skolningsverksamhet 2015-2016

Information angående Alpin skolningsverksamhet säsongen 2015‐2016 Bakgrund
SSF alpina skolningsverksamhet kommer under säsongen 2015‐16 att genomföras med följande förutsättningar; 







Målgruppen är ungdomar födda 2000 + de som ska ansöka till skidgymnasium hösten 2015. Respektive region organiserar och genomför regionala läger. Här kan även andra åldersgrupper ingå enligt respektive regions bestämmande. Respektive region organiserar och genomför ett regionalt fartläger. Här kan även andra åldersgrupper ingå enligt respektive regions bestämmande. Skolningsläger 1, (snö ) genomförs som regionala skolningsläger i respektive region, där region 1‐5 är ansvariga. Lägret är öppet för alla att deltaga som har för avsikt att ansöka till alpint skidgymnasium senast 2015‐12‐01. Skolningsläger 2 och 3 (snö ) genomförs i SSF regi. Nominering och deltagande vid två internationella ungdomstävlingar i Europa. I enlighet med tidigare år är ambitionen att deltagande vid de centrala lägren och de internationella tävlingarna inte skall begränsa möjligheterna för de uttagna åkarna att kvalificera sig till USM. Detaljer kommer att framgå av ”Tillägg till tävlingsregler alpint 2015‐16” som preliminärt publiceras under oktober 2015. Skidgymnasieinformation 2016. Kommer att ske i Lindvallen Sälen i samband med Sälen Winter Games, i SSF regi tillsammans med berörda skolor. Målgrupp ungdomar födda 2001 och övriga som ska söka till skidgymnasium senast 2016‐12‐01 Centralaskolningsläger
Skolningsläger 1 genomförs efter respektive regions kallelse november 2015. Skolningsläger 2 genomförs 17 – 20/12 2015 i Björnrike. Skolningsläger 3 genomförs 28 – 31/1 2016, i Sälen Skolningslägren kommer att ha fokus på målbilden ” aktivt arbete in, under och ut ur sväng ”. ur ett grundteknisk perspektiv. 


Läger 1: genomförande enligt respektive region. Läger 2: Björnrike, 1 dag kortkäpp teknik, 1 dag bana storslalom, 1 dag bana slalom. På detta läger kommer tränarna att lägga fokus på hela gruppen, coachning kommer inte att ske på individnivå Läger 3: Sälen, 1 dag SL bana på tid, 1 dag GS bana på tid och 1 dag fart bana. Samt även fystest. På detta läger kommer tränarna att lägga fokus på individnivå, coachning av varje åkare sker på individnivå. De som deltar på fart under läger 3, är berättigade att starta på USM farttävlingar. Till skolningsläger 2 kommer totalt 80 ungdomar, intentionen är jämt fördelade mellan damer och herrar, att kallas. Följande kvotering mellan regionerna gäller för skolningsläger 2: Region 1 2 3 4 5 Totalt Damer 5 9 8 14 4 40 Herrar 5 13 8 11 4 41 Till skolningsläger 3 kommer totalt 50 ungdomar, intentionen är jämt fördelade mellan damer och herrar, att kallas. Nominering till skolningsläger 3 kommer att baseras på en helhetsbild som åkaren själv har format utifrån skolningsläger 1 och 2 samt Klövsjösvängen och regionala USM kval. Att notera; Nominering till skolningsläger 3 kan även omfatta ungdomar som ej tidigare nominerats till skolningsläger 1 eller 2. 




Kallelse till skolningsläger 1, sker av respektive region Kallelse till skolningsläger 2 och 3 kommer ca en vecka före lägerstart. På SSF hemsida. Deltagaravgift om 1950 sek / läger debiteras åkare som medverkat på hela eller delar av skolningsläger 2 och / eller 3. Mat, boende och träning ingår i avgiften. Liftkort ingår ej, varje deltagare löser liftkort själv. Internationellaungdomstävlingar
Internationella ungdomstävlingar vintern 2015‐2016 där SSF preliminärt avser representera; 



Slovenien SL o GS. 11‐15 / 2 med tre damer och tre herrar Italien SL o GS. 2 ‐ 6 / 3 med tre damer och tre herrar Deltagaravgift om 3750 sek debiteras åkare som medverkat på utlandstävlingar. Ungdomstävlingarna i Slovenien och Italien, är de enda internationella utländska ungdomstävlingar som SSF godkänner svenska ungdomars deltagande, med kvoter enligt ovan. Nomineringar till utlandstävlingar; 
Till Slovenien och Italien, kommer träningstävlingar att genomföras på skolningsläger 3, som kommer att ligga till grund för nomineringarna. Ansvarigaledare/tränare
Regiontränarna i respektive region kommer att tillsammans med representanter från SSF och skidgymnasier att genomföra verksamheten 2015‐2016. Huvudansvarig för verksamheten Lars Melin. Eventuella frågor om verksamheten besvaras av Lars Melin Väl mött i vinter!