Solstudie pdf, 457931 kB

Kv Klåvestenen
Stigbergsliden/Kjellmansgatan
Sverigehuset SVHU1201
Göteborg
PM Slagskugga, komplettering
2015-04-13
Sid 1 (7)
Rev. Beteckn-
PM STIGBERGSLIDEN/KJELLMANSGATAN, KV KLÅVESTENEN
SLAGSKUGGA PÅ INTILLIGGANDE BEBYGGELSE
KOMPLETTERING SLAGSKUGGA PÅ BOSTADSBYGGNAD I VÄSTER (Alexanderssons)
Detta PM visar hur slagskuggan från den tänkta exploateringen påverkar bostadsbyggnaden i väster
(Alexanderssons) vid vår- och höstdagjämning vid varje jämt klockslag mellan kl 6 till kl 18.
Bilderna är framtagna med hjälp av en 3D-modell upprättad i programmet Archi-Cad 18.
Kv Klåvestenen
Stigbergsliden/Kjellmansgatan
Sverigehuset SVHU1201
Göteborg
BILD R2-A
Vår- och höstdagjämning kl 6
BILD R2-B
Vår- och höstdagjämning kl 7
PM Slagskugga, komplettering
2015-04-13
Sid 2 (7)
Rev. Beteckn-
Kv Klåvestenen
Stigbergsliden/Kjellmansgatan
Sverigehuset SVHU1201
Göteborg
BILD R2-B
Vår- och höstdagjämning kl 8
BILD R2-B
Vår- och höstdagjämning kl 9
PM Slagskugga, komplettering
2015-04-13
Sid 3 (7)
Rev. Beteckn-
Kv Klåvestenen
Stigbergsliden/Kjellmansgatan
Sverigehuset SVHU1201
Göteborg
BILD R2-B
Vår- och höstdagjämning kl 10
BILD R2-B
Vår- och höstdagjämning kl 11
PM Slagskugga, komplettering
2015-04-13
Sid 4 (7)
Rev. Beteckn-
Kv Klåvestenen
Stigbergsliden/Kjellmansgatan
Sverigehuset SVHU1201
Göteborg
BILD R2-B
Vår- och höstdagjämning kl 12
BILD R2-B
Vår- och höstdagjämning kl 13
PM Slagskugga, komplettering
2015-04-13
Sid 5 (7)
Rev. Beteckn-
Kv Klåvestenen
Stigbergsliden/Kjellmansgatan
Sverigehuset SVHU1201
Göteborg
BILD R2-B
Vår- och höstdagjämning kl 14
BILD R2-B
Vår- och höstdagjämning kl 15
PM Slagskugga, komplettering
2015-04-13
Sid 6 (7)
Rev. Beteckn-
Kv Klåvestenen
Stigbergsliden/Kjellmansgatan
Sverigehuset SVHU1201
Göteborg
BILD R2-B
Vår- och höstdagjämning kl 16
BILD R2-B
Vår- och höstdagjämning kl 17
PM Slagskugga, komplettering
2015-04-13
Sid 7 (7)
Rev. Beteckn-
Kv Klåvestenen
Stigbergsliden/Kjellmansgatan
Sverigehuset SVHU1201
Göteborg
PM Slagskugga, komplettering
2015-04-13
Sid 8 (7)
Rev. Beteckn-
BILD R2-B
Vår- och höstdagjämning kl 18
SAMMANFATTNING
Denna kompletterande solstudien visar att vid vår- och höstdagjämning påverkar slagskuggan från
den tänkta nybyggelsen bostadsbyggnaden i väster (Alexanderssons) tidigt på förmiddagen. Kl 11 är
det endast en liten skugga kvar på hörnet närmast nybebyggelsen.Därefter upphör skuggningen. Vid
midsommar finns ingen påverkan.
2015-04-13
ABAKO/CD & PA