbara ändar och utrustad med förstäkta
rullager som endast kräver ett minimum av underhåll och sänk
reservdelkostnaderna.
2
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Fråga din lokala återförsäljare.
BKE och BKE REV modellerna kan användas med två olika typer av upphängning:
• en fast upphängning med två positioner (centralt eller sidoförskjutet).
• en upphängning med hydraulisk förskjutning.
BRA RESULTAT
FÖR ÄNNU BÄTTRE MARKFÖLJNING
3. PÅ OJÄMN MARK
3
Släpskorna kombinerade med stödvalsen skyddar sidoväggarna,
förbättrar maskinens stabilitet och tillhandahåller ytterligare
styrhjälp.
4. FRAMHJULEN
Avsedda för BKE REV i främre position förbättrar den maskinens
markföljning.
4
13
KUHN
KUHN UNIVERSELLA MULCHMASKINER
ETT VERKLIGT UNIVERSELLT
UTBUD
Med KUHNs universella mulchmaskiner har du ett brett utbud av mulchmaskiner till
betesmark och trädesmark, men också för att klippa ner mellangrödor och växtskydd.
Serie
Montering
Användning
Rekommenderad
traktorkraft min/
max (hk)
Arbetsbredder
(cm)
BP 10
BPR 10
VKM
Bakmonterat
undervegetation,
betesmarker,
trädesmarker
BP 100
BPR 100
BPR 100 PRO
BP 8300
BP 8340
Front eller bak
Front eller bak
(BP 8340) eller
reversfunktion
(BP 8340)
Bakmonterat (BPR kan både front- och
bakmonteras)
Gräs- och trädesmarker
Betes- och trädesmarker,
Betes- och trädesmarker och undervegetations
(lättare arbete)
växtrester
70-175
60-175
70-175
80-250
150-300
210 - 240 - 280 305
280 - 305
240 - 280 - 305
280 - 305
830 (i kombination
med BPR 100 PRO)
VKM 210 / VKM 240 / VKM 280 / VKM 305
Optimal till skötsel av betsmark och gräsområden med arbetsbredder på 2,09 till 3,03 m.
BP 28 / BP 30
BPR 28 / BPR 30
Serie för lättare arbeten med antingen bakmonterad upphängning (BP) eller både front- och bakmontering
(BPR) med arbetsbredder från 2,79 till 3,03 m.
BP 240 / BP 280 / BP 305
BPR 240 / BPR 280 / BPR 305
KUHNs universella standardmulchmaskin till bakmontering (BP 100) eller både front- och bakmontering
(BPR 100) med arbetsbredder från 2,37 till 3,03
BPR 280 PRO / BPR 305 PRO
Avsedd för intensiv användning med högeffektsutrustning upp till 250 hk.
BP 8300 / BP 8340
2 mulchningsenheter med BPR 100 för en arbetsbredd på 8,30 m. BP 8300 som bakversion, BP 8340
med backfunktion. Vissa modeller finns inte tillgängliga i alla länder. Fråga din lokala KUHN-återförsäljare
vilka modeller, som finns tillgängliga i Sverige.
14
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Fråga din lokala återförsäljare.
VKM
210
240
280
305
LÄTT SKÖTSEL FRÅN GRÄS TILL SLY
VKM mulchmaskinerna är framför allt avsedda för användning på betesmarker och
trädesmark, men kan också användas för mulchning av beskärda kvistar
Med VKM modellen får du en anpassningsbar universell mulchmaskin som passar
alla dina uppgifter.
BRA RESULTAT
HÖGKVALITETSMULCHNING
Den spiralformade monteringen av verktygen på VKM-rotorn är avsedd för
- jämn rotation utan ryck,
- God sugeffekt för ett rent skär,
- Jämn distribution av det skurna materialet för förbättrad nedbrytning.
STÖDVALS MED LÖSTAGBARA
ÄNDAR
- Dubbelraden med kullager för ökad
livslängd, idealisk försegling med chikaner
och smörjsystem.
- Stödvals placerad närmast rotorn för effektiv
markföljning och självrengöring med hjälp
av slagorna.
EN KOMPAKT ENHET
EN”UNIVERSELL” DESIGN
VKM är utrustad med en sidoförskjutning
genom ett glidrör (som standard mekaniskt,
hydraulisk som tillval) Den här konstruktionen
gör maskinen kompaktare med tyngdpunkten
nära traktorn.
Den låga konstruktionen med rundade kanter,
invändiga rotorlager och glatta sidor utan
skarpa kanter tillåter mulchning i princip
överallt, till och med under träd och
grenar. Den kan också utrustas med krattor
vedartade rester Med en justerbar bakhuv
kan mulchningsgraden anpassas till mängden
växtmaterial.
15
BP
28
30
MULCHMASKINER
TILL AVSEDDA
FÖR BASARBETE
NÄR MULCHNING HÖR TILL
VARDAGSJOBBET
Den nya BP 10 serien är avsedd för
mulchning av alla typer av gräsområden
från ogräsrensning på fältkanter till
underhållsarbete på betesmark eller
skötseln av grönområden i parker och
trädgårdar. Enskilda gårdar som ägnar
sig åt spannmålsodling och djurhållning
såväl som kommunala myndigheter kan dra
nytta av dess fenomenala förhållande mellan
kostnad och prestanda, när de letar efter
en universell mulchingmaskin för vardagliga
mulchingarbeten.
FIXERAD UPPHÄNGNING
Med den fixerade centralramen är
växellådan också placerad i maskinens
center. Låspinnarna är understödda i var ände
TVÅ VERSIONER
FÖR OLIKA
BEHOV
JUSTERBAR UPPHÄNGNING
Upphängningsramen kan ändras mekaniskt
eller hydrauliskt på ett glidrör och levereras
med en excentrisk växellåda för att
tillhandahålla en utökad förskjutning upp
till 45 cm till höger. Ramen och den övre
upphängningen är anslutna med en rörlig
ledad stång för förbättrad markföljning.
16
REDUCERADE
KOSTNADER
EN ROBUST
STRUKTUR
En lång livslängd och motståndskraft mot
stötar är viktigt för oss. Därför består
BP-mulchmaskinernas hölje av 6 mm tjock
metall med 8 mm tjocka sidoväggar.
De två motskären (ett skårat och ett slätt) är
svetsade på höljet
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder.
Fråga din lokala återförsäljare.
EN HÖGPRESTERANDE
MULCHMASKIN
Den spiralformade konstruktionen för förbättrad materialsugning och jämn spridning –
robusta hållare och antirotationsfästa skruvar
– rotorhastighet på 1960 min. för en ren
mulchning – drivna av fyra högkapacitets
XPB- V-remmar: Inget hindrar en långlivad
hög prestanda.
