91458

91458
RAGGI
Version 1
91458
GARNKVALITÉ MASKTÄTHET GARNALTERNATIV STORLEKAR GARNÅTGÅNG Bf Fg 1 Fg 2 Fg 3 STRUMPSTICKOR DESIGN & TEXT RAGGSOCKOR MED STJÄRNOR OCH RÄNDER
Raggi (70% Ull ”Superwash”, 30% Polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)
Ca 21 m på st nr 4 = 10 cm
Gästrike 4 tr, Vinga
35-36(37-38)39-40
Ca 160(165)170 g (fg 1549, grå)
Ca 10(10)10 g (fg 1507, orange)
Ca 15(15)15 g (fg 1508, blå)
Ca 5(5)5 g (fg 1557, marin)
Nr 4.5
Järbo Garn AB E-POST [email protected]
GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST [email protected]
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och
texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
FOTO Lasse Åbom – Fotografen i Gävle
FOTOMODELL Micaela Joelina Toresson
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV DENNA BESKRVNING PÅ www.jarbo.se
TIPS & RÅD * För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan du påbörjar ditt arbete.
* Markera med en färgad penna den storlek du stickar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
* Sticka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller
den angivna masktätheten – eller anpassa grovleken på stickorna så att masktätheten stämmer.
* Byte till nytt nystan: Knyt aldrig ihop två garnändar. Repa istället upp de två garnändar som ska sammanfogas ca
8 cm och lägg dem omlott. Sno garnändarna löst om varandra och fortsätt sticka. De flesta föredrar att börja på ett
nytt nystan genom att dra ut garnet inifrån nystanet.
FÖRKORTNINGAR bf = bottenfärg, slätst=slätstickning, arb=arbetet, rm=räta maskor, am=aviga msakor, bf=bottenfärg, v=varv, m=maska,
fg=färg, tills=tillsammans, hälm=hälmaskor
RAGGSOCKA
Lägg upp på st nr 4.5 med bf 56(60)64 m och fördela m på fyra stickor. Sticka resår 2 rm, 2 am i 5 cm. Sticka 2 v slätst
samt minska 3 m jämt fördelat på första v. Byt till fg 1 sticka 2 v, bf 2 v, fg 2 2 v, bf 4 v. Börja nu sticka efter diagrammet 1.
Utgå från mitt fram. Byt till bf och sticka 4 v, fg 1 2 v, bf 2 v, fg 2 2 v. Övergå till bf och sticka 5 v, på det 3:e v börjar
man minska för vaden. De 2 mittersta m bak stickas med bf resten av arb.
Gör intagningarna så här:
Sticka 1: 1 rm, 2 rm tills.
Stickor 2 och 3: rm.
Sticka 4: Sticka till 3 m återstår. 2 rm tills bakifrån. 1 rm.
Gör dess hoptagningar med 5,4,3,2,2,2,2,2,2,1 (5,4,3,3,3,2,2,1)5,4,3,3,3,3,3,3,2,1 varvs mellanrum. Minska på den minsta
storleken ytterligare 3 m jämt fördelat, på de 2 större storlekarna minskas 1 m mitt bak. Samtidigt med minskningarna
fortsätt att sticka diagram 2. Efter diagram 2 stickas med bf. Det finns nu 32(40)40 m kvar = 8(10)10 m på var sticka.
På nästa v stickas för hälen fram och tillbaka över 1:a och 4:e stickan. Sticka 14(16)18 v. På nästa v = rätsidan stickas:
10(12)12 m, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 5(5)5 am, 2 am tills, 1 am, vänd, lyft 1 m, 6(6)6 rm,
2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 7(7)7 am, 2 am tills, 1 am, vänd. Fortsätt på detta sätt att sticka
fram och tillbaka med 1 m mer för varje vändning tills sidmaskorna tar slut. Plocka på nästa v upp 10(11)12 m på vänster
sida om hälm sticka 2:a och 3:e stickan, plocka upp 10(11)12 m på höger sida om hälm = 4:e st.
Sticka runt och i slätst. Efter 1 v börjar man minska på 1:a och 4:e stickan enl följ (det är de upplockade m som minskas):
Sticka de 2 sista m tills rätt på 1:a stickan och de 2 första m tills rätt i bakre maskbåge på den 4:e stickan. Detta upprepas
vartannat v tills 32(40)40 m återstår.
Sticka rakt tills hela foten mäter 18(19)20cm.
Nu stickas för tån: på den 1:a och 3:e stickan stickar man tills 3 m återstår, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm. På
den 2:a och 4:e stickan stickas 1 rm, 2 m tills rätt, sticka rest m på stickan.
Upprepa detta minsknings v vartannat v tills det återstår 16(16)16 m på stickorna.
Rak tå: För över maskorna på 2 stickor, vänd arbetet så att avigsidan kommer ut.
Maska av så här: Lägg ihop arbetet så att rätsidorna ligger mot varandra och använd sticka 3 som hjälpsticka. Tag 1 m
från vardera sticka och sticka ihop till 1 m. Upprepa en gång till. (Nu har du 2 m på 3:e stickan). Ta den 1:a m och dra
den över den 2:a m. Fortsätt på samma sätt tills maskorna tar slut. Tag av tråden och fäst alla lösa trådar.
91458. Diagram 1
91458. Diagram 2
Mitt fram
91458. Teckenförklaring
=
=
=
=
Bf
Fg 3
Fg 2
Fg 1
Mitt fram
www.jarbo.se