Nr 1 - Region Jämtland Härjedalen

HÄLSA
i Jämtlands län
Informationsbrev i folkhälsofrågor
Folkhälsocentrum
Nummer 1, januari 2015
På spaning efter goda
exempel!
Innehåll
På spaning ...
Välkommen till redovisningen av
2014 års sjukdomsförebyggande
utvecklingsuppdrag i primärvården
FaR nätverksträff
Hälsans betydelse för
regional utveckling
FHCs utbildningar/kurser/
workshop 2015
God fortsättning på
det nya året!
Vi har många spännande uppdrag och
arbeten att se fram emot under året.
På många fronter inom Region Jämtland Härjedalen! Folkhälsocentrums
utgångspunkt är att befolkningens hälsa
utgör en av de viktigaste hörnpelarna
för länets tillväxt. Därför är samverkan
med er och andra som kan och vill,
bidra till god hälsa en given metod.
I detta extranummer av Hälsa i Jämtlands län vill vi bland annat berätta om
primärvårdens workshop den 24 mars,
Nätverksträff för FaR kontaktpersoner,
föreläsningar på Mittuniversitetet samt
om FHCs sammanställning av årets
kurs/utbildningsutbud.
Vårens nummer av Hälsabladet
planeras att skickas ut i februari, april
och i juni.
Om ni vill komma i kontakt av någon
av oss, se www.regionjh.se/folkhalsa
under Kontakt
Väl mött!
Foto: Nicklas Blom/ Scandinav Bildbyrå
24 mars 2015, 9.30 – 14.30
Köpmangatan 24 (Gamla polishuset)
Sal: Länsman, Östersund
Fokus för denna workshop är kunskapsspridning avseende sjukdomsförebyggande
arbete. Fem av länets hälsocentraler redogör för sina specifika utvecklingsuppdrag
under 2014.
•
•
•
•
•
“3F i System” ,(Järpen HC, Lars Carle)
”Gruppbehandling med ACT för patienter med kronisk smärta i
multimodala team” (Lugnvik HC, Ulla Ledin och Åshild Haaheim)
”Gruppbehandling med ACT för patienter med kronisk smärta i
multimodala team vid Lit HC” (Lit HC, Ulla Ledin och Åshild Haaheim)
”FODMAP/IBSskola”(Åre HC, Monica Ottosson)
”Hälso Sam Ragunda Viktresan” (Hammarstrand HC, Anette Johansson)
Thomas Ljung inleder med att tala under rubriken Varför jobba sjukdomsförebyggande?
Dagen ger oss möjlighet för reflektion och diskussion - allt för att utveckla det
framtida sjukdomsförebyggande arbetet inom Region Jämtland Härjedalen.
Avslutningsvis röstar vi gemensamt fram de två bidragen som gett mest kunskap
om sjukdomsförebyggande arbete i primärvården.
Anmälan: www.regionjh.se/godaexempel
Senast 10 mars
Förmiddagskaffe serveras från 9.00, lunch ordnas på egen hand.
Varmt välkomna
Nina Fållbäck Svensson, Hälso- och sjukvårdsdirektör
Thomas Ljung, Vetenskaplig handledare och docent i folkhälsovetenskap
Har ni frågor angående dagen är ni välkomna att kontakta:
Anna Swanson Danielsson Folkhälsocentrum
E-mail: [email protected]
Nätverksträff för FaR kontakter
Dat: 4 februari 2015 kl 13.15-16.30
Plats: Folkhälsocentrums konferensrum, Törnstensgränd 9 Östersund
Möjlighet till videouppkoppling finns!
För FaR (fysisk aktivitet på recept) kontaktpersoner och för intresserade att bli.
För mer information och anmälan: www.regionjh.se/farkontakt
senast den 30 januari.
Varmt välkomna!
FHC
r ...
a
tips
Mittuniversitetet och avdelningen för hälsovetenskap (HLV) bjuder in till intressanta och högaktuella
föreläsningar på campus Östersund. UTMANINGAR FÖR JÄMLIK HÄLSA
9.10–9.45 Välfärdspolitik och ojämlikhet i hälsa – nya
rön och rekommendationer. Olle Lundber g. Professor of Health Equity Studies, Director of CHESS,
Gästprofessor HLV Mittuniversitetet.
9.50–10.15 Kan skolan kompensera för social ojämlikhet i hälsa? Resultat och erfarenheter från projektet
Ungas Hälsosamma Utveckling i Östersunds kommun 2009-2012. Katja Gillander Gådin, professor i
Folkhälsovetenskap
10.20–10.45 Fika- och fruktpaus
ARBETSLIVETS BETYDELSE FÖR HÄLSA
OCH REGIONAL UTVECKLING
10.45–11.10 Hur kan främjande, förebyggande och
rehabiliterande insatser på arbetsplatser bidra till hälsa
och lägre sjukskrivning? Stig Vinberg, professor i
Hälsovetenskap med inriktning mot arbetsliv.
FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSA
11.15–11.40 Hur kan elitidrott och prestationer på
världsnivå tillföra ny kunskap som motverkar ohälsa i
regionen? H-C Holmber g, professor i Idrottsvetenskap
11.40–12.00 Avslutande paneldiskussion.
12.15–13.30 Lunch med inbjudna nyckelpersoner
och möjlighet att bygga nätverk.
Varmt välkomna till en viktig förmiddag!
Vi vill gärna fortsätta samtala under en efterföljande
lunch som vi bjuder på kl 12.15 – 13.30. Du som avser att delta i den efterföljande lunchen kan meddela
detta genom ett mail till [email protected]
Med vänliga hälsningar
Sture Espwall, Avdelningschef
Avdelningen för hälsovetenskap, HLV
Foto: Magnus Ström, Scandinav bildbyrå, Jörgen Viklund och Amanda Sveed, Jörgen Viklund, Fabian Fogelberg/Scandinav bildbyrå
Folkhälsocentrums utbildningar/föreläsningar/workshops 2015
Folkhälsocentrum arrangerar utbildningar, föreläsningar och workshops i egen regi samt tillsammans med samarbetspartners. I ämnen som berör folkhälsa på olika nivåer och för olika målgrupper. På www.regionjh.se/
folkhalsa under Kurser finns en sammanställning på planerade och tänkta evenemang under 2015. För att du
redan nu skall kunna boka in i din almanacka. Fler kan tillkomma under årets gång.
Är det någon utbildning/föreläsning/workshop som du/ni saknar? Skicka ett mail till [email protected] så återkommer vi till dig/er!
Folkhälsocentrum
Folkhälsocentrum är en enhet inom Region Jämtland Härjedalen som jobbar med hälsofrämjande arbete inom tobak, kost, trygg och säker sex,
fysisk aktivitet och psykisk hälsa. På enheten finns även en processledare för HFS, Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer,
en distriktsläkare, folkhälsosamordnare, koordinator samt en informatör. Mer information hittar ni på www.regionjh.se/folkhalsa