KONTROLL AV SNITTLÄNGDEN
För en effektiv mulchning och växttäckning
är det viktigt att ha kontroll på skärlängden. BP-mulchmaskinerna kan utrustas med
antingen:
- en 200 mm stödvals med antingen fasta
eller löstagbara ändar, placerad mycket
när rotorn för förbättrad markföljning,
utslungande av gräs över stödrullen
och automatisk rengöring av verktygen.,
- halvsvängande hjul fästa i muclhmaskinens
hölje.
17
BP
240
280
305
EN HJÄLP
I UNDERHÅLLET
Förskjutningsmöjligheter, justerbar bakhuv, olika verktyg att välja
mellan: tack vare sin mångsidighet är den här mulchmaskinen
anpassad att användas för olika ändamål som underhåll av
betesmark, fruktträdgårdar, obesådda områden men också
mulchning av växtrester eller mellangrödor.
1
18
2
REDUCERADE
KOSTNADER
EN STRUKTUR SOM HÅLLER.
Dragramens konstruktion, en hållbar struktur av monterade delar, är
särskilt robust. Som standard kan BP 100 modellerna förskjutas 58 cm till
höger.
Detta kan göras genom att använda ett glidande dubbelrörssystem
(ett nedre och ett övre rör). Den här konstruktionen reducerar maskinens
överhäng och begränsar belastningen på dragramen när man arbetar i
förskjuten position.
Låspinnarna är blockerade och på så sätt förhindrade från att rotera.
Den övre länken är utrustad med långhål för förbättrat följande av ojämn
mark.
3
FÖR EN I DET NÄRMASTE PERFEKT
MULCHNING
- rotor med åtta rader och spiralformad
konstruktion för ökad restuppsugning och
perfekt utspridning över marken;
- två motskär för felfri kapning;
- möjlighet att montera på hammarslagor
eller Y-slagor
BRA RESULTAT
EN ROBUST OCH
UNIVERSELL HUV
Strukturen består av två balkar inklusive en
svetsad metallfodring för ökad hållfasthet.
Den bakre huven är justerbar. Justera den
till minimum för mulchning av mindre tät
vegetation eller maximalt öppnad för bredspridning. Öppna den maximalt när du kapar
tät vegetation eller om du vill arbeta fortare
och minska effektbehovet.
ARBETSHÖJD UNDER KONTROL
En BP 100 kan utrustas med antingen:
- en stödvals med Ø 220 mm med löstagbara
ändar som är placerad nära rotorn för precis
markföljning,
- eller pivoterande hjul på huvens sida.
FELFRI KÖRNING
BP 100 är utrustad med:
- en växellåda för traktorer på max 175 hk.
- ett automatiskt remspänningssystem,
- tre till fem remmar beroende på modellen.
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder.
Fråga din lokala återförsäljare.
19
BPR
REDUCERADE
KOSTNADER
28
30
KONSTEN ATT SKÖTA
BPR- seriens 10 mulchmaskin är avsedd för enskilda lantbruk som använder traktorer upp till
175 hk. Dess huvudändamål är att användas vid skötsel av ängar och okultiverade gräsområden.
20
OMRÅDEN
Tack vare dess alternativ för front-/bakmontering och sidvägsförskjutning är det en perfekt
mulchmaskin för lantbruk med skiftande miljöer och svåråtkomliga platser. Den finns tillgänglig
i bredder på 2,80 och 3,05 m.
EN ROBUST HUV
Höljet består av en 6 mm tjock
metallfodring för den yttre strukturen och 8 mm tjocka sidoväggar.
Inuti är huven utrustad med två
svetsade motskär.
BEPRÖVADE LÖSNINGAR
FÖR ARBETSHÖJD
ROTORKONSRUKTIONEN
DU LETAR EFTER
LÄTTUNDERHÅLLEN
ROTORDRIVENHET
Det finns två valsar tillgängliga
för höjdkontroll:
- antingen en standardvals
Ø 220 mm med fixerade ändar,
- eller en stödvals med löstagbara
ändar Ø 220 mm.
I bägge fallen är stödvalsen
placerad så nära rotorn som
möjligt för effektivt marknära
arbete, självrengöring av
slagorna och en bättre nedbrytning av växtresterna.
Maskinen är utrustad med en
rotor utrustad med åtta flänsar
med en diameter på 465 mm.
Den spiralformade placeringen
av slagor garanterar en perfekt
insugning av växtrester för att
hackas och en högkvalitativ
markdistribution av de hackade
resterna.
Rotordrivenheten är utrustad med:
- en central växellåda med dubbel
ineffekt inklusive ett frihjul för
traktorer upp till 175 hk.
- en lateral drivenhet som
använder fyra remmar. För en
snabb, lätthanterlig bältspänning
är skyddet fastsatt med en enda
skruv.
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Fråga din lokala återförsäljare.
1. DUBBEL UPPHÄNGNING
Maskinen anslutningsram kan monteras bak eller fram genom att
helt enkelt vända transmissionen.
2. SIDOFÖRSKJUTNING
1
BPR 28/30 Serierna erbjuder en hydraulisk sidoförskjutning av
dragramen på 45 cm som standardutrustning. För ökad tillförlitlighet
och kompakta maskindimensioner kan den förflyttas över två rör
guidade på Teflonringar.
2
45 cm
21
BPR
210 240 280 305
REDUCERADE
KOSTNADER
UTÖKAD ANVÄNDBARHET
Med en vändbar BPR-mulchmaskin kan du utnyttja fördelarna med skötseln av betsmarker och
trädesmarker! Den kommer dessutom att möjliggöra för dig att klippa växtrester. I frontläget kör
traktorn inte över växterna, vilket ger är mjukare mulchning. En BPR passar till alla traktorer:
Den kan monteras där fram eller där bak. Arbete kan också utföras med en front- och bakkombination
tillsammans med KUHNs kantskötselutrustning eller häck- och gräsklippare.
58 cm
FÖRKJUTNING GENOM GLIDRÖRELSE
Den glidande förskjutningen på 58 cm gör det
möjligt att komma åt de besvärligaste hörnen.
BPR 100 modellerna är standardutrustade med
en hydraulisk förskjutning.
22
PERFEKT MARKFÖLJNING
EN FELFRI DRIVENHET
För kontroll av arbetshöjden är BPR 100
utrustad med en Ø 220 mm stödvals med
löstagbara ändar. Den är placerad närmast
rotorn för att garantera:
- perfekt markföljning
- självrengöring av valsen
- lätt rullning i alla situationer
BPR 100 är utrustad med:
- en växellåda för traktorer upp till 175 hk,
- ett automatiskt remspänningssystem
- tre till fem remmar beroende på modellen
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Fråga din lokala återförsäljare.
