PONCHO i bomull

PONCHO
i bomull
STORLEK
one size
Best. nr 23190-1108
GARN: EMMA 100 g
från Falkgarn AB
GARNÅTGÅNG:
u 200 g fg 874 svart
u 200 g fg 866 cerisröd
u 100 g fg 714 turkos
u 200 g fg 851 vit
u 100 g fg 792 beige
PONCHO i bomull
Best. nr 23190-1108
GARN: EMMA 100 g från Falkgarn AB
114 x 123 cm
3 mm, 80 cm
3 mm
MASKTÄTHET: 30 m och 38 v struktur och
mönsterstickning med stickor nr 3 = 10 x 10 cm.
svart
PLAGGETS MÅTT: RUNDSTICKA: VIRKNÅL: v 45
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
b
b
b
b
b
b
Lägg med rundsticka 3 och svart upp 343 m, sticka fram
z z z z
z z z
z z
z
återigen över alla m. Maska av de upplagda
w w w w
w w w
w w
w
w w w w
w w w
w w
w
rätstickning med svart istället för slätstickning. Arbetet mäter
nu ca 122 cm. Maska av.
MONTERING: Spänn ut arbetet, ånga försiktigt (strykjärnet
w
w
w
w
w
inne i diagrammet), totalt 6 ggr men sluta med 4 v
b
b
b
b
b
b
w
w
w
w
w
w
kommer att innehålla fler varv då man upprepar mönstret
w
w
w
w
w
kantmaskorna. Upprepa varv 1-54 enligt diagrammet (det
b
b
b
b
b
b
w
w
w
w
w
fortsätt sticka mönster. När arbetet mäter 74 cm stickas
b
b
b
b
b
b
w
w
w
w
w
för sig, lägg upp i ny m mot mitten som stickas rät alla v,
b
b
b
b
b
b
w
w w
w w w
w w w w
b
b
b
b
b
b
w
w w
w w w
w w w w
mäter 48 cm delas arbetet på mitten och sticka var sida
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
z z z z
z z z
z z
z
vågmönstret skall stämma med maskantalet. När arbetet
b
b
b
b
b
b
v
v
v
v
v
v
z
z
z
z
z
m ökas på varv 45 (enligt diagrammet), detta för att
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
z
z
z
z
z
13 (enligt diagrammet) minskas 2 m jämt fördelat, dessa 2
z
z z
z z z
z z z z
sticka 1 v avigt. Nu stickas mönster enligt diagram. På varv
STICKBESKRIVNING:
z
z z
z z z
z z z z
och tillbaka. Sticka 6 v rätstickning. Byt till cerisröd och
v
v
v
v
v
v
z
z
z
z
z
v
v
v
v
v
v
z
z
z
z
z
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
z
z
z
z
z
z
Mönster enligt diagram
Ett tips! Läs igenom hela texten innan du påbörjar ditt arbete så
att du inte missar något moment.
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v 13
upprepa 1 gång
OBS! Kontrollera masktätheten noga, stickar du för fast byt
till grövre stickor, stickar du för löst byt till finare stickor.
Stämmer inte masktätheten får plagget fel mått och angiven garnåtgång kan ändras.
Den yttersta m i var sida = kantm stickas rät alla v.
sssssssssss
upprepa
skall hållas lite ovanför arbetet). Virka nu i varje sida med
upprepa
7 ggr
turkos
svart och virknål 3, 3 v fm jämt fördelat, se till att arbetet
= natur
z
v = svart
= turkos
w
b = beige
= cerisröd
upprepa
4 ggr
cerisröd
inte varken stramar eller bubblar sig.
s = rm fr avigsidan
= am fr räts
rm fr avigs
= rm fr räts
am fr avigs
Design och beskrivning Katarina Segerbrand
upprepa
BÖRJA HÄR