Ogrässanering – Lämpliga redskap

Ogrässanering – Lämpliga redskap !?
Christer Johansson
LRFKonsult 013-377037
[email protected]
Ullevi – Vadstena
(4-5 överfarter 100 -120 l diesel/ha)
Upplägg



Redskapstyper
Bränsleförbrukning
Exempel på kostnader
Plogen
+ Luckrar
+ Bekämpa ogräs
+ Mylla växtrester o gödsel
- Energi o arbetskrävande
- Plogsula ! ?
• Växelplog 4-sk
• Växelplog 7-sk
Kapacitet
0,9 ha/tim
1,6 ha/tim
Kostnad
ca 700 – 1200 kr/ha
Plogkroppar
Förplogar
•Moderna förplogar gör ett mycket bra jobb
Tiltbredd och djup
• Så bred tilta som
plogkroppen tillåter !
• 17-18 cm lera
• > sandjord
Effektbehov
kW
kW/m
arbetsbredd
Effektbehov/m arbetsbredd
Lättlera
25
23 cm
20
17 cm
15
10
13 cm
Plog
Kultivator
5
Tallriksredskap
0
Det tar tid !!
(exempel på tidsåtgång)
Bearbetad areal
Plöjning
10 ha
25 ha
50 ha 100 ha 150 ha
tim
tim
tim
tim
tim
4 -sk 1,6 m 1
10,0
25,0
50,0
100,0
150,0
6-sk 2,4 m 1,4
7,1
17,9
35,7
71,4
107,1
Tungt tallriksredskap
+ Skär rent och sönderdelar bra
+ Blandar in växtrester bra
- Lämnar oftast en ojämn yta
- Ej så hög kapacitet
- Stenkänsligt
Grundbearbetande tallriksredskap
+ Mycket hög kapacitet
+ Används med fördel även på
lerjordstilt
+ Jämn yta
- Kan ej bearbeta djupt
- Kan ha problem att skära
rent på en överfart
- Återpackar
Tallriksutformning
Utveckling !!!
CrossCutter Disc
45 cm
tallrik
51 cm tallrik 61 cm tallrik
Carrier
Carrier
Carrier L
Kapacitet
• Tallrikskultivator 3,0 m 2,5 ha/tim
• Tallrikskultivator 6,5 m 4,8 ha/tim
Carrier XL
Kostnad
ca 230 -390 kr/ha
Kultivator med fjädrande pinnar
+ Den fjädrande pinnen håller sej ren
+ Sorterar jord från växtrester
+ Lägre effektbehov än styva pinnen
- Har svårt att hålla jämt djup
• Kultivator fjädrande 3,5 m
• Kultivator fjädrande 5,5 m
2,6 ha/tim
4 ha/tim
ca 220 - 480 kr/ha
Harven
• Harv 6,0 m
• Harv 9,0 m
Kapacitet
4,5 ha/tim
6,0 ha/tim
Kostnad
ca 170 – 255 ha
Styvpinnekultivator med vingskär/gåsfot
+ Håller jämt bearbetningsdjup
+ Skär rent på en överfart
- Svårt att gå ned vid torra förhållanden
- Ej bra sönderdelning av vallsvål
• Kultivator styv 3,5 m
• Kultivator styv 5,0 m
Kapacitet
2,6 ha/tim
4 ha/tim
Kostnad
ca 310 - 480 kr/ha
Multikultivator
• +Effektiv genomskärning och inblandning
• -Återpackning !!??
• - Kräver mycket stor dragkraft
• Kultivator multi 4 m
Kapacitet
2,9 ha/tim
Kostnad
ca 450 - 680 kr/ha
Vingskär - Gåsfotskär
Spetsar och skär
Gåsfot
Ving
Effekter mot kvickrot
Spadrulleharv
+ Hög kapacitet
+ Lågt effektbehov/m
- Svårt att gå ned vid torra förhållanden
- Ojämnt arbetsdjup
Jordfräs
+ God sönderdelning och inblandning
- Högt effektbehov/m
- Låg kapacitet
- Stenkänslig
Styvpinne - rotorkultivatorer
+Skär rent på en överfart
+Frilägger rotogräs på
ytan på lätta jordar
- Begränsad kapacitet
- Ej så bra fuktiga år
Radrensning
• Cameleon
• Cameleon
8m
8m
1:a 3,4 ha/tim
2:a 5,4 ha/tim
ca 200 - 320kr/ha
Exempel på billar till Cameleon
Kör efter
motorkurvan !
Sparsam körning !!
Traktor
NH 6020 110 hk
Väderstad
Tallriksredskap 3 m
08-okt
Bränslekostnad
10 kr/l
Traktor
465 kr/tim
Förare
255 kr/tim
Förare Namn
Tid
1
min,
Tid
2
min,
Förändring
Tid
%
Bränsle
1
liter
Bränsle Förändring Bränsleförbrukning
2
Bränsle
1
2
liter
%
liter/tim
liter/tim
Föränd.
liter/tim
%
l/ha 2
Föränd.
liter/ha
%
Kostnad
kr/ha
1
Kostnad
kr/ha
2
Föränd.
kr/ha
%
L/ha 1
Mikael
3,55
2,50
-29,6%
0,63
0,52
-17,5%
10,6
12,5
17,2%
7,00
5,78
-17,5%
543
324
-40,3%
Jonathan
2,92
2,43
-16,6%
0,59
0,45
-23,7%
12,1
11,1
-8,6%
6,56
5,00
-23,7%
454
317
-30,3%
Magnus
3,72
2,50
-32,7%
0,56
0,47
-16,1%
9,0
11,3
24,8%
6,22
5,22
-16,1%
558
319
-42,8%
Christer
2,45
2,47
0,7%
0,56
0,44
-21,4%
13,7
10,7
-22,0%
6,22
4,89
-21,4%
389
316
-18,9%
Medel
3,2
2,5
-21,6%
0,59
0,47
-19,7%
11,4
11,4
0,1%
6,5
5,2
-20%
486,1
318,9
-33%
Vad innebär minskad förbrukning
av drivmedel ?
Tim/år
2,5 l/tim
2,5 l/tim
4,5 l/tim
4,5 l/tim
1 år
5 år
1 år
5 år
37500 kr
13500 kr
67500 kr
62500 kr 22500 kr
112500 kr 40500 kr
112500 kr
202500 kr
300
7500 kr
500
12500 kr
22500 kr
900
1 liter diesel
1250 liter diesel
-
2,6 kg CO2
- 3250 kg CO2
Maskinkostnader 2014
Sammanfattning


Upprepade bearbetningar
Vallgårdar
 2 ggr tallriksredskap + plöjning (ej stenigt), (ex.1600 kr/ha)
 2 ggr kultivator + plöjning (stenförekomst) (ex.1400 kr/ha)

Spannmålsgårdar
 2 ggr kultivering + plöjning,
 4 – 5 kultiveringar med olika skärtyper
 + Radhackning 2 ggr
(ex.1200 kr/ha)
(ex. 1200 kr/ha)
(ex. 550 kr/ha)