BRA RESULTAT
HÖGKVALITATIV MULCHNING
EN ÖPPNINGSBAR HUV FÖR DE
FLESTA ARBETSFÖRHÅLLANDEN
KLIPPHÖLJE: FÖR EN LÄNGRE
DRIFTSLÄNGD
Den öppningsbara huven ger en större
användbarhet. Den kan justeras efter mängden
och typen av växtlighet som skall klippas
Mulchhöljets standardmodell är förstärkt med en
4 mm:s fodring för en längre driftslängd och är
utrustad med två motskär (en med skåra och en
plan) för fin mulchning.
EFFEKTIV ROTOR
Rotorn med åtta rader slagor suger effektivt upp
de växtrester som skall mulchas, de är också
pressade mot marken för en perfekt mulchningskvalitet.
23
BPR
280 PRO
305 PRO
MONTERA PÅ EN
BPR 100 PRO DÄR
FRAM FÖR KRAFTFULLA
KOMBINATIONER
BPR 100 PRO-modellerna som finns tillgängliga i bredderna 2.80 och 3,05 m
kan lätt monteras på där fram eller där bak. De har specialkonstruerats för
intensiv användning med traktorer med höga hästkraftstal med sina kraftfulla
växellådor och högre fästpunkter än BPR 100. De är avsedda för att klippa allt
från gräs till skörderester och täckgrödor.
REDUCERADE
KOSTNADER
STORA EFFEKTER
FÖR STÖRRE
LANTBRUK
Den frontmonterade BPR 280 och 305 PRO
mulchmaskinerna är ideala utrustningar
för de bakmonterade BP 8300 storbredds
mulchmaskinerna, BPR 280 PRO är dessutom
avsedd att användas med BP 8340. Identiska
verktyg, verktygshållare och antal motskär
möjliggör ett homogent mulchningsarbete
24
ARBETE MED KRAFTFULLA
TRAKTORER
KONSTRUERADE FÖR
HÖGKVALITATIV MULCHNING
BPR 100 PRO är avsedda för traktorer upp
till 250 hk. Fästpunkten är förhöjd för att
möjliggöra tillkoppling till kraftfulla traktorer.
Den övre upphängningen förblir flytande för
att möjliggöra förbättrad markföljning.
Den robusta sidodrivenheten består av fem
kraftremmar, utrustade med en automatisk
spännanordning för att klara av belastningarna
under de mest krävande arbetsförhållanden.
Rotorn med en 465 mm:s diameter är utrustade
med tunga hammarslagor vilka är perfekt
anpassade för mulchning av betesmark,
täckgrödor och skörderester. För särskilt fin
mulchning är BPR 100 PRO utrustad med
två motskär med en tredje som möjligt tillval.
En öppningsbar bakhuv gör en anpassning till
olika mängder av växtlighet möjlig.
EN MÅNGSIDIG ANVÄNDNING
BPR 100 PRO kan lätt fästas till din traktors front
eller bakdel. Eftersom BPR 100 modellerna och
BPR 100 PRO-modellerna är standardutrustade
med en 580 mm:s hydraulisk förskjutning.
Mulchmaskinen glider på två rör med 70 mm:s
diameter, inklusive teflonpackningar och
smörjanordning för större tillförlitlighet.
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Fråga din lokala återförsäljare.
25
BP
8300
BRA RESULTAT
REDUCERADE
KOSTNADER
8340
FELFRI MULCHNING
Om du är en arrendator eller ägare av ett större lantbruk så är de universella BP 8300 och
BP 8340 mulchmaskinerna som gjorda för dig. Som en trippelkombination med BPR 280 PRO
eller BPR 305 PRO, är effektiviteten imponerande med en arbetsbredd av 8,30 m. Huvudsakligen
avsedda för skötsel av trädesmark och gräsområden gör deras mångsidighet att de också kan
mulcha skörderester eller majsstubb. Eftersom ingen växtlighet körs över av traktorhjulen kan
växtresterna lättare sugas in i mulchningsenheten.
26
HÖGKVALITATIVA MULCHNINGSRESULTAT
Rotorn med sin diameter på 465 mm med spiralformad placering av slagorna, kombinerad med
ett hölje utrustat med en öppningsbar baklucka innebär att de mulchmaskinernas stora bredd kan
mulcha en stor mängd vegetation även vid höga hastigheter. Växtresterna slungas ut över stödvalsen
och komprimeras på så sätt inte, vilket ökar nedbrytningshastigheten
EXKLUSIVT
EN MULCHMASKIN MED
VIKTREDUCERING OCH
NON-STOP SÄKERHET
BP 8300 och BP 8340 har
en ram som är unik på
marknaden. Den är utrustad
med LIFT CONTROL som
används på de bredaste
KUHN gräsklipparna och
med egenskaper som är unika
för en mulchmaskin.
Beskrivning:
- En anpassning till markytan
av pendeltyp på bägge
mulchenheterna för idealisk
markföljning.
- Mulchningsenheterna är
utrustade med LIFT CONTROL
som minskar belastningen på
stödvalsen.
- Non-stop säkerheten är kombinerad med ett lyftsystem för att ge
maskinen ett optimalt skydd mot hinder som eventuellt körs på.
- Lyftsystemet är inbyggt i ramen för lätt manövrering.
- Resultatet: perfekt mulchning och minskade kostnader!
TILLFÖRLITLIG UNDER
DE MEST INTENSIVA
ANVÄNDNINGARNA
För att klara av de mest intensiva
arbetena är mulchmaskinerna
utrustade med:
- en växellåda avsedd för
traktorer upp till 300 hk,
- reducerat SFT-underhåll för
de sekundära PTO-axlarna,
- en drivenhet för varje
mulchningsenhet utrustad med
fem SPBX-remmar,
- en automatisk remspänningsanordning
EN ”PRO” STRUKTUR”
De två mulchningsenheterna är
utrustade med:
- Svetsad metallfodring för optimalt
skydd mot slitage och stötar,
- två motskär för fin mulchning (en
tredje är möjlig som tillval),
- en öppningsbar huv för anpassning
till alla typer av arbetsförhållanden,
- en stödvals med löstagbara ändar
med 200 mm:s diameter,
- släpskor
- rotor med hammarstödsaxlar (20 mm
diameter) i specialbehandlat stål.
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder.
Fråga din lokala återförsäljare.
NYHET
BRA RESULTAT
BP 8340:
I REVERSERAT KÖRLÄGE
Den nya versionen för reverserad körning kombinerar den
exceptionella produktiviteten och överlägsna mulchkvaliteten
hos BP 8300 med en ökad användarkomfort.
Det beror på en enklare upphängning och förbättrat synfält
underkörning. Ha översikt över alla tre mulchenheterna på en
gång är inget problem.
