KEN BWD 733

KEN BWD 733
Spoldesinfektor för
sjukhus, vårdhem och privatkliniker
Unikt disksystem
System för fullständig desinficering
Uppfyller EN ISO 1 5883-3
Mer information på - www.ken.dk
Användarvänlig maskin för både slutanvändare och tekniker
KEN BWD 733 är särskilt framtagen för
sjukhus, vårdhem och privatkliniker där
det finns behov för tvätt av bäcken,
urinflaskor, njurskålar m.m. Maskinen kan
också användas på
intensivvårdsavdelningar där det finns
rengörings- och desinfektionsbehov för
olika utensilier. KEN BWD 733 är en
mycket funktionell maskin med fokus på
kvalitet, flexibilitet och användarvänlighet.
KEN BWD 733 är konstruerad så att den ger en
ergonomiskt korrekt arbetshöjd för personalen.
Den är avsedd för 1 bäcken med lock och 2
urinflaskor. En datorstyrd rengöringsprocess
garanterar ett jämt och tillförlitligt rengöringsoch desinfektionsresultat. Det nyutvecklade
disksystemet är inbyggt i bäckenhållaren, vilket
ger en optimal lösning för alla rengöringsuppgifter, och är också det första av sitt slag på
marknaden.
KEN BWD 733
www.ken.dk
NetCom
Lättanvänd kontroll- och
manöverpanel
Kvalitetssäkring
Luckan fungerar som en
utslagsback när den
stängs
Kombinationstank
(patenterad)
Läs mer om KEN:s nätbaserade
kvalitetssäkringskoncept på
www.ken.dk.
På tfn +45 70 1 0 20 92 erbjuder
KEN sjukhusservice dessutom
följande tjänster:
Förebyggande underhåll
Ångkondensor
Serviceabonnemang eller
totalservice
Fullständig desinficering
Snabb akuthjälp vid driftstopp
Djupdragen
diskkammare och
kombinationstank
Kontakta en KENspecialist
KEN hjälper dig gärna med att
hitta den rätta lösningen till din
avdelning.
IP44 garanterar ett striltätt
utförande i sköljrummet
Fördelar:
Lättavläst display med nödvändig
programinformation
5 standardprogram som kan
anpassas efter individuella behov
Fullständig desinficering av
munstycken, diskhuvud, slangar,
pumpar i alla desinfektionsprogram
motverkar bakterietillväxt. (Patenterad
lösning.)
Snabbstart
Lucka som utslagsback. Bäcken och
urinflaskor töms automatiskt när
luckan är stängd
KEN NetCom – kommunikation över
nätverk med en central eller perifer
dator
Programtid – ca 7 min.
Tfn:
+45 62 63 1 0 92
e-post:
[email protected]
Webbsida: www.ken.dk
Elansutning
3 x 400 V, N, J 50 Hz eller särskilda spänningar
Anslutande effekt/säkring
9 kW/1 6 A eller 6,5 kW/1 0 A
Vattenanslutning 1
Kallvatten, 1 st. ¾”, 5–30 °C, 0–3° dH
Vattenanslutning 2
Mjukt varmvatten: Kallvatten, 1 st. ¾”, 30–70°C, 0–3° dH
Vattentryck
200–800 kPa
Avlopp
Ø 90 mm
Vattenförbrukning: Sköljprogram
Urinflaskprogram
1 diskfas, 7 l
2 diskfaser, 1 4 l
Bäckenprogram – medellångt
Bäckenprogram – långt
3 diskfaser, 21 l
5 diskfaser, 35 l
Handfatsprogram
3 diskfaser, 21 l
Diskmedelspump
Standard
Inbyggt diskmedelsskåp
Plats för 2 st. 5 l-behållare
Pumpkapacitet
298 l/min., 0,75 kW
Mått diskkammare h x b x d
520 x 500 x 330 mm
Ljudnivå
Ca 62,5 dB(A) (ljudtryck)
Kapslingsklass
Standard: IP21 (inte spolsäkert) extra: IP44
Utvändiga mått h x b x d
1 300 x 600 x 600 mm
HELT – KLART – RENT
KEN A/S Bøgebjergvej 60 · DK-5672 Broby • Tfn +45 62 63 1 0 91 · Fax +45 62 63 1 6 07 · www.ken.dk
KEN A/S © • Teknisk information och feltryck är föremål för samtliga ändringar
meddelande • 01 /201 4
Praktisk förvaring av
kemikaliebehållare