27
KUHN
KUHN MULCHMASKINER
EN SERIE SOM HANTERAR STORA
MÄNGDER VÄXTRESTER
Välmulchade skörderester är en av dina och din jords vänner, bekämpar skadedjur och sjukdomar
och omvandlar snabbt organiskt material till fördelaktiga mullstrukturer. Upptäck KUHNs serie av
mulchmaskiner, som ger en fin mulchning och god spridning för alla nödvändiga arbeten på fälten!
Serie
BK
BC 10
RM
Rekommenderad
traktorkraft min/
max (hk)
Arbetsbredd (cm)
RMS 820
Trädesmark, mellangrödor och skörderester
230 - 280 - 320
240 - 270 - 300
Skörd av
energigrödor
Mellangrödor och skörderester
70-190
WS 320
BIO
Front eller
bakmontering
bak
Upphängningstyp
Huvsaklig
användning
RM R
80-360
300-450
150-300
240 - 280 - 320 - 400 - 450 480 - 610
820
320
BK 230 / BK 280 / BK 320
Mulchmaskinserie för enskilda lantbruk med arbetsbredder på 2,30 m, 2,80 m och 3,20 m med rörlig
huv för underhållsarbete.
BC 24 / BC 27 / BC 30
Särskild konstruerade för mulchning av mellangrödor och skörderester med arbetsbredder från 2,40 till
3,00 m.
RM 240 / RM 280 / RM 320 / RM 400 / RM 450
Mulchmaskiner beprövade i hela världen på spannmålslantbruk och i maskinkooperativ med
arbetsbredder från 2,36 till 4,32 m.
28
RM 480 R / RM 610 R
RMS 820
En enastående solid maskin för stora lantbruk med en arbetsbredd på8,20 m för mycket starka traktorer.
WS 320 BIO
Frontmonterad mulchingmaskin med inbyggd strängläggare för skörd av energigrödor, kan användas i
kombination med balpress. Två jobb utförda på en gång!
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Fråga din lokala återförsäljare.
Ännu mer arbetseffekt i en hopfällbar version för lätt transport med arbetsbredder på 4,80 m och 6,10 m
29
BK
BRA RESULTAT
230
280
320
ALLROUNDMASKINEN
FÖR BLANDADE
LANTBRUK
BK-mulchmaskinerna är avsedda för lantbruk med blandad
växtodling. Finns tillgängliga i tre arbetsbreddar, 2,30 m, 2,80 m
och 3,20 m, de är avsedda för effektiv mulchning av skörderester,
hö, majs eller solrosstjälkar, uttagen mark och betesmark.
BETYDELSEN AV EFFEKTIV MULCHNING
30
Mulchning förbättrar nedbrytningen av växtrester. Ett tillfredsställande resultat uppnås, om majoriteten av växtresterna är
mindre än 5 cm långa, mulchningslängden är den samma och
växtresterna spridda jämt över marken efter mulchningen.
Med KUHNs mulchningsmaskiner kan du räkna med beprövade
lösningar för att uppnå dessa krav.
VIKTIGA PUNKTER FÖR EN LÅNG
LIVSLÄNGD
- Kopplingsanordningen garanterar att traktorn/
verktygsupphängningen är tillräckligt stark.
- Frihjulet är integrerat i växellådan som
standard.
- En huv med dubbla väggar finns tillgänglig
som tillval.
ROTOR FÖR PERFEKT MULCHNING
Den linjära höghastigheten tillsammans med
en hög nivå av överlappning mellan verktygen
garanterar en högkvalitativ mulchning. Dessutom
kan du mulcha stora mängder växtrester med
rotorns stora diameter.
MULCHNINGSVERKTYG
Rotorn är utrustad med fyra olika slagor att välja
emellan.
- Y-slagor med stubbröjare för att klippa sönder
växtresterna bättre: för stubb och spannmål.
- hammarknivar för mer vedartade material:
majs- och solrosstjälkar, skötsel av höfält.
PERFEKT KONTROLL AV
MULCHNINGSHÖJDEN
Två anordningar för kontroll av arbetshöjder
finns tillgängliga för maskinerna:
- halvsvängbara hjul,
- stödvals
Höjdjusterbara släpskor finns tillgänglig som
tillval.
ENKELT BYTE AV SLAGOR
Den bakre huven kan lyftas manuellt för bättre
åtkomst till rotorn. På så sätt blir det mycket
enkelt att byta slagorna.
AVÄNDARVÄNLIGHET
GÖR DITT LIV ENKLARE
BEGRÄNSAT UNDERHÅLL
HYDRAULISK FÖRSKJUTNING
TRANSPORT PÅ LÄNGDEN
Du kommer att kunna dra nytta av den underhållsfria rotorn tack vare lagren som är smorda
för hela livslängden. Frihjulet i den centrala
växellådan behöver heller inget underhåll.
Mulchmaskinerna BK 230 och BK 280 kan
utrustas med en hydraulisk förskjutning till höger
för att mulcha fält med hinder: fruktträd, stenar
etc.
BK 320 kan transporteras på längden för att lätt
kunna köras på smala vägar.
Tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays. Merci de vous renseigner auprès de votre Partenaire Agréé.
31
BC
BRA RESULTAT
24
27
30
HÖGKVALITATIV
MULCHNING
TILL ETT
ATTRAKTIVT PRIS
DEN NYA GENERATIONENS
AGGRESSIVITET
De här maskinerna är avsedda för att mulcha växtrester (majs,
raps, solrosor), mellangrödor och gräsområden (betesmark,
trädesmark…). Enskilda spannmålslantbruk eller lantbruk med
blandodling i mellanstorlek utrustade med traktorer upp till 190 hk
kommer att uppskatta BC-mulchmaskinerna, om de letar efter ett
överlägset pris-/effektförhållande.
32
BC-modellerna är utrustade med en ny
rotorgeneration med långa slagor som arbetar
aggressivt för att verkligen mulcha alla typer av
växtrester. Rotorn har en diameter på 680 mm
för mulchning av stora mängder och motståndskraftiga växtrester. En hög rotationshastighet
och den beprövade och testade spiralformade
konstruktionen för verktygen bidrar också till ett
högkvalitativt arbete.
ROBUSTHET OCH
ARBETSKVALITET
Ett yttre hölje med 5 mm väggar, ett 8 mm
sidohölje och bakre balkar för att stabilisera
strukturen: Robusthet är inte ett tomt ord när
vi talar om den här maskinen. Med sin runda
profil är den också avsedd för stora mängder
växtrester.
VAN VID OJÄMN TERRÄNG
Arbetshöjden kan regleras antingen med två
halvsvängbara hjul fästa på höljet eller med
en rullcylinder (220 mm) med löstagbara ändar,
justerbar till sex olika lägen.
EN DRIVENHET SOM BARA GÅR
OCH GÅR…
Kraftöverföringen är optimaliserad i och
med att rotorn drivs med 2 x 2 kraftremmar.
Du kommer också att dra nytta av det
förenklade remskyddet med en enda skruv i
enlighet med de nya maskinreglerna (skruven
ingår i skyddet).
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Fråga din lokala återförsäljare.
33
RM
RM R
MULCHNINGSMASKINER
KONSTRUERADE
FÖR INTENSIV
ANVÄNDNING
RM-mulchmaskinerna med horisontell axlar, både fasta och
hopfällbara, är avsedda för mulchning av växtrester som halm,
solros- eller majsstjälkar, men också för skötsel av betesmark
och ängar. Den stora användningen är dock på lantbruk med
spannmålsodling, i maskinkooperativ eller för kontraktsarbete.
TRE KRIETERIA FÖR FELFRI MULCHNINGSKVALITET
34
En rotor med en stor diameter, en tillräcklig överlappning mellan
verktygen och en hög linjär verktygshastighet: De är de tre
viktigaste sakerna att tänka på när man konstruerar en
mulchingsrotor. KUHN uppfyller dessa kriterier med sina rotorer
och lägger till en spiralformad verktygsdesign för att öka insuget
för en förbättrad klippning och för att sprida växtresterna jämt.
REDUCERADE
KOSTNADER
TILLFÖRLITLIG HEKTAR
EFTER HEKTAR
RM-mulchmaskinerna har visat sin tillförlitlighet
på fälten år efter år, som deras höljen också
vilka är extremt robusta. Hemligheten är: de
är tillverkade av tre stora sektioner och klarar
därför av de besvärligaste förhållandena. För
ytterligare skydd mot stenar är alla RM-modeller
utrustade med en 4 mm bultat metallfoder.
BRA RESULTAT
1
KONTROLLERA
MULCHNINGSHÖJDEN
Mulchningshöjden justeras antingen av:
- vridning av hjulen som är justerbara i höjdoch sidled för mulchning av växtrester,
- eller med en stödvals för hantering av åsidosatt
mark och gräsområden.
- För förbättrad konturföljning är 3-punktskopplingen i en ”flytande” position.
2
1. FIN MULCHNING AV ALLA TYPER AV VÄXTRESTER
De universella knivarna med stubbröjare kommer att klippa ned resterna för en
snabbare nedbrytning. De bidrar också till en förbättrad insugning. Särskilt av
nedböjda växter till huven.
2. ETT RENT SKÄR FÖR VEDARTADE VÄXTER
Hammarknivarna är anpassade för mulchning av gräs, majs- eller solrosstjälkar.
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Fråga din lokala återförsäljare.
ETT VERKTYG FÖR VARJE BEHOV
35
RM
240
280
320
400
450
FASTA VERSIONER FÖR MER
KOMFORT UNDER SVÅRA
FÖRHÅLLANDEN
RM-mulchmaskinerna används på många
lantbruk över hela världen. Deras rykte är
det bästa beviset på deras styrka och
mulchningskvaliteter.
De fasta versionerna är tillgängliga i
arbetsbredder på 2,40 till 4,50 m.
EXKLUSIVT
EN ENKEL ROTOR PÅ
4,50 M!
FÖR MER KOMFORT UNDER TRANSPORTEN
För trafiksäkerhet kan vissa RM-mulchmaskiner (beroende på bredden)
transporteras på längden.
EN DRIVENHET
ANPASSAD
TILL HÖG EFFEKT
Tack var deras dubbla drivenheter
är transmissionen på modellerna
RM 320, RM 400 och RM 450
bättre anpassade till drivenhetens
komponenter.
RM 450- mulchningsmaskinen är en enkelrotormaskin. Det innebär
4,50 m arbetsbredd utan omulchade områden för en kompromisslös
arbetskvalitet. Maskinen överskrider inte traktorns bredd.
AVÄNDARVÄNLIGHET
ENKELT BYTE
AV VERKTYG
Den bakre huven kan lyftas
manuellt för bättre åtkomst till
rotorn. På så sätt blir det mycket
enkelt att byta slagorna.
36
RM
AVÄNDARVÄNLIGHET
480 R 610 R
HEL SÄKER
UTE I TRAFIKEN
HOPFÄLLBARA
VERSIONER FÖR
STÖRRE PRODUKTIVITET!
Med den hopfällbara RM R- serien, kan ett
exceptionellt arbetsresultat säkras när man mulchar
med dessa kraftiga maskiner med 4,80 till 6,10 m
arbetsbredd! Tack vare deras hydrauliska hopfällning
begränsas också transporttiden mellan fälten.
HÖG MOSTSTÅNDSKRAFT MOT BELASTNING
Huvudramen är tillverkad av tunga
profiler som säkrar en god stabilitet
och mekanisk styrka. Dessutom
är halva mulchmaskinen fixerad
till huvudramen med en bussningsförsedd lagertapp som inte kan
rotera och skyddar därför hela
kopplingen från slitage.
Dubbelmulchmaskinen kan fällas
ihop hydrauliskt och låsas på
plats för fullständig säkerhet
under transport. Belysning
och varningsskyltar hör till
standardutrustning.
BRA RESULTAT
CENTRALAXELN
För minska centralledningen till ett
minimum har vi placerat insuget i
maskinens centrum.
För att uppnå detta mål:
- inflödet av växtrester är riktat till
en av enheterna,
- långa verktyg har monterats till
rotorns centrum,
- antalet verktyg
- antalet verktyg ökar i detta område
och en fördelardel har monterats
in.
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Fråga din lokala återförsäljare.
37
RMS
820
EN ENASTÅENDE
MULCHMASKIN FÖR
STÖRRE LANTBRUK!
Några av den här mulchmaskinens produktfakta talar för sig själva:
- arbetsbredd på 8,20 m
- licensierad för kraftigare traktorer upp till 330 hk,
- med en vikt på 6600 kg.
Det här är den rätta mulchmaskinen för extra stora ytor som mulchas intensivt och utsätter
maskinen för stora belastningar.
Bortsett från detta kan du lita på de kända KUHN maskinerna som en stor rotordiameter
med spiralformad infästning av slagor och höga periferihastigheter för en överlägsen
mulchningskvalitet. Mulchningshöjden kontrolleras av fyra svängbara hjul.
38
REDUCERADE
KOSTNADER
EN MASKIN SOM TUGGAR
MYCKET MARK
1
2
1. ETT KRAFTIGT CHASSIE
St svetsade chassiet är kontruerat av fyra profiler för maximal stabilitet: en fram, en uppe och två
stycken i nederkant av maskinen. Alla komponenter som är den del av konstruktionen är mycket
kraftiga och ett extra skyddshölje är biltat i insidan.
AVÄNDARVÄNLIGHET
PRAKTISK OCH SÄKER
TRANSPORT
För en maskin av den här storleken är det
nödvändigt. På RMS 820 är både den
hydrauliska transportanordningen och den
hydrauliska dragstången är utrustad med
dubbelverkande cylindrar med pilotmanövrerade ventiler. Både säkert och praktiskt.
2. KRAFTIG DRIVNING
Tack vare dubbel drivning, ökas kraftöverföringen på maskinen. På båda sidor drivs rotorn av
6 st SPCX högkapacitets remmar, som hålls på plats av ett automatiskt remspänningssystem.
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Fråga din lokala återförsäljare.
39
WS
320 BIO
INTE BARA MULCHNING
UTAN SKÖRD OCKSÅ!
WS 320 BIO är en specialiserad kraftmulchmaskin även avsedd för skördearbete. Den kan fungera i kombination
med en balpress – en helt ny uppfinning på marknaden. Den är frontmonterad med en inbyggd strängläggare
konstruerad för skördande av bioeneregigrödor med en stor volym. Målet är att arbeta tillsammans med en balpress
för att minska antalet passager och redskap. Det innebär att det bara behövs en förare för att mulcha, stränglägga
och pressa skörden. Mulchmaskinen kan också köras reversibelt.
ÖVERTYGANDE FÖRDELAR JÄMFÖRT MED EXISTERANDE SKÖRDESYSTEM
40
I jämförelse med självgående exakthackar eller klippning och balning i separata steg, utmärker sig
W 320 BIO med de följande egenskaperna:
- det räcker med endast en person för hela skördeprocessen;
- enklare transportlogistik;
- mindre utrymme krävs för förvaring av balar, särskilt om de balas med en högdensitetsbalpress
till fyrkantiga balar;
- minskad bränsleförbrukning
- mindre grad av jordpackning beroende på färre passager av större maskiner över fälten.
LÄTT GREPP
För ett bättre grepp om grödorna som ofta är
långa och täta har mulchmaskinen ett hydraulisk
justerbar frontskydd och rulle. WS 320 BIO
passar för alla typer av vegetation med stora
volymer. Den kan även arbeta under besvärliga
förhållanden med nedslagna grödor.
ANPASSNING AV MULCHNINGEN
FÖR SKÖRDNING
Rotorhastigheten minskas för att uppnå
klipplängder på mer än 15 cm. Först då kan
de pressas. Om du behöver finare klippning
rekommenderar vi användning av en
mulchmaskin på balpressen. stödrullen kan
justeras för att uppnå önskad klipplängd från
4 till 15 cm.
EN PASSAGE, TRE OPERATIONER
Strängläggning görs med hjälp av en
snäckskruv placerad bakom rotorn. Den drivs
av en hydraulisk motor kopplad direkt till
traktorn. Rotorhastigheten kan justeras till
arbetsförhållandena (materialkvantitet,
körhastigheten framåt). Den mulchade
produkten sprids ut jämt via en central
öppning på mulchmaskinens baksida.
Detta gör att man kan undvika krossande
av materialet av traktorhjulen. Pressningen,
i kombination eller inte, kommer att bli enklare.
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Fråga din lokala återförsäljare.
41
MULCHMASKINER FÖR JORDBRUK OCH LANDSKAP
VÄLJ RÄTT SLAGO
*Inte möjligt att montera andra slagor
Montering inte möjlig
Hammarslagor
Gräs i besvärliga förhållanden (stenigt…)
Schackelupphängda slagor hammarslagor
Gräs och trärester
Tunga hammarslagor
Vallrester och vedartade grödor
Långa hammarslagor
Normal undervegetation
Y-slagor
Röjning, vedartade rester (stubb)
Y-slagor och raka knivar
Åkerväxtrester (majs, vete…) ökad sugeffekt
Y-slagor med stubbröjare
SCHACKELUPPHÄNGD
LÄTTSLAGA
Slagor
Normalt gräs
Gräs
En specifik rotor*
Gräs
Schackelupphängd knivslaga
Y-SLAGOR
Undervegetation /
växtrester
42
Växtrest
Kontakta KUHN
RESERVDELAR
PALETTES
HAMMARSLAGOR
Gräs / trä / vedartade växtrester
Typ
Montering endast möjlig på
fabriken
OR
LÅNGA SLAGOR
KORTA SLAGOR
Mulchmaskiner för grödor
(med högt hölje)
För gräs- och universella mulchningsmaskiner
Underhåll, grönområden
och landskap
TL
BE
BKE
BKE REV
BP 10
Universella
VKM
BP 100
BPR 10
Grödor
Annan
användning
BPR 100
BPR 100
PROBP 8300
BP 8340
WS 230
BIO
BC
BK-RM
RM-R
RMS
43
Tekniska specifikationer
Mulchmaskiner för gräs
TL
BE
120 - 150 180
BE 14 - 16 18 - 20
Arbetsbredd (m)
1,19 - 1,46 1,78
Transportbredd (m)
PTO hastighet (rpm)
Rekommenderad tillkoppling (kW/ch)
150 - 180
210 - 230 250
150 - 180
210 - 230 250
1,40 - 1,60 1,80 - 2,00
1,53 - 1,80
2,14 - 2,29 2,50
1,53 - 1,80
2,14 - 2,29 2,50
1,35 - 1,60 1,92
1,55 - 1,75 2,00 - 2,20
1,71 - 1,99
2,36 - 2,51 2,71
1,71 - 1,99
2,36 - 2,51 2,71
540
540 / 1000
540 / 1000
11-26 / 15-39 29-48 / 40-65
ingen förskjutning
280 (14/16) (120) 450 (18/20)
280 (150/180)
Lateral förskjutning (mm)
Frihjul
29-81 / 40-110
3-punkts kat. 2
3-punkts kat. 1
(150) 3-punkts
kat. 1 eller 2
(180); fram eller
bak
3-punkts kat. 2
fram eller bak
455
350 - 450
455
350 - 450
inbyggt i växellådan
Frihjul
Rotordiameter (mm)
Rotorhastighet
(rpm)
p.d.f. 540 min-1
Verktygens linjära
hastighet (m/s)
p.d.f. 540 min
p.d.f. 1000 min
-1
-1
p.d.f. 1000 min
-1
Antal schackelupphängd slaga
Antal hammarslagor
2 SPA remmar
3 SPBX remmar
(2 på BE 14)
3 SPBX remmar
4 SPBX remmar
3 SPBX remmar
4 SPBX remmar
366
374
425
450
425
450
2309
2281
2203
1833
-
2339
-
1961
44,2
45,6
-
46,6
49
51,8
-
24 - 30 - 36
16 - 20 24 - 28
Antal Y-slagor
41
43,1
44
46,2
-
-
Contre-lame
18 - 20
24 - 26 - 28
18 - 20
24 - 26 - 28
36 - 40
48 - 52 - 56
36 - 40
48 - 52 - 56
(slät, svetsad)
(slät, skruvad)
-
Släpskor
Höjdjustering
Stödvals med
fixerade ändar
Stödvals
Stödvalsens diameter (mm)
150 - 185 205
Stödvals
160
-
Vikt med utrustning
vridbara hjul
90
Däck
Standard
540
3-punkts kat. 1 3-punkts kat. 1
(14/16) 3-punkts (150) 3-punkts
3-punkts kat.1
kat. 1 eller 2
kat. 1 eller 2
(18/20)
(180)
Koppling
BKE REV
BKE
6.5 x 50 8 ply
330 - 370 420 - 460
470 - 580
660 - 690 710
470 - 580
660 - 690 710
Tillval - inte tillgängligt
KUHN PARTS
KONSTRUERADE OCH TILLVERKADE
FÖR ATT STÅ EMOT TIDEN
KUHNs gjuterier och smedjor såväl som den högteknologiska tillverkningsprocessen för reservdelar står
emot tidens tand. Du kan verkligen lita på vår kunskap och våra originaldelar. Lantbrukare drar fördel
av vår kundtjänst och logistikservice via vilken KUHN-butik som helst som tillhandahåller snabba och
pålitliga reparationslösningar i samarbete med din närmaste KUHN-återförsäljare.
be strong, be KUHN
44
Tekniska specifikationer
Universella mulchningsmaskiner
VKM
210 - 240 280 - 305
BP
BPR
240 - 280
-305
28 - 30
BP
210 - 240 - 280 PRO 280 -305
305 PRO
28 - 30
8300 8340
Arbetsbredd (m)
2,09 - 2,37 2,37 - 2,79 2,09 - 2,37 2,79 - 3,03
2,79 - 3,03
2,79 - 3,03
2,79 - 3,03
3,03
2,79 - 3,03
8,30
Transportbredd (m)
2,25 - 2,55 2,68 - 2,99 2,26 - 2,68 2,96 - 3,19
2,96 - 3,19
2.99 - 3,34
2,99 - 3,21
3,34
2,99 - 3,34
3,00
PTO hastighet (rpm)
540/1000
Rekommenderad tillkopling (kW/ch)
51-129 /
70-175
59-129 /
80-175
3-punkts kat.2
fixerad eller
flytande
Koppling
520 (210) 580
Lateral förskjutning (mm)
1000
51-129 /
70-175
59-129 /
80-175
59-184/
80-250
580
520 (210) 580
450
Frihjul
110-220 /
150-300
3-punkts kat. 2
fram eller bak 3-punkts kat. 2
fixerad eller
eller 3
flytande
3-punkts kat. 2 fram eller
bak fixerad eller flytande
3-punkts kat. 2
450
51-129 /
70-175
580
-
5-strängad
kraftrem
5+5
(inbyggt i växellådan)
Rotorns drivenhet (SPBX-remmar)
3-3-4-4
4
3-5-5
4
465
p.d.f. 540 min-1
1960
(210/240)
- 1833
(280/305)
1833
-
-
p.d.f. 1000 min-1
1960
(280/305)
1960
1870
2052
p.d.f. 540 min-1
48 (210/240)
- 44
(280/305)
44
-
-
p.d.f. 1000 min-1
48 (280/305)
48
46
50
28 - 32
64
Rotorhastighet (min )
-1
Slagornas linjära
hastighet (m/s)
Antalet hammarslagor
22 - 24 - 28
- 32
28 - 32
24 - 28 - 32
28 - 32
22 - 24 - 28
- 32
Antal Y-slagor
44 - 48 - 56
- 64
-
48 - 56 - 64
56 - 64
44 - 48 - 56
- 64
-
54 - 60 - 72
- 78
-
Antal flänsar
-
(1 slät, 1 skruvad)
Motskär
3:e motskäret
-
Släpskor
svängbara hjul
Stödvals med Stödvals med Stödvalsmed
eller stödvals
fasta eller
löstagbara
fasta eller
med
löstagbara
ändar eller
löstagbara
löstagbara
ändar
svängbara hjul
ändar
ändar
Höjdjustering
Stödvalsens diameter (mm)
hjul med icke-justerbara spår
185/70 R13
hjul med justerbara spår
145-10
(210/240) 185/70 R13
(280/305)
Däck
Vikt med utrustning (kg)
Standard
180
Tillval - inte tillgängligt
870 - 910 960 - 990
Stödvalsmed löstagbara ändar
220
-
185/75-15
890 - 920
820 - 900 950
-
990 - 1120
870 - 950 1150 - 1230
1020 - 1100
2630
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Fråga din lokala återförsäljare.
Rotordiameter (mm)
3-3-5-5
45
Tekniska specifikationer
Mulchmaskiner
RMS
WS
240 - 280 320 480 R - 610 R
400 - 450
820
320 BIO
2,33 - 2,69 2,95
2,36 - 2,80 3,23 - 4,01 4,52
4,80 - 6,10
8,20
3,23
2,50 - 3,00 3,47
2,55 - 2,94 3,19
2,55 - 3,00 3,48 - 4,35 4,93
2,50
transport
en long - timon
3,48
540 540/1000 1000
540 / 1000
BK
BC
230 - 280 320
24 - 27 - 30
Arbetsbredd (m)
2,30 - 2,80 3,20
Transportbredd (m)
PTO hastighet (min-1)
Rekommenderad tillkoppling (kW/ch)
Koppling
RM
1000 (540/1000 bei RM
240)
51-140 /
70-190
59-220 / 80300
3-punkts kat.2
3-punkts kat.
2 - halvautomatisk (fäst på RM
240/280)
132-265 /
180-360
1000
220-330 /
300-450
3-punkts kat. 3 3-punkts kat. 2
3-punkts kat. 2
eller 4 - kompati- eller 3 fixerad
eller 3
bel för snabbfäste eller flytande
(inbyggt i växellådan)
Frihjul
4-4-5
SPBX-remmar
2+2
Kraftremmar
4 - 4 - 3+3 4+4 - 5+5
SPBX-remmar
4+4 - 5+5
SPBX-remmar
6+6
SPCX-remmar
5-strängade
Kraftremmar
620 - 647
(280-320)
680
647 (240-320) 703 - 730
620
730
647
p.d.f. 540 min-1
2083 (230) 1833 (280)
1833
1833 (240)
-
-
-
p.d.f. 1000 min-1
1960 (280) 1758 (320)
1960
1960 - 1680 1758 - 1392 1560
1714
1721
1117
p.d.f. 540 min-1
67.6 (230) 62 (280)
65
62 (240)
-
-
-
p.d.f. 1000 min-1
66.3 (280) 59.5 (320)
70
56
66
38
Antalet hammarslagor
26 - 32 - 36
32 - 36 - 40
56 - 72
-
-
Antal Y-slagor med stubbröjare
52 - 64 - 72
64 - 72 - 80
112 - 144
-
-
264
72
Rotorns drivenhet
Rotordiameter (mm)
Rotorhastighet (rpm)
Verktygens linjära
hastighet (m/s)
Antal universella Y-slagor
66 - 57 - 60 51 - 60
28 - 32 - 36 44 - 52
56 - 64 - 72 88 - 104
-
-
Släpskor
Motskär
(1 slät,
1 skårad)
Höjdjustering
svängbara hjul eller stödvals
(1 skårad)
Stödvalsens diameter (mm)
46
110-220 /
150-300
(1 slät)
svängbara hjul eller stödvals(två
fasta hjul på en bogserad RM 450)
220
Däck
185/60-R14
7.00x12
195/65-15
(240-280)
195-14 6 PR
(320-450)
Vikt med utrustning
950 - 1100 1410
870 - 945 1030
1195 - 1400 1820 - 2390 2720
Standard
Tillval - inte tillgängligt
4 svängbara
stödhjul
Stödvals med
löstagbara ändar
-
220
10.0/80-12 10 PR
2600 - 3200
6600
-
1800
Tillvalsutrustning
Tillvalsutrustning BE10: front- eller backdrivstation, adaptionskit - speciallack.
Tillvalsutrustning BKE/BKE REV: justerbart uppsättning släpskor – metallfoder av plåt – svängbara stödhjul – ljus och signaler.
Tillvalsutrustning VKM: hydrauliskt kontrollerad förskjutning – rullcylinder med löstagbara ändar – rullskrapa – ett par stödhjul monterade på sidoväggarna – hjulpar – uppsamlingsbalk utan räfspinnar – uppsamlingsräfspinnar – ljus och signaler.
Tillvalsutrustning BP 100: hydrauliskt kontrollerad förskjutning.
Tillvalsutrustning BPR 100: pivoterande fronthjul, växellåde med integrerat frihjul, förhöjd infästning, belysning och varningsskyltar.
Tillvalsutrustning BPR 100 PRO: pivoterande fronthjul, förhöjd infästning, buldat motskär.
Tillvalsutrustning BP 8300: bultad inre skyddsplåt, belysning och varningsskyltar.
Tillvalsutrustning BP 8340: extra motskär.
Tillvalsutrustning RM: förstärkta hjul – justerbara sidosläpskor – extra svängbara hjul – ljus och signaler.
Tillvalsutrustning RM R: ljus och signaler.
KUHNS SUPPORTTJÄNSTER*
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Fråga din lokala återförsäljare.
Tillvalsutrustning BP 10: en uppsättning stabiliseringsbromskloss – ljus och signaler - speciallack.
*Alla tjänster och utrustningar finns inte i alla länder.
FÅ UT MESTA MÖJLIGA AV DIN KUHN-UTRUSTNING
Expressleverans av reservdelar 24/7
Behöver du reservdelar snabbt? Med KUHN SOS ORDER får
du expressleverans sju dagar i veckan, 365 dagar om året.
Det ger avsevärt kortare driftstopp på maskiner och ger dig
större arbetskapacitet.
Alltid snabba reparationer
Ett oväntat tekniskt problem uppstår alltid vid fel tidpunkt.
Din KUHN-återförsäljare hjälper dig snabbt och effektivt tack
vare KUHN I TECH. Onlinetjänsten gör det möjligt att snabbt
och exakt ställa en diagnos dygnet runt, året runt.
Ej tillgänglikt i Sverige
Njut av 36 månaders total trygghet med KUHNs garanti
PROTECT +. Du kan koncentrera dig till fullo på ditt arbete och
din maskins prestanda. Det är något du förväntar dig när du
investerar i högteknologiska maskiner.
Investera förnuftigt
En ny maskin behövs, men finansieringen är osäker? Modernisera
din utrustning och utveckla ditt jordbruk med KUHN FINANCE
som ger maximal trygghet enligt dina behov och krav. Vi erbjuder
skräddarsydda ekonomiska lösningar som passar just dig.
47
MULCHMASKINER FÖR LANTBRUK OCH LANDSKAP
EN MULCHMASKIN FÖR VARJE
ÄNDAMÅL
Typ av upphängning
Gräs
Fram
Bak
Betesmark Trädesmark
Mellangrödor
TL
13 - 35
BE 10
40 - 65
BKE / BKE REV
40 - 110
VKM
(
)
BP 10/BPR 10
Universell
BP 100/BPR 100
(
)
80 - 250
BPR 100 PRO
(
)
80 - 250
(
)
150 - 300
BK / BC 10
(
)
RM / RM R
(
)
70 -190
RMS 820
Energigrödor
10 - 175
60 - 175
BP 8300/BP 8430
Grödor
Rekommenderad
traktorkraft
(HK)
(
)
80 - 360
(
)
300 - 450
WS 320 BIO
150 - 300
Trodde du att det var alla mulchmaskiner och gräsklippare KUHN hade att erbjuda?
Det finns mer att upptäcka.
1
2
3
4
1. Mulchmaskiner för vingårdar och fruktodlingar 2. Frontmonterade mulchmaskiner för underhållsarbete 3. Förskjutna axelmulchningsmaskiner för kantbearbetningar 4. Professionella vägrensröjare
Besök vår webbplats för att hitta
din närmaste KUHN-återförsäljare
www.kuhn.com
Besök oss på vår
YouTube-kanal KUHN machines.
Din KUHN-återförsäljare
En del maskiner är mycket tunga. Traktorns maximala axelbelastning och lyftkraft ska alltid följas, detsamma gäller
totalvikten för traktor och maskin. Belastningen på framaxeln ska alltid vara minst 20 % av traktorns egenvikt. För
länderna inom EU gäller att våra maskiner uppfyller de uppställda EU-maskindirektiven, i andra länder kommer
våra maskiner att utrustas med erforderliga skyddsanordningar enligt gällande bestämmelser. Av tydlighetsskäl
visas maskinerna på illustrationerna i vissa fall med demonterade säkerhetsanordningar. Skyddsanordningarna skall
annars alltid vara monterade och placerade i korrekt läge såsom anges i instruktionsbokens säkerhetsanvisningar.
Maskinerna levereras med den säkerhetsutrustning som krävs i respektive land. Illustrationer, fotografier, tekniska
datauppgifter och vikter är ungefärliga och utan förpliktelse. Rätten till ändringar förbehålles. Maskinerna och
maskinutrustningarna som visas i denna broschyr kan vara skyddade av ett eller flera patent och/eller
mönsterskydd. Registrerade varumärken i ett eller flera länder.
www.kuhn.com
KUHN fi nns även på
För att skydda miljön är denna broschyr tryckt på oblekt papper / Tryckt i Frankrike - 920 760 SE - 03.15 - Copyright 2015 KUHN
Serie
Gräsområden